Spoločnosť je organizovaná technokraticky

Obrázok od Michal Jarmoluk z Pixabay

school, room, training

Tak sa mi zdá, že stále fungujeme technokraticky ako keby našim ideálom bol bežiaci výrobný pás.
Naučíme ťa v škole násobilku, vybrané slová po S, riešenie rovníc o dvoch neznámych, v nemocnici vám zoperujú bedrový kĺb, deťom vyberú mandle, v úrade vám dajú požadovanú pečiatku. Ale často chýba z týchto vecí dobrý pocit.

Netrápi nás, že malé dieťa potrebuje v nemocnici prítomnosť rodiča, že žiak by sa mal tešiť na stretnutie s učiteľom, že lekár by nám mal vytvoriť v nemocnici prijemnú atmosféru, úradník ukázať, že vám nedáva len pečiatku, ale že nie ste pre neho číslo, ale človek.

Tak isto je chyba tvrdiť, že naše školstvo nefunguje, hoci pred 40 rokmi fungovalo. Fungovalo – a bolo skvelé, hodilo sa to však na vtedajšiu dobu. Dnešná doba podľa môjho názoru vyžaduje riešenie úplne iných vecí, a hlavne iným spôsobom. A čo je dôležité, kultúru, školstvo a zdravotníctvo treba financovať prednostne.

Žiaľ, vďaka tomu, že svet sa stal veľmi nebezpečným, je treba myslieť aj na obranu našich demokratických, humánnych a kresťanských hodnôt. Zjavne ide o komplex, ktorý sa dá vložiť do zamotanej schémy. Od roku 1989 sme mali viacero ministrov, ktorí sa snažili liečiť naše školstvo. Každý mal”nápa””koncepci”,”inováci”,”efektivizáci”. Na konci bol ale vždy učiteľ, ktorý to musel”implementova” a samozrejme žiak. Výsledkom ďalších a ďalších nápadov bol (je) zmätok, nejasnosti, úpravy a vraj (možno) zlepšenia. Zabudli sme komu je to všetko určené, zabudli sme na učiteľa na každej škole a na žiaka.

Platí, že ako nie je možné nahradiť učiteľa, nie je možné nahradiť ani potrebné poznanie – deti (žiaci) nech sa teda učia a naučia. Nuž a autorita učiteľa, podpora edukácie rodinou, spolupráca rodiny a školy. Ako to obnoviť je veľká otázka.

Súčasťou nášho inštitútu (IPRBA) je aj Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím. Ako riaditeľovi Inštitútu mi záleží, aby naši žiaci dostávali vzdelanie na úrovni moderných trendov. No individuálne rozdielne zdravotné predispozície našich žiakov od nás priam vyžadujú, aby sme denne uplatňovali individuálne prístupy a tvorivú improvizáciu. Výsledky sú viditeľné.

Školstvo ako celok – vnímam to tak, že namiesto toho, aby sme to naše školstvo liečili, tak ho znovu a znovu vyšetrujeme a vytvárame dlhé zoznamy diagnóz. Problém vidím aj v tom, že sa často strácame v politických hrách a v tom, že ľudia, ktorí chcú školstvu pomôcť, mu v skutočnosti nerozumejú.

Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

V procese učenia je nenahraditeľná osobnosť učiteľa. Učitelia deťom odovzdávajú oveľa viac ako len učivo, hoci si to často ani učitelia, ani žiaci, neuvedomujú. K tomu, aby sme boli menej technokratickí, by patrilo aj to, aby sme kládli väčší dôraz na priame odovzdávanie skúseností starších generácií deťom priamo v školách. Určite by prospelo (viac ako mimovládkami pretláčané politické agendy), keby do škôl častejšie pozývali skúsených ľudí z rôznych profesií, aby sa s deťmi porozprávali o svojej práci a o problémoch, ktoré musia riešiť.
Za socializmu sa to dialo, hoci formou návštev jednotlivých rodičov, ktorí chodievali na besedy do tried svojich detí.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore