Nevieme riadiť

Ilustračné foto – Venkatesh Ungarala @ Pexels

Zvolil som si nadpis „Nevieme riadiť“, ktorý vo mne skrsol po prečítaní si článku viceguvernéra NBS. V SME mal článok Máme chaotické riadenie. Prekvapilo ma to, ale aj uistilo v mojom presvedčení, že ekonomika má fungovať inak.


Takéto tvrdenie viceguvernéra NBS by malo byť veľkým mementom pre prezidentku, pre predsedu vlády a pre predsedu parlamentu. Prvý guvernér SNB prof. I. Karvaš mal vedecké dielo a vedel ako riadiť. Ekonomická veda má hlboké poznatky o riadení už storočia.

Chaotické riadenie máme aj zato, že sa nerešpektujú pojmy ekonomickej vedy. Spomeniem iba dva. Rovná daň a daň z pridanej hodnoty. Rovný môže byť stôl, či stena, nie daň. My máme jednakú, rovnakú daňovú sadzbu. Prenásobením sadzby a príslušného príjmu získame daň, daň je dôsledkom matematického úkonu. Pojem pridať používame ak povieme, že pridať soľ do polievky, či pridať rýchlosť. Hodnota sa vytvára a teda ekonomická veda hovorí o novovytvorenej hodnote. A tá môže byť predmetom zdaňovania. Iba jasné ekonomické  pojmy môžu byť bázou dobrého riadenia.

Hlboké a vedecky precízne ekonomické poznatky nám predovšetkým dal otec ekonómie. Ešte pred vydaním svojho rozhodujúceho diela Bohatstvo národov (1759) A. Smith získal slávu dielom Teória mravného citu, vďaka ktorému získal aj akýsi prídomok „Filozof Smith“. Kľúčom k pochopeniu ekonómie je plný názov diela Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva. Smith sa sústredil na hlavnú úlohu ekonómie, a to odhaliť príčinné zákonitosti ako funguje ekonomika. Smith si nevedel predstaviť ekonóma, ktorý by dobre nerozumel ľudským pohnútkam.

On vychádzal z pochopenia prirodzených sklonov ľudí a aj pohnútok, ktoré nachádzal v ľudskej povahe. Teóriu odvodil z pojmu vlastný záujem výrobcu či spotrebiteľa, ktorý vylučoval klamstvo, lebo ten čo klame stratí zákazníka. Aj preto mu záležalo, aby sa v Ženeve stretol s Voltairom, ktorý prekypoval intelektuálnym tvorivým „kvasom“, ako to povedal A. Smith.

Fakty nemožno nevidieť v širšom kontexte, aj filozofickom. Viaceré moje úvahy, ktoré riešili základné problémy fungovania našej ekonomiky napr. dnes nemožnosť zasahovať do kolobehu peňazí, som oprel o definície ich tvorcov. Problémy sú však hlbšie, vede vlastné. Totiž nielen Smith, ale aj I. Kant (18724 – 1804), nemecký filozof, najhlbší ba aj najsystematickejší mysliteľ osvietenectva  mal priamy aj nepriamy vplyv na právne a aj politické myslenie a jeho filozofické osvetlenie princípov univerzalizmu (bojoval za čistotu vedy, jej objektívnosť), je základom. Aj jeho dielo je jedinečné, musí ho akceptovať každá  veda; čerpali z neho aj ekonómovia.

Prečo „nevieme riadiť“?

Aby som čitateľovi hlbšie podoprel svoju úvahu, jej nadpis, preto musím spomenúť vedecké postuláty velikána Kanta. Jeho hlboké vnímanie nášho sveta je reprezentované jeho tromi vrcholnými dielami – Kritika čistého rozumuKritika praktického rozumu a Kritika súdnosti. Všetky pokladal za základ rozhodovania a riadenia. Čitateľ o tom iste čítal. Tvrdí, že rozum možno legitímne prakticky použiť tým, že uznáme jeho autonómiu, že je sám sebe zákonodarcom, ktorý zároveň postuluje i dodržuje, ako on hovorí, „kategorický imperatív“ čistého praktického rozumu. Ten vyžaduje, aby človek jednal iba podľa takej zásady, ktorú by zároveň chcel a mohol učiniť zákonom pre všetky rozumné bytosti.

Verím, že z tohto tvrdenia plynie to, čo v úvahe chcem mimoriadne zvýrazniť – držať sa zásad dobrých pre všetkých ľudí. R. 1770 získal hodnosť profesora a naplno sa venoval filozofickým otázkam. Uvedomil si, že filozofia potrebovala nájsť novú istotu a presne stanoviť aké sú možnosti a zároveň hranice nášho myslenia a poznávania. To bola obrovská, takpovediac nadľudská námaha, ale Kant sa jej ujal so všetkou rozhodnosťou a dôkladnosťou. Dôkladná kritická analýza ľudského myslenia bola priam grandióznym počinom. Veľké úsilie venoval objasneniu problému vládnutia, formám vlády, čo je v pozadí môjho nadpisu. Po dôkladnom rozbore foriem vládnutia sa rozhodol pre formu umiernená monarchia. Pre nedokonalé bytosti je tou najlepšou formou vlády.

Toto jadro som v mojej knihe Aj ekonómia je veda vyjadril tvrdením, že budúci ekonomický systém zakladám na princípe, podľa ktorého pracujúci človek má byť prvým výrobcom, prvým správcom a prvým privlastňovateľom vecí, ktoré vyrobil. V knihe plédujem za princíp od ekonomiky bez kapitalizmu k trhom bez kapitalizmu.
Náročné?
Znovu – nevieme riadiť…

Čitateľa musím upozorniť ešte aj na Kantovo používanie pojmov. Totiž Kantova slávna a vplyvná filozofia internacionalizmu, na čo dnes úplne zabúdame, je založená na určitých bázických tvrdeniach, myšlienkach jeho morálnej filozofie. Nebudem ich opisovať, lebo by si to žiadalo viacej strán. Avšak uvediem jeho tvrdenia pre morálnu filozofiu: predpokladom každej mravnosti je autonómia. Autonómia je totiž taká sloboda, ktorú má iba vôľa rozumnej, racionálnej bytosti, a ktorá vytvára schopnosť „chcieť, aby môj čin mal platnosť zákona“, na čo nadviazal A. Smith v diele Bohatstvo národov.

Ďalším princípom Kanta je „kategorický imperatív“, z ktorého plynie, že musím jednať tak, aby sa zásada mojej činnosti mohla stať univerzálnym zákonom, a to sa stane iba vtedy, ak budeme rešpektovať racionalitu iných. Na tom budoval ekonomickú vedu A. Smith.  A nakoniec princíp „konflikt medzi rozumom a vášňou“. Takýto princíp zabezpečuje, že nemôžeme rozlišovať medzi racionálnymi bytosťami inak ako podľa „dobrej“ a „zlej“ vôle, ktorá ho vedie. Zákon je v konflikte s individuálnou vôľou iba tam, kde je táto vôľa neslobodná. Verím, že čitateľ zisťuje aké bohatstvo nám Kant zanechal.
Dnes ho nerešpektujeme. (Nevieme riadiť.)

Ekonomickú teóriu fungovania ekonomiky slovenskí ekonómovia vyriešili v rokoch 1965-69. Hovorí o tom dielo V. Pavlenda Ekonomické základy socialistického riešenie národnostnej otázky v ČSSR. Uvediem názov kapitoly IV a bodu 1. K otázke modelu riadenia socialistickej ekonomiky.  Časť V. má názov Model riadenia československého národného hospodárstva a oblastné riadiace orgány. Preto som si zvolil taký dnešný nadpis. Posudzujúc z tohto zorného uhla riešenie EÚ, verím, že čitateľ vidí veľké slabosti vzniku EÚ. Aby mal čitateľ základnú predstavu, spomeniem Delorsov výbor, ktorý mal vyriešiť problém ekonomickej a monetárnej únie. Výsledkom jeho práce boli tzv. Maastrichtské kritéria. Bolo ich 5, ale spomeniem iba dve:

1) dlh vlády nesmie prekročiť 60 % HDP a 
2) deficit rozpočtu vlády nesmie prekročiť 3 % HDP.

Ostatné sú ešte vágnejšie, nič nehovoriace. Nič o fungovaní ekonomiky! Vyjadrené sú totiž v peňažných jednotkách a vidíme, čo nám teraz robí inflácia.

Záver (nevieme riadiť)

Obaja svetoví velikáni nám nechali odkaz, že ekonomický svet si môžeme priblížiť len prostredníctvom našich myšlienok. Obaja to dokázali. Je obdivuhodné ako to dokázali. Boli veľmi nároční voči spôsobu svojho myslenia, ako čitateľ zistil.
Považoval som za svoju povinnosť nielen voči vede ale aj voči občanovi hlbšie si všimnúť problém slabého riadenia ekonomiky SR vo svetle vedy. V úvahe som sa snažil, aby si čitateľ uvedomil, že argumenty môžu mať veľmi veľkú dôležitosť. Snažil som sa vypichnúť bázické vedecké argumenty, ktoré môžu dať iba velikáni. I. Kant nám pred viac ako 260 rokmi ponúkol umiernenú monarchiu.

Naša forma vlády má veľa puklín. Nevieme riadiť!

Prof. Jaroslav Husár

Bratislava 17/1/2022

Vyšlo pôvodne v Slovenskom slove

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore