Ako je to s dôchodkom?

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Dostal som mail z internetového časopisu Štandard. Významný predstaviteľ štátnej organizácie dostal otázku a dal na ňu odpoveď, ktoré sú tu: „Nie je dôvod mať špeciálny 13. dôchodok pre všetkých. Dočasný príplatok pre tých najviac ohrozených má byť adresný“.

 
Tento týždeň odkomunikoval Peter Pellegrini zvýšenie dodatočného príspevku k dôchodku na dvojnásobok. Predtým avizovaných 150 eur nad rámec vianočných penzií tak poskočí na rovných 300 eur. Už niekoľko mesiacov sa pritom diskutuje o tom, že verejné financie sú v zlom stave. Zvýšenie príspevku si vyžiada 220 miliónov eur navyše.  Takže len na dodatočnú injekciu pre penzistov pôjde celkovo 440 miliónov eur.“
Odpoveď  nie je ekonomicky odborná, dôkladná, vyčerpávajúca, ba až nekorektná. Dlhšie som uvažoval, či to budem analyzovať a či iba komentovať. U nás sme si už zvykli, že politici hľadia na penzie, či dôchodky akosi negatívne, sú záťažou štátneho rozpočtu. Títo politici si neuvedomujú mylnosť svojho názoru.
 
Pre hlbšiu analýzu problému sa musím vrátiť k definícii HDP. Dôchodcovia sú tvorcovia HDP.
Aká zložitá je ekonomika, hospodárstvo stačí, ak si čitateľ predstaví aké množstvo nákupov sa na Slovensku urobí vo všetkých potravinových predajniach za deň. Matematicky to vieme vyjadriť takto:
 
x1p1 + x2p2 + x3p3 +  x4p4+  x5p5 +  x6p6    ….    xnpn 
 
kde predstavuje tovar a p jeho cenu, a n  môže ísť do nekonečna. To sa však reálne nedá spočítať. Preto štatistici národných účtov vymysleli, zoradili tovary do určitých skupín a to:
 
 
výdavky obyvateľstva na nákup tovarov a služieb (C)
výdavky na investície (I)
výdavky vlády na nákup tovarov a služieb (G)
výdavky zahraničia na náš export (X)
naše výdavky na dovoz (M)
 
 
Tieto skupiny spočítajú a súčet označia HDP, teda
 
HDP = C + I + G + (X – M)
 
Teda slovne, HDP je súčet peňažnej hodnoty všetkých finálnych tovarov sa služieb vyrobených v hospodárstve počas špecifikovaného obdobia, , zvyčajne roka.
 
Ak môj ranný  nákup boli prvé 3 tovary z uvedeného matematického zápisu, teda x1, x2 a x3 s príslušnými cenami a hodnota môjho nákupu bola 3,90 eur a za mnou išiel predseda vlády, ktorý kúpil práve 3 tovary, ktoré v matematickom tvare išli po mojich, ale jeho hodnota nákupu činila 10,20 eur, tak obe hodnoty budú súčasťou C. Ja som však penzista a tak z hľadiska vianočných penzií budem započítaný do 440 miliónov eur. Využijem ich však na nákup C. Tak ako aj nákup predsedu vlády.
Moja penzia sa započítava do makroekonomickej veličiny príjmy domácností. Príjem predsedu vlády sa tiež započíta do veličiny príjmy domácností, ale on platí daň z príjmu fyzických osôb, ktorá sa z príjmu domácností odpočítava (čo je príjem vlády) v dôsledku čoho vznikne aj iná makroekonomická veličina a to disponibliný príjem domácností. 
Ekonomicky je mimoriadne dôležitý aj podiel C/HDP. Po roku 1992 mal u nás veľmi nízku hodnotu, iba 0,42. Číslo indikuje, že sme si uspokojili iba základné životné potreby. Nedovolili sme si dovolenku v Tatrách. Američania mali v tom istom roku 0,61. Teda Američan sa po roku 1989 mohol prísť presvedčiť, čo sa deje v Československu.
Musíme si však ešte vysvetliť aj položku G, výdavky vlády na nákup tovarov a služieb. Delí sa na 2 časti. Z nej sa totiž vyčleňuje tá druhá položka transferové platby. Ekonómia rozumie transferovými platbami platby, ktoré idú iným subjektom, za ktorú vláda nezískava ako protihodnotu služby výrobných faktorov, ktorými tieto subjekty disponujú. Medzi transferové platby patria, napr. výplaty starobných dôchodkov (penzie), dávky štátneho poistenia, príspevky v nezamestnanosti, vdovské, ale aj výplaty štátnych dotácií.
 
Makroekonómia sa zaoberá správaním hospodárstva ako celku. Má svoj pojmový a metodologický aparát. Oboje sú bázou pre vytvorenie základných predstáv každého jednotlivca o tom ako hospodárstvo ako celok funguje. Každý autor knihy o makroekonómii hneď v prvej kapitole  venuje pozornosť získaniu poznatkov o makroekonómii, a to predovšetkým definovaním pojmov a ich objasnením.
Termíny makroekonómie nie sú  vždy jednoduché pojmy. Pochopiť ich zmysel a význam si žiada osvojiť si aj pojmy, ktoré sa v bežnom živote nepoužívajú, napr. marginálny produkt. To však má každá veda. Iba poznanie umožní preniknúť do podstaty ekonómie. Videli sme to vyššie na pojme HDP, ktoré pozostáva zo 4 zložiek, päť veličín C, I , G, X a M. Vo vzorci sme videli aj ich súvislosti, väzby.
 
 
Záver
 
Znalosti, poznanie, ako sme videli v citáte  úvahe, kde chýbali, dávajú základ predstáv jednotlivca o realite. Verím, že čitateľ získal predstavu o tom, čo sú penzie, či dôchodky a aký je ich kolobeh. Poznatky chýbajú, žiaľ, nielen politikom, ale aj štátnym úradníkom, ako o tom hovorí citát v úvode.
Nezmyselných pojmov máme dnes u nás v ekonómii viacero. Čitateľ denne číta o rovnej dani, čo je produktom, žiaľ, bývalého ministra financiíRovná môže byť stena, napísal som ministrovi. Ide o daňovú sadzbu, ktorá je rovnaká, nie rovná. Daňová sadzba x príjem = daň. Odborne je to prvá derivácia funkcie dani v lineárnom tvare T = a + tY. Každý dôchodca, ktorý pracoval musel platiť sociálne poistenie.
Vzhľadom na naše nízke dôchodky (penzie) je ozaj špeciálny dôvod mať 13. dôchodok.
 
Počas celej histórie fondov, systémy jednoducho odčerpávali príspevky na sociálne zabezpečenie (cez výplatné listiny) od aktuálne pracujúcej generácie a transferovali na aktuálnu penzionovanú generáciu, prípadne inú skupinu ľudí. Totiž to, čo získavajú jednotlivci na dôchodku môžeme chápať aj ako akési dividendy za investície, ktoré uskutočnili ľudia tým, že platili príspevky (investovali) do svojej budúcnosti v dobe svojej aktívnej činnosti. A dnes úžitok berú DSS. Nie sú, ako sa hovorí, piate kolo u vozu?
 
 
Prof. J. Husár
Bratislava 30/11/2023

Dodatok Mariána Moravčíka:

Presne sa zhodneme, pán profesor.
Dôchodok by mal byť dividendou. Ale nie zo sociálnych odvodov. To je kapitalistický prístup. Podľa kapitalistu je produktívny len kapitál. Človek, čo pracuje dostal za prácu mzdu a tým je to pre kapitalistu vybavené.
Presne kvôli tomu začali o systéme starobných dôchodkov hovoriť ako o „poistení“. Štatisticky vypočítali priemer, kto sa ho nedožije, má smolu a z jeho „poistného“ sa vyplácajú dôchodky tým, čo sa dožijú dlhšie.
Celé zle.
Skutočná investícia je práca. Dôchodok by mal byť čerpaním dividend z práce, ktorú človek celoživotne investoval do prospešných vecí. Kapitalisti nám ukradli toto – možnosť tešiť sa z dlhodobých výsledkov svojej práce.
Základom na ich výpočet je mzda a tá je hodne skresleným obrazom toho, čo človek skutočne vyprodukuje. U väčšiny ľudí podhodnoteným, myslím, že u vysokých funkcionárov a riaditeľov zas značne nadhodnoteným. Ľudia – zamestnanci prácou vytvárajú hodnoty, ktoré sa plošne rozplynú v celom systéme. A nemyslím, že tí, ktorí nedostávajú mzdu (napríklad ženy v domácnosti, alebo tí, čo sa starajú o chorých príbuzných) nevytvárajú žiadne hodnoty. Preto nie som za mechanickú „zásluhovosť“ podľa výšky mzdy a celkom vážne premýšľam, že nejaká forma „sociálneho kreditu“ by mohla v spoločnosti plniť konštruktívnu úlohu.
Záverom teda – dôchodky by mali byť sumárne dividendou úmernou HDP. Dnes vraj na dôchodky Slovensko vydáva 7,7 % HDP, pričom európsky priemer je 10,4 %.
Dôchodky sú teda na Slovensku zjavne podhodnotené.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore