Spoločné vyhlásenie Ruska a Číny – čo je v ňom pozoruhodné

Ilustračné foto: oficiálna stránka prezidenta RF

Vyšlo 13. 2. 2022 autor PATRICK ARMSTRONGRUSSIA’S NEIGHBOURS, THE WORLD IS CHANGING, WORLD POWER RELATIONSHIPS

Preklad Marián Moravčík

„Spoločné vyhlásenie Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky o medzinárodných vzťahoch, ktoré vstupujú do novej éry, a o globálnom udržateľnom rozvoji“ 4. februára 2022. (v angličtine) (v ruštine).

Manifest nového svetového poriadku

Tento dokument je veľkolepým strategickým manifestom nového svetového poriadku a zaslúži si oveľa rozsiahlejší komentár, než je tento. Som presvedčený, že 4. február 2022 vojde do histórie ako deň proklamácie nového rozdelenia svetových mocností a vzťahov medzi nimi.

Ide skutočne o usporiadanie svetových záležitostí po novom, nie starý „nový svetový poriadok“, ktorý bol založený na dominancii USA. A predovšetkým, nespočíva na takzvanom medzinárodnom poriadku založenom na pravidlách, ktorý umožňuje, aby jedna strana formulovala pravidlá, podľa vlastnej potreby ich porušovala a trvala na tom, aby ich všetci ostatní striktne dodržiavali. (Výborný príklad, ako férovo sa tieto „pravidlá“ uplatňujú, sú práva gejov. Tie sú vo vzťahoch s Ruskom veľmi dôležité, ale úplne bezvýznamné voči novému „významnému spojencovi“ Washingtonu, ktorým je Katar.) Jadrom starého „nového svetového poriadku“ vždy bolo prinútiť ich, aby sa prispôsobili nám: „Najdôležitejším strategickým cieľom USA by malo byť usmernenie vládnucej elity Číny, aby dospela k rozhodnutiu, že je v najlepšom záujme Číny pokračovať v spolupráci v rámci liberálneho medzinárodného spoločenstva vedeného USA…“

V tomto rusko-čínskom dokumente sa často hovorí o „demokracii“, ale obsah tohto pojmu je iný ako je zaužívané na Západe. Západ sa dnes sústreďuje na proces demokracie – spĺňali voľby prijateľné štandardy? Mala opozícia rovnocenné šance? bol dosť veľký počet kandidátov? bola kampaň vyvážená? použili sa „vládne prostriedky“ na ovplyvnenie výsledku volieb? a podobné otázky.

Nevadí, že Západ sa pri takýchto diskusiách často prejavuje pokrytecky – pod mikroskopom skúma podmienky disidentov v Rusku, no na druhej strane ignoruje domáce väzenietresty za vlastizradu proti postavám opozície na Ukrajine – takéto dvojité metre používa Západ pri hodnotení, či je krajina „demokratická“. Pred takými 50 – 60 rokmi mohlo mať opodstatnenie sústrediť sa na proces demokracie, ale je veľmi otázne, či aj dnes. Na nasledujúcom grafe je znázornený vzťah medzi produktivitou a mzdami.

graf vývoja produktivity a miezd

Graf vývoja produktivity (tmavomodrá) a miezd (svetlomodrá) od skončenia Druhej svetovej vojny dodnes v súkromnom sektore.
Produktivita je súčet tržieb za výrobky a služby znížená o odpisy.

Zdrojom je Inštitút ekonomickej politiky.

Je na ňom vidieť, že tu niečo nehrá. Asi do konca 70-tych rokov sa obidve krivky pohybovali blízko seba a „priaznivý prúd“ posúva obidve lode. Potom nastal zlom a krivky sa od seba začali vzďaľovať a trvá to až dodnes. „Produktivita vzrástla 3,5 x viac ako mzdy“. Z priaznivého prúdu sa môže tešiť len niekoľko superjácht. V roku 1989 najbohatšie jedno percento vlastnilo šesťkrát viac ako dolných päťdesiat percent. Ale dnes už je to 15-krát viac.

V roku 2014 Univerzita v Princetone publikovala o americkom type demokracie štúdiu, ktorej jeden zo záverov znel: „Keď väčšina občanov je proti ekonomickým elitám alebo organizovaným záujmovým skupinám, zvyčajne prehrá“. Z týchto zistení vyplýva, že proces môže byť akýkoľvek dobrý, ale δεμος (ľud) nemá veľa κρατος (moci).

Nie proces, ale výsledky majú byť demokratické

Rusko-čínsky dokument hovorí o výsledkoch demokracie.

Partneri sú presvedčení, že demokracia je prostriedkom, cez ktorý občania participujú na vláde svojej krajiny so zreteľom na zvyšovanie blahobytu obyvateľstva a uplatňovanie princípov vlády ľudu.

Všimnite si ten účel: „zvyšovanie blahobytu obyvateľstva“. Nech ktokoľvek čokoľvek hovorí o procese vládnutia v Číne alebo Rusku, nikto nemôže uprieť, že blahobyt obyvateľstva sa v obidvoch krajinách ohromne zvýšil. V budúcnosti ešte uvidíme, či to bude pokračovať, ale dokument popisuje rozdielny prístup k demokracii: nerobiť to tak, aby sa koncentrovali na proces a predpokladali, že výsledky sa dostavia – čo sa však nedeje ani v USA, ani vo všeobecnosti na Západe, ale naopak – proces je podružný, treba sa pýtať, či sa dosahujú želané výsledky. V dokumente sa asi 50-krát vyskytuje slovo – „rozvoj“ (po rusky „развитие“).

Partneri sú presvedčení, že mier, rozvoj a spolupráca tvoria základ moderného medzinárodného systému.

Je to svet, v ktorom má každý šancu zbohatnúť. A kto pochybuje, že vláda v Pekingu vie, ako to dosiahnuť? V nadchádzajúcom konkurenčnom zápase ideí uvidíme, ktorý prístup bude príťažlivejší a úspešnejší.

Druhá téma, ktorá opakovane zaznieva v tomto dokumente, je o tom, že všetky krajiny sú rovnocenné a že majú vlastné spôsoby, akými realizujú svoje zámery. Je to ich právo a nikto im v tom nesmie brániť.

Partneri vyzývajú na vytvorenie nového typu vzťahov medzi svetovými mocnosťami, založené na vzájomnom rešpekte, mierovom spolužití a vzájomne výhodnej spolupráci.

Deskriptívny namiesto preskriptívneho prístupu

Tento prístup k svetu by sme mohli charakterizovať ako deskriptívny na rozdiel od preskriptívneho, ktorý obvykle používa Západ. Čo tým myslím, vysvetlím na sovietsko-poľských vzťahoch. Hoci dnes nie je veľmi populárny tento výklad, Varšava bola prvým partnerom, ktorý podpísal s Hitlerovským Nemeckom pakt o neútočení a keď neskôr odmietla povoliť sovietskym vojskám prejsť cez svoje územie na obranu Československa, vo výsledku zohrala významnú úlohu pri rozpútaní vojny.

Poľsko vojnou veľmi utrpelo, stratilo 20 – 25 % svojej populácie a keď ho sovietska armáda oslobodila, bolo totálne rozbité. Stalin potom presadil Poľsko v takej forme, do ktorej boli po prvý raz v jeho dlhej histórii zahrnuté všetky historické poľské územia a bez iredentistických menšín. Potom priniesol Poľsku požehnanie – aspoň tak to Moskva vnímala – socializmu a Poľsko sa premenilo na lojálneho spojenca ZSSR. Avšak v tom momente, keď si Poľsko bolo isté, že tanky už neprídu, nielen že zrušilo spojenecké záväzky a odhodilo socializmus, ale vstúpilo do NATO a EÚ. Celá tá rétorika o „bratskom socialistickom spojenectve“ sa ukázala byť len prázdnymi deklaráciami, ktoré sa vyslovovali z donútenia.

Inými slovami, historickou lekciou je, že krajina sa nedá zmeniť silou, iba dočasne, alebo veľmi pomaly a za veľmi dlhý čas. Moskva si osvojila túto lekciu. Práve preto som použil slovo „deskriptívny“ na tento nový prístup. Krajiny sú proste také, aké sú. Nikto zvonku ich nemôže zmeniť, preto je potrebné s nimi žiť s takými, aké sú.

preskriptívnym prístupom je to jednoducho takto: my máme pravdu a vy ju musíte prijať (musíme prinútiť Peking prijať „liberálny medzinárodný poriadok pod vedením USA“), ale nefunguje to. Preto ten dôraz dokumentu, že krajiny sú, aké sú, a treba sa k nim chovať ako k seberovným, je pevne ukotvený v realite. Nemôžete prinútiť určitú krajinu, aby sa chovala v súlade s tým, čo považujete za korektné, ale musíte sa s tým nejako vyrovnať: akceptovať ju, aká je. Západ to už dávno prestal chápať, hoci jeho preskriptívny prístup viedol už k mnohým katastrofám. Aj keď sú západné koncepcie naozaj „lepšie“, nemôžete Afgáncov bombardovaním nútiť, aby ich prijali. Teda táto základná pozícia dokumentu je v podstate realistická a praktická.

Už som v minulosti napísal, že za komunistov Rusko samo seba považovalo za „výnimočný štát“ a to isté platilo o Číne, keď bol pri moci Mao. Takže sa považovali za príklad, ktorý by iné krajiny mali nasledovať – a ZSSR tento príklad vnútil mnohým svojim susedom. No Peking aj Moskva sa poučili, že „pýcha predchádza pád“ – považovať sa za výnimočného je cesta k neúspechu.

To, čo nazývam „deskriptívnym“ prístupom k rozdielom vo svete, je teda výsledkom neúspechu po pokuse o preskriptívny prístup. Takže to nie je prístup, ktorý by si osvojili východní ozembuchovia z bezmocnosti. Je to dôsledok triezveho vyhodnotenia horkej skúsenosti. Je to lekcia, ktorú si Washington ešte neosvojil: výnimočnosť je slepá ulička, ako to Putin sformuloval pred štvrťstoročím.

Západ by si to mal dobre zapamätať. „Západniarstvo“ je založené na princípe cuius regio, eius religio (koho vláda, toho náboženstvo). Európa prijala tento princíp, keď sa kompletne vyčerpala vzájomným vnucovaním náboženstva medzi krajinami. Nie jednota, ale rôznorodosť. Čínsko-ruský manifest má korene v draho nadobudnutej skúsenosti nielen týchto dvoch krajín, ale celej Európy.

Nové vzťahy medzi Ruskom a Čínou

Čínsko-ruské vzťahy sú definované takto:

Navzájom si potvrdili, že nové medzištátne vzťahy medzi Ruskom a Čínou sú nadradené politickým a vojenským alianciám z čias Studenej vojny. Priateľstvo medzi obomi štátmi nemá žiadne prekážky, neexistujú žiadne „zakázané“ oblasti spolupráce. Posilňovanie bilaterálnej strategickej spolupráce nie je zamerané proti tretím krajinám ani nepodlieha vplyvu zo zmien v medzinárodnom prostredí ani okolnostiam, ktoré by vznikli zmenami v tretích stranách.

Ukáže čas, čo sa týmito formuláciami myslí, ale je zrejmé, že vzťah sa prehlbuje aj rozširuje. Ide o súlad záujmov, čo je niečo iné ako jednota záujmov. (Bude zábavné sledovať západných „expertov“, ktorí si ani nevšimnú tento rozdiel.) A oddeliť tieto krajiny od seba vôbec nebude také jednoduché, ako si niektorí naivní ľudia vo Washingtone myslia. Rusko a Čína si dôverujú navzájom a nikto z nich nedôveruje Washingtonu.

Nakoniec, nový svetový poriadok, ku ktorému vyzývajú, je popísaný takto:

Partneri vzájomne vyjadrujú potrebu konsolidácie, nie rozdeľovania medzinárodného spoločenstva, potrebu spolupráce, nie konfrontácie. Partneri nesúhlasia s návratom medzinárodných vzťahov do stavu konfrontácie medzi veľmocami, keď sa slabí stávali korisťou silného. Partneri sú rozhodnutí vzdorovať pokusom nahradzovať všeobecne uznávané formáty a mechanizmy, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom, za pravidlá, ktoré vo svojom záujme vypracujú len niektoré krajiny alebo aliancie krajín…

Nový svetový poriadok je pre všetkých, nielen pre tých, ktorí akceptujú „lepšie spôsoby“.

Predpokladám, že keď sa táto „celková strategická vízia“ detailne rozpracuje do „strategickej“ a „operačnej“ úrovne, získa celosvetovo na príťažlivosti. Washington a jeho spojenci sa bez pochybností budú venovať najmä rozsiahlej kritike, no tento manifest je svojim tónom celkovo pozitívny.

Ľudia sa nadchnú pre víziu úspechu, ale ten sa vo víziách Západu nenachádza.

.

Autor – Patrick Armstrong – od roku 1984 pôsobil ako analytik Ministerstva obrany Kanady v oddelení so špecializáciou na ZSSR/Rusko a v rokoch 1993 – 96 ako poradca na Veľvyslanectve Kanady v Moskve.
Od roku 2008 je na dôchodku a publikuje o Rusku a súvisiacich témach.

Pozrite tiež: Máme ultimátum, čo sa skrýva za „INAK“?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore