Prof. Jaroslav Husár: Nevieme, kde ideme

Obrázok od Pavlo z Pixabay

Verím, že aj čitateľ si všimol priam protirečivé tvrdenia odborníkov na energetiku aká je situácia na Slovensku. A tak občan vlastne nevie aká je. Ale dôsledok už máme, a to v Žiari nad Hronom. 

Teda zasiahlo to výrobu. Každý ekonóm vie, že ekonómia sa zaujíma o výrobu, akumuláciu a distribúciu outputu ekonomiky.

Ale problém energií je partikulárnym problémom ekonomiky. Ekonomika je obrovský komplex s množstvom vzťahov.  Kde ideme, musíme vidieť vo veľmi širokom zmysle a to chápania fungovania ekonomík EÚ a sveta. Na čo myslím? Čitateľovi musím uviesť viac druhov faktov.

Musím začať trochu odbornejšie a to konštatovaním určitých faktov, ktoré nie sú bežne známe a vnímané. Totiž, chcem sa oprieť o autorov, ktorých dlhodobo trápi fungovanie ekonomiky, ba menovite aj svetovej ekonomiky. Nižšie spomeniem dnes často frekventované  pojmy ekonómov politikov aj sociológov.

V dnešnom slovníku ekonómov, politikov, futurológov a prirodzene masovokomunikačných prostriedkov sú stále frekventovanejšie pojmy ako globalizácia, a tak hádam úplne stačí uviesť nadpis z novín: „Krajniak a Žilinka si mýlia liberálnu demokraciu s liberalizmom. Chcú neutrálnejší termín. Rovnaký problém mala pred rokom Remišová“.

Túto rastúcu frekvenciu výskytu týchto pojmov sprevádza diverzifikujúca pestrosť a rôznosť interpretácií ich obsahu.
M. McLuhan a R. Bruce Powers napr. vymedzujú globalizáciu ako vznik „globálnej svetovej dediny“  (World Willage), pri ktorom sa jednotlivé geopolitické oblasti postupne vzájomne zbližujú a zároveň sa stávajú vzájomne závislejšími v rámci globálneho svetového systému. Moss Kanterová, profesorka na Harvarde,  prirovnáva globálnu ekonomiku k „nákupnej ulici“, do ktorej sa sústreďuje  „obchod“ a kde podnikatelia nachádzajú všetko, čo potrebujú. E. Luttwark z Medzinárodného centra strategických štúdií vo Washingtone hovorí o „turbo kapitalizme“, ktorý produkuje a ponúka nadmerné a nekonečne diverzifikované množstvo produktov v mimoriadne krátkom čase.

Nuž, ako vidíme, komplexnosť a rýchlosť globalizácie má na trh zničujúce, destabilizujúce účinky, ktorým sú schopné čeliť iba „najlepšie pripravené podniky“. Nie však naše, napr. poľnohospodárstvo. Musím spomenúť aj Svetové ekonomické fórum, ktoré sa konalo vo februári 1997 v Davose, kde prehlásili globalizáciu za dôsledok „digitálnej revolúcie“, vraj ako nezadržateľný proces podporovaný rozvojom celosvetových komunikačných systémov, globálnych transportných systémov a bezbariérových transferov kapitálu do celého sveta a vytváranie „spoločností sietí“, Network Society.

Ako som spomenul vyššie, nových pojmov  a ich chápaní je viacero.  Vedecké ekonomické časopisy, hlavne anglické, analyzujú niekoľko významných tém dnešných dní, ktoré zavádzajú tie nové pojmy. Čitateľovi pripomeniem aspoň niektoré z nich:

  • Podľa niektorých ekonómov svetová ekonomika bude globálnou ekonomikou vybudovanou na silných regionálnych zoskupeniach; podľa iných bude ovládanou a usmerňovanou megakonkurenciou.
     
  • Ďalší – ekonomikou, v ktorej  konkurencieschopnosť bude určovaná schopnosťou transformovať informácie na poznatky a inteligenciu;  ekonomikou, v ktorej inovácie zamerané na zdrojovo náročný rast produktivity práce nahradené inováciami  založenými na všestrannom využívaní ľudskej tvorivosti; či ekonomikou bez sprostredkovateľov, ktorých nahradia moderné komunikačné siete; ekonomikou v reálnom čase, vyznačujúcou sa skracovaním výrobných cyklov, „stláčaním času“ vo všetkých sférach.
  • A uvediem ešte jednu tézu – ekonomikou, v ktorej ťažiskové vstupy budú založené  na vedomostiach a hodnotu práce bude nahrádzať hodnota vedomostí.

Diverzifikujúca pestrosť. 

K výstižnejším kritickým príspevkom si dovolím zaradiť stať R. Kapuscinského „Chudoba a planetárna solidarita“. Vychádza z toho, že dekolonizácia a obrovský rozmach globalizácie rodí nový typ spoločnosti – planetárnu spoločnosť, ktorá na jednej strane tvorí tretinu obyvateľov žijúceho v dostatku a na druhej strane dve tretiny obyvateľov Planéty žijúcich v biede. Iste veľká škála uhlov pohľadu a práve to je požiadavkou dneška, aby ekonómovia povedali kľúčové poznatky potrebné dnešnej dobe, dnešnej ekonomike.

Nie povzbudivé tvrdenia významných ekonómov, politikov.

Pozrime si poznatky vedy. Vedecké riešenie J. M. Keynesa o tom ako funguje ekonomika kapitalizmu, o čom hovorí skvelé dielo The Age of Keynes, neústi do globalizácieGlobalizáciu zariadili Monsanto a iné gigantické spoločnosti, lebo potrebovali voľný pohyb práce a kapitálu a tak naši ľudia idú za zárobkom do Nemecka, Francúzska a inde a voľný pohyb kapitálu zariadi, že ak kapitál zahraničného podniku nie je „efektívny“ v SR, odíde do Bulharska a v SR zanechá nezamestnaných.

A práve preto nemôžem nespomenúť nášho M. Rakovského, ktorý už v roku 1550 napísal veľké dielo a v ňom opisuje svoju koncepciu ideálne usporiadanie spoločnosti a model ideálneho panovníka.
Iste ňou nie je globalizácia.

Totiž v každom modernom štáte ekonomickú teóriu realizuje tvorca ekonomickej politiky a tým je spravidla vláda. Reálne ju však reprezentuje predseda vlády. Aký je ideálny premiér? Píše o ňom M. Rakovský.

Aký má teda byť silný vodca za nepriaznivých čias?
Vidíme, že máme ničivé sucho, pokračujúcu vojnu na Ukrajine, veľký rast cien energií, ba sa nám priam ničí koalícia, je koaličná kríza. A tak vzniká otázka: budeme mať najschopnejšieho ako predsedu vlády v časoch takmer permanentných globálnych kríz? Kto nás hodnotovo a civilizačne aj ekonomicky pohne vpred?
To je iba pár otázok.

Moju úvahu podnietila aj moja spomienka na líderstvo politikov, ako teraz hovoríme, druhej polovice  20. storočia. Francúzsko, podobne ako iné krajiny mali v druhej polovici 20 storočia veľké problémy.
S ohľadom na bohatú históriu De Gaulle prišiel s víziou, ktorá prekonávala objektívnu realitu aj existujúce limity. Politika preňho nebola umením možného, ale umením vôle. Bol presvedčený, že dôvodom úpadku Francúzska bola chýbajúca národná jednota a povojnová obnova bude možná iba po jej posilnení. Svoju predstavu  o transformácii domácej politickej scény predstavil verejnosti. Problémy sa ďalej šírili a tak sa vzdal svojej funkcie. Po 12 rokoch sa predsa vrátil a to v časoch vrcholiacej vojny v Alžírsku. Má veľkú sochu v Paríži.
Iba vďačný Paríž?

Spomeniem aj Thatcherovú, železnú lady.  Nastúpila v čase veľkej inflácienevýkonnej domácej ekonomiky aj verejného sektora a nostalgie za strateným veľmocenským postavením. V duchu ultimátnej úlohy lídra inšpirovať ostatných k prekročeniu toho, čo je považované za možné, Thatcherová svojim presvedčením a vierou v schopnosť krajiny sa opäť vzchopiť nakazila nielen svoju stranu, ale celú spoločnosť.  A výsledok sa dostavil. Pre krajinu aj pre stranu. Konzervatívci dokázali pod jej vedením, dokonca aj po jej nedobrovoľnom odchode, aj napriek mnohým nepopulárnym opatreniam, zaznamenať 4 volebné víťazstvá.

Záver

Táto úvaha, jej účel a to uvedomenie si, ba až pochopenie, že zložité ekonomické javy SR, a EÚ majú byť riadené vedecky, pochopiť kade sa dnes ekonomika uberá a požadovať, aby hospodárstvo poskytlo čo najviac prostriedkov pre existenciu človeka, občana. Dnes nemáme diela (učebnice) národohospodárskej teórie a politiky, ktorú by politici rešpektovali. Preto sa stretáme s chaotickými riešeniami neopretými o ekonomickú vedu ale plynúcu zo záujmov nadnárodných spoločností.

Musíme zvýšiť úroveň ovládania ekonómie tvorcami hospodárskej politiky, aby sme dosiahli stanovené hospodárske ciele stanovené predovšetkým vládou. Ekonómovia sú tí, ktorí musia vedieť, kde pôjde ekonomika, a ako. 
Máme De Gaullea a jeho stratégiu vôle? Máme Tatcherovú a jej stratégiu presvedčenia? 

A tak nevieme, kde ideme. Vidíme teoretickú biedu globalizácie. 

Nevidíme cieľ, účel, zámer, ba aj spätné usudzovanie od vzniknutej prítomnosti k minulej intencii (zámeru) teda perspektívu.

Prof. Jaroslav Husár

Bratislava 20/8/2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore