Vláda už vie, čo bude robiť 

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Programové vyhlásenie vlády má 88 strán. V časti 2. Podpora trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva sa uvádza, že:
„Podľa článku 55 ods. 1 ústavy hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Podľa článku 55a ústavy Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov“.
PVV má málo číselných informácií.

Aby som zjednoznačnil význam pojmu číselná informácia, čo očakávam od PVV, tak uvediem toto: pilot A opíše pozíciu lietadla takto – letím veľmi rýchlo, letím veľmi vysoko a je tu veľká zima. Pilot B nám povie: letím rýchlosťou 850 km za hodinu, letím vo výške 10 200 m a je tu mínus 52 stupňov Celzia. Programové vyhlásenie vlády je také ako hlásenie pilota A.
Ekonómovia nehovoria iba o raste ekonomiky, hovoria aj o rozvoji poľnohospodárstva, či rozvoji priemyslu. Ba aj o rozvoji ekonomiky. Na to však nestačí HDP, to je iba číslo, nie miera outputu ekonomiky. HDP je však predovšetkým ekonomickým nástrojom riadenia. Preto si všimnime tri miery outputu ekonomiky.
 
Prvou mierou je HDP s týmito položkami
 
Hrubý domáci produkt________________ 500
mínus spotreba fixného kapitálu________   44
rovná sa Netto národný produkt________ 456
mínus nepriame dane podnikov_________ 50
mínus transferové platby podnikov________ 2
mínus bežný prebytok štátnych podnikov___ 2
plus subvencie_________________________ 4
Rovná sa Národný príjem_______________410
 
Jasné vymedzenie. Ide o zrozumiteľný uhol pohľadu ekonóma, aby mohol urobiť správne ekonomické rozhodnutie. Čitateľ by si mal dobre prečítať texty pred číslami.
 
Druhou mierou outputu ekonomiky sú príjmy domácností, vypočítajú sa z národného príjmu
 
Národný príjem_______________________________________410
mínus zisky akciových spoločností________________________ 40
mínus príspevky zamestnanca do sociálneho zabezpečenia___ 12
plus transferové platby vlády (penzie)_____________________ 26
plus transferové platby podnikov__________________________ 2
plus netto úroky platené vládou___________________________ 8
plus úroky platené spotrebiteľmi__________________________ 2
plus dividendy_________________________________________ 12
mínus príspevky na sociálne zabezpečenie zamestnávateľa____ 8
Rovná sa Príjem domácností____________________________400
 
Treťou mierou outputu je disponibilný príjem 
 Vypočíta sa z príjmov domácností

Príjmy domácností_______________400
mínus dane z príjmu fyz. osôb_______48
Rovná sa disponibilný príjem_______352
mínus úspory domácností___________30
Rovná sa výdavky domácností _______322
Výdavky obyvateľstva na spotrebu___320
Úroky platené spotrebiteľmi__________2
 
Ľahko vypočítame percentuálny podiel všetkých uvedených veličín v 3 mierach na HDP. A táto množina údajov, štruktúra makroekonomických veličín by mala byť cieľovou v PVV. V čl. 58 Ústavy sa hovorí: finančné hospodárstvo SR sa spravuje štátnym rozpočtom. Na schéme nižšie vidieť obdĺžnik vláda a jasné sú jej príjmy a jej výdavky. Čitateľ vidí aj zhodu obrázku s vyššie uvedenými tromi mierami outputu. Dôležitá je však “hrúbka“ uvedených tokov, ktorú treba vypočítať (vládni ekonómovia); ekonometrickým modelom.
 

 
Táto schéma zobrazuje kolobeh finančných tokov ekonomiky a ukazuje kde príslušný tok začína a šípka ukáže kde končí. V geometrických útvaroch sú príslušní textové označenia tokov.
 
 
Záver
„Protirečivá jednota“ ekonomických názorov politikov v SR, a aj EÚ vyplýva z neakceptovania ekonomických poznatkov a z ľubovôle politikov. Celú obsahovú bohatosť vzťahov na schéme, súvislostí a javov spoločenského a ekonomického vývoja treba pokladať za základ pri tvorbe programov vlád.
Rozhodujúcim pritom bude nie formálno – proklamačné tvrdenia v texte programu, ale hľadisko existencie kompaktného programu, celistvého a súdržného programu s cieľom zabezpečiť uspokojenie potrieb občanov a fungovanie ekonomiky v určených rámcoch ako to vidno v 3 mierach, ktoré musia byť v súlade s vedou. HDP v jeho komplexnosti musí byť nástrojom riadenia ekonomiky.
 
 
Prof. J. Husár
Bratislava 16/11/2023
 Pôvodne vyšlo: https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/vlada-uz-vie-co-bude-robit/

Dodatok Mariána Moravčíka:

Pán profesor,
ďakujem za fundovaný rozbor, no zoberiem si rolu diablovho advokáta (Fico ma po voľbách zatiaľ mierne pozitívne prekvapuje).
Zdržanlivosť PVV s dávaním kvantitatívnych sľubov vnímam skôr kladne z týchto dôvodov:

1. Len pred týždňom sme spoločne kritizovali ukazovateľ HDP ako nedostatočný a príliš „gumený“. Keby PVV novej vlády malo za základy tie isté ukazovatele a ten istý prístup ako nadnárodné liberálno-kapitalistické „think-tanky“, ihneď by som nad touto vládou zlomil palicu. Znamenalo by to, že sa nič reálne nezmení.

2. Spomínam si, že takto pred vari necelým rokom sme kritizovali Odorove PVV. Tam určité kvantitatívne ukazovatele boli – výdavky na obranu 2 % HDP alebo viac. Teda bez ohľadu na situáciu a životnú úroveň, lebo „medzinárodné záväzky Slovenska“. Fico ako jeden z pilierov PVV postavil suverenitu vlády Slovenska a kvôli tomu som schopný odpustiť mu veľa menej podstatných chýb.

3. Fico nepredstavil nekonkrétny plán bez kritérií. Ale to jeho kritérium je subjektívne – aby na konci mandátu cítil každý občan určité zlepšenie. Toto je veľmi významná vec, lebo tým naznačil, koho považuje za svojho „nadriadeného“ – každého občana namiesto mediálnych analytikov, ktorí by mu na konci mandátu mohli vyčítať, že vláda nesplnila akýsi kvantitatívny sľub. Je to v súlade s jeho predsavzatím, že Slovensku nesmú vládnuť médiá.

4. Poukážem z histórie na Košický vládny program. Ten tiež obsahoval veľmi málo konkrétnych kvantifikovaných záväzkov, ale načrtol smerovanie oslobodeného Československa. Bolo to logické, lebo nová vláda začínala z diskontinuity. Prijal by som pozitívne, keby PVV novej vlády tiež bolo signálom diskontinuity vo vývoji Slovenska.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore