Ota Šik – ekonóm reformátor

Môj pohľad na akademika O. Šika bude osobnejší. Bol to O. Šik, ktorý mi oznámil, že na zahraničné štúdiá pôjdem práve ja. Uchádzačov bolo 10 a vedúci katedry mi pred konkurzom povedal: „ Jaro, veď ak sa Ti to nepodarí, nerob si z toho nič, budeš naďalej členom katedry. je tam až 9 Čechov“. Neviem, čo rozhodlo, vedel som celkom dobre po anglicky a aj moja orientácia na modelovanie ekonomických procesov bola možno zaujímavá.

 Keď mi akad. Šik oznámil, že som konkurz vyhral, neveril som. Z budovy EÚ som vyšiel, lebo som to chcel telefonicky oznámiť rodičom. Stretol som Prof. Hrubého, ktorý mi fandil a povedal som mu, že hľadám telefónnu búdku. Bol členom redakčnej rady a pozval ma späť do ústavu do ich kancelárie. Zavolal som domov.
Na štúdium som mal nastúpiť v septembri 1963. Vízum mi nechcel podpísať prezident A. Novotný. Dvakrát ho navštívil akad. Šik. Do Belehradu som pricestoval v deň keď zastrelili prezidenta J. F. Kennedyho. Do kufra som si pribalil aj Šikovo prvé vydanie diela Ekonomika a zájmy. Riaditeľom postgraduálneho štúdia v Belehrade bol Prof. B. Horvat a dekanom B. Ivanovič. Významní srbskí a chorvátski vedci. Budem o nich písať. Išlo o štúdium ekonomickej analýzy a ekonometrie. Na všetky predmety bola predpísaná bohatá literatúra, mne viac menej, neznáma.
Napísal som list akad. Šikovi s prosbou o pomoc pri získaní literatúry. Milo ma prekvapil. Poveril kolegyňu Ing. J. Sereghyovú, ktorá mi predovšetkým zabezpečila základné dielo o lineárnom programovaní (prednášal ho Angličan) a dielo R. G. D. Allen Mathematical Economics. Dielo hlboko načiera do závažných ekonomických problémov a ich matematického zobrazenia, čím sa rozširuje vnímanie a riešenia ba aj ekonomickej interpretácie.

Akademik O. Šik sa narodil 11. septembra 1919 v Plzni a zomrel v roku 2004 v Sankt Gallene vo Švajčiarku. Mal som šťastie na stretnutie sa s ním v EHK v Ženeve. Spolu s doc. J. Skolkom, zástupcom riaditeľa divízie, sme v roku 1969 zorganizovali v Paláci Národov s ním diskusiu. Takéto vedecké sedia sa konávali večer so začiatkom o 19:00h. Diskusia s ním trvala do 23:00. Cez prestávku som využil možnosť a poďakovať sa mu aj zato, že pracujem aj v EHK. Hoc sme mali aj rôzne názory, akceptovali sme to a bol ozaj rád, že som sa mu ozval. Mal skutočne veľmi dobré meno vo Švajčiarsku.
Do povedomia vošiel ako tvorca hospodárskych reforiem, neskôr často označovaných ako tretia cesta. Ako syn židovských rodičov vyrastal v dvojjazyčnom (českom a nemeckom) prostredí a tak jeho vystúpenie bolo jazykovo aj odborne bezchybné. V rokoch 1924 až 1936 navštevoval základnú školu v Tepliciach. Asi málo ekonómov vie, že v roku 1933 začal študovať maľbu na Akadémii výtvarného umenia v Prahe. Školu však už v nasledujúcom roku musel opustiť a ďalej sa vzdelával vo večerných kurzoch. Od roku 1936 pracoval pre niekoľko podnikov aj ako maliar. Od roku 1939 sa politicky angažoval proti nemeckej okupácii. Zásadný bol rok 1940, keď vstúpil ako nezamestnaný do KSČ. O rok neskôr až do konca vojny bol väznený v koncentračnom tábore Mauthausen. Od roku 1961 pôsobil ako riaditeľ Ekonomického ústavu ČSAV.  O rok neskôr bol zvolený za člena ÚV KSČ. A v roku 1964 bol poverený, aby riadil štátnu a stranícku komisiu pre hospodárske reformy.
 


Chcem sa zamyslieť aj nad týmto velikánom hlbšie; cez jeho tvorbu, dielo; jeho myšlienky totiž zásadne ovplyvňovali ekonomický vývoj v ČSSR. Bol zástancom a tvorcom toho, že spoločnosť treba budovať tak, aby sa ľudia mali dobre. Vzhľadom na veľký význam diela Ekonomika a zájmy si dovolím hlbšie sa pozrieť na niektoré jej časti, čím ukážem na podstatu jeho poznatkov a riešení. Delo má 320 strán, teda veľa. Ako v ňom hovorí akademik O. Šik:
 
Najvlastnejším cieľom tejto knihy bolo prispieť k vyvráteniu niektorých stalinských teoretických problémov, ktoré slúžili ako fundament celej sústavy formálne logicky veľmi umne skĺbených jednostranností a zjednodušení, ktoré ovšem práve presvedčujúcou formálnou logikou tvorili počas rokov silný a celými generáciami bezvýhradne uznávaný teoretický systém“.
 
Veľmi závažný záver. Ukazuje to na jeho odvahu a znalosť podstaty fungovania vtedajšej našej ekonomiky, ale aj sovietskej. V prvej časti 1. Ekonomika a vývoj rozobral pojem ekonomika, ktorý nie celkom akceptoval V. Pavlenda, sporili sa. Šik tvrdí: „Ekonomika (hospodárstvo), ekonomická činnosť je celá ľudská činnosť , ktorá materiálne úžitkové hodnoty nielen vytvára (vlastná produktívna činnosť), ale tiež ich prevádza do sféry spotreby, tzn. činnosť ktorá sa zúčastňuje ich smerovania, rozdeľovania a končí ich spotrebou“. Túto časť rozdelil na 1. Ekonomika a ekonomické vzťahy spoločnosti a výrobu a výrobné sily spoločnosti.  Tým si položil základ koncepcie celého tohto svojho diela.
 
Z pohľadu dneška, teda v dobe globalizácie, je významná časť IV. Ekonomické vzťahy a vlastníctvo, kde vysvetlil Stalinovo pojatie vlastníctva a dôkladne rozobral význam správneho chápania vlastníctva pre ekonómiu socializmu. Spolu aj s publikovanými vedeckými článkami a týmto dielom jasne vysvetlil, že púhe znárodnenie výrobných prostriedkov samé o sebe vôbec neznamená vznik socialistického vlastníctva  a iba skutočná zmena celého spôsobu privlastňovania, zmena spôsobu rozdeľovania výrobných prostriedkov, výmena činností, rozdeľovania spotrebných predmetov a tomu všetkému zodpovedajúcich voľných vzťahov znamená vznik vlastníctva socialistického.
 
Šik bol nielen u nás prvý, ktorý ekonómiu dôsledne spájal aj s pojmom ekonomické záujmy, preto, podľa mňa má zásadný význam časť V. Potreby a záujmy. Na s. 278 píše: „ Hlavnou formou ekonomických záujmov v doterajšom historickom vývoji boli materiálne záujmy, čiže záujmy o dosiahnutie určitých materiálnych úžitkových hodnôt, o uspokojenie určitých materiálnych potrieb. Sem patrí aj záujem o peniaze, t. j. záujem o zvláštnu materiálnu úžitkovú hodnotu, ktorú je možné vymeniť za všetky ostatné tovary.“  Totiž veľmi mnoho ekonómov, aj marxistických, chápalo materiálne záujmy len ako záujem o peniaze. Takáto analýza sa vôbec nevyskytovala v sovietskych učebniciach, ba dielach. Ozaj starostlivo rozobral podstatu potrieb ľudí a podstatu záujmu ľudí. Tento až filozofický prístup mu umožňoval, aby sa sústredil na objasnenie podstaty ekonomických záujmov.
 
V apríli 1968 ho A. Dubček menoval zástupcom ministerského predsedu a koordinátorom hospodárskych reforiem (čo v Moskve vyvolalo silné reakcie a vyjadrenie o reštaurácii kapitalizmu v Československu). Po stroskotaní Pražskej jari emigroval do Švajčiarska. Pracoval ako pedagóg aj v Bazileji aj v Manchestri a neskôr ako profesor ekonómie na Vysokej škole hospodárskych a sociálnych vied v Sankt Gallene.
 
Po novembri 1989 ho prizval vtedajší podpredseda federálnej vlády V. Komárek na diskusie o ekonomických reformách. Vieme, že Šik bol zástancom tzv. tretej cesty. Bol za okamžitú liberalizáciu cien, ale zároveň pre pomalšiu liberalizáciu zahraničného obchodu. Vedel prečo.
 
K jeho záľubám patrilo maľovanie obrazov. V deväťdesiatych rokoch sa dokonca v Prahe uskutočnili jeho dve retrospektívne výstavy.
 
Akým teoretikom bol Šik, myslím si, čitateľ získal z tejto spomienku predstavu. Zoznámiac sa s jeho viacerými dielami si dovolím čitateľovi zdôrazniť ešte tento fakt. Dnes sa už zabudlo, a čo nemôžem nepripomenúť, že počas mojich vysokoškolských štúdií vyšlo zbožňované dielo J. V. Stalin Ekonomické problémy socializmu, ktoré sme mali na vysokej škole predpísané ako povinnú literatúru. Dielo dobre poznal Šik, keďže ho v jeho knihe analyzuje. Pretože som prežil tú dobu, dovolím si napísať niekoľko viet. Dielo sa priam povinne obdivovalo. Nedá sa však poprieť fakt, že aj v teoretickej činnosti, a zvlášť takej náročnej a citlivej ako je ekonómia, hrajú určité osobné či skupinové záujmy svoju úlohu, že nejde vždy iba o rozdielny postup a schopnosti pri vedeckom poznávaní skutočnosti, vtedy o hranice poznávania a diskusie o možnosti poznávania.  Mnoho ekonómov až liplo a Stalinovom diele. Neprenikli do jeho hĺbky, čo sa Šikovi podarilo, a tak ho akceptovali.
 
Dnes máme bohaté skúsenosti, že vedcom sa nedarí. Isteže, aj teoretické závery či premisy toho či onoho teoretika môžu byť poznamenané jeho subjektívnymi prianiami, záujmami a nezáujmami. Niekomu stačí, že určitý teoretický názor neodpovedá oficiálnym politickým  predstavám alebo názorom a záujmom mocenských predstaviteľov na to, aby sa pre neho tiež stal neprijateľným. Inému zasa postačuje, aby iba preto, že dlho presadzoval určité názory, na ktorých publikovane a šírenie založil svoju slávu a postavenie, prudko odmietol každý nový poznatok, ktorý odhaľuje nesprávnosti jeho doterajších názorov. Vidieť to u našich politikov. Ekonómia je veda o tom ako funguje ekonomika, aké sú zákony v pozadí, ktoré človek má využiť, aby ekonomika išla potrebnou cestou, aby si ľudia udržali a zlepšili život. Ľudstvo potrebuje skutočné vedecké poznanie fungovania ekonomiky.

Prof. Jaroslav Husár

Bratislava 11/11/2022; pôvodne vyšlo: https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/ota-sik-ekonom-reformator/

Pozrite aj: https://belobog.sk/ekonomicke-vymeny-a-zivotne-strategie-reakcia-na-prof-husara/

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore