Očekávané změny v ekonomice Ruska a světa k počátku léta (dokončení)

Obrázok od Donate PayPal Me z Pixabay

Michail Chazin, pokračování 1. části.
Závěrečná  část:
 
Pokusy o vytvoření nových konceptuálních mechanizmů:
Nemysleme si, že v USA nejsou lidé, chápající že celá americká ekonomika směřuje k jediné otázce: -  zda je kohoutek otevřený nebo zavřený (myšlen tím tiskařský stroj). Jestliže je „otevřený“, lze vzít penízky na řešení otázky. Jestliže je „zavřený“, penízky na řešení otázky nejsou a je nutné něco vymýšlet. Pokud se podíváme na pokusy o vymyšlení nějakých konceptuálních myšlenek, vidíme, že se projevily v logice omezení exportních cen pro Rusko. To je naprosto jiná konceptuální idea – není to idea „lichvářů“, ale „cenařů“. Přičemž schéma kontroly nad cenami v globálních projektech v historii tlačily dva globální projekty: – „judejský projekt“ s jeho britskou říší a „rudý projekt“ se SSSR. Obecně vzato chápeme, že ekonomický systém „rudého projektu“ byl převzat z „judejského projektu“ prostřednictvím Marxe. Jiná věc je, že Stalin radikálně změnil současně ekonomický i politický model (nikoli Lenin).
 
Pokusy o zavedení elementů alternativního konceptu vedly k úplnému krachu – nepodařilo se nic. Proč? A právě proto, že pokud máte systém spočítán na to, aby se na housenkových pásech sunul po bažině, tak k němu jistě můžete připevnit křídla, ale on nevzletí. Ačkoli teoreticky by mohl – pokud tu obludu rozjedete na rychlost přes 250 km/h a dáte jí dostatečně velká křídla. Otázka je jen, jak ji rozeženete, a pak není jasné, z čeho musí být vyrobena ona křídla …
 
Nezbytnost zboření brettonwoodského systému v USA při existenci nového konceptuálního modelu:
Z toho důvodu celý západní, dosud existující brettonwoodský systém, jehož některé součásti (jako WTO) už odumřely a u níž nechápeme, proč její pravidla dodržujeme v  exportní části, zatímco v oblasti dovozu nám už vše uzavřeli – je to nějaká šílenost. Ve světě ale tento systém odumřel a strany dodržují jen to, co strany považují pro sebe za užitečné. Ve velmi složité situaci je MMF a Světová banka, Saudové se chystají prodávat za juany, Indie vytváří měnovou zónu rupie, přičemž se domluvila na přechodu na rupii ve vzájemném obchodu i s Novým Zélandem – přičemž chápu, že mu jeho patroni zavelí „k noze!“ a ten nápad ho přejde. Nicméně, z toho je patrná neudržitelnost dnešního dolarového systému (když už i Nový Zéland…).
 
V takové, situaci je naprosto zřejmé, že přijdou pokusy o vytvoření nových konceptuálních mechanizmů. To je ale možné jen tehdy, pokud bude stará mašinerie rozložena úplně, se všemi jejími systémy a nástroji. Jak to říkával nezapomenutelný Viktor Stěpanovič Černomyrdin (premiér RF za Jelcina)? – „Ať budujeme jakoukoli partaj, vždycky nám z toho vyleze KSSS“. Proč? Ale právě proto, že vnitřní nástroje řízení jsou nastaveny tak, že z toho skutečna ona „KSSS“ nakonec vyjde. Oni stojí před stejným problémem: – pokud budou vycházet ze stávajících nástrojů, bude vše následující směřovat k jedinému: – otočte kohoutkem – „teče“. A to je ten nejzajímavější moment: – všichni chápou, že tento systém se dříve či později zhroutí sám, protože se nacházíme v situaci srovnatelné s rokem 1930, strukturální krize už začala… Přitom se systém může zhroutit jako v onom 30. roce, přičemž se zhroutí světový dolarový systém, zatímco regionální může zůstat na úrovni USA nebo AUKUS*). Pak už bude jasné, že systém skončil, protože nebude schopen se rozvíjet, protože jeho rozvoj je podmíněn možností rozšiřovat se.
A bojovat už nemohou, nemají na to zdroje.
 
Zboření světového dolarového systému:
Co tedy dělat? Odsud okamžitě vychází závěr: – velmi rychle, ale řízeně, tento systém rozbít. Řízeně neznamená starost, aby to někoho nezavalilo (to nikoho nezajímá), ale aby zůstal určitý mocenský systém, který rychle zavede nové elementy. Z EU, až se to vše zhroutí, nezůstane nic, protože tam není subjektivizovaná moc, takže tam bude, nikoli tedy „hrůza hrůz“, ale obrázek to bude chmurný.  Protože tam nemá kdo vzít na sebe iniciativu. Někteří říkají, že francouzská generalita nebo německá aristokracie …. S oběma jsme měli potěšení se setkat, ale na otázku, jaký mají ekonomický model, se zatvářili naprosto nechápavě, cože to má jako být? To, že to nechápou vojáci, lze pochopit – není to jejich věc. Ale německá aristokracie? Ti vědí jen to, že je zle a je potřeba převzít otěže moci – to mi říkali už v roce 2016.
 
Pokud jde o EU a západní Evropu, mám velmi smutné myšlenky. Naopak, pokud jde o Polsko, jsem úplně klidný. Ti budou máchat šavlemi, raketami, nebo čím ještě… – ale nakonec přijedou do Moskvy a řeknou: – mládenci, podívejte, jací jsme protivníčci… dohodněme se, že nás zapojíte do své sféry, tady je seznámek našich požadavků, a pokud s tím budete souhlasit, tak vstoupíme do Euroasijského svazu… jen se nemíchejte do našich vnitřních věcí! Podobně to bude i s Maďary. Ale všichni ti Rumuni, Bulhaři, Slováci… a také Češi… no, nemají-li mozek… S Čechy je vše jasné – chcete-li vědět, jak si povedou, pak si povedou jako Poláci, jen jednotlivě – čtěte Švejka.
 
Ale Západ (onen AUKUS – USA i Británie) musí zbourat ten systém a já mám pocit, že by ho mohli zbořit už teď, pokud by měli onen alternativní model. Stále více se ale kloním k myšlence, že teď do AUKUSu vezmou model – dokonce ne britský, ale sovětský. V Britském impériu byla kontrola nad cenami mezi metropolí a koloniemi, zatímco v SSSR byla kontrola totální. Takže oni zavedou totální kontrolu nad cenami – ale ne u všech produktů. Oni třeba donutí Austrálii prodávat suroviny „svým“ levně, ale ven s přirážkou.
 
Vzpomínáte si, na zavedení „daňového manévru“ provedeného u nás liberální vládou po odchodu Sečina z pozice vicepremiéra pro palivoenergetický komplex (do funkce šéfa Rosněfťi)? Tak zatímco za Sečina byly daně z těžby nízké, ale vysoká vývozní cla – což znamenalo, že uvnitř země byly suroviny levné, ale ven pro exportéry vyšší. Ale tito liberálové zrušili cla a zvedli vnitřní zdanění těžby surovin, což mělo a má za následek zvýhodnění exportu surovin před vnitřní spotřebou. Zvrátit to by nebylo složité, protože WTO se svými pravidly prakticky už neexistuje a zahraničním odběratelům je v podstatě jedno, zda kupují zboží zatížené daní nebo clem (je-li vcelku srovnatelné), zatímco třeba cena benzinu u nás by se mohla snížit radikálně. Mám podezření, že něco takového v AUKUSu provedou, přičemž tam bude ještě cenová bariéra vývozu z rámce paktu. Oni se budou snažit vzít pod kontrolu jako svou periferii část Afriky, Latinskou Ameriku a nyní probíhá zápas o Jihovýchodní Asii (Barma, Laos, Kambodžu, Malajsii, Thajsko, Filipíny, Indonézii. Vietnam by měl zaměnit výrobu levného zboží z Číny. A to, že Číně nenechají přístav v Indickém oceánu, je zřejmé. Čína na druhé straně má Američanům také co říci (například na rozdíl od nich má hypersonické zbraně). Válka mezi USA a Čínou je už prakticky nevyhnutelná.
 
Závažné změny v ekonomice světa a Ruska k počátku léta:
Logika AUKUS jako druhé Britské impérium je pochybná z hlediska realizace a konceptuálnosti, ale protože čas tlačí, nedojde k řízenému zhroucení, pokud začne samostatně a není záruka, že nezačne letos na podzim. Oni vidí, že situaci nesmí nechat bez povšimnutí, a proto mám silné podezření, že se rozhodnou začít bořit brettonwoodský systém totálně už od jara. Budou bourat systém mezinárodního pojištění nákladů, mezinárodní bankovní systém, systém ratingů… ale i věci soukromé.
 
Například v Británii ničí rezidenty ruského původu, tedy lidi, kteří tam přijeli před 25 lety a dostávali aspoň část příjmů z Ruska, byli všichni označeni za osoby, s nimiž není žádoucí mít cokoli společného. Můj přítel, žijící v Anglii od roku 1987 a mající britské občanství od počátku 90.let, protože tam žil s pasem SSSR, dostal od právní kanceláře, s níž spolupracuje už skoro 40 let, dopis, v němž mu píší, že si ho sice velmi váží, ale nemohou s ním dál udržovat vztahy, protože by měli potíže… Přežívají zatím jen ti, kteří peníze vydělali buď tam, nebo převedli své peníze nikoli přímo z Ruska, ale oklikou, cestou složitých kombinací  – ale i na ně nejspíš dojde. V té souvislosti bychom my měli učinit opatření, aby u nás pro každého, kdo má nebo měl britské občanství, byly zavřeny karty, zastaveny všechny platby. To bychom udělat měli, ale my to neuděláme, protože jsme přece humanisté …                        
 
Ten systém nelze bourat postupně, oni ho zboří naráz, počemž hned zavedou alternativní instituce v rámci AUKUS. Všem ostatním slíbí, že to postupně zavedou i u nich, což nesplní, protože nejdřív musí vytvořit systém kontroly na cenami, který zatím nemají. Pokud jde o kontrolu nad obyvatelstvem, je tam vše jasné: – bude mu řečeno, že potraviny nejsou, takže pokud chce dostávat příděl, musí poslouchat. To ale není problém, to oni dělat umějí. Problémem je jen ten ekonomický model.
 
Inovace:
Pokud jde o inovace, tak to budou organizovat přes program DARPA, nicméně to zřejmě fungovat nebude, protože jejich systém financování inovací předpokládá, že inovace, provedené tam za soukromé nebo státní peníze, vstoupí na trh a pak začínají vydělávat. Pokud nevydělávají, tak se zavírají, ledaže by byly speciálními věcmi pro obranu. Neštěstí je v tom, že pokud trhy padají, tak se inovace nebudou vyplácet žádné, protože na padajících trzích se lidé snaží zachovat to, co je, a ne to, co by mohlo být. Z toho důvodu budou inovace ztrátové. Dál pak bude nutné rozhodnout, zda je budou financovat ze státního rozpočtu. A financovat výzkum nebo už vytvořenou strukturu, to jsou dvoje naprosto odlišné peníze – proto se to nepodaří. To ale oni uvidí, jakmile už nich začnou ony padající trhy. Přitom si ale nemohou dovolit, aby životní úroveň obyvatelstva spadla do rovnovážného stavu, a proto se budou snažit přes zbytky systému přerozdělování peněz to nějak stimulovat. Díky tomu se budou setkávat s inflací, začnou u nich problémy s kontrolou nad cenami… – proto někdy za 1,5-2 roky spadnou do rovnovážného stavu, což je velmi rychle. Pokud by to probíhalo podle inflačního mechanizmu – při obyčejné strukturální krizi je to cca do 1% HDP/měsíc, spíše ale 10-8% za rok – bylo by to jako ve 30. letech minulého století, dokud se nedosáhlo koncem roku 1932 rovnovážného stavu.
 
Protože ale tehdy byla krize deflační a pád finančních trhů předcházel (1927-29), zatímco celá infrastruktura, včetně FEDu existovala. Teď ale přichází výměna této konstrukce, a jak to bude probíhat, zatím nevíme. Pád životní úrovně by měl trvat cca 8 let, z čehož 1,5 roku už proběhlo. Oni ale nemohou táhnout celého 6,5 roku, a proto se to pokusí zkrátit na 1,5-2 roky. Přičemž trh služeb se propadne skoro k nule. Dovedete si představit propad životní úrovně na polovinu? V Historii nebyl propad životní úrovně nikdy větší než 40 % při zachování systému řízení a správy. Klesá-li životní úroveň o více než 40 %, je nutná buď diktatura nebo válka (což je vlastně také diktatura). Dvě země stanuly na hraně oné diktatury: – USA 30. let a SSSR v 90.letech. Ani jedna z nich tu hranici nepřekročily. Nyní ale bude jednoznačně překročena a nastoupí diktatura, velmi tvrdá. S tím si poradí, ale s ekonomikou si poradit nemusí, protože jak budou financovat inovace … Já vidím jedinou variantu, která se jim už ve 30.letech osvědčila: – vezmou nějaké talentované mládence, vytvoří jim životní podmínky násobně převyšující nuzné podmínky většiny obyvatelstva, pokud vytvoří toto a toto. Dalším problémem ovšem bude, co s tím dělat dál, protože v rámci jejich modelu, jejich mentality, to fungovat nebude.
 
Tak já vidím dnešní situaci. To není hrozba ani zastrašování, ale logický závěr ze situace, do níž jsme dnes dospěli.
Dej Bůh, abych se mýlil!
 
*) AUKUS – vznikající ekonomicko-vojenský pakt, sdružující Austrálii, Británii, Kanadu a USA, namířený především proti ČLR
 

Preklad: St. Hroch, 5. 4. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore