Dôvody Zelenského nezraniteľnosti

Ilustračné foto: Pixabay

Rostislav Iščenko v preklade St. Hrocha.

Tradiční klaunovská čepice s rolničkami je stylizovaná koruna. Zdůrazňuje, že klaun není jen bavičem vyšší společnosti, ale i alter egem krále. V této dichotomii je král jako Boží pomazaný spojnicí s nebeským patronem a šašek s lidovými masami.

V ideálním případě, pokud všechny strany hrají správně své role, vzniká klasická triáda: Bůh – autorita – lidé.

V jistém smyslu je zde role šaška důležitější než role panovníka. To pochopili jak velcí panovníci, tak velcí šašci. Proto šaškovský klobouk (obrazně i doslova) nosila i elita. Někteří z nich se přidali k šaškům, aby si zlepšili blahobyt (“bolestně padl, dobře vstal“), ale byli i jiní, kteří působili jako “hlas pádišáha” a otevřeně říkali věci, které panovník osobně říci nemůže. Většina z nich, jako Ivan Alexejevič Balakirev, poslední oficiálně titulovaný “chán (car) Kasimov”, kterého císařovna Anna Ioanovna osobně chránila před zvědavým zájmem tajné kanceláře v jeho “pobuřujících projevech”, však spojovala “příjemné s užitečným”.

Stabilita systému byla zajištěna tím, že car, ať už byl jeho osud jakkoli pohnutý, se nemohl stát šaškem a šašek, ať už se vyšplhal jakkoli vysoko, si nemohl nárokovat trůn. Dnešní terminologií řečeno, byla zajištěna spolehlivá dělba moci.

Na Ukrajině s oblibou obviňují Rusy z otroctví, nazývají ruského prezidenta carem a staví ho do kontrastu s ruským politickým systémem, který je ve srovnání s jejich systémem, příkladem demokracie evropského typu.

Ruští prezidenti mají obrovské pravomoci jen do té doby, dokud se opírají o důvěru lidu a masovou podporu. Jakmile tato podpora slábne, vidíme pozdního Jelcina, který už není schopen střílet z tanků na parlament nebo zavírat své odpůrce, kteří stále naléhavěji požadují změnu vlády a jejího kurzu a opírají se o alternativní politické struktury (parlament, vláda, místní samospráva). Nejlepší, co může takový prezident, kterého lid odmítl, udělat, je pokusit se najít nástupce. Nemá však příliš na výběr: Jelcinův nástupce se stal třetím premiérem během jednoho roku (situace mu nedovolila déle to protahovat).

Na rozdíl od Ruska jsou pravomoci ukrajinského prezidenta podle ústavy výrazně omezeny. V historii nezávislé Ukrajiny se objevovaly pokusy (často úspěšné) o jejich další omezení. Zároveň nic nebránilo ukrajinským vůdcům, aby vládli nejen autokraticky, ale dokonce despoticky a pravidelně porušovali (nebo dokonce znásilňovali) ústavu a zákony. Juščenko například zosnoval dva státní převraty během pouhých dvou a půl let své vlády (2004/5 a 2007). Udělal by i třetí, ale Američané se rozhodli, že “proruský” Janukovyč, který podepíše asociační dohodu s EU, bude příjemnější kombinací a způsobí Rusku větší škody s menším rizikem pro Washington. A pak by mohl být nahrazen. Nakonec se spletli a byli nuceni rozpoutat na Ukrajině občanskou válku, ale málem se jim to podařilo.

Posvátnost despoty-prezidenta (jeho angažovanost ve vyšších sférách) zajišťoval jeho aparátnický životopis. Kučma, Juščenko a Janukovyč dokázali pracovat jako premiéři (Janukovyč dvakrát). O post premiéra se ucházeli prezidentští kandidáti Marčuk a Tymošenková. Moroz byl předsedou parlamentu. Porošenko bojoval s Tymošenkovou o premiérské křeslo, prohrál a byl jmenován pro “útěchu” tajemníkem Rady národní bezpečnosti a obrany, v jejímž rámci vytvořil alternativní vládu.

A pak se objevil Zelensky. Včerejší klaun. Ne šašek na trůně, ale bavič davu, který náhle vystoupal na vrchol mocenského žebříčku a obešel všechny ostatní. V očích prostomyslných Ukrajinců, kteří ho volili, měl despotickou mocí sjednotit ctnosti krále a šaška, spojit nebe a zemi, Boha a člověka, provést revoluci ve společenském vědomí, v jejímž důsledku na Ukrajině okamžitě, bez dalšího úsilí, zavládne všeobecný mír a berani a hyeny se budou v míru pást společně a velebit největšího státníka všech dob a národů.

Když se Zelenský ujal úřadu, brzy se ukázalo, že jeho šaškovské schopnosti nestačí nejen na to, aby byl králem, ale dokonce ani na to, aby plnil povinnosti dvorního šaška. Podle Saltykova-Ščedrina “od něj očekávali krveprolití, ale on snědl čížka*)“.

Zklamání bylo hrozné. Hodnocení se propadlo a rychle dosáhlo směšných 14 %. Pro srovnání, “starý nemocný Biden”, kterého jeho vlastní spolustraníci chtějí poslat do důchodu, má stále více než 35 %. A pak je tu válka. Nezapomeňte, že se od něj očekávalo, že uzavře mír.

Zdálo by se, že klaun měl být už dávno vynesen z paláce na bajonetech (které sám rozdal mezi obyvatelstvo) a roztrhán na kusy. Ale necítí se nijak nepohodlně (rating už je opět nad 50 %), dovoluje si zcela neslušně vystupovat před televizními kamerami a žene statisíce občanů Ukrajiny, kteří nejsou ochotni nejen umírat, ale ani jít do války. Přestože po prvních týdnech války, které byly pro Ukrajinu vyhlášeny jako vítězné, přišly měsíce katastrofálních porážek a masových ztrát, na Ukrajině není slyšet žádné hlasy, které by agitovaly proti Zelenskému, žádné revoluční davy se nechystají na Bankovou ulici, kde má sídlo.

Přiznejme si, že antifašisty a dokonce i některé umírněné eurointegrátory prostě zavřel do vězení a na ty, kteří zůstali na svobodě, uspořádaly tajná policie SBU a územní obrany TrO skutečné safari. Nenávidí ho však jak nacisté, kteří tvoří vojenskou “elitu” Ukrajiny, tak obyčejní “vlastenci z řad rolníků”, kteří Zelenského volili jako mírotvůrce. A oligarchové, kteří trpí strašlivými materiálními ztrátami, už nejsou jeho přítelem nebo, ale nepřítelem. A všichni jsou ozbrojeni (v březnu dostali na Ukrajině zbraně všichni) a organizováni (buď do státních bezpečnostních složek, oligarchických armád, nebo teroristických gangů). Zelenskij jim nemá co oponovat, ale oni za něj poslušně jdou na smrt a svého “velkého velitele” začnou obviňovat ze zrady, až když se volba mezi smrtí a zajetím stane nevyhnutelnou.

Proč se tedy nepostaví proti Zelenskému, který je ničí pro své ambice a americké zájmy?

Zaprvé se bojí příchodu Ruska. Dobře vědí, že se dopustili zrady ruského světa. Pamatují si všechny zločiny, které spáchali. Vědí, jak strašně by se jim to vymstilo, kdyby byli na místě Rusů. Na tomto pozadí jim smrt v bitvě nepřipadá tak strašná a naděje na přežití a vítězství jim dodává sebedůvěru.

Za druhé, statistiky ukazují, že nyní je již 45 % ukrajinských občanů přesvědčeno o vítězství. Zhruba třicet procent má pochybnosti, ale přiklání se k názoru, že Ukrajina je schopna dosáhnout remízy, i když nevyhraje. Možná mi řeknou, že nelze věnovat pozornost číslům průzkumů veřejného mínění u vystrašeného obyvatelstva. Tyto údaje však potvrzují jednak informace z terénu, které nám předávají lidé z území pod kontrolou kyjevského režimu, a jednak osobní zkušenosti Rusů, kteří komunikují se svými příbuznými a známými na Ukrajině. Málokomu se podařilo udržet normální vztahy, ale i mezi těmi, kterým se to podařilo, se asi polovina snaží nediskutovat o politických tématech, natož o rusko-ukrajinských vztazích.

Za třetí, údaje z průzkumu potvrzují tvrdohlavý odpor VSU. Všimněte si, že i podle oficiálních ukrajinských údajů počet mrtvých vojáků VSU převyšuje počet těch, kteří se vzdali. Ruské údaje uvádějí 30 000 až 50 000 zabitých a 10 000 až 15 000 válečných zajatců. Problémem je, že celkové počty válečných zajatců nejsou nikdy uváděny, mluvíme zvlášť o válečných zajatcích v DNR, v LNR a v Rusku. Ale ani maximální počty nedávají dohromady více než 15 tisíc vězňů. To znamená, že vězňů je dvakrát až pětkrát méně než zabitých. To nepočítáme raněné a dezertéry.

Přibližné informace, které lze čerpat z videí šířených na síti a natočených ukrajinskými vojáky, v nichž obviňují své velení, že je posílá na smrt, aniž by je řádně vyzbrojilo, svědčí o tom, že první dva až tři týdny po příjezdu na frontu ztrácí nově zformovaná vojenská záloha a bojové útvary až 35 procent mužstva zabitými nebo zraněnými, zhruba stejný počet ztrát tvoří zajatci a dezertéři. Dezertérů je však třikrát až čtyřikrát více než těch, kteří se vzdali. V téže době jsou chytáni dezertéři a posíláni zpět na frontu a pro válečné zajatce válka definitivně skončila a na mír budou čekat v relativně pohodlném prostředí v Rusku. Zároveň ti, kteří byli mobilizováni, ještě neměli čas spáchat válečné zločiny.

Zbývajících třicet procent navzdory všemu zůstává v řadách a jen žádá své velitele, aby je lépe vyzbrojili a podpořili těžkou technikou a dělostřelectvem. Jak je vidět, počet těch, kteří se chtějí vzdát, je v porovnání s celkovými ztrátami ukrajinské armády poměrně malý. Nejsou ochotni obrátit své zbraně proti režimu, který je pronásleduje a zabíjí.

Na osvobozených územích se velká část obyvatelstva postupně začíná hlásit k ruským úřadům, ale když se nějaká vesnice dočasně vrátí pod ukrajinskou správu, nedochází k masovému exodu obyvatelstva; mnohem více lidí (dvakrát až třikrát) uteklo na západní Ukrajinu a do Evropy než na východ, do DNR/LNR a do Ruska. Přesto boje na jihovýchodě země, v oblastech, které považujeme za relativně loajální, stále pokračují. Zároveň je zřejmé, že ukrajinské bezpečnostní služby nemají nouzi o lidi, kteří se chtějí stát partyzány – téměř denně se objevují zprávy o teroristických činech proti lidem, kteří přeběhli k Rusku.

Rád bych znovu zdůraznil, že stížnosti přicházející z fronty se týkají toho, že jsou špatně vyzbrojeni, špatně veleni a ponecháni v kotlích. Nikdo si však nestěžuje na samotný fakt vedení války ani na způsoby, jakými je vedena. Bez dobrovolné spoluúčasti mas řadových vojáků by Zelensky a jeho generálové nemohli provádět politiku “lidských štítů”, brát civilisty jako rukojmí ani organizovat teroristické ostřelování Doněcku a dalších velkých měst v Donbasu v dosahu svých dělostřeleckých systémů.

Nakonec dojdeme k závěru, že Zelenského nedotknutelnost je založena na tom, že dělá přesně to, co by na jeho místě udělal nějaký Myroslav z Huculska nebo Vasilij z Poltavy, nemluvě o četných Mykolech z Novorosie. Mykolové, Vasilové a Myroslavové mají problémy, když se ocitnou v Azovstalu nebo na jiném stejně nešťastném místě, ale dokud nekapou, nemají tendenci nejen soudit, ale dokonce ani diskutovat o politice a strategii svého prezidenta a vrchního velitele VSU. Navíc píší udání s horlivostí hodnou lepšího využití a zabíjejí ty, kteří se jim zdají být zrádci, protože příliš často vyjadřují pochybnosti o správnosti jednání vedení.

Morálka ukrajinské armády neustále klesá. Ale armáda připravená k rozptýlení a armáda připravená obrátit bajonety proti svým nadřízeným jsou odlišné armády. Zelensky se snaží tento nedostatek morálky kompenzovat tím, že posílá na frontu další kolo masových odvodů všech, které se podaří shromáždit na vojenském úřadě. Ukrajina zatím nemá nouzi o kanonenfutr – budou chcípat jako králíci. Kyjev pouze požaduje, aby Západ drasticky zvýšil dodávky těžkých zbraní, obrněných vozidel a munice.

To je zřejmě důvod, proč Rusko Zelenského přes všechny jeho zločiny nestíhá, protože Kreml chápe, že s takovým uspořádáním vnitroukrajinských politických sil bude příští vůdce této země ještě horší…

*) „snědl čížka“ – pojem z „Knížky pohádek pro dospělé“, napsané klasikem ruské literatury Saltykovem-Ščedrinem v roce 1884. 
V běžné ruštině je užíván pro člověka, který dosáhl nicotného výsledku, ve srovnání se svými velikými plány.

Preklad: St. Hroch, 16. 6. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore