Ukrajina: Boje o Cherson, analýza situace

Obrázok od Yevhen Paramonov z Pixabay

Sergej Pereslegin
Začal ukrajinský útok na chersonský směr a současně zaznělo prohlášení gen. Surovikina a vynořily se obavy ze vzdání se Chersonu, atd. Co Vy na to?
Teď máme dobrou příležitost podívat se na celkovou situaci, takže můžeme provést určitou periodizaci našeho počínání na Ukrajině.
 
       Nějak v prvního dne 24. února se předpokládalo, že protivník kapituluje sám a válka nebude. Proto bylo přísně  zakázáno nazývat SVO válkou a hrozily za to docela citelné tresty. Už koncem prvního dne se začalo ukazovat, že tak snadno věci nepůjdou a teprve asi po týdnu byly přijaty určité závěry. Odsud lze ohraničit 1. etapu mezi 24. únorem a 1. až 3. březnem.
 
       Dále nějakých sto dní se počítalo s bleskovou válkou – že se bude muset bojovat, ale Rusko s vojenskou převahou velmi rychle potlačí Ukrajinu a donutí ji kapitulovat.
 
       Mnozí to tak čekali, včetně mně, a někdy počátkem června bylo jasné, že se nic takového nestane a definitivně se zformovala poziční fronta. Aniž bych nějak diskreditoval naše ozbrojené síly ani VSU, řeknu, že každá poziční válka znamená, že byla dopuštěna strategická chyba v počáteční etapě kampaně. V každém případě pochopení, že blesková válka nevyjde, docházelo našemu vedení velmi dlouho – celé léto. A my jsme začali mluvit o tom, že Rusko pomalu a trýznivě přijímá rozhodnutí o nutnosti přechodu ke skutečné válce (hovořili jsme tenkrát o mobilizaci).
 
       Toto rozhodnutí bylo přijato a od 24. září do 22. října bylo vykonáno mnohé. A zejména, vyhlášena a započata mobilizace, fakticky byl vyhlášen válečný stav, přinejmenším v nově připojených územích, režimy zvýšené nebezpečnosti v jižním a centrálních federálních okruzích včetně Moskvy, což znamená zavedení docela velkého množství bezpečnostních opatření.
A nakonec byl vytvořen analog struktury, kdysi zvané Státní výbor pro obranu a struktura řízení války jako celku. To především znamená přiznání, že válka probíhá, a že je ji nutno řídit jako hlavní státní úkol v daném období. Sice jsme dosud nedošli do situace „Vše pro frontu, vše pro vítězství“, ale byly, přinejmenším, provedeny některé kroky tímto směrem.
Ještě důležitější, než výše uvedené (krom mobilizace) bylo jmenování vrchního velitele SVO, takže byly konečně vykonány kroky směřující k posunu operace z mrtvého bodu.
 
Tak se toto období od 24. září do 22. října stalo začátkem přechodu země do válečných kolejí ve všech hlediscích: – hospodářském, technologickém, právním, atd. A teď je třeba očekávat završení těchto opatření a dvou velkých bitev po sobě. Obě strany nemohou bojovat déle. Pro Rusko je to naprosto nevýhodné, a pro Ukrajinu to, počínaje zimou, bude prostě nemožné.
 
Pohled z pozice Ukrajiny:
Od léta jsme tu říkali, že jediným adekvátním směrem útoku je chersonský. V čem jsou jeho přednosti?:
       Rusko má na Krymu málo letišť a vůbec žádné v regionu Chersonu, takže bude pro ně těžké zajistit převahu v letectvu.
       Přesun vojsk z Ruska do oblasti Chersonu je velmi dlouhá cesta.
 
1.     Z toho plyne, že pro Ukrajinu je jednodušší soustředit síly a prostředky v tomto směru – to je první důvod.
2.     Druhým důvodem, je, že je to velmi příznivé místo, což předvedli jak Němci v roce 1941, tak my v roce 1943-44. Je tam jen několik kritických míst ale mezi nimi široký operační prostor.
3.     Třetím momentem je, že zpětné obsazení Chersonu VSU bude pro ně velikým vojenským i morálním vítězstvím a pro nás naopak velkou morální i vojenskou prohrou.
4.     Existence velkého ruského nástupiště na pravém břehu Dněpru je pro Ukrajinu velmi nebezpečné. Z toho nástupiště se předpokládá široká ofenzíva proti politickým a hospodářským centrům Ukrajiny.
 
Z politického hlediska má tato ofenziva pro Ukrajinu pochopitelný a viditelný cíl. Můžete, kolikrát chcete, útočit ve směru Kupjanska, na východ, sever nebo jih, což může vést k zisku nějakých území, ale nic moc to znamenat nebude, zatímco útok na Cherson umožní získat strategický výsledek. Na straně Ukrajiny se někdy mluví o výpadu na Krym, ale silně pochybuji, že by to aspoň trochu příčetní vojenští náčelníci posuzovali jako variantu.
 
Nyní situace z naší strany:    
Začněme tím, že u nás to dobře chápou a nesporně to chápe i náš nový vrchní velitel. Jaké jsou jeho přirozené kroky?
1.     Tvrdá obrana, dokud nebudou připraveny dostatečné síly k udržení této frontové linie. Takže čistě obranná strategie, již ruská vojska v poslední vedou posledních 10 týdnů, která sice nepřinesla velké úspěchy a naopak pár citelných porážek (Izjum, Krasnyj Liman), ale umožnila zachovat vojska.
2.     Druhá možná strategie: – stepi kolem Chersonu, což je válčiště v obou směrech lehce prostupné. Je tam docela málo kritických uzlů vhodných k odporu, z nichž nejsilnější je samotný Cherson. Takže ve schopném vojevůdci vzniká přirozené nutkání vtáhnout protivníka do boje o město.
Pro to je nutné:
       Změnit Cherson v pevnost (což se nejspíš děje cca od září).
     Dále odklidit z města co nejvíc obyvatelstva. Ukrajinci svého času toto v Mariupolu nedokázali, což vedlo k mnoha problémům. Odsun civilistů se také provádí.
     „Pozvat“ protivníka do města, k čemuž slouží řada narážek na to, že naše obrana není připravena, že jsme připraveni na přijetí obtížných rozhodnutí, že se město evakuuje, že se vedou jednání o opuštění města. Pro každý případ – v situaci, kdy velitel skupiny vojsk se zmíní o tom, že obrana není zcela připravena, a tak nevylučuje obtížná rozhodnutí, znamená jedno z dvojího: – buď tam obrana není vůbec a ani ji neplánovali, anebo je město zcela připraveno na protivníkův útok, takže už tam chybí jen protivník, kterého velmi chtějí spatřit u městských bran …  
 
Přitom je zajímavé, že Ukrajinci, kteří vůbec nejsou hloupí a tyto věci si dovedou představit, se nacházejí v nelehké pozici:
       Rusko prudce posiluje své možnosti. Jak vytvořením analogu Státního  výboru pro obranu, mobilizací i převodem závodů stále více na válečný stav. Z tohoto hlediska podstatnou část z toho, co Ukrajina mohla dostat, už dostala, takže se poměr sil v blízké době jistě nebude měnit v její prospěch. Přitom je nutné mít na zřeteli, že se očekává velmi důležitá událost …
       Tou je summit G20, do něhož chybí necelý měsíc a Zelenský do té doby velmi potřebuje nějaké pozitivní výsledky. Ovšemže nikoli jen Zelenský, ale prakticky všichni účastníci nejen G20, ale i G7.
 
Znamená to, že nemají jiné východisko, než tuto ofenzívu?
Přesně tak. Dokonce i tehdy, mají-li představu o tom, že tato ofenzíva může být pro ně pastí. Já tuto ofenzívu očekávám a očekával jsem ji dříve s tím, že ji měli Ukrajinci provést přinejmenším před 10-12 dny. To, že začít nemohou, znamená dvě věci:
1.     Obecně vzato,  naše média nedoceňují efekt úderů po jejich infrastruktuře, jakkoli tvrdí, že železniční a automobilová infrastruktura prakticky poškozena nebyla, tak s přihlédnutím k problémům s energetickou infrastrukturou, není vše zdaleka tak růžové.
2.     Dle všeho soudě to vypadá tak, že Ukrajině docházejí lidé – mám na mysli lidi schopné vůbec něco na frontě dělat, tedy aspoň chápat, kterým směrem střílet a kam utíkat. Řeč už vůbec není o mužích vycvičených. Gen. Surovikin říkal, že denní ztráty Ukrajiny jsou při útoku 500 až 1.000 lidí, což vypadá naprosto rozumně a pravděpodobně. Znamená to, že ztráty od počátku ofenzívy představují už přes 70.000 lidí – zdůrazňuji, že ne od počátku války, ale od počátku jejich posledního útoku. A to byli nejlépe připravené a nejlépe vycvičené jednotky, takže začíná být znát nedostatek lidí.
 
A jestliže zbraně od Západu nějak ještě brát lze, tak lidi není brát odkud – vše, co bylo možné dostat ze žoldnéřů, už dávno dostali a vše, co bylo možné vytáhnout zevnitř země, už také dávno vytáhli. Proto je ofenzíva přirozená a nezbytná. Například, dnešní útok vypadal z jakéhokoli pohledu velmi divně. Zpravodajové píší, že nechápou, co se děje: – na rozvědku bojem jsou síly příliš velké a pro ofenzívu příliš malé. V historii sice byly různé varianty – například v korejské válce Severní Korea, zejména poté, co dostala pomoc od Číny, prováděla rozvědku bojem silou divizí. Obecně je to myšlenka sice zajímavá, ale nese s sebou příliš velké ztráty… – to ale není tento případ.
 
Připomíná to nejspíš něco jiného: – jednotky dostávají rozkaz útočit za každou cenu a demonstrují splnění rozkazu… „zaútočili jsme, dle rozkazu, na protivníka a ten nás odrazil. Čekáme další rozkazy…“. Takto to skutečně zvenku vypadá. Rozumí se, že ukrajinské velení si povede rozumně, takže bude požadovat od jednotek na frontě útočení a současně shromažďovat v jejich týlu jakous-takous, relativně rozumnou sílu co do lidí a prostředků. Jakmile tyto jednotky prorazí naši obranu, tak tato týlová vojska vrhnou kupředu. Co do šancí, odhaduji, že tak s 30% pravděpodobností bude tento útok Ukrajiny odražen na dnešní frontové linii.
 
Jsou ale šance, které já považuji za pozitivní, že se jim podaří dojít až k Nové Kachovce a k Chersonu, počemž budou nuceni se nechat vtáhnout do bojů o tyto opevněné body. Tak se dostanou do velmi svízelné situace, kdy boje půjdou čím dál hůř, ale tento strategický cíl (jako možné východisko k jednání o míru) bude velmi blízko a tak budou pokračovat do poslední šance. Potom se ale situace pro ně reálně může změnit ve „Stalingrad“. Zatím to, co dělají, se natolik podobá tomu, co dělali Němci v roce 1942, že lze očekávat, že i podzim bude velmi podobný.
 
Znovu zdůrazňuji, že paradoxně je pro nás příhodné nikoli držení stávajících pozic, ale vtahování nepřítele do bojů o Cherson a Novou Kachovku co největšími silami.
 
Mimochodem nemohu přejít fakt, že si obě strany vedou docela racionálně a není na místě se domnívat, že Surovikin je v panice a říká, že vzdají pozice. Stejně tak není na místě si myslet, že Ukrajina už není schopna aspoň jednou pořádně udeřit. Je schopna – ale jen jednou – víckrát ne. To všichni vědí a tato bitva teprve začíná a bude trvat po nejbližší týdny.
 
Pokud se Ukrajina nechá vtáhnout do bojů o Cherson, budeme potřebovat situaci dovést na samou mez těch bojů, protože čím déle bude protivník trčet v bojích o tato opevněná místa, tím pro nás lépe. Pokud protivník zeslábl natolik, že není stavu prolomit jaksi „tečkovanou“ obranu na jižní frontě, pak s protiofenzívou je třeba začít co možná nejdříve. A je velmi pravděpodobné, že v tomto případě nikoli tam.
 
Moje prognóza je pozitivní. Jistěže se mohu mýlit, ale válka zatím pokračuje zhruba tak, jak má.
Víte, co mě na této válce nejvíc překvapuje? – To, že po všech těch řečech o tom, že tato válka je naprosto odlišná a naprosto se nepodobá předchozím, tak probíhá absolutně podle klasických šablon.
Takže: – úroveň řízení 2. světové války. Pravda je, že úroveň prognóz je podstatně vyšší než třeba ve válce o Falklandy, nebo válce 080808. Takže tu máme klasickou válku… – ale co jiného máme čekat při fázové krizi? Tedy klasickou poziční válku s oběťmi, ničením a ztrátami.

Preklad: St. Hroch, 24. 10. 2022

Zdroje:

portrét St. Hroch

1 názor na “Ukrajina: Boje o Cherson, analýza situace”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore