SYMBOLIKA HAVRANA A JEHO MÝTICKÉ METAMORFÓZY

Ilustračný obrázok: autorka

Hrdinami archaickej mytológie sú totemoví predkovia, napoly zvieratá, napoly ľudia. Tieto mýty nachádzame vo fragmentoch folklóru a literatúry a čím bližšie k nim siahajú počiatky ľudovej slovesnosti, tým viac sú zvieratá ich plnohodnotnými hrdinami. Objavujú sa po boku spoločne s ľuďmi, morálne ich prevyšujú a vstupujú medzi sebou do vzťahov diktovaných pravidlami nie prírodnej, ale ľudskej spoločnosti, nadstavujúc jej zrkadlo správania. Symbolika Havrana predstavuje špecifickú a najstaršiu vrstvu mytológie a folklóru v najvzdialenejšom severovýchodnom regióne Ruska na Čukotskom polostrove – u Čukčov. Mýtická doba pôvodných obyvateľov polárnej oblasti je zachytená v arktickom národnom cykle Цикл Ворона. Havraní epos sa objavuje pravdepodobne ako prvý na Čukotke, ďalejpokračuje cez Kamčatku, Sibír, Aljašku, až po severozápadnú Ameriku a celé severné pobrežie Kanady v národoch jazykovej skupiny na-dené, ktorých predkovia prišli na americký kontinent v poslednej indiánskej migračnej vlne, teda ešte pred príchodom Eskimákov, a od ostatných severoamerických Indiánov sa líšia etnicky aj jazykovo.

STVORITEĽ SVETA, ZVIERAT A ČLOVEKA (ČUKOTKA, KAMČATKA)

Príbehy o Havranovi sú koncentrované v oblasti archaických mýtov ,,началa творенiявѣсти", alebo ,,еше раньше (того).“ V čukotskskom folklóre hlavnými aktérmi mýtov sú ,,Ворон в каком-то соотношении c Творцом, в своеобразном с ним партнерстве.“

Stvoriteľ vystupuje ako ,,cтарик“ a Havran ako ,,совсѣмъ молодой человѣкъ.“ Sú varianty, kde Stvoriteľ ,,кричит по-вороньи – Краа-краа", čo znamená, že môže byť identický sHavranom, resp. existuje ako jeho dvojník. Čukotské verzie mýtov o stvorení človeka poukazujú na stopy dualizmu oboch demiurgov vo vzájomnom boji medzi nimi. Buď ľudia boli stvorení z vôle Stvoriteľa: ,,Потомъ Творецъсошелъ на землю, набросалъ нерпичьихъ костей, сказалъ: «Будьте люди!»“ Alebo boli tvorení z vôle Havrana: ,,Говоритъ воронъ […]: «Сдѣлай человѣка!»“ Havran Kutchu je praotec, z ktorého vzišiel národ Kamčatky a tiež Prvý šaman, od ktorého sa odvíja kult priamych predkov, prvých obyvateľov dedín obdarených šamanskými silami pokrvného potomstva. Ako jeho priami potomkovia sa nazývajú Havraní ľudia. Havran sa ako praotec stará o svoje potomstvo a chráni ho pred zlými duchmi. Verí sa, že mytologický Havran žije na oblohe blízko Polárnej hviezdy a v prípade potreby ho môže šaman privolať. Ale v rozprávkach a príbehoch žije v rovnakých jutách alebo zemľankách ako ľudia, správa sa ako človek a väčšinu svojho času trávi v ľudskej podobe.

STVORITEĽ ZEME (ALJAŠKA, SAINT LAWRENCE ISLAND, NUNIVAK ISLAND)

V eskimáckom folklóre sa Havran na aziatskej strane volá Koškli, na americkej Tologak/Tuluak. Havran vytvoril v priebehu dňa ruskú a americkú zem a za stmievania ostrov Svätého Vavrinca zo štipky piesku vytiahnutej z morského dna. Aljašku stvoril Havran počas letu na svoju svadbu. Z kusov ľadu vytvoril Havran ostrov Nunivak, ležiaci v Beringovom mori, na ostrove vydvihol skalnú horu a za pomoci južného vetra vytvoril členitý reliéf pobrežia. Preletel cez Yukon a žiadal od ľudí ich prvorodených synov, čo zásadne odmietli. Na brehoch Yukonu zlepil zo snehu dvoch vtákov, samca a samicu, urobil im zobáky zo špičky svojho zobáka, operenie zo svojho čierneho peria a prikázal im priniesť na ostrov ryby a zvieratá. Okrem nich však poslal na ostrov aj víchry a choroby.

POSVÄTNÝ TOTEM (SEVEROZÁPADNÉ POBREŽIE USA)

Hlavnými nositeľmi havraních mýtov na severozápadnom pobreží amerického kontinentu sú Tlingitovia a Haidovia. V tlingitských mýtoch sa Havran nazýva Eľ a najčastejšie v nich vystupuje vo frakcii s vlkom Kanukom (na severe je Kanukom orol). Samotní Tlingitovia sú rozdelení na dve skupiny – rod Havranov a rod Orlov (alebo Vlkov). Príslušníci rodu Havrana sa pokladajú za jeho priamych potomkov, oni sami sú Havrany, a čo je zaujímavé – Eľ v ich predstavách nie je vták, ale človek so schopnosťou premieňať sa na Havrana, a ,,как делал и жил Эль, так точно живем и мы.“ Eľ má rád ľudí, aj keď často v svojom hneve zosiela na nich tresty a choroby.

TRICKSTER (SEVERNÁ AMERIKA)

Havran v mýtoch severných Athabaskov vystupuje v roli demiurga, kultúrneho hrdinu a často aj trickstera. Jeho meno je Čuljan a je hlavným hrdinom Havranieho cyklu, obdobného Eposu o Havranovi, kde vystupuje ako ten, ktorý stvoril zem, ľudí, zvieratá, priniesol ľuďom svetlo a oheň. Havraní cyklus ako jeden z prvotných mýtov u Athabaskov účinkoval v priebehu vekov súbežne s cyklami iných kultúrnych hrdinov a tricksterov, a to je aj jeden z možných dôvodov, prečo bol odsunutý novými kultúrnymi hrdinami a prestal sa rozvíjať, čomu zodpovedá názor: ,,Ворон очень умный, почти как Цаоша, но он не всегда добрый, ужасный лгун.“

SYMBOLIKA HAVRANA (EURÓPA)

V encyklopédii Мифы народов мира (1980) je havran považovaný za jednu z najkontroverznejších symbolík sveta. Má významný rozsah funkcií, je spojený s rôznymi prvkami vesmíru (podsvetie, zem, voda, obloha, slnko), čo naznačuje jeho hlbokú mytologickú sémantiku. V mýtoch a legendách Havran vždy platí za dobro dobrom a nikdy neodpúšťa prehrešky. Nikto nevie, kam zmizol Veľký Havran. Podľa legendy opustil tento svet, pretože bol nešťastný z ľudí, ktorí sa prestali riadiť jeho radami. Zostáva skrytý na neznámom mieste, ale naďalej sleduje život svojich potomkov a občas ako človek žije medzi nami.

PRVÝ MEDZI VŠETKÝM VTÁCTVOM (KANAÁN)

Kniha Genezis spomína havrana ako prvého zo všetkých druhov vtáctva v mýte o potope sveta (Gn 8, 6 – 7): ,,A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi.“ Kniha Sudcov (Sdc 7, 1 – 25) hovorí o Gideonovi, ktorého Boh povolal k svätej vojne. V nej sú zajatí aj dvaja veľkí vodcovia – midjánske kniežatá, Oreb (Havran) a Zeb (Vlk): ,,Zajali tiež dvoje midjánskych kniežat, Oreba a Zeba. Oreba zabili na Havranej skale a Zeba zabili na Vlčom lise. Potom prenasledovali Midjánčanov za Jordán a niesli Orebovu a Zebovu hlavu Gideonovi.“ V midjánskej oblasti sa nachádza hora Horeb (Chóreb/Oreb) kde boh v podobe horiaceho kríku prezradil Mojžišovi svoje meno a poveril ho úlohou vyviesť Izraelitov z Egypta do zasľúbenej zeme.

POSOL A ATRIBÚT ANTICKÝCH BOHOV (STAROVEKÉ GRÉCKO A RÍM)

Havran bol posvätným vtákom a božským atribútom olympských bohov, sprevádzal ich nebom i zemou, vojnou i podsvetím, ale nemal výraznú chtonickú symboliku. Bol spájaný s mystériami, orákulom a veštiarňami a ako sprievodca slnečného boha Apolóna vystupoval po jeho boku. V starom Ríme hlas havrana kras (zajtra) sa spája s nádejou. Podľa legendy havran svojim priškrteným hlasom predpovedal smrť Ciceróna a ďalších.

PROROK, OCHRANCA, SYMBOL POZNANIA A MÚDROSTI (ŠKANDINÁVIA)

V severskej mytológií dominujú dvaja prorockí havrany, ktorí lietajú po svete Midgard a nosia bohovi Odinovi informácie o tom, čo videli. Ide o havranov Huginn – Myšlienka a Muninn – Pamäť. Každé ráno dva prastaré havrany Huginn a Muninn opúšťajú Odinove komory v Asgarde a odlietajú do všetkých deviatych svetov. Pamätajú si každú udalosť. Získavajú informácie o všetkých víťazstvách a porážkach, o úmrtiach a pôrodoch, problémoch a radostiach. Večer sa havrany vracajú do Asgardu. Sedia na ramenách Odina a rozprávajú mu o všetkom, čo videli a počuli za posledný deň. Obaja havrany vedia rozprávať ľudskou rečou.

MEDIÁTOR TROCH SFÉR: NEBA – ZEME – PODSVETIA (VEĽKÁ BRITÁNIA)

Havran a jeho obraz leží v srdci legiend o Veľkom havranom kráľovi, ktorý opustil ľudský svet pred mnohými tisíckami rokov – ale ktorý odišiel živý, takže existuje možnosť jeho návratu. Havraní kráľ bol uctievaný v severnom Anglicku ako najväčší čarodejník a najväčší kráľ všetkých čias, pokiaľ sa na scéne neobjavil legendárny kráľ Artuš a jeho obraz vybledol. Samotný pojem Bran/Brain znamená havran a je bohom prvých Britonov, britských Keltov, pôvodného obyvateľstva väčšej časti Veľkej Británie, ktorí v nej sídlili minimálne od čias doby železnej po obdobie raného stredoveku. Vrana a havran boli považované za prorocké vtáky a stali sa symbolom božstiev, ktoré mali spojenie s podsvetím a smrťou. Havran je u Keltov tiež spájaný s Anninom – druhým svetom (v kresťanskej tradícii ide о peklo) a so starými bohmi, ktorých ostrovania nazývajú ,,susedmi“. Za pozornosť stojí Artušova konfrontácia s havranmi ako symbolmi všetkého nadpozemského: prikáže vykopať hlavu Brana Havrana spod kopca Car Llud (Londýn), pretože verí, že jeho krajina nepotrebuje takúto pochybnú ochranu, on sám je v konflikte s Morrigan a jej potomkami, ktorých havrany sprevádzajú.

ALEGÓRIA SMRTI (SLOVANIA)

Havran v mytológii pohanských Slovanov je spájaný hlavne s dušami predkov. Predstavy Slovanov o podobe duše sú veľmi rozmanité, slovný vzťah duša – dych vyjadruje iba jednu jej stránku, a to životnú silu, ktorá vyprcháva z mŕtveho tela, nie však bytosť samotnú. Tá sa zjavuje skôr ako tieň – tieňová postava, ktorá vie rozprávať, pohybovať sa, jesť, piť a často sa ukazuje aj vo zvieracej podobe. Jednou z týchto podôb je aj podoba havrana, pričom tento zjav sa týka zlých morálnych vlastností zosnulého človeka. V kresťanských národných tradíciách je havran úzko spájaný s krviprelievaním, násilím a vojnami. Smäd po krvi prezrádza krákanie havrana, ktorý znie ako krv – króv, króv. Ak sa havrany zlietali na jednom mieste s hlasným krákaním, na danom mieste sa predpovedala smrť mnohých ľudí. Krákanie havrana je zvesť rôznych nešťastí v celom slovanskom folklórnom okruhu.

BC. SOŇA VALOVIČOVÁ

ZDROJE:

БОГОРАЗЪ, В. Г. 1900. Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, собранные в Колымском

округе. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.

БОГОРАЗ, В. Г. 1913. The Eskimo of Siberia (The Jesup North Pacific Expedition, Vol. VIII. Pt. III. ) New York:

Leiden.

ВЕНИАМИНОВ, И. Е. 1840. Записки об островах Уналашкинского отдела. Санкт-Петербург: ИАН.

ИВАНОВА-КАЗАС, О. М. 2006. Птицы в мифологии, фольклоре и искусстве. Санкт‑Петербург: Нестор-

История. ISBN 5-98187-160-1.

РОЛЛЕСТОН, Т. 2004. Мифы, легенды и предания кельтов. Москва: Центрполиграф. ISBN 5-9524-1063-4.

СУМЦОВ, Н. Ф. 1890. Воронъ въ народной словесности. Москва: Тип. Е. Г. Потапова.

HEGER, L. 2004. Edda. Praha: Argo. ISBN 80-7203-533-9.

HIMMELHEBER, H. 1951. Der gefrorene Pfad. Eisenach: Röth Verlag.

MCKENNAN, R. 1959. The Upper Tanana Indiana. New Haven: Yale University.

VLČKOVÁ, J. 2002. Encyklopedie keltské mytologie.ISBN 80-7277-066-7.


Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore