Riešenie protikladu medzi politikmi a spoločnosťou

Ilustračné foto: flickr

politický plagát - kým sa vy hráte na stranícku politiku, ja prichádzam o všetko

Kým sa vy hráte na stranícku politiku,
ja prichádzam o zamestnanie,
zdravotnú starostlivosť,
dôchodkové sporenie
aj dôstojnosť…

Často medzi ľuďmi počúvam, že politici sú zlí a skazení. Hovoria to ľudia, ktorí sú presvedčení o svojej dobrote a ľudskosti. Naozaj je to tak?
Sú politici zlí a spoločnosť dobrá?

Táto viera, že politici sú zlí a spoločnosť je dobrá je nesmierny klam. Politici sú len odrazom, zrkadlom spoločnosti, ktorú zastupujú. Je naivné si myslieť, že spoločnosť poctivcov budú reprezentovať klamári. Nie, nedáva to ani štatisticky zmysel.
Ako mi napísal môj priateľ psychiater. Ak vyberám 20 osôb z množiny, ktorá obsahuje 90 % hasičov, 5 % policajtov a 5 % záchranárov, tak je vysoko nepravdepodobné, že všetkých 20 osôb budú záchranári.
Naopak 18 z nich budú hasiči. Iste sú možné odchýlky, ale dlhodobé, opakované výbery sa spriemerujú a významné odchýlky sú ťažko predstaviteľné.

Presne preto, je absurdná myšlienka, že všetci sme skvelí, len politici sú zlí. Aj keď natoľko lákavá až omamná, že tomu podľahol skoro každý. Aj ja.

Bohužiaľ to tak nie je. Výmena politikov nestačí. Spoločnosť musí prejsť zmenou, aby prevládli záchranári a nie hasiči (ospravedlňujem sa za akékoľvek prirovnania týchto náročných zamestnaní k politikom). A kto je spoločnosť? Môj partner, môj sused, môj šéf?
Nie spoločnosť som ja. Pokiaľ budem trvať na tom, že sa všetci musia zmeniť „aby bolo lepšie“ a ja nemusím urobiť nič, tak sa samozrejme nič nezmení. Lebo taký istý nárok na pohodlie nezmeny ako mám ja má každý a tento postoj je aplikovateľný na každého. Ak ja sa zmením, ak vydržím na ceste, ani nie že byť lepší, skôr nebyť taký zlý ako som bol, tak budem tým zrnkom piesku, ktorá možno pohne púšťou.
A ak treba robiť dobro, ak mám ten cieľ musím byť ja tým, čo ho robí. Nečakať, že niekto iný ho bude robiť.

A najmä, opakovane sa presviedčať ako neskutočne, nezmeniteľne zlyhávam na tejto ceste.
Problém vidím v tom, že nevieme predvídať budúcnosť, len skúšame to čo sa nám zdá najlepšie v danom momente pre nás a pre našich blízkych. A často sa šeredne mýlime. Skúsenosť nás naučila, že niektoré postupy vedú zásadne k nežiaducim dôsledkom a preto sa im snažíme vyhýbať. Táto skúsenosť je prenášaná aj kultúrne medzigeneračne. Či už ako zvyky, alebo priam kodifikovaná v náboženstve. A v sekulárnej spoločnosti v zákonníkoch.

Takže áno sú univerzálne hodnoty, ku ktorým sa môžeme prirovnávať, ale sú silno modifikované aktuálnou situáciou – jedinca, rodiny, komunity, spoločnosti, štátu, sveta.
 
A v tom bádaní a skúšaní sú namočení rovnako politici ako zvyšok spoločnosti.
 
Cesta k dobru je tŕnistá, bolestná a nikdy nekončí. Len nestratiť vieru, že je to správna cesta.

Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

Súhlasím s autorom komentára, že medzi politikmi a ľudom je tesná väzba. Bez podpory, alebo aspoň tichej odovzdanej akceptácie, by politici nemohli vládnuť tak, ako dnes reálne vládnu. Ale na druhej strane myslím, že riešenie nie je také jednoduché, že by stačilo, aby sme sa polepšili a že sa automaticky polepšia aj politici, alebo v panike ujdú a namiesto nich prídu lepší.

My, aj politici, sme sa narodili do sveta, v ktorom všetci hrajú hru na ťažné kone a panstvo, čo sa vezie. Politici sú zväčša tí, čo prijali pravidlá hry a rolu pohoniča. Keď sa polepšíme len my, bude to ako keď sú kone k sebe dobré a prestanú sa navzájom hrýzť a kopať a odtískať sa od válova. Aj pohonič bude lepší a menej často bude používať bič. Svet bude o niečo krajší, to je pravda…

Ale nemali by sme porozmýšľať aj nad tým, či nás baví tá hra na panstvo?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore