Moja obľúbená od… Pavla Hammela

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Dušan Piršel:

Čas malín

Pavol  Hammel je človek, ktorý to má v hlave od mladosti zrovnané a je to geniálny hudobník ale aj skvelý spevák a človek .
Moja láska k jeho krásnym piesňam a úžasným a zmysluplným textom mi zostala doposiaľ a zostane až do smrti. Toto sú nehynúce skvosty slovenskej hudby. Česť všetkým, ktorí ju tvorili.
Počul som ho spievať naživo veľa krát, v rôznych priestoroch. Nikdy nezaspieval falošný  tón. A veľmi oceňujem aj to, že interpretuje len vlastnú hudbu a neuchyľuje sa k preberaniu cudzích melódií.

Jednou z mojich obľúbených piesní je Čas malín, ktorej text začína takto.
„Vôňa dotyk vánok ticho slová ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo.“
Tento text ma nenechal ľahostajným, a preto si k nemu dovolím manifestovať myšlienku, že aj rýchlosť a zrýchľovanie, ktoré dnes prenikajú do všetkých sfér individuálneho i spoločenského života, musí naraziť na isté limity. Nie je možné nekonečné zrýchľovanie – ani produkcie (materiálnej, duchovnej), ani konzumácie. Ovocie aj myšlienky a postoje potrebujú na dozrievanie čas. Rýchlené nie sú kvalitné.
Nazdávam sa preto , že v istom okamihu ľudských dejín sa pomalosť stane novo objavovanou hodnotou.

Devana:

Dnes už viem

Pavol Hammel patrí aj k mojim obľúbeným spevákom najmä preto, že texty jeho piesní ukrývajú mnoho životnej múdrosti.
A takou piesňou je pre mňa „Dnes už viem“ a jej slová:
Koľko býva márnych strát, kto ich zváži
Koľko býva strát, keď túžiš všetko vzdať
„Vždy, keď pília krásny strom, viem že sa vráti
Vždy, keď pília krásny strom, som s ním, som v ňom, som on.
Dnes už viem, keď láska stráca dych, to sa stáva
Som z tých, čo vie že v útekoch je skrytý návrat
Toľko snov o slávnych útekoch
A vážna múdrosť návratov
Vždy do tej istej vstúpiš niet viac riek.”

V živote človeka často býva chvíľa, keď má pocit, že stráca „pevnú pôdu pod nohami“ a chce od všetkého utiecť. Ale aj keď utečie, alebo odíde, tak sa takmer vždy vráti, keď si uvedomí, že tie najväčie straty spôsobuje iba on sám. Dokonca aj ten „posledný útek“, keď odchádzame do večnosti nie je definitívnym „útekom – odchodom“ a ani stratou, pretože mnohí ostávame žiť v našom potomstve. Rovnako ako sa vráti strom v podobe mladých stromčekov.
Áno, láska často stráca dych, často kvôli nám samotným a nášmu egu a iba my jej môžeme dovoliť sa znova nadýchnuť tým, že dokážeme vrátiť láske jej pravý význam a zmysel. „Dnes už viem“, že je to ten najdôležitejší návrat…

Marián Moravčík:

Mladosť

Pavol Hammel je medzi slovenskými populárnymi spevákmi výnimočný aj tým, že vždy kládol veľký dôraz na text a na rovnováhu medzi textom a melódiou. Jeho piesne sa dajú počúvať vždy a mám medzi nimi mnoho obľúbených, ale jedna z nich si počas mojich maturít získala celoživotný emocionálny náboj – Mladosť.

Mal som v triede viacero hudobne talentovaných spolužiakov, vari až štvrtina z nich výborne ovládala nejaký nástroj a títo všetci si pripravili práve pieseň Mladosť na vystúpenie počas slávnostnej akadémie rozlúčky so školou. Tá pieseň sa vtedy stala našou hymnou a presne vyjadrovala, ako sme sa cítili. Mladosť je poklad – „zázrakov čas“. Mladý človek ešte nemá nič, čo by mohol nazvať svojim, ale má veľký, zatiaľ celoživotný, potenciál. Možno práve vďaka tejto piesni som si to uvedomil. Zázrak je schopnosť premieňať potenciál na reálne hodnoty, skutky a výsledky.
Veru, mladosť, to nie je len bez vrások tvár. Kým človek cíti svoj potenciál a dokáže ho premieňať na niečo hodnotné (ako aj ešte dnes Pavol Hammel), je stále mladý.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore