Hospodárska vojna proti Rusku

Ilustračné foto: Pixabay

Alexandr Losev*) v pořadu „Formula smysla“…

Jako skuteční indiáni se ničemu nedivíme, nicméně, včera mě překvapil redakční článek u Bloomberga, s titulkem: „Zákaz ruské ropy je chybný ale nezbytný“. To mi připomíná okřídlenou frázi „To je víc než zločin, to je chyba…“, jíž se dopustil Charles Maurice De Talleyrand v souvislosti chycením a popravou vévody Enghienského na Napoleonův příkaz, což vlastně zahájilo krvavé napoleonské války, v nichž za deset let mezi roky 1804 až 1814 zahynulo v Evropě 5 milionů lidí. Bereme-li v úvahu, že tehdejší počet obyvatel byl v porovnání s první polovinou 20.století cca 3x nižší, je to srovnatelně 15 milionů – tedy víc než v 1.světové válce a sice méně než ve 2.světové, nicméně tehdy neexistovaly žádné zbraně hromadného ničení – takže ztráty jsou srovnatelné. A tato chyba tedy stála velké oběti.

Smrtící sankce

A teď jsou na tom podobně. Sankce vedoucí k růstu cen energií a surovin a k finanční krizi, rovněž povedou ke smrti milionů lidí na celé planetě. A budou umírat všude, včetně rozvojových zemí, kriticky závislých na financování, které jim už přestávají poskytovat západní banky a korporace zvyšující ceny paliv, obilnin. To, co dělají Evropa, USA a západní společnosti, které sankcemi zvedají ceny paliv a ty ceny rostou  nezávisle na mantrách západních politiků, jak budou pracovat s novými dodavateli a nechápajícími, že se ta ropa odnikud nevezme…

V této souvislosti mě pobavil titulek, že „OPEC dvakrát zvyšuje produkci ropy“…  Především, OPEC zvyšuje kvótu, protože po snížení těžby OPEC stanovil, že bude po každém zasedání zvyšovat denní těžbu o 400 tisíc barelů. Nicméně, od tohoto měsíce se rozhodli, že navýší těžbu o 600 tisíc – tedy navýší přírůstek těžby o 50 %. Ovšem, pokud máte deficit ropy 1,5 milionů barelů/den, řeší těch 200 tisíc navýšení něco? Proto na tuto skutečnost ceny ropy nijak zvlášť nereagují.

Takže mluvíme o sankcích, které povedou ke smrti milionů lidí hladem a dalšími problémy. V této souvislosti si připomínám slova hlavní baby Jagy geopolitiky, nebožky Madeleine Albright, která když se jí zeptali, co říká tomu, že americké sankce vůči Iráku vedly ke smrti půl milionu iráckých dětí, odpověděla, že to za to stálo … Takže Evropa nyní přichází ke stejným hrábím. Uvědomují si evropští politici, co dělají? Nejspíš ano – a dělají to nejspíš proto, že nejsou samostatní a vykonávají jen příkazy. Jejich logiku je zbytečné se snažit pochopit – žádná není. Bloomberg píše, že rozhodnutí je špatné ale nutné – protože je třeba potrestat Moskvu…

Výsledkem jejich zvyšování cen, možností prodávat jiným odběratelům a kompromisního rozhodnutí o odmítnutí ruské ropy za půl roku je, že Rusku se dostalo přílivu příjmu a pozitivního salda zahraničně-obchodní bilance a běžného účtu za mnoho let.

Co říkají o plynu?:… – že skutečně plyn není! Je pravda, že Rusko je největším exportérem plynu a Evropa jeho největším kupujícím a obejít tento problém bude stále těžší. Možná, jak píše Bloomberg, „…bude Evropa muset souhlasit se spuštěním SP-2…“. Protože naplnit zásobníky do zimy bude nemožné, a proto, jak Bloomberg píše, bude nutné hledat další cesty nátlaku na Rusko. A v tlaku povolovat nelze, protože Rusko je hlavním nepřítelem všeho progresívního demokratického lidstva.

Proč půlroční odklad? Zdá se mi, že očekávají, že za tu dobu se cosi stane ve Washingtonu. Cosi se může odehrát 8. listopadu během voleb do Kongresu. Velmi zajímavý je komentář Jamie Dimona, šéfa JP Morgan na jedné z konferencí nejvýznamnějších finančníků, že „…bychom se měli připravit na ekonomický uragán, vyvolaný válkou FED a Ukrajiny“. Dodává tam, že bude velmi zle, protože peněz mají USA tak na půl až třičtvrtě roku. Takže krize dopadne do konce roku. Možná, že to bude východisko pro Evropu, která se nebude muset tak podřizovat „vyšší moci“, která jim může umožnit dohodnout se s Ruskem. A to, že se na to chystají, se ozývá v mnohých publikacích, mj. The Guardian, které píší, že Rusko vyhrává v ekonomické válce, a bez ohledu na úsilí vynaložené celým civilizovaným světem mj. v souvislosti s Ukrajinou, nebylo cílů v hospodářské válce dosaženo.

A které cíle to byly?

  1. Donutit Rusko, aby se vzdalo podpory obyvatel Donbasu a stáhlo svá vojska;
  2. Rozbít ruské hospodářství tak, aby zdroje dostali zadarmo nebo za babku;

Co nás ještě „děsí“, to jsou tankery, které západní společnosti nebudou pojišťovat – už se na to chytli i někteří lidé patriotických názorů – že je jako všecko v háji, protože nebudeme moci ropu a plyn vyvážet… Skutečnost je ale taková, že většina oněch tankerů nepluje pod naší vlajkou. Proč se kromě Maďarska proti poslednímu balíku sankcí stavělo i Řecko? Protože podstatná část těch tankerů pluje pod řeckou vlajkou. A jestliže tanker po vyplutí vypne transponder, nikdo neví, jaká ropa jede. A krom toho má Rusko vlastní státní zajišťovací společnost.

Jak ale ropu zpracovávat? Z lehké ropy (např. z arabských zemí) se snadno vyrábí letecký kerosin, ale diesel, nebo nějakou těžší frakci (třeba asfalt) z takové ropy nevyrobíte. K tomu potřebujete jinou ropu. Proto je cracking seřízen tak, že produkt musí mít složení jak ropa značky Urals – proto musí Američané ruskou ropu dovážet (bez ohledu na vlastní sankce). Protože ona břidličná ropa, jíž nás tak strašili, je vlastně ropný kondenzát, do něhož musí míchat buď těžkou kanadskou břidličnou ropu, venezuelskou nebo ruskou ropu. Rusko je hlavním dodavatelem motorové nafty a zejména pro zaoceánské lodě.   

Vrátím se k Dimonovu prohlášení… – proč čeká to neštěstí právě je? Ze dvou důvodů:

  1. Zvykli si, že jim každý měsíc přichází stále více peněz, které si tisknou, roste dluh, bublina se nafukuje, peníze končí.
  2. FED spouští proces, jaký se minimálně 40 let nepamatuje, zvaný „množstevní zpřísnění“, což zní hrozivě, protože každý měsíc budou ze svých trhů stahovat 95 miliard dolarů. To se nezdá na první pohled zase tak mnoho, ve srovnání s výší dluhu, nicméně protože peníze se netisknou jen tiskárnou cenin, ale generují je i banky, které se pouštěním do oběhu násobí. Velké banky dostanou peníze od FED, půjčí je menším bankám, jež je dále půjčí klientům, atd. V důsledku toho se objevuje pojem zvaný peněžní multiplikátor- násobitel, a to, co dává FED velkým bankám, je třeba vynásobit pěti. Tedy, pokud jim dala bilion, bublina se nafoukla na pětinásobek. Jestliže tedy centrální banka (FED) stáhne bilion, „vypaří“ se jich hnedle 5. Jestliže tedy říkají, že každý měsíc stáhnou skoro 100 mld., znamená to, že každý měsíc se bude někam ztrácet půl bilionu – spolu s hodnotou jejich akcií. Jestliže ty bubliny rostly mnoho let a svými kotacemi radovaly a lákaly stále více lačných po penězích „z ničeho“. A fungovalo to, protože platil princip „většího blbce“, protože po koupi jsi vždycky našel troubu, který to, omráčen vidinou zisku, od tebe za vyšší cenu koupil.

Dimon řekl, že stažení peněz je hrozný signál, protože vidí federální úvěry Federální nemovitostní agentury, které obsluhují největší banky – a tam už se ukazuje 10 % nesplácení, a proto velké banky už odmítají se tohoto programu účastnit, protože vidí riziko. Krize z roku 2008 začínala jako hypotéční krize …

Takže dnes se dvě různé krize slévají v jednu velkou. První krize se bude podobat krizi z let 1997-8, kdy periferii globálního trhu rozvojových zemí nestačí peníze, protože příliš dlouho „seděly“ na dolarových úvěrech za nízké procento a změnily se v devizové hypotéčníky – a teď probíhá odliv kapitálu od nich do Ameriky. Vidíme Srí Lanku, brzy uvidíme další suverénní bankroty rozvojových zemí, rostou tam ceny potravin a paliv, a oni stojí před dilematem: – buď pokračovat v nějakých sociálních programech a zabránit hladu a sociálním explozím, anebo platit věřitelům.

K dalším důsledkům sankcí

Rusko přechází s obchodními partnery na placení v rublech, omezilo export obilí, uranu, inertních plynů (neon, krypton, argon…) na obchod dle zvláštního protokolu, z čehož plyne, že si pravděpodobně bude určovat podmínky. Což je pochopitelné, protože Rusko je zapojeno do více než 1/3 řetězců produkce hodnoty.

To, co budeme dělat v rámci EAES, ŠOS, ASEAN, atd., směřuje k přechodu na národní měny podložené konkrétní hodnotou. Měny Jako dolar, či euro jsou už teď toxické. Doufám, že něco nového uvidíme a uslyšíme zanedlouho na Sanktpetěrburgském ekonomickém fóru.

A protože jsme na rádiu „Formula smysla“, řekneme něco o jedné velmi důležité formuli geopolitiky: – jde o to, že státy, jakými jsou ty evropské, nemohou nic změnit ve světovém řádu, ale jen kolektivně podporují řád existující a nemohou z něj vystoupit. Světový řád mění mocnosti a jen ony mohou měnit světovou politiku. Takovými mocnostmi jsou USA, které docela tvrdě kontrolují EU, je to Rusko, Čína a Indie. Tři tyto mocnosti jsou rozloženy na eurasijském kontinentu. Na naší součinnosti záleží, jak se bude vytvářet světový řád, s přihlédnutím k tomu, co udělal Západ (bouře jako trest za to, co tropil v posledních 13 letech. Na mysli je šílený tisk peněz, nafukování bublin, naprosto šílená hospodářská politika a sankční politika. Rád bych doufal, že se to nezvrhne v šílenství válečné.

To, co děláme dnes my ve sféře financí, nám umožní získat ony investiční zdroje, které byly a jsou naším největším problémem. Podíváme-li se na statistiku, vidíme, že jen 3 % bankovních úvěrů šlo do investic. Vše ostatní šlo do běžné spotřeby, oběžných prostředků atd. Takže všechny investice se realizovaly buď na konto akcionářů, nebo ze zisku společností. Dnes, kdy tyto prostředky (nemající vliv na inflaci) dostáváme v podstatě od našich nepřátel. Pokud se vrátíme k pozitivní zkušenosti ze 4.pětiletky (1946-51), kdy jsme obnovovali zemi a nikdo nám peníze nedával a ekonomika země rostla ročně o 16 %.

Takže pokud teď budeme investovat doma, začleníme Donbas a další ukrajinské regiony, které s námi budou chtít spolupracovat, pokud navíc spustíme infrastrukturní projekty, jak včera řekl Putin, musí se nám to podařit.

Preklad: St. Hroch, 5. 6. 2022

Zdroje:

https://rutube.ru/video/8ee6f8cc78cce2fa53ef91d53faeb885/       
 od 2:08:24 až 2:50:46

portrét St. Hroch

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore