Esej o strategii USA: uzavřené strategie a diverzita – dokončení

Obrázok od Dirk z Pixabay

Andrej Školnikov *)               15.12.2022
 
Jistě, opuštění TTIP, TTP a TISA lze považovat za největší strategickou chybu tehdejších spojených USA a Fininternu, protože strategický cíl udržení globálního míru byl v důsledku toho uzavřen.
 
Lze tedy předpokládat, že USA svými chybami zkrátily dobu existence světového Pax Americana zhruba o jednu generaci, což umožnilo vznik konkurentů jak v „Áresově“ válce  proti Rusku, tak v „Athénině“ válce s Čínou. Co se týče psychohistorické/mentální války, zde zatím není vidět konkurence: pravicově-liberální globální ideje oslabily, rozpadly se a prakticky shnily, ale stále k nim neexistují žádné alternativy, jen oživované staré významy. Ta může být základem identity a nalezení minulosti, ale v žádném případě ne vývoje v budoucnosti.
 
Vzhledem ke globálnímu trendu rozpadu globálního světa se strategie zaměřené na udržení liberální globální perspektivy a bipolárního světa USA a Číny ukázaly pro USA jako téměř nemožné (překonat globální trend je velmi obtížné).
 
Překonávání rozdílů
Geostrategie často čelí dvěma druhům rozporů: mezi hráči (např. USA vs. Čína) a mezi vnitřními frakcemi hráče (armáda a komsomolci v Číně). Často vzniká iluze, že pokud liberálnější frakce zvítězí ve vnitřním boji, okamžitě změní svou politiku na otevřeně kompradorský kurz, a to v plném souladu s cíli svých vnějších spojenců.
Skutečnost je však jiná. Důsledky konfrontace mezi americkými průmyslovými elitami (Donald Trump) a Fininternou/Klastrem nadnárodních společností (Joe Biden) byly často předpovídány v logice”buď, aneb”, ale v praxi se ukázalo, že situace zdaleka není tak jednoznačná. Donald Trump postupuje podle strategie”Poslední legi” (řízené stažení z globálního světa) s prvky strategie”Americké velikost” (reset prostřednictvím občanské války a nastolení nového řádu). Joe Biden realizuje stejnou”Poslední legi”, ale s prvky strategie”Zánik impéri” (zničení Ameriky”otců zakladatel” a přechod k Iberoamerice).
 
To znamená, že v praxi vidíme, že i když zvítězí frakce, jejíž zájmy jsou velmi blízké zájmům vnějších sil, politika se upraví, ale ne cela změní. Vysvětlení spočívá v tom, že kromě setrvačnosti systému existují také vlastní zájmy vítězných vnitřních elitních skupin, nejrůznější omezení, protiváhy, rizika a zpětné vazby, které nutí nové orgány manévrovat a hledat místní kompromisy. Bez toho – a”t” se při neochotě rozpoutat občanskou válku děje téměř vždy – to samozřejmě možné je, ale vždy existuje riziko protichůdných dvojsmyslných výkyvů, jako je případná sabotáž armády v Afghánistánu s cílem snížit rating Joea Bidena.
K bezpodmínečné kapitulaci v domácí politice dochází pouze v případě otevřené občanské války, a i v takovém případě nevyhnutelně dochází v průběhu času ke změkčení postojů. I v extrémních případech – diktátoři v afrických zemích, chráněnci vnějších sil – začínají”subjekt” manévrovat. Vždy budou existovat rozdíly mezi vnějšími a vnitřními silami, a pokud se podaří dosáhnout vítězství bez občanské války a rozpadu systému, zůstávají významná omezení a rizika, že se situace může obrátit.
 
Z historického hlediska není kulturně-politický rozkol mezi nositeli tradic, norem a hodnot západoevropské, židovsko-křesťanské civilizace (republikáni, WASP, Donald Trump atd.) a atlantické (demokraté, nadnárodní korporace, liberální globalisté, Joe Biden atd.), který se v USA objevil v roce 2016 a stále sílí, nepřekonatelný. Má šanci, že se jím časem, po desetiletích/generacích, stane, pokud se strany nebudou dlouhodobě snažit chovat se k sobě s náležitým respektem, dospět ke konsensu a žít spolu v míru.
 
Připomeňme si, že před sto lety se schizma, občanská válka a konfrontace mezi levicově-liberálním komunistickým projektem a konzervativními, ortodoxními tradicemi východoevropské civilizace zdály být neřešitelné. Zkoušky a vítězství ve Velké vlastenecké válce však sjednotily, umožnily přechod k levicově-konzervativní společnosti, vytvořily společný historický základ a odstranily extrémní zákruty. V současné době se sovětský a ruský kulturní kánon po evolučních změnách a bezpodmínečném vzájemném ovlivňování sblížily. Prakticky neexistují masy hlubokých ontologických rozdílů a rozporů.
 
K vytvoření dialektické jednoty, významnější a silnější identity však bylo zapotřebí cíle nebo společného nepřítele, proti němuž by se všechny předchozí konflikty zdály malé a bezvýznamné. Nová, nejsilnější možná pospolitost sjednocuje zastánce protichůdných názorů a umožňuje na jejím základě vytvořit nový konsenzus. Nejlépe se to daří imperiálním, síťovým identitám, které umožňují soužití původních nepřátel a antagonistů, i když historické usmíření je možné i na jiném základě, nejčastěji se společným nepřítelem v této roli.
 
V evropských dějinách existuje řada příkladů, kdy dříve zásadoví protivníci urovnávali rozpory přechodem ke hře win-win na úkor třetí strany. Například katolická a protestantská tradice, navzdory bolestnému a krvavému schizmatu, nucené žít spolu a neschopné zvítězit, nakonec zůstaly v rámci společné západoevropské civilizace, ale z hlediska kánonů a dogmatiky bezvýznamné Velké Schizma z roku 1054 zůstalo kulturně nepřerušeno.
 
Kdyby se USA zapojily do mnohaleté otevřené války, která by zpochybnila jejich existenci, rozkol by byl zažehlen, ale na světě už nebyli vhodní protivníci. Obyvatelstvo a elity se bály SSSR, ale současné Rusko a Čína neposkytují ani stín tohoto někdejšího strachu. Ten by se dal kultivovat tím, že by se dění změnilo v boj proti stínům, ale procesy globálního rozpadu světa už nabraly příliš velkou rychlost, než aby se daly protahovat.
 
Kdyby se USA nikdo nedotkl, během příštích 1,5-2 generací (2050) by hlavní nesmiřitelní a charismatičtí účastníci zemřeli / odešli do důchodu a mezi liberálními představiteli západoevropské civilizace a umírněnými stoupenci atlantické civilizace by se vytvořil konsensus. Ještě jedna generace (2070) na výchovu mládeže v rámci nového paradigmatu – a došlo by k syntéze s vyhazováním neproduktivního odpadu, strusky a úchylů. V důsledku toho se atlantická civilizace stala součástí západoevropské civilizace a jejím přirozeným evolučním pokračováním.
 
Ale ano, pokud jde o podporu národního týmu, klubová rivalita ustupuje do pozadí, ale ohrožení země je vnímáno jako důvod ke vzpomínání, neškodnému vtipkování a nic víc…
 
Shrňme tedy: kulturní propast, která v USA existuje, se každým rokem prohlubuje, dosáhla již civilizační úrovně a má všechny předpoklady k tomu, aby se upevnila a vedla k radikálnímu rozchodu mezi starou Západoevropskou civilizací a novou Atlantickou civilizací. Vytváření jednotlivých nepřátelských a protichůdných frakcí v rámci etnického systému nebo civilizace není nic neobvyklého; velmi často se zdá, že rozdíl, který se zdá být nepřekonatelný, přestane být z historického hlediska významný. K dosažení takového výsledku musí strany najít novou společnou, silnější identitu a/nebo společného nepřítele (společné nepřátele), boj proti němuž je přiměje zapomenout na své křivdy.
 
Kdyby ve světě nedocházelo ke krizím přerůstajícím v katastrofické události, přestala by současná konfrontace ovlivňovat domácí situaci v USA v roce 2050 a o něco později by byla zcela zapomenuta, stejně jako svého času ztratily na živosti rozpory mezi katolíky a protestanty v Evropě. Nikdo by však USA nedopřál desetiletí míru. Může se velmi dobře stát, že v hlavním scénáři setrvačnosti se rozkol nepodaří zacelit a riziko občanské války bude v letech 2025 až 2026 velmi vysoké.
 
Závěr
Po skončení studené války se mnohým zdálo, že dosažená dominance Spojených států bude trvat po celé generace, ne-li staletí, že nikdo nebude mít ani tu nejmenší šanci přiblížit se k vrcholu. Globalizace, založená na ekonomických principech, vedla k rostoucímu seskupení nadnárodních korporací a liberálnímu směřování zahraniční i domácí politiky USA. Tradiční vnitropolitické rozdělení na konvenční konzervativce a liberály, které umožňovalo elitě řídit domácí politiku, v důsledku desetiletí trvajícího driftu přesáhlo kulturní pole Západoevropské civilizace a dalo vzniknout nové Atlantické civilizaci (globalistické, liberální, protikřesťanské). Kdysi snadno zvládnutelné politické rozdělení se změnilo v kulturní a civilizační rozdělení.
V roce 2014 udělaly americké elity strategickou chybu, když odmítly TTIP a TPP. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by zapotřebí žádného inkluzivního kapitalismu, žádného boje proti globálnímu oteplování atd., kontrola nad většinou světa by se v průběhu let stala velmi těsnou a Čína a Rusko by neměly ani tu nejmenší šanci na odpor. Od té doby se politika USA pohybovala v rámci strategie”poslední legi”, balancovala mezi radikalizujícími se póly a vedla ke stále vážnějším a intenzivnějším rozporům.
 
Z hlediska historických procesů na tom není nic zvlášť nového a nezvratného; za přítomnosti silného společného protivníka, nepřítele nebo absence světové katastrofy, by v roce 2050 rozpor přestal být politickým problémem. Nezapomínejme však, že realita je stále schopna překvapit, na usmíření není čas a do tohoto boje je nyní přímo zapojena třetí síla, levicově-liberální Iberoamerika, která má velkou šanci stát se vítězem. Latinoameričané jsou vnímáni jako menší, přijatelné zlo, situační spojenec pro obě strany, v jejichž prospěch hrají dlouhé, dlouhé trendy, bojový duch, touha po spravedlnosti a pomstě.
 
Mezi lety 2025 a 2035 mají USA dvě zjevně protichůdné možnosti:”Zánik impéri” (vítězství nadnárodních korporací a triumf atlantické civilizace) nebo”Velikost Amerik” (vítězství národních průmyslových elit, WASP, Ameriky”otců zakladatel”, tradiční západoevropské civilizace).
 
A ještě něco: – pokud se do roku 2030 nerozhodne, začne se uzavírat strategie”velikosti Amerik” a zůstane jen možnost zániku státu USA a jeho následného pohlcení větší Iberoamerikou…
 
*) Andrej Školnikov (1979) – jeden z nejlepších ruských korporátních stratégů, v posledních letech se věnuje převážně geostrategii.
 

Preklad: St. Hroch, 19. 12. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore