Do budúcnosti vedie cesta len cez vzdelanie

Obrázok od Engin Akyurt z Pixabay

woman, book, to read

Zvyšujúci sa stres, tlak a náhlenie vytláčajú kvalitu a nahrádzajú ju často kvantitou. Mrzí ma, že namiesto trvalých a dlhodobých hlbokých vedomostí, si v hektickej dobe ľudia osvojujú najmä krátkodobé know-how.

Samozrejme, že inovovať treba, ale tiež je žiadúce odlišovať podstatu od kozmetiky a jadro veci od okrajových záležitostí. Neuctieva sa múdrosť a pragmatizmus, čo je veľká škoda a ešte väčšia chyba.

Jednoznačne sa prikláňam k názoru, že koreňom zla a dezinformácii je nedostatok poznania. Preto často manifestovaná veta „učiť sa, učiť sa, učiť sa“ by mala byť pre moderného človeka charakteru HOMO SAPIENS v civilizovanom svete celoživotnou výzvou, víziou, mottom i krédom. Ale ľudia sa už veľmi učiť nechcú, lebo sa im to zdá nepohodlné trápenie plné strastí, nie slasti. Cieľom poznania je predsa hlbšie porozumieť spoločnosti, jej dnešným problémom i vývojovým trendom; aby sme mohli svojim poznatkami prispieť k zlepšeniu spoločenských pomerov, k zvládnutiu nových výziev, k posilneniu slobody, spravodlivosti, férovosti.

Čo sa týka dezinformácií – je to slovo, ktoré sa dnes používa na označenie čohokoľvek s čím ja vnútorne nesúhlasím. Pritom dezinformácia je v pôvodnom zmysle, úmyselne šírená lož. Sú ľudia, ktorí šíria veci, s ktorými nesúhlasím dezinformátormi? Nie nevyhnutne. Umožňuje im to mať pocit, že chápu téme, ktorej nechápu ani nemôžu chápať pre nedostatok vzdelania a najmä pre nedostatok času a energie, ktoré by boli nutné tému aspoň ako tak pochopiť. A samozrejme pre vlastné limity – ergo tuposť.

Je dezinformáciou, že žena môže byť mužom a muž ženou? Iste je. Tak, ako by bola dezinformácia, že človek sa môže stať delfínom. Ľudia sú limitované bytosti a mýlia sa. Ak chceme uspieť v boji „s dezinformáciami“ tak jedine kvalitným vzdelaním, nie papagájovaním, vzdelaním, ktoré bude viesť ľudí k tomu, aby premýšľali, aby sa konfrontovali s myšlienkami a názormi, ktoré sú odlišné. Takže áno nedostatok vedomostí spôsobuje, že ľahšie uveríme akejkoľvek sprostosti a sami sa staneme nadšenými šíriteľmi. Ale keďže je nedostatok vedomostí votkaný do základov našej existencie – „dezinformácie“ sa poraziť nedajú. Lebo sú vyjadrením našich vlastných limitov.

Úplne na záver si kladiem veľkú otázku. Kto už potrebuje vzdelaných a samostatných občanov. Vlády? Štátny aparát? Politické elity. Nie som si celkom istý. Samozrejme, že sa môžem mýliť, ale zdá sa mi, že často potrebujú ustráchaných a nesebestačných jedincov. Možno s tým súvisí aj bieda slovenského školstva, ktorá nie je náhodná, ale systémová. Preto je byť učiteľ pomaly pohana. Minimálne finančne určite.
Každopádne, ide o komplikovaný problém, ktorý si vyžaduje komplexné riešenia na rôznych úrovniach spoločnosti.

Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

Tento výborný komentár nepotrebuje už žiadne vylepšenie, no doplním ho o jeden netriviálny pohľad na vec.
Dezinformácie v prvom rade poškodzujú toho, kto ich prijíma. Spravidla je ich účelom, aby človek urobil (alebo naopak neurobil) niečo, čo odporuje jeho záujmom. V tejto súvislosti sa málo zdôrazňuje, že dezinformácia je nielen nepravdivé informovanie, ale aj zamlčanie informácie, ktorá by inak človeku mala byť dostupná. So vzdelávaním to súvisí tak, že ak sa zo vzdelania vypustí určitá dôležitá časť, môže ísť o dezinformáciu, aj keď žiaci nedostanú žiadne nepravdivé informácie. To isté platí aj o médiách – cenzúra môže byť (a často je) dezinformácia.

A uvediem aj jeden názorný príklad.
Prirovnajme si vzdelávanie s pestovaním záhrady. Dezinformácie sú ako burina, ktorá škodí našim rastlinám. Ak pestujeme krehké jednoročné byliny alebo trávnik, čo je analógia povrchného kaleidoskopického vzdelávania, musíme veľa energie venovať pletiu buriny, naše rastliny sú vystavené mnohým útokom. Ale ak záhradu pestujeme ako sad ovocných stromov, s analógiou hlbokého systematického dlhoročného vzdelávania, je burina nepodstatná. Žiadna burina našim stromom neublíži, lebo tie sú vysoko nad ich úrovňou.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore