Chybná interpretácia Putina

Ilustračné foto: oficiálna stránka prezidenta RF

Vyšlo 24. 12. 2021, autor PATRICK ARMSTRONG v uncategorized

Preklad Marián Moravčík.

POZNÁMKA: Vzhľadom na to, že v blízkej budúcnosti sa o tejto veci bude veľa hovoriť, rozdelil som tento text na dve časti, aby sa mi naň ľahšie odkazovalo. Prvú časť som napísal v roku 2014, dostala sa do výberu JRL (pozn prekl. MM: ide o Johnsonov zoznam článkov o Rusku napísaných v angličtine – https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson%27s_Russia_List) a ušlo sa mi za ňu mnoho nepríjemnej publicity. Ale v časti 2 som dokázal, že som sa nemýlil. Johnson mi poslal mnoho súkromných správ od rôznych prekladateľov, ktorí potvrdili, že som mal pravdu. Podstata je v tom, že angličtina (MM: aj slovenčina) používa tri stupne prídavných mien: veľký, väčší, najväčší. Ale v ruštine je ešte jeden stupeň medzi väčší a najväčší. Presne tento tvar použil Putin a veľmi často sa to interpretuje chybne.

Prvá časť

Nasledujúci text inšpirovala diskusia na Facebooku. Jeden z jej účastníkov, presvedčený, že za situáciu na Ukrajine je zodpovedné Rusko, medzi iným napísal o Putinovi, že kolaps ZSSR považuje za najväčšiu chybu a chcel by ho obnoviť. Odpovedal som, že Putin nič podobného nepovedal a vyzval som ho, aby našiel originál. Dúfal som, že v snahe vyhrať v debate sa niečo dozvie a niečo pochopí. Dotyčný vyhrabal množstvo vyhlásení zo západných médií, ktoré tvrdili, že Putin nazval koniec ZSSR „najväčšou geopolitickou katastrofou dvadsiateho storočia“.

Nájsť takéto príklady nebolo ťažké: Google vracia 15 stránok zoznamu nájdených webov k presne tejto fráze (v angličtine), prvá je spravidla BBC a nižšie v zozname sú články s citáciami, napríklad článok z poľských novín o Putinovej politike. Táto fráza sa teraz používa podobne, ako za starých čias používala sovietska Pravda „как известно“ (ako je známe), keď chcela tvrdiť niečo, na čo neexistovali dôkazy. Vždy znovu sa táto citácia používa ako triumfálny kľúčový dôkaz proti Putinovi. „Putin sa snaží o nové Ruské impérium“; „Ukrajinský poslanec: Putin chce obnoviť Sovietsky zväz“; „Putinovi je ľúto za ZSSR“; „Putin je posadnutý obnovením prestíže Ruska prostredníctvom obnovenia impéria“.

.

Chybná interpretácia Putina – zdroj

Snáď najzaujímavejšou referenciou, ktorú dal môj oponent do debaty, bola z eseje Andersa Åslunda:

Vo svojej výročnej správe z apríla 2005 to Putin sformuloval otvorene: „kolaps Sovietskeho zväzu bol najväčšou geopolitickou katastrofou storočia…Desiatky miliónov našich spoluobčanov a vlastencov sa ocitli mimo územia Ruska… so zničenými dávnymi ideálmi.“ Týmto sa odhalil ako neoimperialista.

Zaujímavé na tom je, že podľa jeho tvrdenia cituje pôvodný zdroj. Predpokladám, že Åslund nepočítal s tým, že sa bude niekto obťažovať dohľadávaním zdroja. Ale ten sa dá nájsť na internete.

Takže sa teraz pozrime, čo Putin naozaj vyhlásil. Tu je presné znenie, najskôr po rusky: „Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.“ V presnom preklade to znamená: „Predovšetkým, musíme pripustiť, že kolaps Sovietskeho zväzu bol obrovskou geopolitickou katastrofou storočia.“ Cez odkazy sa dostanete na Putinov prejav pred Federálnym zhromaždením z dňa 25. apríla 2005, ktorý je zverejnený na stránke prezidenta RF. Toto je skutočný „pôvodný zdroj“.

Neznamená to najväčšiu katastrofu. Ani najvýznamnejšiu. Nie najväčšiu v porovnaní s čímkoľvek. Neznamená to prvá v poradí. Nevyjadruje to superlatív. Bola jednou z mnohých geopolitických katastrof storočia, ale bola „obrovská“. Ak chcete, môžete Putinovi protirečiť, či to bola „obrovská katastrofa“ alebo „epizóda“ – tu uvediem jeho dôvody, prečo ju nazval „obrovskou“. Skúste proti nim položiť svoje.

Pre ruský ľud to znamenalo skutočnú drámu. Desiatky miliónov našich spoluobčanov a vlastencov sa ocitli mimo územia Ruska. Ba čo viac, epidémia rozpadu postihla aj samotné Rusko. Úspory jednotlivcov sa znehodnotili a dávne ideály boli zničené. Mnohé inštitúcie boli zrušené alebo sa bez rozmyslu reformovali. Intervencia teroristov a kapitulácia v Chasavjurte, ktorá nasledovala, zničila jednotu krajiny. Skupiny oligarchov – s využitím absolútnej kontroly nad informačnými kanálmi – sa starali výlučne o vlastné korporátne záujmy. Masová chudoba sa začala považovať za normálnu. A všetko toto sa dialo na pozadí s dramatickým ekonomickým úpadkom, nestabilitou financií a paralýzou sociálnej sféry. Mnohí v tom čase našu mladú demokraciu nepovažovali, alebo predstierali, že nepovažujú, za pokračovanie štátnosti Ruska, ale za jej definitívny kolaps, za pokračujúcu agóniu sovietskeho systému.

(Mimochodom, všimnite si, ako ponižujúco vyznieva hlavne druhá citácia Åslunda.)

.

Námietky

Určite šlo o veľkú katastrofu. Každý asi bude súhlasiť, že to bol veľmi tvrdý úder, prinajmenšom pre tých, čo v tejto dobe žili. Ale väčšia ako všetky ostatné katastrofy? To nie, ale ani Putin to netvrdil. Je celkom zrejmé, o čom hovoril. Nezmienil sa o snahách obnoviť ZSSR, ale presne popisoval, aké biedne boli 90-te roky pre väčšinu Rusov (a povedzme rovno, pre väčšinu ľudí v bývalom ZSSR). Ale Putinov prejav pokračoval. Tieto vyjadrenia boli časťou rečníckej schémy, keď v kontraste na zlé časy poukazuje, že veci sa zlepšujú: „Naša spoločnosť preukázala nielen dostatok energie na sebazáchovu, ale aj vôľu po novom a slobodnom živote. V priebehu týchto ťažkých rokov…“. A tak ďalej. Niečo ako svetlo na konci tunela.

Význam nie je komplikovaný: Putin tým myslel, že Rusko je z najhoršieho vonku a veci sa už budú zlepšovať (a nemal pravdu?). Vydávanie jeho slov za „dôkaz“, že si želá návrat ZSSR alebo že je „neo-imperialista“, je úmyselné skreslenie toho, čo povedal.

Ale pomyslite na to, aké slabé by boli vaše argumenty, keby ste jeho reč chceli použiť ako dôkaz jeho imperiálnych ambícií, keby najsilnejšie slová, ktoré by ste mohli použiť, boli o tom, že kolaps ZSSR bol veľkou katastrofou, lebo ľudia prišli o úspory, vyrojilo sa mnoho darebákov, ktorí rozkradli majetok a za tým prišlo mnoho ďalších nepríjemností. Cítite, že v tom je značný rozdiel?

Presne toto som chcel ukázať svojmu oponentovi v debate. Aby pochopil, že sa nedá vo všetkom veriť západným médiám, zvlášť keď píšu o Putinovi alebo Rusku. Všetko, čo si prečítate v novinách, vidíte v televízii alebo čo povedia politici, obsahuje toľko skreslení, dezinterpretácií aj otvorených lží, že nič nemôžete považovať za bernú mincu. Citát, ktorému sa venujeme, bol vytrhnutý z kontextu a poslúžil na celkom iný účel. Potom ho nekonečne opakovali, aby všetkých presvedčili, že Putin je nepriateľ celého sveta, lebo si chce podmaniť svojich susedov. Na tomto príklade sa pekne ukazuje, že apriorný postoj je – vždy proti Putinovi. Nemôžete veriť žiadnemu sekundárnemu zdroju, vždy siahnite po originále: ide o presný citát? aký je kontext? Ak sa k originálu nemôžete dostať (mimochodom aj prezident aj premiér majú stránku v angličtine, originál nie je také ťažké nájsť), vždy pochybujte.

Ale ide podstatne o viac. Západ, NATO, USA a ich nasledovníci, my všetci sme vo vojne s Ruskom. Zatiaľ ide o vojnu rétoriky s ekonomickými aspektami, ale v zastúpení niekde na svete už môže ísť aj o horúcu vojnu. Prijatím Zákona o prevencii ruskej agresie z roku 2014 sa pravdepodobnosť horúcej vojny veľmi zvýšila. Autori tohto zákona sú presvedčení, že Rusko vedie expanzionistickú politiku, je agresívne a chce dominovať nad svojimi susedmi. Nasledujúci slávny citát nie je z tohto zákona, ale zaznel v Senáte:

Chybná interpretácia Putina koluje svetom

„Skutočnosť je však taká, že Putin neberie ohľad na medzinárodné právo ani historickú spravodlivosť. Sústreďuje sa jedine na to, aby napravil to, čo on považuje za najväčšiu geopolitickú katastrofu 20. storočia tým, že obnoví Sovietsky zväz.“ 
(Senátor Ted Cruz)

„Zánik Sovietskeho zväzu považuje za najväčšiu geopolitickú katastrofu storočia. Neakceptuje, že susedia Ruska, prinajmenšom Ukrajina, sú nezávislými krajinami.“ 
(Senátor John McCain)

„Jeho zotrvanie vo funkcii prezidenta Ruska má kľúčový význam v jeho plánoch na obnovenie hegemónie Ruska. Napokon, Putin sa raz vyjadril o kolapse Sovietskeho zväzu ako o najväčšej geopolitickej katastrofe minulého storočia.“ 
(Senátor Roger Wicker)

A zaznelo to aj z Bieleho domu: „Obama v jednom z rozhovorov povedal o Putinovi – snaží sa dávať najavo pocit hlbokej krivdy z toho, za čo považuje zánik Sovietskeho zväzu.“ Tá dezinterpretácia mala značný vplyv, čo poviete? Protiruská propaganda sa vytvára a posilňuje už od roku 2005. Bolo by príliš trúfalé tvrdiť, že vojna s Ruskom sa stáva pravdepodobnejšou len kvôli takejto dezinterpretácii, ale takéto ťahy majú v tej dlhodobej iniciatíve svoj význam.

.

Druhá časť

Mnohí namietali proti mojej (a oficiálnych prekladateľov Kremľa) voľbe slova „obrovská“ ako preklad „крупнейшей“ v Putinovej slávnej vete „Predovšetkým, musíme pripustiť, že kolaps Sovietskeho zväzu bol obrovskou geopolitickou katastrofou storočia“. Trvám na svojom: Putin netvrdil, že nebolo väčšej geopolitickej katastrofy v storočí. Ani tým nemyslel, že si želá obnovu impéria.

Špecifiká ruštiny

1. Význam slova „крупнейшей“. Pri svojej argumentácii sa opieram o učebnicu Pechlivanovej a Lebedevovej: „Ruská gramatika v ilustráciách“; Moskva 1994; str. 161. Ide o túto časť: „Ak chceme povedať, že objekt má určitú kvalitu vo výnimočnej miere, bez toho, aby sme ho porovnávali s inými objektmi, Rusi používajú špeciálny tvar prídavných mien s koncovkou -ejšij (alebo -ajšij, po ž, č, š, šč).“ Poznámka pod čiarou hovorí „Tieto tvary sa častejšie používajú v knižnom jazyku“.

Ak chceme vyjadriť význam „objekt má kvalitu v najvyššej miere v porovnaní s inými objektmi“, používa sa modifikátor samyj.

Nižšie pripájam fotografiu tejto strany z učebnice.

stránka z učebnice ruštiny

Zdravý rozum

2. Mám aj argument z kategórie zdravého rozumu: žiadny Rus by nikdy nebol schopný povedať, že nejaká „geopolitická katastrofa“ bola väčšia než Druhá svetová vojna. Rusovi niečo také proste nedokáže vyjsť z úst.

3. Je treba si uvedomiť, že Putin svoje slová vyberá starostlivo a presne chápe ich význam, zvlášť ak ide o formálnu reč akou bol jeho prejav pred Federálnym zhromaždením v roku 2005, z ktorej pochádza daný citát.

4. Je treba si uvedomiť, že prekladatelia do angličtiny, ktorých využíva Kremeľ, vedia, čo robia. Ako preklad „крупнейшей“ vybrali „a major“ (obrovská). Mimochodom, čítal som túto reč v čase, keď ju zverejnili, a stiahol som si ju. Odvtedy sa nezmenila. (vynechať? vynechať?)

Celý kontext

5. Z kontextu je úplne jasné, že Putin nehovorí o úpadku impéria ani o ničom podobnom. Tu je uvedený aj okolitý text:

Považujem rozvoj Ruska ako slobodného a demokratického štátu za náš hlavný politický a ideologický cieľ. Slová ako sloboda a demokracia, alebo spravodlivosť a zákonnosť, používame veľmi často, ale málokedy sa snažíme zamyslieť o ich hlbšom význame a ako sa tento význam premieta do života.

Mimochodom, takúto hlbšiu analýzu by sme potrebovali. Objektívne zložité procesy, ktoré v Rusku prebiehajú, sa čoraz viac stávajú stredobodom vášnivých diskusií. A vo všetkých sa skloňujú slová sloboda a demokracia. Niekedy počúvame argumenty, že ruský ľud bol storočia ticho, a preto nie je schopný využívať alebo ani nepotrebuje slobodu. A má to byť zdôvodnením, že naši občania potrebujú neustály dozor.

Tých, ktorí rozmýšľajú podobným spôsobom, by som rád vrátil späť do reality, k faktom. Preto ešte raz pripomeniem nedávnu históriu Ruska.

Predovšetkým, musíme pripustiť, že kolaps Sovietskeho zväzu bol obrovskou geopolitickou katastrofou storočia. Pre ruský ľud to znamenalo skutočnú drámu. Desiatky miliónov našich spoluobčanov a vlastencov sa ocitli mimo územia Ruska. Ba čo viac, epidémia rozpadu postihla aj samotné Rusko.

Úspory jednotlivcov sa znehodnotili a dávne ideály boli zničené. Mnohé inštitúcie boli zrušené alebo sa bez rozmyslu reformovali. Intervencia teroristov a kapitulácia v Chasavjurte, ktorá nalsedovala, zničila jednotu krajiny. Skupiny oligarchov – s využitím absolútnej kontroly nad informačnými kanálmi – sa starali výlučne o vlastné korporátne záujmy. Masová chudoba sa začala považovať za normálnu. A všetko toto sa dialo na pozadí s dramatickým ekonomickým úpadkom, nestabilitou financií a paralýzou sociálnej sféry.

Mnohí v tom čase našu mladú demokraciu nepovažovali, alebo predstierali, že nepovažujú, za pokračovanie štátnosti Ruska, ale za jej definitívny kolaps, za pokračujúcu agóniu sovietskeho systému.

Ale mýlili sa.

Bolo to obdobie, kedy v Rusku prebiehal búrlivý vývoj. V našej spoločnosti sa vytvoril nielen dostatok energie na sebazáchovu, ale aj vôľa po novom a slobodnom živote. V týchto ťažkých rokoch ľud Ruska dokázal nielen udržať svoju štátnu suverenitu, ale aj neomylne vytýčiť nový vektor vývoja. Bolo to výnimočné obdobie v našej tisícročnej histórii. Bolo nutné splniť tú najťažšiu úlohu: uchovať si vlastné hodnoty, vyhnúť sa neželaným výsledkom a potvrdiť životaschopnosť Ruskej demokracie. Našli sme svoju vlastnú cestu, ako vybudovať demokratickú, slobodnú a spravodlivú spoločnosť a štát.

Keď hovoríme o spravodlivosti, nemám samozrejme na mysli ten notoricky známy prístup „zobrať a rozdeliť medzi všetkých“, ale široké a rovnaké možnosti rozvoja pre všetkých. Úspech pre všetkých. Lepší život pre všetkých.

Po podrobnej analýze a zabezpečení týchto princípov, by sme sa mali stať slobodným spoločenstvom slobodných ľudí. Ale v tomto kontexte je vhodné pripomenúť, ako ruská spoločnosť nadobúdala snahu o slobodu a spravodlivosť, ako táto snaha dozrievala vo verejnom priestore.

Predovšetkým je nepochybné, že Rusko bolo, je a bude jednou z hlavných mocností Európy. Európska kultúra, cestou mnohých utrpení v priebehu storočí, získala ideály slobody, ľudských práv, spravodlivosti a demokracie, a tie boli dlhé storočia určujúcimi hodnotami jej spoločností.

Je krajne nečestné, keď niekto vytrhne jedinú vetu z tohto kontextu a použije ju ako korunný dôkaz pre obvinenie, že Putin chce obnoviť ZSSR. Je celkom zrejmé, že v skutočnosti hovorí, že ruský ľud nie je odsúdený na otroctvo a nemusí sa držať chýb, ktorých sa počas tejto katastrofy dopustil. Znovu sa stane veľkým, sloboda a demokracia je preň stále otvorená. Svetlo na konci tunela.

Text tejto reči v ruštine (http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml) v angličtine (http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2005/04/25/2031_type70029type82912_87086.shtml)

.

Ďalšie citáty do kontextu

6. Ďalšie citáty.

Keď už pri téme o slobode a demokracii niekto musí citovať Putina, prečo nie toto? „História nám dokazuje, že všetky diktatúry, všetky autoritatívne formy vlády, sú dočasné. Vytrvajú len demokratické systémy.“ („Rusko na prahu milénia“, 1999). Toto nie je zaujímavá myšlienka? Demokracie vždy prežijú diktatúru, bez ohľadu na to, aké sa to spočiatku zdá beznádejné.

Čo rozumieme pod „demokraciou“? „Autoritárstvo je úplným popretím zákona. Demokracia je dodržiavanie zákona.“ (Interview s novinármi, 24. 12. 2000). Samozrejme, závisí to od zákonov, ale však toto nie je hlúpa ani triviálna myšlienka?

Alebo ak chceme citovať jeho názor na ZSSR, prečo nie tento? „V Sovietskom zväze bolo desaťročia našim heslom, aby sme mysleli na budúce generácie. Ale zabúdali sme na súčasné, existujúce generácie. A v konečnom dôsledku sme zničili krajinu bez toho, aby sme pomysleli na ľudí, ktorí v nej žijú dnes.“ (Putin, tlačová konferencia vo Washingtone, 16. 9. 2005, webová lokalita Bieleho domu). Neúspech ZSSR bol inherentný od samého začiatku.

V podobných citátoch by som mohol pokračovať ešte dlho – za tie roky som pozbieral celý zošit citátov – Putin povedal veľa myšlienok o mnohých veciach. Skoro všetky sú dôkladne premyslené a zasadené do širokého a významného kontextu. Ale na záver pridám aspoň jeden:

„Naše ciele sú celkom jasné. Chceme vysokú životnú úroveň a bezpečný, slobodný a pohodlný život. Chceme zrelú demokraciu a rozvinutú občiansku spoločnosť. Chceme posilniť miesto Ruska vo svete. Ale náš hlavný cieľ, a to opakujem, je priniesť nášmu ľudu citeľný vzrast prosperity.“ (Prejav pred Federálnym zhromaždením, 26. 5. 2004”.


Autor – Patrick Armstrong – od roku 1984 pôsobil ako analytik Ministerstva obrany Kanady v oddelení so špecializáciou na ZSSR/Rusko a v rokoch 1993 – 96 ako poradca na Veľvyslanectve Kanady v Moskve.
Od roku 2008 je na dôchodku a publikuje o Rusku a súvisiacich témach.

Pozrite tiež: Máme ultimátum, čo sa skrýva za „INAK“?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore