Vznik liberálního nacionalismu v Evropě (2 – dokončení)

Ilustračné foto: Pixabay

Andrej Školnikov

Dílčí cíle liberálů:

  • vytváření národně-liberálních režimů v existujících státech s právy, která se vztahují pouze na občany [konečný španělský fašismus…];
  • narušení vnitřní etnické a náboženské rovnováhy (prostřednictvím uprchlíků, změn hranic atd.);
  • předání moci, pokud je to výhodné, některým národnostním menšinám;
  • zvykání lidí žít v multikulturních zemích, zapomínání a odmítání vlastní etnické a náboženské identity [“Rusové” místo Rusů, Ukrajinci, Tataři; černoši a Arabové narození ve Francii jako “Francouzi” atd.], kde zůstává nedotčena pouze politická/státní identita;
  • “přirozený” proces slučování multikulturních států celého světa v jeden.

Z hlediska geostrategie jsou tyto cíle a záměry neměnné a utopické; navíc je musí doprovázet velmi závažná změna lidské povahy. Výsledkem má být integrace všech obyvatel do atlantické civilizace s Duchem Cthulhu jako paliativním náboženstvím.

A ano, i v Rusku už dlouho existují takoví – „liberální státníci“, kteří vždy jednají podle cizích pokynů a stranické politiky a ničí zemi zevnitř. Kvůli postoji k povinnému očkování se mimochodem mnozí dopustili nuceného coming outu…

Lze tedy souhlasit s tím, že uznání potřeby obléknout liberalismus pro následné vítězství do hávu nacionalismu, které přichází od jednoho ze světových propagandistů, má velkou cenu. Ve skutečnosti jde o konstatování neschopnosti liberálních názorů a idejí porazit národní identity samy o sobě – proto se navrhuje jednat partyzánskými metodami a ničit země a etnické skupiny zevnitř.

Tato strategie je zvláštní. Spočívá v tom, že se prostřednictvím nacionalismu oživí zápal ovládaných pravicových národů, přičemž se zničí kulturní zprostředkování a pojem národa se následně nahradí pojmem občanství.

Uvidíme, jak se myšlenky takové obrody podaří realizovat v Evropě, která již ve 20. století trpěla hnědým morem.

Perspektivy nacismu a fašismu v Evropě

Na pozadí stále viditelnějšího nacismu na Ukrajině, nárůstu teroru proti vlastnímu obyvatelstvu a dvojakého postoje zemí EU a Spojených států si mnozí začali klást otázku, zda Evropě nehrozí oživení nacismu a fašismu. Nepochybně to má své historické kořeny, ve druhé polovině 30. let 20. století pouze dva evropské kapitalistické státy, Francie a Československo, neměly jasné příznaky této choroby.

Již v prvních článcích o geostrategii jsem ukázal, že vznik sociálního nacionalismu (rozdíly oproti Třetí říši by byly) v Evropě je téměř jediným odlišným způsobem, jak získat subjektivitu po zhroucení globálního světa. Subjektem a iniciátorem tohoto projektu by mohly být kontinentální elity Evropy/Vatikánu a národy žijící v zemích bývalého Rakouska-Uherska.

V tolerantní a multikulturní Evropě se takový vývoj mohl tehdy zdát samozřejmý, ale nyní se situace změnila. Zamysleme se nad tím, co se musí stát, aby se takový scénář stal skutečností. S tradičními elitami nebude problém: jestliže o jejich ochotě ke změně nebylo pochyb, liberálové už také neskrývají své sympatie k nacionalizmu. Ještě před pár lety se hojně ozývaly pochybnosti o ochotě evropských společností akceptovat tvrdé formy restrikcí, ale všeobecné povinné očkování a rychle zažehnutá nenávist vůči Rusům na počátku roku 2022, ukázaly mimořádně vysokou míru ovladatelnosti a nedostatečnou psychickou odolnost vůči nejtvrdší manipulaci.

Největším problémem nejen při oživování nacionalismu, ale i při budování nacismu v Evropě je přítomnost řadových karatelů, jejichž počet se musí počítat na statisíce, ne-li miliony. Několik generací záměrného ničení zápalu připravilo půdu pro rychlý vznik nových černých košil a nacistických praporů.

Mezi vlastními občany Evropy jsou potenciálními bojovníky z velké části jen neschopní, asociální a duševně nemocní lidé, takže většina z nich se musí rekrutovat z cizinců, což je samozřejmě ještě horší. Pokud se budou útočné brigády rekrutovat z Afričanů, zbývající vojáci se vzbouří a elity to prostě nevydrží. Zbývá občanská válka, rozdávání zbraní “vlastním” a jejich vysílání zabíjet cizince, svazovat je krví a doufat, že si udrží kontrolu nad krvavou bakchanálií. Nebo využijte Ukrajince –sic!

Politické reformy, zavádění fašistických principů vládnutí atd. se na pozadí předchozích událostí nejeví jako nic obtížného. Kdyby byla zapálenost evropské společnosti vyšší, za 3-4 roky by na místě EU existoval jediný liberálně-nacionalistický čtvrtý Řím se zvyky Říše. Nyní však degradace zašla příliš daleko a bez pomoci zvenčí nelze problém vyřešit.

Téměř po celou dobu, kdy byli nacisté z Azova (teroristická organizace) likvidováni a vyklízeni v Mariupolu, se pravidelně objevovaly zprávy o pokusech dostat je letecky a/nebo vyjednat koridor na Ukrajinu. Padla také zmínka o jistém spojení se 100 000 Němci, kteří po druhé světové válce skončili v Latinské Americe, a ještě více jich začalo sloužit Západu. Blíží se konec kampaně na Ukrajině a je pravděpodobné, že EU bude ochotna přijmout a chránit všechny ukrajinské vojáky, zejména ty z nacionalistických praporů, pravděpodobně jako budoucí poslušné karatele.

V současné době je hlavní scénář pro Evropu následující:

2021-2023. – Hospodářská krize přerůstající v krizi sociálně-ekonomickou, omezování práv obyvatelstva (příděly, povinné léky, zabavování majetku atd.);

2023 – masový vývoz neonacistů z Ukrajiny do Evropy jako budoucích černých košil výměnou za službu v armádách/vnitřních jednotkách místních zemí [s největší pravděpodobností nevyjde, uvědomí si to příliš pozdě];

2023-2024. – Integrace principů národního liberalismu do politického prostoru Evropy [mělo to být dříve, teď se to nepodaří];

2023-2026. – Neobarbarská invaze v důsledku hladomoru na Blízkém východě a v Africe;

2024-2025. – Začátek sociálně-ekonomické katastrofy, kdy reálná ekonomika klesne o 50-70 % oproti roku 2019;

2024-2025. – Pokusy o centralizaci EU a prosazování zásad celoevropského národního liberalismu až do nástupu neonacismu [optimální časový rámec by byl 2027-2030, ale není čas];

2024-2025. – Snížení přítomnosti USA/NATO a jejich stažení z Evropy, zhoršení bezpečnostních problémů;

2025-2026. – Zničení chimérické celoevropské konstrukce národního liberalismu v důsledku globální katastrofy a vnitřního napětí, ale vytvoření nacionalistických enklávních území v EU;

2025-2027. – Pokles vlivu institucí EU až po jejich rozpuštění a odchod jednotlivých zemí pod vlajkou tradičního nacionalismu nebo levicových programů;

2025-2030. – Fragmentace a rozpad států EU na regiony a malé státy (Evropa regionů);

2026-2027. – Vstup Ruska do východní a střední Evropy se strategií “třetího Říma”; v případě neúspěchu zahájit strategii “čtvrtého Říma” s centrem v bývalém Rakousku-Uhersku;

2026-2027. – Počátek britské kontroly severní a západní Evropy v rámci strategie “Nová Hanza”;

2027-2030. – Rozdělení/vznik nového uspořádání kontinentu.

Jistěže, ochota a touha evropských elit nastartovat novou formu nacionalismu/nacismu jako sjednocující ideje není překvapivá a je dokonce potěšující: mnoho času je ztraceno, většina nacistů nepřežije…

Domnívám se tedy, že úpadek úrovně zapálenosti a degradace významů došly v Evropě tak daleko, že tam nyní nezbyla žádná lidská základna, která by mohla nacismus budovat vlastními, vnitřními zdroji. Mluvíme tu o několika stech tisících řadových karatelů, kteří jsou připraveni bez jakýchkoli skrupulí a obav zabít kohokoli, na koho jim ukáží.

Aby se současná populace dostala na tuto úroveň, bylo by zapotřebí 5-7 let tvrdých sociálních experimentů, jako byl ten, který se odehrál v letech 2020-2022, s rozpoutáním vnitřních občanských konfliktů a rozdáváním zbraní “správným hochům”. Katastrofa však přijde dříve.

Je velmi pravděpodobné, že Evropa, která nemá vlastní silnou armádu a vnitřní jednotky, se pokusí vytvořit novou reinkarnaci SS ze zbytků ukrajinských jednotek. Ta bude muset za dva až tři roky, až se kontinent ocitne v socioekonomické katastrofě, bránit EU před Araby a černochy. Evropany vůbec nemate skutečnost, že značná část “obránců” budou vysloveně nacisté, připravení zabíjet vlastní obyvatelstvo, nemluvě o obyvatelstvu ostatních. Kde jinde by mohli uhlazení západoevropané najít lidi, kteří jsou schopni nevybíravě prolévat krev vlastní i cizí, než mezi nacisty, kteří bojovali ve válce.

Rezumé

Jako kolébka marxismu, který vedl ke vzniku Rudého projektu / SSSR – systematického antikapitalismu, se elity Evropy a celého Západu skutečně obávaly světové revoluce. Záměrné oslabení ducha a zápalu národů, vyvolané elitami, přivedlo Evropu do současné situace s amorfním obyvatelstvem, které ztratilo vůli k odporu a je připraveno přijmout téměř jakoukoli verzi budoucnosti bez stížností. Tato degradace zasáhla přímo elitu.

Konec období globální nadvlády USA a blížící se světová katastrofa odhalily problém – obyvatelstvo, které je vhodné pro řízení, ale ztratilo svůj zápal, je zcela nevhodné pro udržení vlivu západních elit v době akutní krize. Prakticky jedinou možností, jak získat vůli a sílu k odporu, zůstává oživení nacionalismu, pro který je připraven nový formát Francise Fukuyamy – “nacionální liberalismus”.

Úroveň vnitřních problémů na Západě je tak velká, že už nestačí pouhá ideologie, ale je třeba tvrdě přetvořit/pokřivit společenské a duchovní principy, podle kterých lidé žijí, a to až k přijetí neonacismu. Její implantace vyžaduje několik set tisíc černých košil, jejichž hlavní úder by měl být namířen proti migrujícím nevojákům a jejich potomkům. K dnešnímu dni v Evropě jednoduše neexistují žádní potenciální karatelé. Mohli bychom se je pokusit z Ukrajiny odvézt a řádně připravit, ale na tak masový a “specializovaný” příliv není zatím nic připraveno (zavedení a upevnění nadvlády národního liberalismu na politickém poli trvá 5-7 let) a “nejlepší exempláře” na Donbase dál hromadně umírají.

Preklad: St. Hroch, 16. 8. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore