USA sú veľmajster hybridnej vojny – Ukrajina je ich bojisko

Ilustračný obrázok – Pixabay

Ako zničiť Rusko. Správa Rand Corporation za rok 2019 !!!
Američania na Ukrajine realizujú svoj posledný plán z roku 2019 !!!
Šialený plán chorých mozgov!!! Európa nechápe, že bude lokajom USA?

Čo to je RAND Corporation

Rand Corporation ( ďalej Rand) bola založená v roku 1946 pre  tvorbu prognóz a dlhodobých scenárov hlavne pre potreby armády USA. Sídli v Santa Monice v Kalifornii.

S tímom tisícov  údajných odborníkov sa Rand prezentuje ako najspoľahlivejší svetový zdroj spravodajských a politických analýz pre vodcov Spojených štátov a ich spojencov.

Ide o neziskový globálny politický think tank podporovaný vládou USA, tzv. filantropmi, rôznymi nadáciami, súkromnými osobami a inými finančnými zdrojmi a hlavne Pentagonom. Spoločné majú jedno. Nahromadenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na spracovávanie postupov zničenia Ruska.

Jedna z jeho hlavných úloh je „vedecké“ zdôvodnenie ovládanie sveta Američanmi, vypracovanie plánov na splnenie tohto cieľa a vydaním odporúčaní postupu pre vládu USA. Vychádzajú z predpokladu, že USA majú využiť všetky udalosti vo svete vo svoj prospech tak, aby splnili cieľ definitívneho ovládania sveta. USA nemajú vo svete žiadnych priateľov. Majú len podriadené štáty, a  „nepriateľské“ štáty t.j. tie, ktoré im v splnení uvedeného unilaterálneho ovládania sveta bránia.

Z tohto pohľadu ide o pokračovanie neonacistickej ideológie ovládania sveta. Na  svojich stránkach uvádzajú, že sú hrdí na to, že sa im podarilo pomôcť USA vyhrať studenú vojnu tým, že prinútili Sovietsky zväz spotrebovať svoje vlastné ekonomické zdroje a vzdať sa konkurencie USA.

Ďalšou významnou štátnou zákazkou USA, Pentagonu a iných amerických vojnových štváčov pre Rand  bolo vypracovanie strategického materiálu v roku 2019 pod názvom Overextending and Unbalancing Russia.

Štúdia je zameraná na vyhodnotenie sily Ruska vo vzťahu k USA s poukázaním na údajné ohrozenia USA zo strany Ruska. Rand analyzuje rôzne spôsoby a prostriedky, ktorými možno Rusko destabilizovať, pričom pre každý z nich uvádza pravdepodobnosť úspechu, výhody, náklady a riziká pre USA.

Analytici Rand odhadujú, že najväčšou zraniteľnosťou Ruska je jeho ekonomika, a to v dôsledku jeho veľkej závislosti od exportu ropy a plynu. Príjmy z tohto exportu možno znížiť posilnením sankcií a zvýšením exportu energie z USA. Cieľom je prinútiť Európu, aby obmedzila dovoz ruského zemného plynu a nahradila ho skvapalneným zemným plynom prepravovaným po mori z iných krajín.

Ďalším spôsobom, ako z dlhodobého hľadiska destabilizovať ruskú ekonomiku, je podporiť emigráciu kvalifikovaného personálu, najmä mladých Rusov s vysokou úrovňou vzdelania.

V ideologickom a informačnom sektore je podľa nich potrebné podkopať obraz Ruska navonok jeho vylúčením z medzinárodných fór a bojkotovaním medzinárodných športových podujatí, ktoré organizuje.

V geopolitickom sektore by vyzbrojenie Ukrajiny umožnilo USA využiť ústredný bod vonkajšej zraniteľnosti Ruska, ale to by sa muselo dôkladne prepočítať, aby bolo Rusko pod tlakom bez toho, aby skĺzlo do veľkého konfliktu, ktorý by napokon vyhralo.

Vo vojenskom sektore by sa USA mohli tešiť z vysokých výhod pri nízkych nákladoch a rizikách zvýšením počtu pozemných jednotiek z krajín NATO spolupracujúcich v protiruskej frakcii. A zároveň môžu USA dosiahnuť v iných štátoch NATO obrovské nárasty objednávok zbraní z USA, čo by významne posilnilo ekonomiku USA.

Podrobnou špecifikáciou každej z možností na dosiahnutie želaného efektu  by Rusko skončilo tak, že by v konfrontácii zaplatilo najtvrdšiu cenu.

Tím expertov Rand vypracoval ekonomické, geopolitické, ideologické, informačné a vojenské možnosti a kvalitatívne ich posúdil z hľadiska ich pravdepodobnosti úspechu pri rozklade Ruska, ich výhod, rizík a nákladov. Vymenoval všetky potrebné možnosti na rozloženie Ruska.

Opatrenia vyžadujúce ekonomické náklady

Rozšírenie výroby energie v USA by zaťažilo ruskú ekonomiku, potenciálne by obmedzilo jeho vládny rozpočet a v konečnom dôsledku aj výdavky na obranu. Prijatím politík, ktoré rozširujú svetovú ponuku a znižujú globálne ceny, môžu Spojené štáty obmedziť ruské príjmy. 

Uvalenie hlbších obchodných a finančných sankcií by tiež pravdepodobne degradovali ruskú ekonomiku, najmä ak sú takéto sankcie komplexné a multilaterálne. Ich účinnosť bude teda závisieť od ochoty ostatných krajín zapojiť sa do takéhoto procesu. Sankcie však prinášajú náklady a v závislosti od ich závažnosti aj značné riziká.

Zvýšenie schopnosti Európy dovážať plyn od iných dodávateľov ako je Rusko by mohlo Rusko ekonomicky rozptýliť a ochrániť Európu pred ruským energetickým nátlakom. Európa sa týmto smerom pomaly uberá budovaním zariadení na spätné splyňovanie skvapalneného zemného plynu (LNG). Aby však bola táto možnosť skutočne efektívna, potrebovala by, aby sa globálne trhy s LNG stali flexibilnejšími, než sú, a potrebovala by, aby sa LNG stal cenovo konkurencieschopnejším.

Geopolitické nákladovo zaťažujúce opatrenia

Poskytnutie „smrtiacej“ pomoci Ukrajine by využilo najväčšiu vonkajšiu zraniteľnosť Ruska. Akékoľvek zvýšenie dodávok amerických vojenských zbraní a poradenstvo Ukrajine by však bolo potrebné starostlivo zvážiť. V minulosti už Brezinski poznamenal, že Rusko je spolu s Ukrajinou veľmocou, ale bez Ukrajiny je iba regionálnym hráčom.

Presadzovanie liberalizácie v Bielorusku by pravdepodobne neuspelo a mohlo by vyvolať silnú ruskú reakciu, ktorá by viedla k všeobecnému zhoršeniu bezpečnostného prostredia v Európe a možného neúspechu pre politiku USA.

Zníženie ruského vplyvu v Strednej Ázii by bolo veľmi problematické a mohlo by byť nákladné. 

Zmena orientácie Podnesterska a vyhostenie ruských jednotiek z regiónu by bolo ranou pre ruskú prestíž, no zároveň by to Moskve ušetrilo peniaze a dosť možno by to znamenalo dodatočné náklady pre Spojené štáty a ich spojencov.

Ideologické a informačné opatrenia na zvýšenie nákladov Ruska

Zníženie viery v ruský volebný systém by bolo ťažko realizovateľné kvôli štátnej kontrole nad väčšinou mediálnych zdrojov. Mohlo by to zvýšiť nespokojnosť s režimom, ale existujú vážne riziká, že Kremeľ by mohol zvýšiť represie alebo rozpútať a viesť diverzný konflikt v zahraničí, ktorý by mohol byť v rozpore so západnými záujmami.

Vytváranie dojmu, že režim nesleduje verejný záujem, by sa mohlo zamerať na rozšírenú a rozsiahlu korupciu a ďalej spochybniť legitimitu štátu. Je však ťažké posúdiť, či by politická nestabilita neviedla k odvetným útokom, čo by znamenalo vysoké riziko.

Povzbudzovanie domácich protestov a iného nenásilného odporu by sa zameralo na odvrátenie pozornosti alebo destabilizáciu ruského režimu.  Pre západné krajiny  by bolo ťažké priamo zvýšiť výskyt a intenzitu proti režimových aktivít v Rusku.

Podkopanie imidžu Ruska v zahraničí by sa zameralo na zníženie postavenia a vplyvu Ruska.  Ďalšie sankcie, vylúčenie Ruska z medzinárodných fór mimo OSN a bojkot takýchto podujatí, akými sú majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré by zaviedli západné štáty by poškodili ruskú prestíž. Nie je však isté, do akej miery by tieto kroky poškodili ruskú domácu stabilitu.

Opatrenia zvyšujúce náklady vo vzduchu a vo vesmíre

Premiestnenie bombardérov a stíhačiek do dosahu kľúčových ruských strategických cieľov má vysokú pravdepodobnosť úspechu a určite by upútalo pozornosť Moskvy a vyvolalo by ruské obavy; náklady a riziká tejto možnosti sú nízke, pokiaľ sú bombardéry umiestnené mimo dosahu väčšiny ruských balistických a pozemných riadených striel.

Rozmiestnenie ďalších taktických jadrových zbraní do lokalít v Európe a Ázii by mohlo zvýšiť úzkosť Ruska natoľko, že by výrazne zvýšilo investície do jeho protivzdušnej obrany. V spojení s možnosťou bombardovania má vysokú pravdepodobnosť úspechu, ale nasadenie väčšieho počtu takýchto zbraní by mohlo viesť Moskvu k tomu, aby reagovala spôsobom, ktorý je v rozpore so záujmami USA a spojencov.

Premiestnenie amerických a spojeneckých obranných systémov proti balistickým raketám tak, aby lepšie zasahovali proti ruským balistickým raketám, by tiež zalarmovalo Moskvu.

Existujú aj spôsoby, ako prinútiť Rusko, aby sa presadilo v strategickej konkurencii . Pokiaľ ide o výhody, takýto vývoj by využil demonštrovaný strach Moskvy zo schopností a doktrín amerických vzdušných síl. Vývoj nových nízko pozorovateľných bombardérov s dlhým doletom alebo jednoducho pridanie podstatne väčšieho počtu typov, ktoré sú už dostupné alebo naprogramované (B-2 a B-21), by bolo pre Moskvu znepokojujúce, rovnako ako vývoj autonómnych alebo diaľkovo riadených úderných lietadiel.

Kľúčovým rizikom týchto možností je vtiahnutie do pretekov v zbrojení, ktoré vedú k nákladným stratégiám namiereným proti Spojeným štátom. Napríklad investícia do systémov protiraketovej obrany a vesmírnych zbraní by znepokojila Moskvu, ale Rusko by sa proti takémuto vývoju mohlo brániť prijatím opatrení, ktoré by boli pravdepodobne podstatne lacnejšie ako náklady na tieto systémy pre Spojené štáty.

Spojené štáty môžu podnietiť Rusko k nákladným pretekom v zbrojení tým, že sa vymania z režimu kontroly jadrových zbraní , ale výhody pravdepodobne neprevážia náklady USA. Finančné náklady na preteky v jadrovom zbrojení by boli pre USA pravdepodobne rovnako vysoké ako pre Rusko, možno vyššie. Ale vážnejšie dopady by boli politické a strategické.

Námorné opatrenia

Zvýšenie postavenia a prítomnosti námorných síl USA a spojencov v ruských operačných oblastiach by mohlo prinútiť Rusko zvýšiť svoje námorné investície a odkloniť investície z potenciálne nebezpečnejších oblastí pre USA. 

Zvýšenie úsilia námorného výskumu a vývoja by sa zameralo na vývoj nových zbraní, ktoré umožnia americkým ponorkám ohroziť širší súbor cieľov alebo zvýšiť ich schopnosť ohroziť ruské ponorky s jadrovými balistickými raketami (SSBN), čo by mohlo Rusku spôsobiť náklady na boj proti ponorkám.

Pozemné a multidoménové opatrenia

Zvýšenie amerických síl v Európe, zvýšenie pozemných spôsobilostí európskych členov NATO a rozmiestnenie veľkého počtu síl NATO na ruských hraniciach by zvýšili tlak na Rusko. Všeobecné zvýšenie pozemných síl NATO v Európe by malo obmedzené riziká. Rozsiahle nasadenie na ruských hraniciach by však zvýšilo riziko konfliktu s Ruskom, najmä ak by sa vnímalo ako spochybnenie postavenia Ruska na východnej Ukrajine, v Bielorusku alebo na Kaukaze.

Zvýšenie veľkosti a frekvencie cvičení NATO v Európe môže pomôcť zvýšiť pripravenosť a odstrašenie, ale je nepravdepodobné, že by vyvolalo nákladnú ruskú reakciu, pokiaľ cvičenia nevyšlú aj rizikové signály. Veľké cvičenia NATO, ktoré sa konali v blízkosti ruských hraníc, a cvičenia, ktoré precvičujú scenáre protiútoku alebo ofenzívy, možno vnímať ako prejav zámeru a ochoty zvážiť útočné operácie. Napríklad cvičenie NATO simulujúce protiútok s cieľom znovu dobyť územie NATO stratené postupujúcim ruským vojskom môže vyzerať ako cvičenie prípravy na inváziu na kus ruského územia, akým je Kaliningrad.

Vyvíjanie, ale nerozmiestňovanie rakiet stredného doletu by mohlo priviesť Rusko k rokovaniam o Zmluve o jadrových silách stredného doletu, ale mohlo by tiež podnietiť urýchlenie ruských raketových programov. Odstúpenie od tejto zmluvy a výroba rakiet, ale ich nerozmiestnenie v Európe, by pravdepodobne Rusko podnietilo, aby takéto rakety rozmiestnilo samo – a možno by investovalo viac do obrany proti balistickým strelám. Uskutočnenie ďalšieho kroku rozmiestnenia rakiet v Európe, za predpokladu, že spojenci NATO by boli ochotní to urobiť, by tiež takmer určite vyvolalo ruskú reakciu, ktorá by potenciálne zahŕňala značné zdroje alebo prinajmenšom odklonenie značných zdrojov z iných výdavkov na obranu, aj keď je to ťažké posúdiť, aký podiel by smeroval k obranným schopnostiam alebo útočným alebo odvetným.

Investície do nových technológií na boj proti ruskej protivzdušnej obrane by mohli výrazne zlepšiť obranu a odstrašenie a zároveň si vynútiť zvýšené ruské investície do protiopatrení. 

Dôsledky pre armádu

Rusko sa nesnaží o vojenskú paritu so Spojenými štátmi, a preto sa môže jednoducho rozhodnúť nereagovať na niektoré vojenské akcie USA (napr. zmeny v námornej prítomnosti); iné vojenské akcie USA (napr. umiestnenie síl bližšie k Rusku) by sa v konečnom dôsledku mohli ukázať ako nákladnejšie pre Spojené štáty ako pre Rusko. Naše zistenia však majú pre armádu aspoň tri hlavné dôsledky.

Armáda by mala zvážiť investovanie do spôsobilostí, ako sú armádne taktické raketové systémy, protivzdušná obrana s dlhším dosahom a ďalšie systémy určené na boj proti ruskému teritóriu . Armáda by tiež mohla zvážiť vynaloženie niektorých zdrojov na výskum a vývoj na menej vyspelé, viac futuristické systémy (napr. rojové bezpilotné vzdušné prostriedky alebo diaľkové bojové vozidlá). Aj keď by tieto opatrenia boli samy osebe pravdepodobne nedostatočné na to, aby výrazne oslabili Rusko, prospeli by úsiliu USA v odstrašovaní a mohli by rozšíriť širšiu celovládnu politiku.

Závery

Väčšina diskutovaných možností, vrátane tých, ktoré sú tu uvedené, je v určitom zmysle eskalačná a pravdepodobne by vyvolala nejakú ruskú protieskaláciu. Okrem špecifických rizík spojených s každou možnosťou je teda potrebné zvážiť aj ďalšie riziko spojené so všeobecne intenzívnejšou konkurenciou s protivníkom vyzbrojeným jadrovými zbraňami. To znamená, že každá možnosť musí byť zámerne naplánovaná a starostlivo upresnená, aby sa dosiahol požadovaný efekt. 

Kroky by boli navrhnuté tak, aby spôsobili, že Rusko bude súťažiť v oblastiach, kde majú Spojené štáty konkurenčnú výhodu. Prinútia Rusko, aby vojensky alebo ekonomicky zhoršilo svoju situáciu a spôsobilo, že režim stratí domácu alebo medzinárodnú prestíž a vplyv.

Ekonomické sankcie už spôsobili značný pokles životnej úrovne mnohých ruských občanov. Rozšírenie americkej výroby a extenzívne opatrenia v energiách  je pravdepodobne najmenej nákladný a najmenej riskantný spôsob, ako ešte viac zaťažiť ruskú ekonomiku. Zavedenie prísnejších sankcií tiež pravdepodobne poškodí ruskú ekonomiku a mohlo by to urobiť vo väčšej miere a rýchlejšie ako udržiavanie nízkych cien ropy za predpokladu, že sankcie budú komplexné a mnohostranné.

V oblasti letectva a kozmonautiky medzi silných kandidátov na nákladovú stratégiu proti Rusku patria investície do riadených striel dlhého doletu, protiradiačných rakiet dlhého doletu a – ak sa ukážu byť dostatočne cenovo dostupné na to, aby sa vyrábali vo veľkých počtoch – autonómnych alebo diaľkovo riadených lietadiel.

Podobne, rozmiestnenie pozemných alebo vzduchom odpaľovaných protilodných riadených striel na čiernomorskom pobreží NATO by mohlo prinútiť Rusko posilniť obranu svojich krymských základní, obmedziť schopnosť svojho námorníctva operovať v Čiernom mori, a tak znížiť účinnosť ruských síl na Kryme.

Výskum pre štúdiu sa uskutočnil v rámci programu stratégie, doktrín a zdrojov RAND Arroyo Center, ktorá je súčasťou RAND Corporation.

Niektoré z týchto politík však môžu vyvolať nepriaznivé reakcie aj zo strany iných amerických protivníkov, najmä Číny, čo by zase mohlo vystresovať Spojené štáty. 

Na záver len jedna poznámka. Správa bola vypracovaná v roku 2019. Zdajú sa Vám udalosti, ktoré práve prebiehajú podobné ako je text materiálu? USA realizujú svoj dlhodobý plán z roku 2019!!!

Zdroje: https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3063.html
https://www.rand.org/news/press/2019/04/24.html

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore