Ukrajinský „Charkovský gambit“

Kyjevská past nezafungovala, město bylo jednoduše “vypnuto” 
ZeRada                               9. dubna 2024

Ilustračný obrázok: zdroj

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
Večerní Charkov – prakticky bez světla

Kyjev připravil operaci “Charkovský gambit”, ale past nevyšla – ruské ozbrojené síly město jednoduše “vypnuly”. O tom píše telegram-kanál “ZeRada”.
 
Ihned po 24. únoru 2022, po prvním výpadu na Charkov, přestal být celý charkovský směr pro Rusko strategicky zajímavý, píše tg-kanál.
 
Názor ukrajinského tg-kanálu zveřejňujeme bez poznámek. 

Do srpna 2022 byl směr nejméně důležitý ze všech existujících na LBS (linii dotyku. – EADaily). Natolik, že v důsledku toho došlo k tomu, co Konašenkov (mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. – EADaily) nazval přeskupením. Směr však zůstal druhořadý, dokonce se začala budovat první “Wagnerova linie” na hranici s Ruskou federací daleko v týlu.
 
V té době se Ozbrojené síly RF snažily zkrátit linii dotyku, aby vyrovnaly nepoměr v počtech mužů.
 
Další ostřelování Charkova odpovídalo výhradně jeho velikosti a také blízkosti frontové linie.
 
Kyjev nebyl spokojen se soustředěním ozbrojených sil RF, a proto se snažil přesunout pozornost na Belgorod pomocí operací pod falešnou vlajkou. Po prvních raketových útocích na Belgorod Putin (ruský prezident Vladimir Putin – EADaily) poprvé promluvil o “sanitární zóně”.
 
Poté začal vývoj operace “Charkovský gambit”.
 
Úkolem operace je zapojit ozbrojené síly RF do operace strategické úrovně na strategicky nedůležitém směru.
 
1) Všichni viděli, k čemu vede koncentrace ruských sil v roce 2024 na jednom směru (Avdějevka). Proto bylo důležité je roztáhnout. Útoky na Bělgorod (s výjimkou předvolební složky) měly také za cíl znovu oživit tento úsek fronty, protože ostřelování starého Ruska je politicky bolestivější než ostřelování nových regionů.
 
2) Charkov je tak velký, že operace na jeho přepadení po vzoru Mariupolu, Bachmutu nebo Avdějevky by odklonila všechny rezervy ozbrojených sil RF na rok a půl. Bylo by pro Rusy nesmyslem jej obejít a ponechat ve svém týlu.
 
3) Ze všech regionálních center Ukrajiny byl Charkov před SVO nejvíce proruský. Rusové budou muset způsobit kolaterální škody nejloajálnější části ukrajinského obyvatelstva, takže naše raketomety nemají problém vjet do obytných oblastí.
 
To znamená, že pokud by byl Charkov dobyt, Rusko by Ukrajinu nerozbilo. Nedošlo by ani k velkým logistickým škodám na hlavních silách v Donbasu. Z tohoto pohledu je daleko nebezpečnější úder na Záporoží a Dněpr.
 
Dobrý a cynický plán.
 
Ruské ozbrojené síly se však zřejmě rozhodly nenechat se do této pasti vtáhnout a město jednoduše “vypnout”. Přenesení úderů Vzdušných sil ruské armády a všeobecná pozornost na chvíli oslabily tlak na Donbas, což vyústilo v pozastavení ofenzivy. To znamená, že Charkov sehrál roli pro celou frontu, čímž získal čas.
 
Přesídlenci z Charkova však Kyjevu způsobili další problémy, takže Ze (šéf kyjevského režimu Volodymyr Zelenskyj. – EADaily) musí reagovat.
 
Také nové plachtící bomby KAB dlouhého doletu umožňují Rusku vynakládat méně drahých operačně-taktických raket na Charkovskou oblast.
 
Proto znovu konstatujeme, že pro Ruskou federaci nemá strategický smysl zapojovat se do bojů na charkovském nebo sumském směru. Jejich taktika spočívá ve zvýšení nepoměru ve ztrátách VSU a Ozbrojených sil RF v Donbasu tlakem ve všech směrech a soustředěním úderů ruských ozbrojených sil na opevnění a na blízký týl”, – domnívá se “ZeRada”.

Preklad: St. Hroch, 10. 4. 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore