Režim, ktorý cez palubu hodí svojho generála, nezachráni nič

Milan Lučanský

Pripomíname si tretie výročie zabitia, resp. zavraždenia M. Lučanského
 
So zadosťučinením som privítal informáciu, že smrť bývalého prezidenta policajného zboru, generála M. Lučanského  (ML) sa začne opäť vyšetrovať tak, aby sa skutočne zistilo, kto z bývalej koaličnej mafie stojí za jeho násilnou smrťou. Keď došlo k tomuto úmrtiu, po niekoľkých dňoch mi začala blikať v hlave poplašná kontrolka s pochybnosťami o jeho údajnej samovražde. Spúšťačom bola informácia  Kolíkovej, ktorá si bez akýkoľvek dôkazov a vyšetrovania dovolila informovať verejnosť, že ML spáchal samovraždu. Táto informácia zrejme na popud niekoho z Kolíkovej pozadia spustila vo mne obrovské podozrenie, že niečo nie je v poriadku. V prípade sa vynorilo množstvo  rozporov, amaterizmu a iných informácií vtedajšej koaličnej mafie, ktoré mi signalizovali, že Matovičova mafia chce prípad ututlať so želaním, aby sa naň zabudlo. Začal som sledovať všetky dostupné informácie až som nadobudol presvedčenie, že smrť ML bola násilná. Zverejnil som preto po pár dňoch na mojom blogu Hlavných správ a na Zem a Vek prvotné pochybnosti a neskôr súhrn všetkých dostupných informácií, ktoré boli v rozpore s oficiálnymi tvrdeniami Matovičovej mafie (viď odkazy). 
 
Včera (30.12.) bolo tretie výročie smrti ML, a preto považujem za potrebné položiť hlavné otázky verejnosti, OČTK, generálnemu prokurátorovi  v nádeji objasnenia tejto vraždy. Nevyšetrenie tohto prípadu a nepotrestanie vinníkov by zostalo trvalou hanbou SR, pošpinením demokracie a cti ML.
Generál M. Lučanský bol výnimočný policajt a človek, ktorý sa vypracoval na svoj post tvrdou prácou. Ovládal bojové umenia, bol statný, nadpriemernej telesnej konštrukcie a psychicky veľmi odolný. Bol vzatý do kolúznej väzby  neprávom a na základe vykonštruovaného obvinenia a poslaný do väzby špecializovaným trestným súdom v Pezinku. Za čo? Za obvinenie bez dôkazov, že bral úplatky napr. aj od gangu Takáčovcov. ML celý život proti mafii bojoval a jednoducho by to neurobil. Do väzby bol teda poslaný bezdôvodne a navyše na základe udania tzv. kajúcnikov, ktorých vierohodnosť výpovedí je spochybniteľná, keďže im samým hrozí trestné stíhanie. A zvlášť, keď sme sa dozvedeli ako boli kajúcnici niektorými policajtmi pripravovaní a manipulovaní dopredu a bolo im nariadené čo majú povedať. Prípad ML nebol výnimkou.
Kto dal súdu pokyn na vzatie generála do väzby? Bolo už vtedy rozhodnuté, že sa ML treba zbaviť? Ako by súd reagoval, keby povedzme niektorý kajúcnik obvinil Jaroslava Naďa zo spolupráce zo CIA? Preveril by si informáciu, alebo by okamžite Naďa poslal do kolúznej väzby? Kto zohral túto špinavú hru? Lipšic, Pamela Záleská, Tódová, americká ambasáda? Čo vie o tom Kolíková?
ML vedel veľa. A veľmi veľa tzv. výbušných informácií. Čo mohlo byť motívom na jeho odstránenie? Spomínaná vražda Kuciaka a Kušnírovej? Vedú stopy objednávateľa vraždy k Tomovi Nicholsonovi? Je veľmi nepravdepodobné, aby bol objednávateľom Kočner. Nie je taký hlupák, aby si vraždu objednal po tom ako sa Kuciakovi vyhrážal. A navyše po komunikácii so Zsusovou. Je to príliš priehľadné.
Bezprostredne po vražde sa vtedajšia ministerka Kolíková vyjadrila, že ML spáchal samovraždu. Jeho predchádzajúce devastačné poranenia boli takého charakteru, že o samovražde nemôže byť ani reči. Nie je možné, aby si ich sám spôsobil. ML na samovraždu vôbec nepomýšľal. Kolíková uviedla, že „Kamerové zábery nemôžeme zverejniť,“ skonštatovala. Údajne by sa tým marilo trestné konanie. Vyzerá to tak, ako keby Kolíková po niekom zametala stopy. Ak sa nemôžu zverejniť kamerové zábery z dôvodu marenia trestného konania, je to predsa jasný dôkaz o tom, trestný čin vraždy sa stal. Keby ML spáchal samovraždu, načo by bolo trestné konanie? Položme si ďalšiu otázku. Prečo tí čo mali udalosť vyšetrovať, podávajú nepravdivé informácie? Tak sa predsa správa len ten, čo mohol o pripravovanej vražde vedieť dopredu!!!
Prečo sa vyšetrovanie neuskutočnilo odborným tímom kriminalistov za účasti vybraných medzinárodných forenzných odborníkov, ktorých závery by boli zárukou objektívnosti vyšetrovania?
Politická komisia nemôže nahrádzať činnosť odborných kriminalistov. To, že sa tak stalo, je úmysel s podozrením na marenie vyšetrovania.
Čo bolo oprávneným dôvodom umiestnenia ML v kolúznej väzbe v Prešove?  Existuje oprávnené a zdôvodnené rozhodnutie na umiestnenie ML vo väzení v Prešove?
V uvedenom návrhu na prijatie bezpečnostných opatrení…v bode 1. bolo pôvodne uvedené, že ML má byť umiestnený v cele č. 150 na IV. nadzemnom podlaží. Kto a prečo rukou prepísal celu na č. 114?
Návrh na prijatie bezpečnostných opatrení… bol podpísaný 7.12. 2020. Ale už v Úradnom zázname č. 295/2020 o vzniku udalosti …zo dňa 10.12. 2020 sa konštatuje, že dňa 9.12.2020 v presne nezistenom čase (údajne?) do 7.45 h. došlo u ML k zraneniu v cele č. 131…Čo robil ML v cele 131? Bol tam v rozpore s predchádzajúcimi opatreniami. Existuje záznam o jeho premiestnení?
Prečo nebola zadokumentovaná lekárska správa o ošetrení jeho oka?
Ďalšie otázky sú:
Prečo sa okamžite po zranení v Prešove zranenie nevyšetrilo v zdravotníckych zariadeniach v Prešove alebo v Košiciach? Bál sa niekto, že rozsah zranení ML sa dostane na verejnosť?
Ako vedel spracovateľ záznamu Richard Sviežený, že k zraneniu ML došlo v noci z 9. 12. 2020 na 10.12. 2020? V predchádzajúcom zázname o vzniku udalosti sa nič také nepíše.
Prečo chýba oficiálna správa premiestnení ML do nemocnice Ružomberok a správa o operačnom zákroku s podrobným popisom a závermi? Prečo je časť tohto záznamu utajená?
V zázname sa konštatuje, že stav ML od nástupu do nemocnice v Trenčíne bol stabilizovaný. Od 11.12. 2020 do 15.12.2020 bol jeho zdravotný stav priebežne monitorovaný a bez ďalších komplikácií.
MUDR. Poliak, zástupca riaditeľa a primár neurologického oddelenia nemocnice v Trenčíne skonštatoval, že k poraneniam nedošlo zavinením cudzej osoby.
V závere záznamu sa píše, že eskorta ML z Trenčína do Prešova sa dá vzhľadom k jeho zdravotnému stavu očakávať najskôr po 28.12. 2020!!! Kto uverí tomu, že si ML spôsobil sám také zranenia, pre ktoré je schopný eskorty do Prešova  až po 20 dňoch od vzniku udalosti? A prečo ho eskortovali do Prešova oveľa skôr ako sa vyjadril riaditeľ ústavu? Ak si pozriete moje odkazy, zistíte aké devastačné zranenia ML utrpel. Veď zranenia si vyžiadali hodinovú operáciu!!!  Prečo bol popis poranenia ML v rozpore so skutočným stavom pacienta? Okrem iného sa tam konštatuje:
V Ružomberku ML operoval MUDr. Sirčák:
Pacient akútne prijatý (!!!) na kliniku ORL pre zadoočný poúrazový krvný výron vpravo s následným tlakom očnice vpravo v celkovej narkóze.
Objektívne pri vyšetrení u pacienta pozorujem okoloočný krvný výron vpravo so stavom po uvoľnení tlaku pravej očnice, bolesti hlavy na temene v strede, bez úrazového poškodenia kožného krytu.
Zápal očnice vpravo, dekompresia vnútornej strany očnice s diskrétnym prolapsom/výhrez/zadoočného tuku a stredného okohybného svalu do čuchovej dutiny.
S05.1 – Pomliaždenie očnej gule tkanív očnice
Dg.Retrobulbárny/ vzadu za očnou guľou/ krvný výron vpravo.
Operačný výkon
Endoskopická dekompresia / endoskopom urobené odstránenie tlaku krvného výronu očnice vpravo
Priebeh operácie :
Operácia vykonaná v celkovej anestéze vpravo endoskopicky odstránenie časti čuchovej kosti a vyvedenie dutiny navonok, odstránenie slizničnej výstelky čuchovej dutiny a kostnej dosky očnice, dolná stena očnice vnútorné odstránenie slizničnej výstelky-odklopený slizničný lalok až po priebeh nervus infraorbitalis…
Záver: Čiastočné ochrnutie /obrna/hlavového nervu VI. pravého oka /n,abducentis partialis o.dx./
Nepoznám archív slovenského zdravotníctva, ale neverím, že sa v ňom nachádza jediný podobný prípad samospôsobenia takýchto poranení.
ML nebol vo väzbe umožnený kontakt na príbuzných. Neboli mu povolené návštevy ani telefonický kontakt. Prečo? Bál sa niekto, že ML povie rodine čo s ním vo väzení robili?
Kamerové záznamy a pohybový bezpečnostný systém technického zabezpečenia bol chybný. Boli preukázané ich zlyhania. Bola urobená odborná technická analýza stavu uvedeného monitoringu? Existuje technická revízna správa o zlyhaniach bezpečnostných zariadení? Existuje záznam o prevádzke tohto technického zabezpečenia? Nemohlo sa stať, že niekto úmyselne prekryl pohybové senzory a tým pádom nebol v priestore detekovaný pohyb? Bola alebo nebola urobená na kamerových záznamoch časová a obrazová slučka? Kto preveril či nebolo so záznamami manipulované? A aký je výsledok previerky? Boli v cele po smrti ML sňaté odtlačky tretích osôb?
Podľa spracovateľa záznamu ppráp. Vašku bola cela ML kontrolovaná dňa 30.12. 2020 o 16.30 hod. Pri výdaji večere o 16.39 vyzval ML na odobratie stravy, avšak ten už nejavil známky života. Ide o časové rozpätie deväť minút!!! Pritom počas týchto deväť minút je tu časové manko dve minúty, počas ktorých kamerový systém nepracoval!!! Ozaj to boli len dve minúty alebo nefunkčnosť kamerového systému bola dlhšie časové obdobie? Žiadalo by sa uvedenú skutočnosť objektívne preveriť. Znalecké preskúmanie a prípadná manipulácia týchto skutočností sa neuskutočnila ako to vyplýva zo Záverečnej správy v bode 6.3. Veľká väčšina odborníkov z forenznej kriminalistiky, by sa vyjadrila, že nie je možné spáchať samovraždu tak, ako je to oficiálne prezentované. Prečo boli viaceré oficiálne dokumenty z vyšetrovania utajené? A to aj pred osobami, ktoré by k nim mali mať prístup?
Prístup k zdravotnej dokumentácii ani k pitevnému protokolu Komisia nemala. Prečo? Keby sa miesto laickej Komisie týmto vyšetrovaním zaoberali forenzní kriminalisti, odborníci zo súdneho lekárstva a keby sa viedlo riadne vyšetrovanie vyšetrovateľom policajného zboru za účasti dozorujúceho prokurátora tieto argumenty ba sa nedali použiť.  Dialo sa tak z dôvodu utajenia týchto dokumentov s cieľom zabrániť, aby sa dostali na verejnosť?
V záverečnej správe (ZS) sa samotným textom spochybňuje kontrola ML. Citujem:
„5.4. Komisia k okolnostiam udalosti uvádza, že v čase o 16:30 hod. dňa 29. decembra 2020 bola podľa úradných záznamov (potvrdené kamerovým záznamom) vykonaná posledná vizuálna kontrola ML v režime nariadeného zvýšeného dohľadu (polhodinové intervaly z dôvodu jeho zaradenia do rizikovej skupiny č. 2); kontrola mala byť vykonaná bez zistenia nedostatku; menovaný mal reagovať údajne zdvihnutím hlavy. Komisia sa zhodla, že nie je možné objektívne identifikovať zrakový vnem, t. j. čo konkrétny referent v danom čase mohol reálne vidieť cez priezor dverí, nakoľko podľa kamerového záznamu išlo o momentový časový úsek v trvaní cca 1 sekundy.“ Komisia tak spochybnila výpoveď príslušníka ppráp. Vašku zo Záznamu č. ÚZ – 305/2020. Je možné, že by ML už vtedy nejavil známky života? Klamú príslušníci, ktorí vykonávali kontrolu ML o 16.30 hod.?
V ZS sa ďalej uvádza. Citujem:
„5.7. Podľa opisu príslušníkov ZVJS sa ML nachádzal v polohe v ľahu na bruchu na posteli. Hlava smerovala k dverám a dolné končatiny smerom k oknu cely č. 114. Horné končatiny boli zohnuté v lakťových kĺboch a nachádzali sa pod telom. Takáto opísaná poloha môže viesť k dokonanej samovražde obesením, pretože je splnená základná podmienka mechanizmu dusenia, t. j. kompresia krku a krčných anatomických štruktúr (tepny, žily, hrtan, koreň jazyka, blúdivý nerv) škrtidlom.“
Toto tvrdenie je vo vážnom a podozrivom rozpore so záznamom č. ÚZ- 305/2020 spracovaným ppráp. Jaroslavom Vaškom, ktorý do cely vstúpil ako prvý po udalosti s npor. Kaňuchom.!!!
Okrem toho Komisia nie je oprávnená z titulu neodbornosti posudzovať udalosť podľa bodu 5.7. Ak by bola popisovaná poloha horných končatín taká ako ju opisuje Komisia, tak práve naopak k uduseniu nemohlo dôjsť v uvedenom časovom horizonte, pretože telo i hlava je nadľahčované rukami a je v tupom uhle k predmetu dusenia ( tepláková bunda).
 
 
Zaoberala sa Komisia teplákovou bundou? Bola súdne preskúmaná? Napr. na prítomnosť DNA iných osôb, vlasov pokožky alebo iných častíc, ktoré na teplákovej bunde nemali čo robiť? Odpoveď znie: Nie!!!
V ZS sa ďalej uvádza. Citujem:
5.16. Komisia nedisponovala žiadnou informáciou o predbežnom výsledku vykonanej pitvy nariadenej podľa § 156 Trestného poriadku Úradom inšpekčnej služby MV SR. Komisia v rámci vypočutia hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov zistila, že menovaná lekárka bola prítomná počas celého úkonu pitvy.
Účasť hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov pri pitve tela ML bola Komisii komunikovaná s odvolaním sa na § 56 ods. 4 Rozkazu generálneho riaditeľa ZVJS č. 6/2008 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,11) ktorý historicky sleduje preventívno-edukatívnu funkciu ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov ZVJS. Komisia v tomto ohľade vzniesla určité pochybnosti k vhodnosti prítomnosti lekárov ZVJS pri pitve osoby zomrelej v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody a to vo vzťahu k potencionálnej neskoršej zmene procesného postavenia ošetrujúcich lekárov v rámci prebiehajúceho trestného konania.
Komisia miesto toho, aby sa zaujímala o výsledok pitvy, spochybnila účasť hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov pri pitve tela ML.
Uvedenú skutočnosť považujem za vrcholne podozrivú s možným cieľom utajiť rozsah zranení tela ML a výsledok pitvy. Ten by totiž jednoznačne mohol dokázať iný stav udalostí ako je podsúvané verejnosti.
V ZS sa ďalej uvádza. Citujem:
5.41. Režim monitorovania ML bol ukončený dňa 22. decembra 2020 na základe konštatovania, že jeho stav je stabilizovaný, pričom bol následne zaradený do rizikovej skupiny č. 2 a premiestnený späť do ÚVV a ÚVTOS Prešov.
V zázname o vykonaní kontroly v Nemocnici pre obvinených…v Trenčíne podľa riaditeľa Ústavu nemožno z dôvodu plánovaných kontrol po operačnom zákroku očakávať presun ML do Prešova skôr ako po 28.12. 2020!!! Čo bolo príčinou, že ML previezli do Prešova o šesť dní skôr na úkor jeho zdravia?

Z nesúhlasného stanoviska poslanca NR SR a člena komisie M. Kotlebu vyberáme:
K bodu 5.15. Záverečnej správy, ktorý znie:
5.15. Komisia taktiež predpokladá, že po prvotnej aplikácii analgosedácie (umelý spánok) došlo v priebehu nasledovných hodín k diagnostike nezvratných známok mozgovej smrti vplyvom zhubného (malígneho) opuchu mozgu, čo vyústilo do konštatovania smrti dňa 30. decembra 2020 v bližšie nezistenom čase.
Výhrady člena komisie Mariana Kotlebu k tomuto bodu:
Komisia nie je oprávnená nič takéto predpokladať, pretože komisia ako celok, ani jej jednotliví členovia nevideli žiadnu zdravotnú dokumentáciu, vypracovanú v súvislosti s úmrtím ML. Kotleba teda tvrdí, že Komisia nevidela žiadnu zdravotnú dokumentáciu. Vycucala si Komisia zdravotné údaje naprieč celým obsahom ZS z prsta?
K bodu 5.35. Záverečnej správy, ktorý znie:
5.35. Účasť príslušníkov ZVJS z ÚVV Banská Bystrica na eskorte je jednoznačne odôvodnená administratívnym premiestnením ML do ÚVV Banská Bystrica z dôvodu, že uvedený ústav bol geograficky najbližší väzobný ústav k ÚVN Ružomberok. Takýto postup Komisia považuje za štandardný. Po detailnom vypočutí členov eskorty z ÚVV Banská Bystrica zo dňa 10. decembra 2020 boli vyčerpávajúco objasnené všetky podstatné okolnosti pádu ML z vozíka, pri jeho prevrátení sa s vozíkom smerom dozadu po tom, ako sa menovaný pri nezaistenom vozíku snažil posadiť do vozíka, ktorý obsluhoval zdravotnícky personál ÚVN Ružomberok, pred transportom na kontrolné očné vyšetrenie.
Výhrady člena komisie Mariana Kotlebu k tomuto bodu:
Táto časť správy zamlčiava podstatné skutočnosti. ML bol z izby, v ktorej bol umiestnený po operácii oka, na invalidný vozík presúvaný pod dohľadom príslušníkov ZVJS s tým, že mal spútané ruky aj nohy, a ruky aj nohy mal pripútané k spútavaciemu opasku, čiže, ako sa hovorí, bol mu nasadený medveď. Napriek tomu, že ML bol ako pacient po celkovej anestézii, tak mu bola počas presunu na invalidný vozík nasadená ešte aj predvádzacia retiazka. V takomto stave, kedy vďaka absolútnemu obmedzeniu fyzického pohybu ML nemohol aktívne udržiavať svoju rovnováhu, bol posadený na invalidný vozík, ktorý nebol zabrzdený, a ktorý nikto žiadnym spôsobom nezaisťoval.
V tomto momente prichádza zásadný rozpor, ktorý správa zamlčala. ML sa mal na vozíku prevrátiť tak, že aj s vozíkom mal padnúť dozadu a udrieť si temeno hlavy.
Z výsluchu príslušníka ZVJS, člena eskorty, však vyplynulo, že ML si sadol do prednej tretiny vozíka. Pri takomto pôsobení síl nie je technicky možné, aby sa vozík s ML prevrátil dozadu. Maximálne sa mohol dozadu odsunúť.
K tomuto treba poznamenať, že chýbajú výpovede osôb, ktoré zabezpečovali transport ML na vozíku…Prečo??? Jeho transport bol v rozpore s predpismi. Bol ML úmyselne niekým zhodený z vozíka?
Ďalšie oprávnené otázky:
Našli sa v tele ML stopy po psychotropných alebo iných zdraviu škodlivých látkach, ktoré mu mohli byť podané s cieľom jeho znehybnenia? Bola dôsledne preskúmaná jeho pitevná správa na omamné látky? Boli na tele zistené iné poranenia, ktoré by svedčili o násilnej smrti?
Aké sú výsledky trestných oznámení, ktoré boli podané v súvislosti s úmrtím M. Lučanského?
Súviselo úmrtie M. Lučanského s vraždou M. Kušnírovej a J. Kuciaka? Nebol ML  náhodou odstránený ako nepohodlný svedok? Po zadržaní dňa 3.12.2020 bol ML vypočúvaný. Podľa internetovej stránky Eurorešpekt sa vypočúvania zúčastnil aj Daniel Lipšic. Citujem:
„Bezprostredne po zadržaní absolvoval ML výsluch, na ktorom sa zúčastnil aj JUDr. Daniel Lipšic – advokát zadržaného námestníka SIS – Beňu.
Lipšic akosi opäť raz zabudol na postavenie advokáta v trestnom konaní a priebežne sa staval do pozície vyšetrovateľa a prokurátora. ML tlačil, aby udal Róberta Fica, Róberta Kaliňáka a ďalších politikov.
Milan Lučanský sa spýtal: Tak politikov?
Daniel Lipšic: Áno
Milan Lučanský: Tak začnem vami, pán Lipšic, čo na vás všetko viem.
Daniel Lipšic očervenel a došlo k hádke …“ Koniec citácie.
Daniel Lipšic tento rozhovor poprel a údajne podal na Flašíka trestné oznámenie. Bolo by dobré vedieť, aký bol výsledok šetrenia. Bol D. Lipšic k veci vypočutý?
Bol vypočutý k prípadu bezpečnostný analytik Milan Žitný?
 
Jeho tvrdenia sú zrejme niečím podložené. Žitný je seriózny a skúsený analytik, ktorý vie čo hovorí.
Podozrivou skutočnosťou je, že odstúpil temer okamžite z funkcie bez naťahovačiek generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan. Prečo by odstupoval človek z takého postu, keby bol nevinný? Vedel niečo viac ako orgány činné v trestnom konaní a rýchlo ho upratali? Bol k prípadu ML vypočutý?
Veľmi podozrivé sú aj vyjadrenia ministerky Kolíkovej k prípadu ML. Okamžite po udalosti zranenia a úmrtia M. Lučanského poprela cudziu účasť na jeho zranení a smrti. A to všetko v období, kedy ešte vyšetrovanie ani nezačalo. Kde nabrala bývalá ministerka takúto istotu? Alebo bolo jej úlohou od začiatku zahmlievať udalosti?
Zapadá táto vražda do mozaiky nižšie uvedených udalostí?
https://blog.hlavnespravy.sk/20557/su-vysledky-vysetrovania-ukladnej-dvojnasobnej-vrazdy-jana-kuciaka-a-martiny-kusnirovej-v-zhode-so-skutocnou-pravdou/
Škandalózne prepojenie novinárky Moniky Tódovej a sudkyne Pamely Záleskej.
Pod týmto názvom uverejnil Eurorešpekt odhalenia stupňa kamarátstva medzi sudkyňou, ktorá poslala M. Lučanského do kolúznej väzby v prepojení na novinárku, ktorá je dlhodobo zásobovaná informáciami, ku ktorým by sa ako redaktorka dostať nemala. Škandalózna dvojica bola aktívna aj po tejto smutnej udalosti.
ML vo svojej výpovedi zo dňa 3.12. 2020 poprel obvinenia a žiadal konfrontáciu s kajúcnikmi Paksim a Bӧhmom. Prečo nebola uvedená konfrontácia realizovaná? Prečo sa jeden z kľúčových svedkov a tzv. kajúcnik F. Bӧhm sa neskôr zastrelil?  Bolo by nanajvýš významné preveriť záznamy o vypočúvaní Bӧhma.
Prečo neboli doteraz zverejnené relevantné dôkazy o údajnej trestnej činnosti ML? Neexistujú? Ak je to tak, chýba motív na spáchanie samovraždy.
Pravdou je, že M. Lučanský z pozície prezidenta policajného zboru vedel veľmi veľa výbušných informácií a to nielen o mafii, ale aj o štátomafii. O ich rôznych previazaniach na zahraničné subjekty, mimovládne organizácie, finančné toky, ktoré prúdili a prúdia zo zahraničia na ovplyvňovanie politiky a dosadzovanie prozápadných politikov do funkcií, vedel o západných tajných službách a ich aktivitách na Slovensku, o politikoch, ktorí boli a stále sú s nimi spriahnutí. Musel pre to ML zomrieť?
Záver:
Podľa odborníkov zo súdneho lekárstva za deväť minút sa na teplákovej bunde obesiť nedá!!! Teplákovina má totiž tendenciu sa rozpínať. Okrem toho keď sa zmotá tak, aby sa mohla vytvoriť slučka na krku, vytvorí sa pomerne široká časť omotaná okolo krku, ktorá tlak na dýchaciu trubicu a krk rozloží. M. Lučanský mal vyšportovanú postavu a krk mal svalnatý a hrubý. Svaly na krku kládli prirodzený odpor uškrteniu rozložením tlaku na celý krk.
K úmrtiu mohlo dôjsť len za predpokladu, že ML niekto, minimálne dve osoby, teplákovú bundu násilím utiahli okolo krku!!! Alebo jedna osoba, keby bol ML pod vplyvom psychofarmák!!! Prečo neboli zisťované v tele nebohého tieto látky alebo látky, ktoré by mohli ML ochromiť?
Vyšetrenie a vysvetlenie udalosti úmrtia M. Lučanského spomenutou Komisiou je amatérske, nedôsledné, povrchné, bez zverejnenia dôležitých dokumentov, záznamov vrátane kamerových systémov a iných operatívnych prostriedkov.
Generál M. Lučanský bol prezidentom policajného zboru. Bol bojovníkom prvej línie v boji proti mafii a štátomafii. Odhaľoval kriminalitu siahajúcu do najvyšších poschodí politiky, štátnych orgánov, štátnych inštitúcií v prepojení na kriminalitu hospodárskych subjektov a pod.
Dôsledné vyšetrenie toho čo sa s ním v skutočnosti stalo, by malo byť vecou cti. Zrušenie Úradu špeciálneho prokurátora a jeho bossa D. Lipšica vyvolalo poplach v opozičnej mafii. Majú obrovský strach z vyšetrovania a odhalenia nahromadených špinavostí za tri a pol roka Matovičovsko – Hegerovského dvojzáprahu pod taktovkou oplotenej ambasády a americkej guvernérky štátu Slovensko Čaputovej. O Lipšicovi je viacero indícií, že pracuje pre cudzie špionážne služby. Drží sa v úzadí, ale jeho prítomnosť vo vražedných vraždách prominentov je nadmieru podozrivá. Kto z bývalej vládnej mafie bude spievať ako kajúcnik prvý ak sa začnú udalosti vyšetrovať? Kto pôjde tentoraz do kolúznej väzby a kto pôjde natvrdo za túto násilnú smrť sedieť? Ukáže  nový rok 2024. Aspoň dúfam…
Viac na:
https://blog.hlavnespravy.sk/25155/vrazdou-generala-lucanskeho-sa-potvrdzuje-ze-na-slovensku-doslo-na-jar-roku-2020-k-statnemu-prevratu/
https://blog.hlavnespravy.sk/26612/vrazda-m-lucanskeho-je-nadalej-neobjasnena-verejne-spochybnujem-zavery-komisie/
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx
https://blog.hlavnespravy.sk/27310/skoncia-vrahovia-generala-lucanskeho-v-base-alebo-sa-potvrdi-ze-nam-vladne-vojenska-chunta/
https://zemavek.sk/umrtie-milana-lucanskeho-bola-planovana-politicka-vrazda/
https://www.scribd.com/doc/80901687/Lipsic-Aron-Finish
https://www.trend.sk/spravy/lucanskeho-opakovane-napadli-dozorcovia-zmlatili-ho-aj-cele-tvrdi-milan-zitny
https://www.eurorespekt.sk/z-vysluchu-milana-lucanskeho-po-zadrzani-tak-zacnem-vami-pan-lipsic-co-na-vas-vsetko-viem/

Z mesta SNP Ivan Štubňa
 

Dodatok Mariána Moravčíka:

Režim, ktorý cez palubu hodí svojho generála, nezachráni nič.
Uniformované zbory, a nie sú to len armádne a policajné, chránia našu spoločnosť pred ohrozeniami z vonkajšieho sveta. Ich služba sa nedá a ani nesmie merať peniazmi. Bez preháňania nasadzujú svoje životy, aby chránili naše a našich blízkych. Nesmie nám byť ľahostajné to, akým spôsobom odídu zo sveta a ako naša spoločnosť narába s pamiatkou na nich.
Z môjho pohľadu nie je príliš veľký rozdiel medzi tým, keď generála, ktorý má za sebou mnoho víťazných bitiek v boji za našu bezpečnosť, nejaký dočasný režim zavraždí, alebo „len“ vytvorí podmienky, aby ponižujúcim spôsobom odišiel zo sveta sám. Spoločnosť, ktorá si neváži svojich bojovníkov, neprežije. A ani si nezaslúži prežiť.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore