Prezidentka a ľudské práva: Dubaj verzus Peking

Ilustračné foto (prezidentka)  The Lazy Artist Gallery @ Pexels

Jedným z hlavných problémov Slovenska v posledných rokoch je extrémny dvojaký meter, ktorý sa objavuje pri najrôznejších témach – od privilégií politikov počas pandémie až po ochranu detí. Tento meter cítiť zvlášť silno pri hodnotení situácie s ľudskými právami v zahraničí. Príkladom takého postupu bolo rozhodnutie Z. Čaputovej necestovať na otvorenie ZOH 2022 do Pekingu, hoci na EXPO do Dubaja cestovala bez najmenších problémov alebo záujmu o ľudské práva. Je očividné, že na Slovensku sa ľudské práva neberú vážne, ale len ako zámienka pre obhajobu konkrétnych záujmov.


Olympiáda a ľudské práva

Zatiaľ čo v období staroveku boli olympiády obdobím mieru, v súčasnosti sa situácia výrazne zmenila. Olympiády poskytujú vítanú príležitosť na jednoduché mediálne víťazstvo nad geopolitickým rivalom a 21. storočie je plné takýchto príkladov. Všetci si pamätáme hanobenie olympiády v Soči 2014 (písal som tu). Médiá sa nevedeli rozhodnúť, čo všetko budú pri tejto olympiáde kritizovať. Zásadne im vadili vysoké výdavky na konštrukciu športovísk, ale napr. aj konštrukčné nedostatky, napr. dvojitý záchod. Paradoxom je pritom to, že vážne konštrukčné nedostatky napr. pri olympiáde v Londýne 2012 sa škandalizovali oveľa menej.

Zaujímavé boli aj výzvy na odňatie olympiády Rusku, ktoré presadzovali americkí senátori ako L. Graham. Najčastejším dôvodom na bojkot mali byť práva homosexuálov v RF, ale občas západní politici použili aj taký dôvod ako ruský azyl pre E. Snowdena. Väčšina najvýznamnejších západných politikov sa rozhodla do Soči necestovať (B. Obama, A. Merkelová, atď.), hoci práve vtedy boli rozhovory s V. Putinom dosť dôležité – súčasne so ZOH totiž vrcholili aj protesty na Majdane v Kyjeve. Nemožno vylúčiť, že väčšia ústretovosť pri otvorení ZOH 2014 by viedla i k lepšej spolupráci Ruska a Západu pri riešení ukrajinskej krízy.

Rovnako známym prípadom bola aj kritika letnej olympiády v Pekingu 2008. Treba povedať, že Peking kandidoval už na usporiadanie LOH 2000, kvôli masívnemu odporu USA však zvíťazilo Sydney. Do Pekingu sa tak olympiáda dostala až v roku 2008. Peking sa ocitol v paľbe kritiky najmä kvôli situácii v Tibete, ako aj kvôli rôznym disidentom. Kritiku LOH 2008 však tak trochu prekryl spor Gruzínska a Ruska pri konflikte v Južnom Osetsku, ktorý začal súčasne s olympiádou.

V roku 2022 sa situácia v mnohom opakuje. Určite možno kritizovať mnoho porušení ľudských práv v Číne, od situácie v Ujgursku až po slobodu prejavu, otázkou je ale to, aká má byť reakcia Západu. Čína (a tiež väčšina sveta) dnes nevníma Západ ako morálnu autoritu, ale ako hegemóna, ktorý sa snaží prostredníctvom tvrdých vyjadrení o ľudských právach udržať svoj klesajúci vplyv. A preto bojkoty účinkovať nebudú.

Pokiaľ ide o výhrady voči ruským a čínskym organizátorom olympiád, mnohé z nich sú určite oprávnené, dôvodom na bojkot či inú formu „studenej vojny“ by však byť nemali. Zvlášť neprimerané je porovnávať olympiády v Rusku a Číne s Berlínom 1936. Výhrady kvôli ľudským právam by sa totiž dali hľadať aj u západných organizátorov olympiád. Napr. ZOH 2002 v Salt Lake City organizovali USA, teda krajina, ktorá vtedy zriadila neslávny tábor na Guantanáme a mnoho ľudí tam týrala bez práva na súdny proces.

Neveľmi presvedčivým organizátorom bol aj Londýn 2012. Išlo o krajinu, ktorá tesne predtým pomohla rozvrátiť Líbyu a dôsledky tohto rozvratu pociťujeme dodnes… Z hľadiska ľudských práv sa dá problematizovať aj množstvo iných podujatí v krajinách amerických spojencov. Medzi tieto príklady nepochybne patrí aj EXPO, ktoré v súčasnosti prebieha v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE).

EXPO a ľudské práva v emirátoch

okiaľ ide o stav ľudských práv v SAE, je zjavné, že situácia patrí k najhorším na svete. V SAE žije asi desať miliónov ľudí, z ktorých však len 11,3% má štátne občianstvo tohto štátu. Najpočetnejšie skupiny obyvateľov tvoria cudzinci: občania Indie asi 27,1%, občania Pakistanu asi 12,5%, sú tam však aj ďalší. Ich základným problémom je reálna nemožnosť získať občianstvo SAE a s tým spojené práva a slobody. Principiálnym zásahom do ich práv je porušovanie práva na rodinný život.

S tým súvisí fakt, že v rámci celkovej populácie krajiny tvoria ženy len asi 31%, a ten spôsobuje, že väčšina cudzincov si nemôže nájsť partnerku. Svoje rodiny zo zahraničia si takisto nemôžu priviesť (pre bohatších migrantov zo Západu to neplatí). Miestni vodcovia sa totiž obávajú, že ak by sa tam ázijskí robotníci udomácnili, tak by postupne zmenili etnický charakter štátu. Veľká časť z nich žije dokonca vo faktickom otroctve, v zlých pracovných podmienkach, sú vystavení týraniu, atď. SAE sú takisto veľmi prísne voči ilegálnym migrantom a dodnes neratifikovali ani Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov. Hoci sa sami zúčastnili vojenského útoku na Jemen, ktorý spôsobil jednu z najväčších humanitárnych katastrof 21. storočia…

Témou súvisiacou s porušovaním práva na rodinný život sú otázky sexuality, najmä homosexuality a cudzoložstva. V SAE ide o veľmi závažné trestné činy, pričom trestom za homosexualitu môže byť teoreticky až smrť (fakticky väzenie alebo telesný trest). Pre porovnanie si stačí spomenúť, ako západní politici volali po bojkote olympiády v Soči 2014 kvôli právam homosexuálov. V Rusku pritom homosexualita nie je vôbec trestná. Je zaujímavé, ako ostentatívne túto tému Z. Čaputová v Dubaji opomenula, hoci na Slovensku vystupuje ako podporovateľka rôznych LGBT tém.

V SAE je vážnym zločinom aj cudzoložstvo, za ktorý môže hroziť nielen trest väzenia, ale i bičovanie. Svoju skúsenosť s trestnosťou sexuálnych aktivít mali aj občania západných štátov. Známa je napr. kauza A. Gali, ktorú miestny muž znásilnil a obrátila sa kvôli tomu na políciu. Keďže však nemala o akte znásilnenia dôkaz, ale súlož potvrdila, tak sa stíhalo cudzoložstvo, za ktoré ju odsúdili do väzenia. Oznámenie znásilnenia je v SAE riskantné, pretože, ak sa nedokáže násilie, žena môže dostať trest za cudzoložstvo.

V krajine je tiež zakázaný aj verejný bozk na ústa, za ktorý vyhostili už viacerých cudzincov. Z. Čaputová sa k ľudským právam a otázke sexuality mohla pri návšteve SAE vyjadriť už preto, lebo sama vykonáva cudzoložstvo, ktoré by bolo v Dubaji trestné.

V prípade SAE by sa dali nájsť i mnohé ďalšie porušenia ľudských práv, od „miznutia“ a mučenia oponentov režimu až po zásahy do slobody vyznania, najmä voči šiitskej menšine. Prísne sú i tresty za odpadlíctvo od viery, pričom moslimka sa nesmie vydať za ne-moslima. Drakonické tresty hrozia aj za ďalšie trestné činy, ako to mali možnosť zažiť aj britskí občania. Samozrejme, treba uznať mnohé pozitíva SAE v porovnaní s inými krajinami regiónu. V krajine napr. môžu ženy vykonávať funkciu sudcu, sú prítomné v zastupiteľských orgánoch a veľmi početne aj vo vede a výskume. Taktiež mnohé kruté tresty, bežné v susedných štátoch, napr. kameňovanie, sa už v posledných rokoch fakticky nevykonávajú.

Pozitívny vývoj sa dá registrovať aj v niektorých iných odvetviach práva. Cieľom tejto analýzy problémov určite nie je snaha popisovať SAE negatívne a napriek vážnym problémom s ľudskými právami treba viesť otvorený dialóg. To čo našim politikom vyčítam, nie je návšteva EXPO v Dubaji, ale dvojaký meter vo vzťahu k SAE a iným krajinám, kde sa porušujú ľudské práva.

Excesy dvojakého metra

Ako mimoriadne jednostranná politička sa pri téme ľudských práv ukazuje práve Z. Čaputová. Na rozdiel od SAE vo vzťahu k Číne prejavila veľmi ostrý postoj. Už v roku 2019 pri návšteve čínskeho ministra zahraničia vyjadrila „obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne“. Keby povedala, že situácia s ľudskými právami v Číne je zlá, znelo by to oveľa diplomatickejšie, ak však tvrdila, že sa zhoršuje, tak išlo o problematické tvrdenie a útok voči čínskemu hosťovi. Čínski politici sú veľmi citliví na takéto posuny významu a tu sa Z. Čaputová prejavila ako „slonica v porceláne“.

Situácia s ľudskými právami v Číne je naozaj zlá, ale netreba to vidieť iba čierno-bielo. V mnohých oblastiach sa situácia zlepšuje a pri dlhodobom porovnaní s 20-tym storočím ide dokonca o výrazný posun dopredu. Nejde pritom len o hospodárske a sociálne práva, ale napr. aj o určité zlepšenie v právach LGBT. ZOH v Pekingu poskytovali Z. Čaputovej možnosť na reštart vo vzťahu k Číne, ostentatívne to však nevyužila a stotožnila sa s výhradami USA. Pritom by si mohla vziať príklad z poľského prezidenta A. Dudu, ktorý reprezentuje najviac proamerický štát v našom regióne, ale na olympiádu do Pekingu cestuje. Poľsko má tradične komplikované vzťahy s Ruskom, ale pri iných otázkach nenasleduje americkú politiku až tak servilne ako SR.

 Autentická slovenská zahraničná politika existuje čoraz menej a vplyv USA na slovenských politikov rastie. Potvrdzuje to aj tvrdošijná neochota prezidentky, aby ústavnosť dohody o obrannej spolupráci s USA posúdil ústavný súd. Vládna moc sa zasa snaží ratifikovať dohodu čo najrýchlejšie, aby jej ratifikáciu náhodou nezastavili suverénni občania v referende. A nesúhlasný názor verejnosti je vláde tradične ľahostajný.

V tejto situácii mohli najvyšší predstavitelia SR preukázať aspoň trochu úcty k suverenite Slovenska tým, že by išli reprezentovať krajinu na ZOH 2022 a to bez ohľadu na názor Washingtonu. Za posledné desaťročia si SR vo svete vybudovala určitú pozíciu, keď sa naši politici stretávali a dokázali racionálne komunikovať s vedúcimi politikmi Západu i Východu. Ešte v roku 2019 navštívil premiér P. Pellegrini tak prezidenta USA v Bielom dome, ako aj konferenciu v Sankt Peterburgu, kde sa zúčastnil diskusie v spoločnom paneli s ruským a čínskym prezidentom. To je pri súčasných predstaviteľoch štátu úplne nemysliteľné.

Je naozaj trápne, aké servilné gestá voči USA robia vládnuci politici v SR, napr. pri uznaní J. Guaidóa za prezidenta Venezuely. Keby ho SR uznala začiatkom roku 2019, keď mal určitú šancu stať sa prezidentom, dalo by sa to vnímať ako politické stanovisko. V lete 2020 však už bolo jasné, že J. Guaidó vo Venezuele nemá šancu, odpisovali ho aj bývalí podporovatelia, len I. Korčok servilne uznal americkú „verziu reality“. Slovenská „diplomacia“ sa z hry úplne vyšachovala aj v prípade Bieloruska.

Kým bol veľvyslancom J. Migaš, mohla SR hovoriť tak s opozíciou, ako aj s predstaviteľmi režimu, ktorí si J. Migaša vážili za jeho principiálny antifašistický postoj. Takýto veľvyslanec by predstavoval veľkú pridanú hodnotou počas protestov v Bielorusku po voľbách v júli 2020, keď chýbali diplomati schopní hovoriť s oboma stranami. I. Korčok ho však vyhnal už v máji a zmenil slovenskú ambasádu na ďalšie „americké echo“. Konanie I. Korčoka sa líši aj od M. Lajčáka, ktorý bol síce tiež silno proamerický, ale preukazoval lepší cit pre diplomaciu.

Brvno vo vlastnom oku?

Celkovo najzaujímavejšie je sledovať diskurz o ľudských právach priamo na Slovensku a zvlášť v mainstreamových médiách. Za najväčší problém sa v súčasnosti vydáva návšteva generálneho prokurátora v Moskve, pričom sa zdôrazňuje, že nespomenul konkrétne prípady porušovania ľudských práv. Kritika jeho návštevy pritom vrcholila v čase, keď Z. Čaputová navštívila SAE, kde sa stretla s vedúcimi politickými predstaviteľmi, ale o ľudských právach sa nezmienila. Tamojšia situácia je však dramatickejšia než v Rusku a na rozdiel od SAE sa v prípade porušenia práv zo strany Ruska dá obrátiť dokonca aj na ESĽP do Štrasburgu.

Medzi slovenské absurdity patrí aj verejná prezentácia osôb, ktoré nesú zodpovednosť za účasť SR na najstrašnejších zločinoch 21. storočia – je neuveriteľné, keď sa M. Dzurinda v TA3 chváli zapojením Slovenska do agresie v Iraku . Zo všetkého však najviac zaráža ľahkovážnosť, s akou pristupujú vládnuci politici a médiá k masovému porušovaniu ľudských práv priamo na Slovensku: či už ide o diskriminačné praktiky a privilégiá potentátov počas pandémie alebo o zneužívanie trestného práva. 

Za toto nesú zodpovednosť prezidentka a členovia vlády.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore