Před očima nám vzniká kastovně-otrokářský systém

Ilustračný obrázok: Wikimedia Commons

portrét Fursova

Andrej Fursov 20231127
 
Moderní svět je poměrně rigidně strukturovaný. Na vrcholu stojí ti, které francouzský filosof a ekonom Jacques Attali nazývá neo-nomády. Jsou to bohatí lidé, kteří snadno mění své prostředí, stěhují se z Evropy do Ameriky, z Hongkongu do Singapuru. Úplně dole jsou nejchudší lidé, kteří migrují z Afriky do Evropy. Jsou mobilní a nemají nic.
 
Mezi bohaté neonomády a chudé je vsazena střední třída a dělnická třída. Tito lidé žijí stacionárním životem a jsou předmětem vykořisťování, zdanění. V Evropě svými příspěvky do rozpočtu podporují Afričany, Araby a Kurdy. Když němečtí mladí lidé odcházejí na Nový Zéland nebo do Kanady, přímo říkají: nechceme živit cizí vyžírky. Je jasné, že světové špičky se s krizí vyrovnají na úkor střední části lidstva, těch, komu mají co brát a odnášet.
 
Kapitalismus zažívá systémovou krizi. Nemá žádné prostředky, jak vyřešit problémy, kterým čelí – jsou v rámci tohoto systému neřešitelné. Kapitalismus je extenzivně orientovaný systém; své rozpory řeší tím, že je přenáší za své vlastní hranice. Pokaždé, když se světová míra zisku snížila, byl z nekapitalistické zóny vytržen “kousek”, který se změnil v kapitalistickou periferii – zónu trhů, surovin a levné pracovní síly. Míra zisku začala růst – a tak to šlo až do další krize.
 
Avšak v roce 1991, po zničení SSSR a socialistického tábora, tedy zóny systémového antikapitalismu, už žádné nekapitalistické zóny nezbyly – kapitalismus je všude. Nyní už nemá kam své problémy odložit, planetu vyčerpal. Na Západě byla střední vrstva vyčerpána neoliberální kontrarevolucí a s rozvojem krize se bude zmenšovat a její situace se bude zhoršovat. Další věcí je, že se nahromadil sociální “tuk”, a to z velké části díky okrádání třetího světa, kterému se nyní říká “Jih”. Proto má západní střední vrstva ještě nějaký čas nazbyt, ale historicky ne příliš mnoho. V každém případě zemře dříve než kapitalismus.
 
Pokud jde o Rusko, nemáme střední třídu, respektive střední vrstvu jako významnou sociální skupinu. V SSSR taková byla, ale Jelcinův režim ji zničil.
 
Jestliže v roce 1989 žilo ve východní Evropě včetně evropské části SSSR pod hranicí chudoby 14 milionů lidí, v roce 1996 to bylo 168 milionů. Ve zprávě OSN o chudobě, zveřejněné na samém počátku 21. století, to bylo označeno za nejrozsáhlejší a nejstrašnější pogrom střední třídy ve 20. století. Je větší než to, co způsobily “strukturální reformy” nařízené MMF v Latinské Americe v 80. letech. V podstatě hovoříme o globálním vyvlastnění majetku střední vrstvy, které je nedílnou součástí neoliberální kontrarevoluce 80. až 2000. let, jež na Západě začala thatcherismem a reaganomikou a k nám přišla v podobě Jelcina.
 
V naší zemi nejsou vyhlídky nejen na rozvoj, ale ani na vznik významné střední vrstvy.
Sociální schéma Ruské federace působí proti ní. Takzvaná tvůrčí třída, jejíž převážnou část tvoří “kancelářský plankton”, nemá nic společného s kreativitou ani se skutečnou střední vrstvou…..
 
Myslím, že revoluce střední vrstvy je sotva možná. Tím spíše, že za posledních třicet let se na Západě, zejména v západní Evropě, vytvořila vrstva, s jejíž pomocí mohou úřady – jak bruselští nadnárodní eurobyrokraté, tak národní státní byrokracie – stavět “střední vrstvy” proti sobě. Mám na mysli nižší vrstvy, nové “nebezpečné třídy”, které představují migranti z jihu a východu. Další možností je spíše podpora středních vrstev pravicovým autoritářským, nacionalistickým režimům.
 
Vzestup Číny byl zpočátku spojen s kolektivním zájmem Západu bojovat proti SSSR. Po dobu deseti let (1969-1979) ČLR projevovala ochotu hrát na straně Západu proti SSSR a měnila se pro USA v jeho dílnu. Zájem byl oboustranný. V 70. letech se USA nacházely v krizi. Mimochodem, jsem přesvědčen: v tomto desetiletí SSSR propásl šanci “shodit” USA, otrávená a hloupá sovětská vrchnost, ukolébaná prozápadními poradci vůdců (téměř všichni vylezou v perestrojce!), projídala peníze z ropy a budoucnost země… Čína měla zájem na přílivu kapitálu. To byl jeden ze základů “čínského zázraku” v letech 1990-2000.
 
S něčím USA však nekalkulovaly: Čína “vyrazila vpřed” mnohem silnější a Amerika získala konkurenta. Konkurenta dostal i dolar, zvláště pokud se v nejvyšším světovém vedení najdou tací, kteří by ho rádi “shodili” a přešli například na “koš měn” s vedoucím zlatým jüanem. Koneckonců ani pro značnou část angloamerické elity není Amerika koncem světa…..
 
Program demontáže kapitalismu nazývám “trojité D”: de-industrializace, de-populace a de-raconalizace (víry a vědění). V podstatě jde o demontáž kapitalismu a neoliberální kontrarevoluci (1980-2010) jako její první fázi. Další fáze (podle logiky věci, by měla být likvidace trhu jako instituce a jeho nahrazení monopolem) jsou prvními pokusy nejprve zastavit dějiny a poté je vrátit do předkapitalistické minulosti: Svět industrialistů, hyperindustrialistických enkláv, obklopený kastově-otrokářsko-feudálními zónami. Kapitalismus je rovnováha mezi monopolem a trhem. Zhoršování trhu pomocí monopolu mění kapitál v moc, která se v postmonopolním světě, s přihlédnutím k roli informačních faktorů, mění v moc nad in-formačními toky (informosférou) a psychosférou.
 
Jaký bude skutečný svět po příští politické krizi, závisí na průběhu a výsledcích boje v podmínkách krize XXI. století. Jedním z hlavních nástrojů v boji za budoucnost, za východisko z krize, je poznání světa. Problém však spočívá v tom, že dnešní struktury poskytující znalosti o světě – vědecko-výzkumné instituce a analytické složky speciálních služeb – tomuto světu stále méně odpovídají.
 
Moderní společenské vědy se stále více podobají pozdně moderní scholastice; místo vědců zaujímají experti – ti, kteří vědí stále více o stále menším.
 
Západu se podařilo vnutit své vidění reality, svou “matrici” společenských věd celému světu. Například v Japonsku jsou citováni pouze ti Japonci, kteří publikují v anglosaských časopisech. Existují samozřejmě některé světlé pokusy tento stav změnit. Například kniha „Orientalismus“ Edwarda Saida z roku 1978, kterého lze považovat za “vědeckého Chomejního”. Bohužel je toto dílo v kruzích domácích orientalistů málo známé.
 
Said napsal, že současný orientalismus vůbec není věda, ale “moc vědění”. Západ “orientalizoval” Východ a zbavil ho kvalit, které měl. Od dob Alexandra Velikého je Východ považován za zaostalý. Východ je společnost, v níž neexistuje soukromé vlastnictví, svobodná města a svobodný typ osobnosti. To znamená, že Východ je definován jako negativní odlitek Západu.
 
Ten tedy se svou vědou (vnucováním svého obrazu světa ostatním) dělá zhruba totéž, co se svou ekonomií. To znamená, že v ekonomice jádro kapitalistického systému (Západ) odcizuje produkt “nezápadu” (periferii kap. systému) a pomocí vědy jsou prostor a čas odcizovány téže periferii. Máme tedy před sebou rafinovaný nástroj globální hegemonie.
 
Klasická triáda společenských věd skutečně funguje pouze při “studiu jen jednoho společenského systému – kapitalistického systému, konkrétně jeho severoatlantického buržoazního jádra”. Pro účely ruského povznesení a rozvoje se tedy současné společenské vědy nehodí. Bohužel, ruské společenské vědy jsou hluboce závislé na Západě. Dosud jsme nenašli vlastního Saida, který by ničil škodlivé stereotypy. Většina domácích badatelů otrocky používá zahraniční teorie.
 
Když čtu memoáry gorbačovských perestrojkářů, všelijakých Čerňajevů, Šachnazarovů a dalších, vidím, že prostě píší, že se zklamali marxismem-leninismem už v 60. letech a že do svých zpráv generálním tajemníkům zahrnuli myšlenky sociologie a politologie. Samozřejmě, že částečně lžou, ale jen částečně. Podívejte se, co se ukazuje: poradci vedoucích představitelů SSSR 60. let do našich znalostí zakomponovali myšlenky našeho hlavního nepřítele! Něco takového jako neutrální znalosti vůbec neexistuje. Pokud se začnete dívat na svět cizíma očima, začnete jednat v cizím zájmu.
Jak řekl Tacitus: – „v bitvě je poraženým ten, kdo první sklopí oči“.
Přesně taková byla situace.

Preklad: St. Hroch, 28. 11. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore