Pavol Janík: Tri dohody a tri ponaučenia

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Štátny znak Slovenska, v ktorom je dvojitý kríž, akoby nevdojak vyjadroval spojenie dvoch krížov – jeden symbolizuje ťažkosti s národnou a druhý s politickou emancipáciou. Ako je všeobecne známe – Slovenské národné povstanie obnovilo československú štátnosť, ale v politickej praxi to nebolo také jednoduché, čo potvrdzujú vážne problémy už v súvislosti s prvými povojnovými  parlamentnými voľbami v roku 1946.
 
V tom čase na území dnešnej Českej republiky súperili štyri kľúčové politické strany s relatívne vyrovnaným pomerom pravicových a ľavicových síl – vpravo sa nachádzali národní socialisti s lidovcami, vľavo sociálni demokrati s komunistami.
 
Na Slovensku bola situácia podstatne iná. Charakterizovalo ju súperenie dvoch rozhodujúcich politických strán so vzájomným pomerom síl, ktorý bol veľkou neznámou. Z tradičných predvojnových strán sa zachovala iba Komunistická strana Slovenska, ktorá v procese Slovenského národného povstania inkorporovala do svojich radov aj sociálnych demokratov. Nekomunistický blok povstaleckých síl vytvoril Demokratickú stranu.
 
Vzhľadom na nevyjasnený pomer síl medzi KSS a DS obe strany manévrovali veľmi neštandardne a riskantne. DS sa spočiatku usilovala predložiť verejnosti spoločnú kandidátku KSS a DS, túto ponuku však KSS neprijala. Po odmietnutí jednotnej kandidátky sa DS usilovala radikálne posilniť svoje volebné možnosti hľadaním spojenectiev mimo dovtedajšej korporatívnej platformy povstaleckých síl, ale aj mimo rámca všeobecne uznávaných demokratických hodnôt. Tak sa začala generálna spolupráca DS s antikomunistami všetkých ideologických zafarbení vrátane predstaviteľov politického katolicizmu, ktorí sa skompromitovali priamou účasťou na pronacistickom režime vojnového slovenského štátu a otvorenou kolaboráciou s hitlerovským Nemeckom. Tento proces vyústil do Aprílovej dohody medzi DS a katolíckymi politikmi, ktorú podpísali 30. marca 1946, ale verejnosť sa o nej dozvedela až v apríli.
 
Na postup Demokratickej strany reagovala KSS tým, že podporovala vznik nových strán, ktoré mali odčerpať časť hlasov DS. Tak vznikli dva politické subjekty – Strana slobody a Strana práce.
 
Protirečivými faktormi vývoja boli vzťahy medzi ústrednou československou vládou a Slovenskou národnou radou. Povstalecká politická reprezentácia Slovenska združená v SNR prijala 26. mája 1945 uznesenie, ktoré zakotvilo princípy federatívneho usporiadania štátu, ale už Prvá pražská dohoda medzi centrálnou vládou a SNR z 2. júla 1945 federalizmus odmietla a neakceptovala ani ďalšie významné časti spomínaného uznesenia SNR, naopak posilnila právomoci ústredných štátnych orgánov a osobitne prezidenta republiky. Dohoda síce deklarovala uznanie Slovenskej národnej rady ako predstaviteľky slovenského národa a nositeľky štátnej moci na Slovensku, ale zároveň praktickými ustanoveniami podriaďovala SNR centru.
 
Druhá pražská dohoda bola produktom rozhovorov predstaviteľov SNR a centrálnej vlády, ktoré sa uskutočnili pred voľbami 9. – 11. apríla 1946. Dokument odobral Slovenskej národnej rade ďalšie kompetencie, ktoré získala ako medzinárodne rešpektovaná predstaviteľka protifašistického odboja počas Slovenského národného povstania.
 
Výsledky parlamentných volieb 26. mája 1946 umocnili disproporcie národného a politického vývoja. Komunistická strana získala v celoštátnych reláciách 38 % odovzdaných hlasov (v Čechách 43,26 %, na Morave 34,46 %, na Slovensku 30,37 %), ale Demokratická strana na Slovensku získala 62 %, Strana slobody 3,7 % a Strana práce 3,1 %. Vzniknutý gordický uzol preťala posledná, v poradí Tretia pražská dohoda medzi predstaviteľmi SNR a ústrednej vlády, ktorú podpísali 27. júna 1946. Prostredníctvom dokumentu sa definitívne oslabili pozície slovenských národných orgánov a v plnom rozsahu sa podriadili celoštátnym úradom, presunulo sa volebné víťazstvo komunistov na Slovensko a anulovalo sa volebné víťazstvo Demokratickej strany.
 
Centralizácia štátu, ktorá však nebola v súlade ani s pôvodnými predstavami vedenia KSS, mala dlhodobé a ďalekosiahle dôsledky na štátoprávne postavenie Slovenska. Okrem iného, krátko po februári 1948 predstaviteľov KSS vrátane kľúčového účastníka pražských rokovaní Dr. Gustáva Husáka obvinili z buržoázneho nacionalizmu, pretože požadovali návrat k východiskovým princípom štátoprávneho usporiadania. Po niekoľkoročnom mučení G. Husáka  odsúdili na doživotný trest odňatia slobody. Oslobodil ho až demokratizačný vývoj v 60. rokoch.
 
Aké ponaučenia vplývajú pre súčasné Slovensko z nezodpovedného povyšovania okamžitých partikulárnych záujmov nad strategické záujmy krajiny? Veľmi vážne a úplne jednoduché.
 
Po prvé – ľavica by nemala prenechať monopol na myšlienku národnej a demokratickej emancipácie silám, ktoré sa opäť na platforme antikomunizmu a pravičiarstva nebezpečne zbližujú s ďalejslúžiacimi pohrobkami pronacistického režimu vojnového slovenského štátu vrátane KDH a Ústavu pamäti národa.
 
Po druhé – obyvatelia Slovenska by mali popri svojej oprávnenej národnej emancipácii trvať aj na svojej nemenej oprávnenej politickej emancipácii, teda nemali by uveriť demagógii, že im demokraciu exkluzívne zabezpečí jedna jediná vyvolená (predurčená) politická strana či jedno jediné zoskupenie politických strán, pretože skutočná demokracia sa nikým neudeľuje, ale občania ju realizujú demokratickou súťažou pravicových a ľavicových síl, ich relatívnou rovnováhou.
 
A po tretie – tí politici, ktorí ešte nie sú internovaní v tajných väzniciach CIA, sa naďalej môžu cítiť slobodne a môžu pokračovať v nekritickom podporovaní akýchkoľvek fašistických prejavov jedinej demokratickej krajiny na svete.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore