Ohrozuje Slovensko fašizmus? A čo keď ho už nebadane ovládol?

Obrázok od Peter Lomas z Pixabay

Fašisti. V slovenskej politike sa to v poslednej dobe len tak hmýri vo vyjadrení koaličných politikov týmto slovom. Politici tento výraz používajú skôr ako nadávku. Rozumejú politici výrazom kto to boli alebo sú fašisti, neofašisti či neonacisti? A akú hrozbu predstavujú?   

Celá slovenská populácia vie, že na Slovensku vládne vláda, ktorá háji americké a nie slovenské záujmy. USA vyvolali vojnu na Ukrajine, podporujú rozvoj vojny na Ukrajine a sú spoluzodpovedné za obete v tejto vojne. Na Ukrajine bojuje proti Rusku cca 20 000 zahraničných žoldnierov, vedených americkou tzv. súkromnou vojenskou organizáciou „Academy“ a dôstojníkmi USA a NATO vrátane neofašistických vojenských ukrajinských zoskupení Azov a Kraken.  Tam, kde nemôžu Američania poslať oficiálne vojská, pošlú súkromných zabijakov. Samozrejme, že sú prepojení na CIA a Pentagon, ktorí ich riadia. A dnes nie je žiadnym tajomstvom, že ukrajinská armáda podlieha veleniu amerických vysokých dôstojníkov, ktorí sú priamo prítomní na Ukrajine. USA dlhoročne plánovite podporujú ukrajinský neofašizmus, spolupracujú s jeho predstaviteľmi, a preto si dovolím tvrdiť, že súčasný režim v USA je riadený neofašistami.

Na stránke Natural News bol uverejnený článok o tom, že predstavitelia Bieleho domu a federálne orgány koordinujú svoju činnosť, ktorou cenzurujú Američanov. Bidenov režim sa skoordinoval s Big Tech, aby obmedzil prejavy jednotlivých Američanov. Toto očividné porušenie prvého dodatku americkej ústavy odhalil generálny prokurátor Eric Schmitt. Médium k tomu uviedlo, že tieto odhalenia dokazujú, že Bidenov režim je fašistickou vládou, ktorá porušuje americkú ústavu.

Schmitt na margo toho povedal: „Už sme dostali množstvo dokumentov, ktoré jasne dokazujú, že federálna vláda má incestný vzťah so spoločnosťami sociálnych médií a jasne koordinuje cenzúru slobody prejavu. Ministerstvo spravodlivosti sa skrýva za výkonnými výsadami a odmietlo odovzdať komunikáciu medzi najvyššími predstaviteľmi Bidenovej správy a spoločnosťami sociálnych médií. Preto sme požiadali súd, aby prinútil ministerstvo spravodlivosti predložiť tieto záznamy“. 

Stačí v USA tak málo, aby nejaké médium označilo Bidenov režim za fašistický? A bez následkov? Na Slovensku boli odstavené alternatívne médiá a nikto nemal odvahu označiť slovenský režim za fašistický. Pritom je to oveľa ťažší prehrešok voči slobode slova ako v USA.

Natural News uverejňuje aj ďalšie znaky naofašizmu prítomné vo vláde Joea Bidena a doslova píše: „Fašistickými nacistami nie sú „okrajová“ časť demokratickej strany, ale samotná strana, od Joea Bidena, po bábky mainstreamových médií, ktoré presadzujú jeho propagandu, filtrujúc svoj fašizmus až po radikálnych extrémistov-voličov strany“.

Keď si prelistujete niektoré americké stránky vrátane mainstreamových, zistíte, že sa veľa píše o vzostupe fašizmu aj v samotných USA. Niektorí autori hovoria o „trumpizme“ ako republikánskej forme kresťanského fašizmu, niektorí pripisujú momentálne sklony USA na ceste od rasizmu k fašizmu a iných foriem vládneho násilia. Trumpa obviňujú so sklonov k fašizmu na základe napadnutia amerického kapitolu demonštrantami 6. januára 2021. Útok bol vyhodnotený vyšetrovateľmi ako pokus o prevrat s cieľom zmeniť výsledky prezidentských volieb. Je dôvodom označiť Trumpa za fašistu na základe pokusu o prevrat? USA naplánovali po celom svete stovky prevratov vrátane vrážd vysokých politických predstaviteľov. Nikto sa za tieto zločiny neodvážil označiť USA za fašistickú krajinu. A zrazu ak sa prevrat týka samotných USA, tak ide o fašizmus? Čudné videnie sveta.

Jason Stanley profesor filozofie na Yale hovorí, že fašizmus je často považovaný za ideológiu alebo typ režimu. Tvrdí však, že je to spôsob aplikovania politiky, spôsob uchopenia moci, ktorý vychádza z veľmi špecifického štýlu propagandy. Podľa Stanleyho, ak o fašizme uvažujeme len ako o type vlády alebo o ucelenom súbore presvedčení, potom ho pravdepodobne spoznáme až potom, čo už zmenil náš politický systém. Cieľom je podľa neho odhaliť fašizmus „predtým, než sa stane režimom“. Hovorí otvorene, že v USA je prítomná latentná forma fašizmu, ktorá sa prejavuje takou mierou, akú jej politický priestor poskytne.

To znamená, že dnes už nestačí vnímať fašizmus v intenciách nemeckého fašizmu. Treba vnímať predovšetkým jeho znaky v dnešnej spoločnosti. Pritom aj autokratická spoločnosť môže byť v konečnom dôsledku demokratickejšia ako pluralitné spoločnosti. Mnohí si mýlia demokraciu s pluralitou. Samotná pluralita nie je zárukou demokracie. Vôbec to nie je to isté a už vonkoncom nie zárukou, že v spoločnosti sa na povrch nevyplaví latentný fašizmus vo svojej novodobej podobe. Od pádu Sovietskeho zväzu sme ani nezbadali ako americký kapitalizmus prešiel do fázy korporátneho fašizmu.

Páchanie zločinov NATO  pod vedením USA v bývalej Juhoslávii v roku 1999 možno smelo označiť za neofašistické. Vtedajšia vláda SR povolila prelety zločineckých lietadiel NATO ponad územie Slovenska a podporila tak ich zločineckú činnosť. Táto vláda podporuje zločiny NATO aj dnes. Je aj toto dôvod na vyhlásenie, že vláda SR je neofašistická keďže je jej militantná zložka členom neofašistickej organizácie NATO?

Z tohto pohľadu sú USA krajinou, ktorú riadia neofašisti. Ten kto spolupracuje s fašistami, sám je fašista.  Možno na základe podpory USA vyhlásiť, že aj slovenská vláda je profašistická?

Stránka Merriam Webster k definícii fašizmu uvádza, že je to hnutie ktoré povyšuje národ a často rasu nad jednotlivca, má centralizovanú autokratickú vládu na čele s diktátorským vodcom, prísnu ekonomickú a sociálnu reguláciu a násilne potláča opozíciu.

Fašizmus je teda ideológia s prejavmi extrémneho nacionalizmu, ktoré sú sústredené okolo jediného vodcu-extrémneho diktátora, ktorý nepripúšťa iné názory. Vyžaduje absolútnu podriadenosť. Takýto človek je riadený chorobnou túžbou po moci, po osobnom uznaní, má velikášske črty. Dosiahnutie cieľa je dosahované násilím, vrátane použitia armády, potláčaním osobných slobôd, pogromami a pod. Takýto vodca zvyčajne vyhlasuje o sebe, že na túto činnosť je poverený Bohom a zneužíva vieru na budovanie svojej diktátorskej popularity.

Medzi fašistické prejavy patrí aj násilné potláčanie demonštrácií alebo obštrukcie vlády s cieľom zabrániť uskutočneniu demonštrácií. Demonštrácia je právo občana vyplývajúce z Ústavy.

Nacizmus je nástrojom fašizmu a nacistami sa označujú strany, skupiny alebo jednotlivci, ktorí podporujú fašizmus. Nacisti veria vo svoju nadradenosť nad inými národmi. V minulosti to bola viera v nadradenosť árijskej rasy. Nacizmus je teda krajne pravicový extrémistický nacionalizmus. Za nacistov možno pokladať tých predstaviteľov americkej politiky, ktorí hlásajú, že Boh predurčil USA na riadenie sveta, že jedine USA vedú tú „správnu“ celosvetovú politiku, že iba názory predstaviteľov USA sú najsprávnejšie, najneomylnejšie. Všetkých ostatných, ktorí nesúhlasia s politikou USA potláčajú, sankcionujú, devastujú vojnami, štátnymi prevratmi, politickými vraždami a pod.

Treba si však uvedomiť, že americká vláda je v podstate iba bábkou, ktorú ovládajú z pozadia miliardári z Deep State. Podstata amerického neofašizmu je zakorenená v pekných pozitívnych slovách o mieri, o budúcnosti, o odstránení hladu, o boji proti násiliu, proti vojne a pod. Tomuto peknému idealistickému obalu sú schopné masy ľudí uveriť bez rozmýšľania. Ale do jednotlivých kapitol tohto pekného obalu sú vpísané pekelné činnosti v rozpore s týmto pekným obalom. Popísané kapitoly sú latentne zacielené na posilnenie moci miliardárov, utajených cieľov Deep State doteraz ovládajúcich planétu Zem. Tieto ciele sa však začínajú rúcať. Ľudia si uvedomili hroziace nebezpečenstvo a vedia pomenovať politikov alebo členov Deep State, ktoré ženú Zem do záhuby.

Medzi takýchto miliardárov patrí aj Melinda a Bill Gatesovci. Prečítajte si ich stránku https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report/ zabalenú v peknom obale a porovnajte ich vyhlásenia so skutočnosťou. Prídete k záveru, že Gatesovci sa podieľajú na obrovských podvodoch a zločinoch proti ľudstvu. Napríklad obrovské investície do tzv. vakcín proti Covidu a následné úmyselné spustenie pandémie. Výsledok mnohobiliónové zisky a milióny mŕtvych po celom svete.

Gatesovci a iní z Deep State hovoria o svetovom hlade, o ekonomickej nerovnosti, o hrozbe klimatických zmien a pod. Akosi zabudli pomenovať, že všetky tieto svetové problémy ľudstva sú zapríčinené hlavnou hybnou silou imperializmu ďalších miliardárov v honbe za ziskami  výrobcov zbraní, vo vyvolávaní vojen s cieľom umiestnenia ďalších zbraní na svetové trhy, z ťažobného priemyslu financované daňovými poplatníkmi a z takej orientácie svetovej politiky, pomocou ktorej títo miliardári ovládajú svetové trhy pre svoj osobitný ekonomický prospech. Americkí miliardári sami kolektívne kontrolujú nenásytnú globálnou hegemonickou kontrolou posadnutú americkú imperiálnu vládu, ktorá systematicky presadzuje ekonomickú nerovnosť v celom svete.

Ďalším príkladom amerického neofašizmu je výskum biologických zbraní zakázaných ženevským protokolom a následnými dohovormi o biologických a chemických zbraniach na Ukrajine a ich použitie na Ukrajine a v niektorých ďalších ázijských krajinách bývalého Sovietskeho zväzu.

Najnovším neofašistickým počinom USA je poštvanie Azerbajdžanu proti Arménsku. Treba si uvedomiť, že Azerbajdžan je horúcim kandidátom na vstup do zločineckej organizácie NATO už tri desaťročia a v krajine ich prípravu na vstup majú na starosti priamo americkí zástupcovia Pentagonu. USA tento konflikt otvorili z dôvodu pokusu ďalšieho oslabenia Ruska. A prečo je Azerbajdžan v hľadáčiku záujmu USA? Žiadna novinka. Pre nerastné strategické suroviny. Ale v tomto prípade hrajú USA dvojakú hru. Arménsko nie je veľmi bohaté na ropu a plyn, ale zato má iné strategické suroviny, ktoré môžu byť v záujme amerických supov. Napríklad meď, zlato, diamanty, molybdén. USA tu však narazia na čínsku konkurenciu, ktorá do ťažobného priemyslu Arménska investovala cca miliardu dolárov.

Medzi ďalších neofašistov patrí napr. klan Rockefellerovcov a Bushovcov, ktorí už od 30-tych rokov minulého storočia sa podieľali na financovaní  a rozvoji nemeckého fašizmu. Ich aktivity pokračujú v tomto smere ďalej.

Čo musí svet urobiť ako prvé kroky k zabráneniu vzniku tretej svetovej vojny?

Svet sa musí zjednotiť v širokej koalícii s cieľom zabrániť šíreniu amerického neofašistického vírusu za pomoci národných vlád. Musí odstrániť Deep State s jeho členmi z mapy sveta a urobiť kroky k eliminácii svetových miliardárov škodiacich vzájomnej politike mieru a spolunažívaniu národov vo vzájomnom rešpekte a úcte. Odstrániť z vlád militaristických predstaviteľov a zrušiť zločinecký pakt NATO. S cieľom zabezpečenia svetového mieru ozdraviť činnosť OSN a prijať záväzné dokumenty s opatreniami na dosiahnutie tohto cieľa.

Sú prítomné nasledovné hlavné prvky neofašizmu na Slovensku?

Potláčanie ľudských práv

Identifikácia „nepriateľa“ ako obetného baránka

Nadradenosť armády a polície. Zneužívanie silových rezortov na upevnenie moci

Riadené masmédiá a zneužívanie tzv. mainstreamových médií na hlásanie jedinej pravdy tejto vlády

Podvodné voľby a ich organizácia zo zahraničia

Verejná vládna podpora neofašistického protektora (USA, Nemecko)

Moc v štáte uchopená v rukách latentného diktátora (Matovič)

Presadzovanie moci jednou stranou (skupinou strán)

Nerešpektovanie Ústavy SR, jej ohýbanie ako i ohýbanie iných zákonov z dôvodu upevnenia moci

Násilné potláčanie opozície a práv médií, ktoré nepíšu podľa diktátu vlády

Tlak na médiá, potláčanie novinárov, ktorí názormi nevyhovujú vláde

Justičné vraždy a zneužívanie väzby na politické ciele (Lučanský, Gašpar…)

Vyžadovanie slepej poslušnosti bez pripustenia verejnej diskusie
(Covid-19)

Úmyselné vzdanie sa suverenity štátu prijatím rôznych foriem protektorátu (obranná dohoda, akceptácia nepísaných „pravidiel“ zo zahraničia…)

Úmyselná likvidácia samostatnej obranyschopnosti

Nastolenie diktatúry využitím ochudobňovania občanov a rozkladom základných hodnôt štátu a slobôd občanov

Odpovede na uvedené prvky ponechám na čitateľa, aby sa sám rozhodol, ktoré znaky neofašizmu táto vláda napĺňa…

Viac na:

https://www.vox.com/policy-and-politics/2021/1/29/22250294/trump-american-fascism-jason-stanley

https://baptistnews.com/article/is-fascism-the-right-name-for-the-trumpist-hard-right-in-america/?gclid=EAIaIQobChMIrc-007r9-QIVBOd3Ch3p8wD_EAAYBCAAEgJYjvD_BwE#.YxXRtX1BzIU
https://www.naturalnews.com/2022-09-05-national-media-wont-show-you-this-proof-nazis-democrat-party.html

Z mesta SNP Ivan Štubňa

1 názor na “Ohrozuje Slovensko fašizmus? A čo keď ho už nebadane ovládol?”

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore