Od zalévání krizí penězi – po „Vědu o rozhodnosti“

Vladislav Losev                      20240624

Víte, rád bych začal něčím jiným, ale musím začít vyjádřením soustrasti blízkým obětí hned dvou strašných teroristických akcí proti naší zemi – americké teroristické akci v Sevastopolu a terorizmu islámských bojůvkářů v Dagestánu. Jistě o tom dnes budou všichni mluvit, zasáhlo to celou zemi, a navíc o Svátku Sv. Trojice. Dnes je dne Sv. Ducha a říká se, že v tento den se oheň nebeský rozlévá na všechnu špínu a všechno zlo – proto očekáváme svodky ministerstva obrany RF.

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Nyní k Sevastopolu. Proč říkám, že šlo o americkou teroristickou akci? Protože podle Ženevské deklarace o terorizmu z roku 1987, definující mj. pojem „Státní terorizmus“ jako: – útok ozbrojených sil státu na cíle civilního obyvatelstva žijícího v jiném státě. Dodávka státem zbraní hromadného ničení (kam patří kazetové náboje) na území jiných států, jejich teritorirálních vod i do mezinárodních vod. Takže máme plné právo začít proces proti oficiálním osobám USA, obdobně, jak to učinily samotné USA a Británie po incidentu nad Lockerbie, kdy explodoval Boeing, z čehož obvinili oficiální osoby Libyjské Džamahiríe. Plukovník Kaddáfí se ocitl pod sankcemi s povinností vyplatit miliardové kompenzace, aby poté vydal mezinárodnímu soudu dva organizátory teroristické akce.
 
Naším úkolem nyní je na všech instancích spustit kampaň za uznání USA státním teroristou s následnými soudními rozhodnutími o povinnosti vydat nám oficiální americké činitele aby zde, na našem území, strávili doživotní tresty. A vzít případ Lockerbie jako precendes. Zakázat na našem území veškerou symboliku USA, snížit úroveň diplomatického zastoupení – protože Amerika je teroristickým státem.
 
Ohlasy:
 
Podíval jsem se do dnešního tisku z oblasti byznysu, protože přece jen není tak silně politicky zatížen. Bloomberg prostě o těchto dvou teroristických akcích uvedl hlavičku „Úder na Sevastopol“ – ale dál se věnuje už jen popisu toho, jak Rusové bombardují Charkov a jakým dobrodějem je Zelenský.
 
Naproti tom Reurers (což mě velice překvapilo) poukázal na to, že Američané předáním zbraní Kyjevu, ostřelovali civilisty v Sevastopolu. Inu, Angličané se nezapřou, když mohou zaškodit a strčili americkému pejskovi čumák do jeho vlastního lejna.
 
Dágestán:
 
Pokud jde o teroristickou akci v Dagestánu – tady se ukazuje, jaká obrovská práce nás s těmito regiony čeká. Podle mého jsou zdrojem problémů naší nedostatečné tvrdosti monarchie Perského zálivu, které jsou našimi partnery v obchodě a čelení americkým sankcím a málo pozornosti tomu, co se sem přiváží. Když jsme se tak loajálně chovali k organizacím, které mají zdroje vnějšího vlivu a financování – byla to chyba. V tg-kanálech jde proud informací, v nichž ruští propagandisté obviňují Západ… – Ale kolikrát jsme my v tomto studiu ukazovali zprávy Rand Corporation, kde bylo anglicky na bílém napsáno: -„Využívejte diaspory, využívejte migranty, radikální islamisty pro destabilizaci situace uvnitř Ruska“… Poté nás označovali za propagandisty.

Ale jestliže jsme ve válce a všechny metody informační, mentální války související s tím, že chtěli rozbít náš stát a budou využívat jakékoli prostředky radikálního islámu a diaspor migrantů. Tak to mají zapsáno ve své strategii a taktice, a my musíme posilovat kontrolu a tlak a rozlišovat. Máme regiony, kde žijeme po staletí vedle sebe (Povolží, Severní Kavkaz) oni jsou naši spoluobčané – ale jsou vnější příchozí, a to co se zvenku přináší. A od toho, co se přináší zvenčí musí být postavena stěna. Veškerá příprava, duchovní život muslimů se musí opírat o vnitřní zdroje.
 
U nás byl, bohužel, loni schválen jakýsi experimentální zákon o islámském bankovnictví. Nic tak špatného na tom v podstatě není, jde o podílové projektové financování, nicméně to, co bylo uděláno v zájmu přilákání islámských peněz, porušuje hned dva články Ústavy RF:
● Článek 8. Zaručení jednotného ekonomického prostoru, volného pohybu zboží a služeb, finančních prostředků, podpory konkurence, svobody hospodářské činnosti.
● Článek 19. O rovnosti všech před zákonem a soudem, kdy stát zaručuje rovnost lidských práv a svobod nezávisle na pohlaví, jazyku, původu, majetku, funkčním postavení, víře, atd.
 
Není přípustné upřednostňovat některé lidi podle náboženství, umožňujete některým náboženským skupinám porušovat Ústavu. Ve všech zemích je islámské bankovnictví přípustné, ale je pro něj vytvořen dvouokruhový systém. Obligace „sukuk“, podobné euroobligacím, jsou cílovány – kam, na jaké projekty a vše se schvaluje – a teprve poté se peníze na vnějším okruhu zapojují a dál se, v souladu s investiční deklarací, rozdělují podle označených směrů – uvnitř už v souladu se zákony země.
Takže musíme přehodnotit chyby, jichž jsme se v práci v tomto směru dopustili – tedy navíc k tomu, že musíme nyní odvést závažnou právní činnost ve vztahu k americkému terorizmu.
 
Jak tedy odpovídat?
 
Je logické, že půjde o odpověď asymetrickou. Je pochopitelné, že se stát nemstí ale trestá. Pokud se ale proti nám vede taková válka, pak je nezbytné dělat vše pro způsobení maximálního reputačního i fyzického poškození těm, kteří se takovou činností zabývají.
Foreign Affaires vydal článek „Léčka důvěry – máme bojovat o reputaci?“, kde Američané píší o sobě. Vietnam i Afghánistán v nich, ve společnosti, zřejmě zanechal těžkou stopu. Pokládají si otázku, zda může velmoc vyhrožovat, zda může hrozit nějakými opatřeními a pak je neplnit…a docházejí k závěru, že mnohé události na Středním Východě a v Jihovýchodní Asii zavinily USA, které ztratily nespornou reputaci své síly a nesmiřitelnosti. A nyní nemohou v plné míře ovlivňovat situaci, nemohou zadržovat své spojence a podrobují svět vážnému nebezpečí.
 
Já chápu „DeepState“ USA, jakkoli takovým hlubinným státem není – ty lidi, rodiny, korporace, disponující stovkami bilionů dolarů aktiv, a znovu zopakuji: – žádnou jadernou eskalaci oni nedopustí. Protože pro ně by se to podobalo smrti – dokonce jakákoli narážka na jadernou eskalaci. Protože v případě jaderného konfliktu by se všechny ty stabiliony dolarů staly neužitečnými a žádná další strategie – pro zachování hegemonie, přeformátování světa, které oni naplánovali, se už nepodaří. Proto je jejich dnešním úkolem pouštět hrůzu, zastrašovat teroristickými akcemi, sliby pomoci kyjevskému režimu atd. – ale nedopustit to přerůst v jadernou apokalypsu.
 
Probíhá obrovský nátlak na nás, v jejich sdělovacích prostředcích (které naše, bohužel, s chutí překládají) je plno výhrůžek, co všechno s námi provedou, výzev k soustředění všech sil proti nám, ke konfiskacím našich aktiv, předat Ukrajině všechny prostředky PVO, které mají – vše v zájmu naší porážky. Přičemž v posledním měsíci analýzy docházejí až do bodu, je-li možná jaderná válka. Naskýtá se otázka: -pokud oni slovně vedou své veřejné mínění k takové katastrofě, je možné, že taková katastrofa už je a dává možnost odepsat všechny ekonomické problémy, všechny dluhy, všechno, co bylo v ekonomice uděláno špatně a pomocí obvinění nás z toho všeho pak u sebe všechno přeformátovat?
 
Takže nás buď:
1. Chtějí dnes jen zastrašit a zabránit nám ve vítězství – protože úkol zněl zastavit rozvoj naší ekonomiky, vyloučit Rusko ze světových velmocí, nejlépe je pak rozdělit, atd. a převzít kontrolu nad zdroji – a nikoli vítězství nad námi.
2. A k tomu se přikláním spíš: – my stojíme na prahu čehosi velmi nepříjemného v oblasti ekonomiky. Protože se krize věčně vykupovaly penězi – buď penězi FED, Covidu (který přišel v pravý čas).
 
Co když to obojí spolu úzce souvisí a existuje i zpětná vazba?  Víme přece z historie, že všechny civilizační krize se řešily pomocí válek.
 
Bohužel, zpráva McKenzie publikovaná po covidu, jim dokázala, že je pro ně válka levnější… Jestliže už nelze zalévat státní dluh tisknutím peněz, pokud během půl roku narazí na dluhový strop a bůhví, co bude dál, běží tedy eskalace, připravuje se půda pro odepsání všeho, co je odepsat třeba, demontovat staré a konstruovat něco nové. Zda to bude „Svět-antiutopie“, „Svět neokolonializmu“, je otázka, ale nyní je doba pro rozhodné kroky.
Všechny ty akce Západu slouží zastrašení, k rozložení, dezorientaci všech. Víte, oni sami už mnohokrát psali o tom, že bombardování Drážďan na konci 2. světové války Němce nezastrašilo, ale naopak německý národ stmelilo. Protože lidé před tváří takového nebezpečí uvažují a jednají odlišně – my jsme národ ještě silnější, protože jsme vyhráli ve velké válce, což se zapsalo do ducha národa – takže takovým terorizmem nás nezastraší.
Američané nicméně zkoumají „Vědu o rozhodnosti“…
 
Věda o rozhodnosti:
 
Oni zkoumají, co je možné. Postrkují intelektuály k takovýmto zajímavým činnostem. Píší, že je tady veliký paradox v tom, že reputace státnosti se nenachází v jejích vlastních rukou. Reputace závisí na tom, kdo ji hodnotí. Takže ji musíme ohodnotit my – což už jsme udělali. Dále píší, že v době vietnamské války bylo bombardování Vietnamu a válka vyvoláno potřebou předvést rozhodnost zadržet komunizmus. Výsledkem byl milion zabitých Vietnamců a pro USA ostudná válka. Pokud jde o Severní Koreu a její vztah k USA, tak ten pomohl KLDR vybojovat reputaci rozhodné země a USA projevily svou nerozhodnost a pokazily si reputaci.
 
Návštěva ruského prezidenta v KLDR a Vietnamu vyvolala mnoho emocí a hodnocení našich vztahů s KLDR a uzavřené dohody o spolupráci a vzájemné pomoci je překvapivě objektivní a znamená, že oni vše pochopili. Pochopili, že situace, kdy si mohou dovolit vytvářet problémy ve všech částech světa je nepřijatelná a přináší jim odvetu. Pokoušejí se tam nějak vtáhnout Čínu a postavit ji proti Rusku, ale to je blbost, protože vše bylo předtím mezi Putinem a Si projednáno. V chování a krocích Číny je vlastní logika, protože jsou příliš úzce navázáni na Ameriku a podporovat KLDR jen silami Číny, je z hlediska perspektivy problematické. Navíc aktivita Ruska zde rozšiřuje bezpečnostní zónu na Dálném Východě.
 
Vidíme rozvíjející se formace proti Číně a proti nám, jak do toho všeho namáčejí Japonsko. Na přelomu loňského a letošního roku jsme tu probírali Strategii národní bezpečnosti Japonska, které odmítlo vše, co bylo po 2.světové válce, a velmi rychle se vyzbrojuje. A kdo ví, kde bude příští válčiště? Japonsko je zemí se staletími živeným nacionalizmem, aktivně podporuje kyjevský režim, formálně se s Ruskem stále nachází ve válečném stavu a má vůči nám územní požadavky. A přitom má, jen tak mimochodem, „imunitu“ vůči radiaci. Pokud se u nás objeví jestřábi, kteří budou chtít na někoho demonstrativně zaútočit, tak si lepšího kandidáta vymyslet nemohou.
 
Reputační rizika:
 
Stát, jeho počínání a kroky v oblasti důvěry velmi znepokojují americký establishment. Jak to udělat, aby si zachovali vliv a „nezadusili se kostičkou“. Tou „kostičkou“ je Blízký Východ, který jim už ukazuje, že se právě dáví. To, co se děje v Rudém moři s Húsity a počínáním Izraele, který je rozhodnut napadnout Libanon a ostřeluje jeho jih. Ten jih, který je plný architektonických pamětihodností světového kulturního dědictví.
 
Dalším vzkazem, které se nám pokoušejí vyslat, je Dánsko:
 
Jako by bylo málo problémů se Suezským kanálem, problémů s logistikou, s dodávkami energonosičů, chystá se Dánsko uzavřít průlivy v Baltském moři. Podle námořní konvence je tam plavba lodí zemí baltského přímoří svobodná a Dánsko na uzavření svých průlivů pro ruské lodi nemá právo, pokud nám nevyhlásí válku. Nicméně Západ má zájem na otevření druhé fronty právě tam. První frontou je Černé moře.
Musím říci, že západní zdroje jako Rand a Chattham House a další hodnotí tuto věc střízlivě a upozorňují, že Baltské moře není vnitřním mořem NATO a chápou, že hlavním přístavem Baltského moře je ruský Baltijsk. A dokud ten tam je, není to jezero NATO. A všechno, co NATO v Baltském moři má, se nachází pod hrozbou. Baltské moře je pro NATO velkým problémem nejen proto, že je mělké, ale je tam spousta problémů v podobě ekonomických zón, které jeho uzavření utrpí, atd. Dánsko, které se chystá průlivy zavřít, zapomíná na to, že mosty přes tyto průlivy mají pro ně obdobný význam jako pro nás Krymský most a jsou velmi zranitelné.
Takže Dánsko buď poruší mezinárodní právo, anebo poskytne důvod k válce. Tím spíš my musíme pozorně sledovat tuto oblast…
 
Z jakého důvodu se Dánové (podobně jako Ukrajinci) chtějí obětovat? Kvůli onomu „Novému skvělému světu“, ve kterém bude nutno dále loupit, ovšem brzy už nebude co?
Je už něco podobného potkalo v roce 1807 po skončení války čtvrté koalice, Británie, která chápala, že se Dánsko může stát Napoleonovým spojencem, zničila v Kopenhagenu dánskou flotilu. Dánové, v zájmu obnovy flotily, vysadili 90.000 dubů. Po dvoustech letech ministerstvo pro využití přírody oznámilo ministerstvu obrany, že duby dorostly a flotilu lze budovat… Postavili dva vikingské Drakkary. A to je vše, co je třeba o Dánsku vědět…

Takže očekávejme další stupňování hysterie lží a výhrůžek, ale neskákejme jim na to – oni jsou v mentální válce mistry, na bitevním poli jim to až tak moc nejde. Metoda, jak tomu čelit je docela prostá. Stanoví se bod, kam to vše má objektivně dojít a řekneme, že se tam setkáme. A mezitím si oni mohou lepit koalice, mohou vystupovat premiéři a další, provádět sjezdy a konference typu oné švýcarské. Na níž tato země poztrácela neutralitu, přišla o reputaci a bude ztrácet i bankovní systém. Její cena byla hlavně v její neutralitě. Velká jejich politická strana se sice chystá vyvolat referendum k sankcím, ale pochybuji, že se něco změní. Zůstanou, zkrátka tam, kde kdysi byli – budou vyrábět dobrý sýr, čokoládu, přijímat turisty, a to je tak všecko. Budou řadovou malou evropskou zemí a vazalem USA.

Preklad: St. Hroch, 25. 6. 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore