Nový  svet pre Človeka – Alternatívny scenár globalizácie

Ilustračný obrázok: torden.sk

Človek…

Jedinečná bytosť, ktorá dostala od Stvoriteľa úžasné dary. Život, rozum,  slobodnú vôľu, dušu a tvorivosť.

Žiaľ,  mnohí ľudia tieto dary nevedia, alebo nedokážu oceniť a plne využívať nielen na vlastné osobné napredovanie, ale ani na rozvoj a zdokonaľovanie celej spoločnosti.

Čo človeku bráni v tom, aby intelektuálne a duchovne rástol, aby rozvíjal svoje talenty,  nadanie, hľadal poznanie,  žil v symbióze s vlastnou planétou a jej biosférou?

Čo človeku bráni  stať  sa skutočným, plnohodnotným Človekom?

V článku Pár slov o „mocenských elitách“ som sa zamyslela nielen  nad súčasným  morálnym úpadkom  a duchovnou biedou, ktoré sú tisícročia umelo vytvárané mocenskými elitami. Pretože sú to mocenské elity, ktoré takýmto spôsobom  zámerne potláčajú ľudskú prirodzenosť a duchovnosť. Vždy, keď má ľudstvo možnosť začať tvoriť novú, sociálne a ľudsky spravodlivú spoločnosť a napredovať,  je táto snaha mocenskými elitami úmyselne zničená, často už zárodkoch a to veľmi krutými spôsobmi.

Prečo je taká  obrovská snaha mocenských elít brzdiť prirodzený vývoj človeka?

Výsledkom súčasnej snahy mocenských elít zabrániť  ľudstvu napredovať  v jeho raste, je  vytváranie neprirodzených globálnych projektov a nadvláda umelo formovaných impérií . V tejto  davo-elitárskej spoločnosti , ktorej božstvom sa stal „Zisk za každú cenu“ a vykorisťovanie človeka človekom filozofiou, ľudský život a jeho význam stráca hodnotu. A práve preto sa svet ocitol na prahu najničivejšieho vojenského konfliktu v novodobých dejinách ľudstva.

Dá sa zabrániť globálnej katastrofe a zničeniu života na Zemi?

Má ľudstvo šancu na záchranu, zmenu spôsobu života a duchovný rast?

Odpovede všetkým tým, ktorí hľadajú odpovede na tieto otázky prináša jedinečná kniha ruského spisovateľa, sociálneho filozofa, autora Ceny  za láskavosť v umení „V prospech mieru“ Alexandra E. Usanina  Nový svet pre človeka – Alternatívny scenár globalizácie.

Ak chceme pochopiť, prečo sa súčasný svet ocitol v situácii – konflikte  odlišných kultúr a mocenských režimov, ktorý hrozí zánikom ľudstva, musíme vedieť  aká je podstata  riadenia týchto systémov.

Alexander E.  Usanin vo svojej knihe vysvetľuje podstatu  fungovania  a riadenia západného globalizačného projektu, ktorého základom je kontrola ľudstva prostredníctvom  finančného a úverového systému. Vytvára tak konzumnú spoločnosť, kde sa človek stáva  konzumentom úplne všetkého a prepadá sa nielen do obrovského  dlhového, ale aj mentálneho   otroctva. Modlou kapitalistického sveta je „Zisk za každú cenu“ a riadi sa pravidlom: „Kto má viac peňazí ten má aj pravdu!“ Preto je v kapitalizme  zotročovaný  človek človekom a je bezbreho drancovaná a ničená celá planéta. Kapitalizmus, ktorý sa takýmto spôsobom stal celosvetovým parazitom, sa  v skutočnosti stal „slepou vývojovou vetvou“ spoločnosti, pretože vďaka spomínanému parazitovaniu na ľuďoch a planéte už stratil posledné šance na svoju nápravu, ale aj ďalší rozvoj.

Druhým globalizačným projektom, ktorý prináša pre ľudstvo nevídané nástrahy je čínsky projekt. Ten spája kapitalistický systém spolu so socialistickými ideami a jeho snahou je vytvoriť „ľudské spoločenstvo zdieľajúce spoločný osud“.  Ľudské spoločenstvo, ktoré bude kontrolované pomocou vonkajších kontrolných systémov – čipov, kde budú občanom prideľované sociálne kredity a spoločnosť bude riadiť umelá inteligencia. Áno,  spomínané ľudské spoločenstvo bude zdieľať spoločný osud v podobe  elektronického koncentračného tábora, v ktorom bude človek kontrolovaný a trestaný za každé, čo i len malé porušenie noriem umelej inteligencie a mocenskej elity.

Čo majú spoločné tieto dva globalizačné projekty?

Úplnú stratu duchovna, ktoré robí človeka Človekom.  Duchovna, vďaka ktorému sa rozvíjajú a napredujú jedinci, ale aj  celá spoločnosť.

A.E. Usanin vo svojej knihe Nový svet pre Človeka – Alternatívny scenár globalizácie prináša vysvetlenia súčasnej ekonomickej krízy, ktorá vyústila do hlbokej morálnej krízy spoločnosti. Krízy,  ktorej výsledkom je hrozba jadrovej vojny a globálnej katastrofy.  Kniha však  ponúka riešenia tejto krízy.

Na príklade budovania Sovietského zväzu J.V Stalinom a vytvárania ľudsky spravodlivej  socialistickej spoločnosti poukázal, aké je dôležité nielen hmotné zabezpečenie členov spoločnosti, ale aj  ich duchovný a morálny vývoj. Po Druhej svetovej vojne sa budovanie socializmu v celom socialistickom bloku zameralo najmä na vytváranie materiálneho blahobytu.  A to vytváraním konzumnej spoločnosti, veľmi podobnej tej, ktorá bola utváraná  západnou spoločnosťou. O tomto nesprávnom smerovaní socializmu písal vo svojej knihe „Mať, alebo byť“, pred mnohými rokmi sociológ a filozof Erich Fromm. A práve budovanie socializmu na nesprávnych základoch a absencii duchovného rozvoja jednotlivca a spoločnosti viedlo k jeho zámernej likvidácii západnou kapitalistickou spoločnosťou. V súčasnosti sa  celá civilizácia, ktorej hodnotový systém vyjadruje známa „Maslowova pyramída“ ocitla na pokraji zániku. A.E. Usanin predstavuje vo svojej knihe svoju vlastnú „Usaninovú pyramídu“, kde základom spoločnosti nie je materiálny blahobyt, ale duchovno, ktoré zabezpečuje zdravý vývoj  ľudsky a sociálne spravodlivej spoločnosti.

Žiaľ, v súčasnej dobe drvivá väčšina obyvateľov planéty žije v mocenských systémoch, ktoré ich pomocou mentálneho a dlhového otroctva spútali tak, že nepracujú preto, aby si zabezpečili materiálny blahobyt, ale aby získali prostriedky na holé prežitie. A tento trend už nevidíme iba v štátoch a krajinách, ktoré boli dlhodobo kolonizované a vyciciavané západnou spoločnosťou a  ktorá si na ich úkor zvyšovala svoj materiálny blahobyt.  Kvôli chamtivosti mocenských elít, narastá chudoba aj  v samotnej „vyspelej západnej spoločnosti“. Pretože človek, ktorý musí dlhé hodiny pracovať, často v neľudských podmienkach len aby prežil, stráca čas, ktorý by mohol využiť na samovzdelávanie sa , napredovanie a duchovný rast.

Preto je nutné zamyslieť sa, akú spoločnosť a život  ľudstvo chce? Stačí žiť v duchovnej  slepote s pocitom falošného blahobytu a meniť sa tak na hodnotovo prázdneho tvora, ktorému k životu stačí mať plné brucho, trochu lacnej zábavy a sex?  Výsledok takého životného štýlu máme denne pred očami a je ním totálny úpadok spoločnosti, morálna a duchovná bieda.

Ľudstvo sa ocitlo v situácii, keď je najvyšší  a možno aj posledný čas začať konať, vytvárať a budovať novú spoločnosť, založenú na pevných základoch duchovna, lásky, etických princípoch a morálnych hodnotách. Spoločnosť, kde človek prevezme zodpovednosť za svoje konanie. Bude žiť v súlade nielen so svojím svedomím a inými ľuďmi, ale aj s celou planétou a jej biosférou.

Knihu A. E. Usanina považujem za vynikajúci ucelený pohľad  a výklad problematiky súčasných mocenských systémov. A takisto  je vzácnym, komplexným návodom, pomocou ktorého sa dá vybudovať Nový svet pre Človeka, potrebný pre všetkých tých, ktorým nie je ľahostajný osud  nielen ľudstva, ale celej planéty Zem.

Nový svet pre Človeka. Alternatívny scenár globalizácie

Autor: Alexander E. Usanin

Preklad: Gabriel Gačko

Jazyková a grafická úprava: Mgr. Róbert Merva

Obálka: Lea Turcerová

Knihu vydalo vydavateľstvo TORDEN

Devana

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore