„Nehas, čo ťa nepáli.“

Vyšlo pôvodne: https://blog.hlavnespravy.sk/29232/nehas-co-ta-nepali/

Kontroverzný výrok, ktorý je v dnešnej dobe ešte stále veľmi málo chápaný v našej spoločnosti. Na prvý pohľad sa zdá, akoby ho vymyslel ten najväčší egoista na Zemi. No v skutočnosti, ak sa doň pozrieme hlbšie, ide o výrok tých, ktorí sa celé dekády snažia decentralizovať riadenie ľudí na našej planéte (uvedomiť ľudí v oblasti riadenia, seba-riadenia).

Vnútorná podstata výroku

Pre správne pochopenie výroku je dôležité uvedomiť si koncepčný základ. Ten vychádza z reálnej podstaty fungovania nášho sveta – zo svetonázoru kolektivizmu. Osobne sa snažím svetonázor kolektivizmu vysvetľovať vo svojom projekte, v ktorom upriamujem pozornosť na základný princíp prepojených autonómnych vedomých jednotiek, kde náš vesmír prirovnávam k internetu týchto vedomých autonómnych jednotiek.

Aj keď často v projekte spomínam jednotu, vždy treba myslieť na fraktálnosť tejto jednoty. Nie sme kvapka v mori, ale sme more v jednej kvapke! Biela farba v sebe síce obsahuje všetky farby a odtiene týchto farieb. Ale vo svete ich z nášho uhla pohľadu reálne vidíme oddelené. Preto môžeme síce v absolútnom zmysle konštatovať, že svet naozaj čierno-biely je, keď vidíme jasný kontrast medzi všetkým a ničím, ale zároveň, keď sa na svet pozrieme z našej mierky, pomocou našej optiky, vidíme jasnú pestrofarebnosť a oddelenosť jednotlivých autonómnych jednotiek.

Pozeráme sa na svet z mierky, v ktorej sa zdá byť jednota na prvý pohľad len ezoterikou, vierou, fantáziou a teóriou…

Determinácia podstaty

Uvedomenie si fraktálnosti nášho sveta, pochopenie rovnakého vzorca v rozličných mierkach, nám výrazne zvýši schopnosť porozumieť nášmu spoločnému životu a pohľadu naň. Jednota, jedno spoločné vedomie, Boh, Vesmír…, sa fraktálne delí na nekonečné množstvo autonómnych jednotiek (jednôt, vedomí, bohov, vesmírov…) vo všetkých mierkach. Jediný absolútne výnimočný parameter, ktorý má každý z nás rozdielny, ktorý nás rozlišuje, je jeho poloha v priestore.

Absolútny základ v nás ostáva vždy rovnaký. My, všetko v nás, a všetko okolo nás, sme dôkazom neustále sa rozširujúceho vesmíru. Nenachádzame sa totižto v priestore, ale sme „nový“ priestor, sme súčasť neustále sa rozširujúceho jedného priestoru (vo všetkých mierkach). Naša poloha, naše súradnice, sú absolútne jedinečné v celom vesmíre. Vesmír úplne automaticky uvedomuje/vyplňuje stále nový priestor, z ničoho neustále vzniká niečo, z najmenšej jednoduchosti vzniká postupne obrovská komplexnosť. Uvedomovanie vesmíru, postupné zosvetľovanie farieb vesmíru, je objektívny proces, nedá sa zastaviť, je zakódovaný v podstate nášho bytia. Táto automatickosť rozširovania a uvedomovania, zakódovaná v nás, je priam dych vyrážajúca.

Vo vesmíre prebieha automatická samoorganizácia. Každá ľudská snaha centralizovať riadenie je proti zákonom prírody, a preto vždy takáto snaha nakoniec veľmi rýchlo stroskotá. Decentralizácia riadenia je cestou života.

Čo to znamená? Každý z nás je absolútne jedinečný vedomý priestor, na úrovni človeka, ktorý má schopnosť tvoriť, meniť, zveľaďovať svoj, ale aj priestor okolo seba (PRIAMO vždy len okolo seba). Každý z nás sa musí prioritne sústrediť na zveľaďovanie svojho priestoru, svojho okolia, aby naše okolie išlo cestou života, aby nebolo v rozpore so životom.

Musíme pochopiť, že vždy sa máme iba tak dobre, ako dobre sa má naše okolie. V našej spoločnosti musí byť prioritou docieliť samoorganizáciu prostredia.

Informačný obsah výroku

Samoorganizáciu spoločnosti získame iba uvedomením každej autonómnej vedomej jednotky (na úrovni tvorcu) zvlášť tak, aby sa každý jeden z nás vedel sám riadiť, sám organizovať, aby každý jeden chápal základný princíp fungovania vesmíru a vplýval prospešne/tvorivo na svoje prostredie. Píšem vám v podstate o základnej úlohe každého jedného rodiča/učiteľa. Nesmie byť cieľom našej spoločnosti vytvárať riadiace elity z vybraných jednotlivcov, ale musíme elity vytvoriť úplne z každého jedného z nás, aby každý jeden z nás vedel uriadiť priestor/situáciu vo svojom okolí, uhasiť oheň, v ktorom sa práve nachádza.

Výrok „nehas, čo ťa nepáli“, v podstate presne naráža na túto problematiku. V prvom rade, sa každý jeden z nás musí vedieť sústrediť na svoj priestor, na svoje okolie. Aby bol schopný svojou tvorbou, v prípade potreby, stabilizovať situáciu resp. zveľadiť svoje okolie, na ktoré má PRIAMY dosah.

Napríklad vo futbale má tiež každý jeden hráč pridelenú pozíciu, na ktorú sa musí vedieť sústrediť, aby bol futbal efektívny, dobre pozerateľný a dobre organizovaný. Hurá systém – všetci za loptou – patrí maximálne na školské ihriská. Tímy, ktoré majú hráčov samých schopných orientácie na svojej pozícií, a nie sú závislé od pokynov trénera. Tímy ktoré sa samoorganizujú, patria medzi tie najlepšie tímy na svete.

Ďalší príklad je ten, ak niekto z nás zistí deštrukčný proces vo svojom okolí, vždy musí byť skrátka pripravený a schopný tento deštrukčný proces rozpoznať a svojou aktívnou činnosťou deaktivovať na začiatku jeho vzniku.

Kontroverzný výrok „nehas čo ťa nepáli“ nás v skutočnosti nepriamo smeruje k efektívnemu riadeniu spoločnosti a tlačí nás k zapnutiu auto-korekcie v rámci spoločnosti.

Problém varenej žaby

Súčasná nedostatočná uvedomelosť ľudstva vytvára v našej spoločnosti nebezpečné situácie hraničiace s likvidáciou našej civilizácie. Žiaľ, naši rodičia, naši učitelia, nezvládli v dostatočnej miere svoju úlohu spoločnosti uvedomiť svoje potomstvo, pretože sami neboli schopní v 20-tom storočí uvedomiť si dôležitosť osamostatnenia, dôležitosť decentralizácie riadenia ľudstva. Nechali sme sa zhýčkať a svoje starosti sme si zvykli hádzať na druhých ľudí. Každé jedno dieťa, potom časom dopláca na hriechy (nevedomé správanie sa/nedostatočnú výchovu) svojich rodičov. Na Zemi vznikajú oblasti, v ktorých riadenie spoločnosti kolabuje. Stratili sme schopnosť rozoznávať riziká, rozpoznávať horiace požiare v spoločnosti, a ešte stále sme nezískali schopnosť automaticky (decentralizovane) zastabilizovať spoločnosť. Veď ako chceme hasiť požiar, ak ho vôbec nevidíme, ak ho nevieme rozpoznať?

Naši súperi, nevedomí individualisti (korporátne elity), sa naučili používať jednoduchú taktiku, ktorá nám zabraňuje v auto-korekcií našej spoločnosti. Salámová metóda postupných riadiacich manévrov dokáže spoločnosť rozdeliť a nasmerovať k deštrukčnému centralizovaniu moci v spoločnosti. Ukážkový príklad vidíme v povojnovom socializme, keď sa postupne od roku 1953 pomocou spolupráce KGB a CIA, premenili povojnové utopistické myšlienky k tvrdým kapitalistickým myšlienkam a k sebectvu 90-tych rokov. Doslova nás korporácie celé dekády varia v kotly ako žabu, ktorá vďaka pomalému postupnému zvyšovaniu teploty necíti, že je varená, že je určená na likvidáciu a nijako sa situácii, svojmu osudu nebráni.

Haló, varia nás, my horíme!

Uspaní americkým snom o nekonečnom raste ekonomiky neustále snívame o svojej ružovej budúcnosti, v ktorej si každý z nás (ak bude poslúchať, ak bude pracovať od rána do večera), bude môcť dovoliť postaviť svoj vlastný mrakodrap. Teda, ak nie mrakodrap, tak aspoň splatiť hypotéku na starý zateplený 60 ročný panelový byt. Naša viera k odborníkom prezentovaných hlavným mediálnym prúdom nám zatvára oči pred reálnymi problémami súčasnosti. Zatvára nám uši pred skutočnými odborníkmi, ktorí si môžu denno-denne aj hrdlo vykričať upozorňujúc na fatálne dopady krokov našej ospalej spoločnosti. Riadenie spoločnosti sa centralizuje do rúk najsebeckejším, najbohatším, najhlúpejším ľuďom na planéte. Títo sebci nás s radosťou vedú svojimi bláznivými nápadmi do katastrofy, do kolapsu našej civilizácie. Veru, píšem vám, čo najpriamejšie, haló! Preberme sa! My už horíme!

Žiaľ, extrémne riziko súčasnej situácie musí pochopiť každý jeden z nás do tej miery, aby sa prioritou v jeho živote stala stabilizácia svojho okolia. Iba spolu, spoločnou súčinnosťou, sme schopní vyhnúť sa blížiacej sa globálnej katastrofe. Globalisti a ľudská elita sú v súčasnosti pod extrémnym tlakom korporátnych bláznivých nápadov, ako sa zmocniť zdrojov celej planéty. Ako vytvoriť unipolárny svet s jedným riadiacim centrom a ako dosiahnuť trvalú udržateľnosť spotreby zdrojov ľudstva. Stojíme pred potenciálnym jadrovým konfliktom, pred dobou destabilizácie, stojíme pred depopuláciou ľudstva.

24.12.2021 mal premiéru unikátny film Don´t look up! (Nepozeraj sa hore), ktorý veľmi priamo ukazuje na absurdnosti riadenia ľudstva korporátnych elít. Film je trojským koňom globalistov v hniezde korporátnych elít (v Hollywoode).
Odporúčam pozrieť. ( https://www.csfd.cz/film/906706-k-zemi-hled/prehled/ )

My sa však sústreďme na problémy u nás doma, v našej spoločnosti (na Slovensku). Tie tiež obrovsky pália a máme ich na dosah svojich horiacich rúk. Každý z nás si musí uvedomiť problematiku a každý z nás musí začať ihneď hasiť požiar v jeho dosahu spôsobom, aby bol čo najefektívnejší a najúčinnejší.

Gastro sektor, cestovný ruch a služby

Už druhý rok sa nechápavo prizeráme na likvidáciu nášho gastro sektora, cestovného ruchu a celkovo našich služieb. Náš nástroj získavania zdrojov zo zahraničia, prostredníctvom turizmu sa likviduje. Tým sa pretrháva tok cudzích zdrojov dotujúci slovenskú ekonomiku, naše HDP, náš komfort. Pridaná hodnota zo služieb sa odkláňa do zahraničných reťazcov, bánk, do internetových služieb, cez ktoré naše zdroje vyprodukované našou prácou na Slovensku odtekajú zrýchleným tempom do zahraničia. 200 000 turistov sme nezmyselnými opatreniami v lete otočili na hraniciach a presmerovali ich do cudzích krajín. Pričom sme sami do zahraničia cestovali a naše úspory míňali v cudzích krajinách. Cez zimu sme si zasa zavreli svoje obchody. Všetky, okrem zahraničných reťazcov a presmerovali sme opäť toky svojich zdrojov do cudzích krajín, v ktorých obchody ostali otvorené.

Nemusím mať vysokú školu na to, aby som chápal, aké veľké inflačné obdobie máme pred sebou. Ak nezačneme premýšľať a manuálne, každý od seba, nezačneme podporovať našich obchodníkov, Slovákov, naše rezervy zdrojov skončia v zahraničí a nám neostane na Slovensku žiadna kúpna sila. Pýtam sa, ak si zlikvidujeme služby, aký komfort nás v budúcnosti čaká?

Makroekonomika

Behom dvoch rokov sa slovenský dlh voči zahraničným veriteľom zvýšil o 20%, absurdnosť tomuto číslu robí fakt, že my sme tento obrovský balík nepoužili do investícií v našej ekonomike, ale sme ho doslova prejedli. Vymenili sme kus našej budúcnosti za nezmyselné testy, ktoré nedokážu vzájomne rozoznávať chrípkové vírusy.

Na Slovensku sa v súčasnosti kradne bagrami a miesto toho, aby sme tieto samodeštrukčné snahy odsúdili a zastavili svojim dosahom, miesto toho sa snažíme na týchto procesoch sami zúčastňovať a sami nabaľovať. Vytváraním nových MOM centier, vytváraním nových tunelovacích zmlúv si myslíme, ako ľahko zarobíme, ako ľahko zbohatneme, na úkor našich občanov, akoby sme nevideli blížiacu sa infláciu, a neuvedomovali si, že všetky prostriedky nám čoskoro na účtoch splesnivejú.

Sami režeme konár, na ktorom všetci sedíme. My aj všetky naše rodiny.

Energetika

Oči na Slovensku máme stále zatvorené nad energetickou krízou, v ktorej sa už Európa topí. Európa v rukách bláznov podniká efektívne zelené kroky na likvidáciu svojho priemyslu, svojho životného štandardu, svojej energetickej bezpečnosti. Európa sa transformuje na stredoveký typ spoločnosti.

V 21-vom storočí, kedy všetci vieme, že technológia jadra je základným kameňom technológií budúcnosti, si svoje jadro ničíme, jadrové elektrárne uzatvárame a to všetko v časoch trvalého energetického deficitu. Miesto aby sme sa snažili energetický deficit stabilizovať zvýšenými dodávkami plynu z Ruska, miesto toho hromžíme zbraňami na ruských hraniciach a zastavujeme certifikáciu novo postavenej plynovej infraštruktúry.

Kolaps európskej elektrickej rozvodnej siete je otázkou pár mesiacov. Skúste si predstaviť, aké by to bolo, keď 90 % všetkého je dnes závislého od elektrickej energie a v momente nám táto energia vypadne na dva týždne. Dva týždne je odhadovaná doba, ktorá je potrebná na naštartovanie európskej rozvodnej elektrickej siete po tvrdom blackoute. Nastane nedostatok všetkého, nastane hladomor, nastane chaos.

Okupácia

Sebedeštrukčné európske tendencie s radosťou preberá aj „naša“ vláda, ktorá má v tomto čase  hlavnú prioritu riešiť otázku rozmiestnenia cudzích vojsk na našom území. Rozhodli sme sa s našimi zaoceánskymi partnermi podpísať „zmluvu“, v ktorej sa zaväzujeme, že yankeeom dáme všetko čo chcú, čo budú chcieť, a dáme im ešte aj to, čo možno ani sami nechcú. Dáme im slobodu na našom území, dáme im privilegovaný status, beztrestnosť a sľubujeme im, že sa im na prsty nikdy nebudeme pozerať. Neviem prečo sa tomuto vraví vôbec zmluva a nie okupačná dohoda, ale budíš, PR je PR.

(Viac k téme: https://youtu.be/K5lXR9y0h6o )

Zahraničné americké vojská vyňaté spod našej jurisdikcie na našom území sú hrozbou na sto rôznych spôsobov. Podceňovanie tejto problematiky sa podobá momentu vo filme Don´t look up, keď sa skandujúci dav pozrel prvýkrát nad seba a zbadal ozaj rútiaci sa meteorit. V momente príchodu privilegovaných zahraničných síl na Slovensko sa nám okamžite všetkým zviažu ruky za chrbtom a ostanú nám len oči pre plač. Plakať budeme v čase chaosu, nedostatku, a zúriaceho zúfalého obyvateľstva, ktoré už nebude mať čo stratiť. Doba bezprávia bude, až do odchodu okupačných vojsk z nášho územia, spečatená.

Záver

Nie je potrebné, aby sme sa z našej pozície snažili vyriešiť problémy v Amerike, vo Francúzsku, v Nemecku, v Rusku.., je významne potrebné, aby každý jeden z nás sa snažil vyriešiť problém, na ktorý má priamy osobný dosah. Či sme úradníci, policajti, vojaci, zdravotníci, sudcovia, obchodníci, remeselníci, vždy musíme hasiť požiar, ktorý sa nás konkrétne dotýka, ktorý nás reálne páli. Iba tak dosiahneme efektivitu a auto-korekciu v riadení našej spoločnosti. Dnes horíme všetci, všetci na území Slovenska, áno aj „ajtíčkári“, či si to uvedomujeme, alebo nie.

Naše postupné uvedomovanie svetonázoru kolektivizmu, nás postupne naučí rozoznávať problémy v našom okolí v dostatočnom predstihu. V snahe zabrániť nadchádzajúcemu bláznovstvu je na teraz potrebné zmobilizovať sa a potiahnuť za jeden povraz. Nie je na čo čakať, „meteorit“ katastrofických udalostí je už priamo nad nami. Hasenie požiaru je veľmi jednoduché. Stačí ak svojou nereakciou na akcie bláznov zbavíme hlupákov vplyvu riadenia nad obyvateľstvom. Je treba svojou pasivitou sabotovať ich riadenie, ktorého sila pramení len z iluzórneho amerického sna. Každý dobre v dnešnej dobe vidíme bábky korporátnych elít, nech si tvrdia títo idioti čokoľvek, nepočúvajme ich! Riaďme sa výrokom Mahátma Ghándího:

Nemorálnemu systému najúčinnejšie pomáhate, keď poslúchate jeho nariadenia a príkazy. Nemorálny systém si nikdy nezaslúži takú oddanosť. Oddanosť nemorálnemu systému znamená podieľanie sa na jeho zle. Dobrý človek odporuje nemorálnemu systému celou svojou dušou.

.

Nastavovanie zrkadla je ďalšou významnou pomocou na preberanie našich spiacich spoluobčanov. Nebojme sa konfrontovať mainstreamové osobnosti s ich vlastnými vyjadreniami z minulosti. Databázy ich výrokov máme. Odhaľujme ich „odbornosť“, hoaxy, ich nevedomosť a šírme ich ďalej, zdieľajme ich naprieč spoločnosťou.

Ešte nie je nič stratené, elity v Európe sa začínajú preberať, či už je to snaha zaradiť jadrovú energiu do zoznamu zelených energií, alebo naše odvážne vystúpenia generálneho prokurátora, za ktorým očividne stoja sily, ktoré sú pripravené na všetky varianty vývoja situácie. Pokiaľ Rusi ostanú vnútorne silní a nerozpadnú sa (uvidíme podľa výsledku kazašskej krízy), veľmi rýchlo preberú riadenie aj nad našim územím (európskym) a stabilizujú našu nepríjemnú situáciu.

S rozuzlením ideme do finále a predpokladám, že behom roka 2022 sa rozhodne o našej budúcnosti. Na nás je, aby sme dopomohli, zo svojho miesta, svojou odvahou, svojou aktivitou, svojím postojom, všetkým stabilizujúcim snahám v našej spoločnosti. Podporujme sa navzájom. Hasme požiar zo svojho miesta nekoordinovane, ale zato efektívne.

Juraj Tušš

Pozrite tiež:

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore