Členstvo v NATO zaručuje beztrestnosť vojnových zločinov (bombardovanie osobného vlaku v Grdelici)

Ilustračný obrázok – záznam z kabíny F15E Strike Eagle

Komentár Ivana Štubňu s redakčnou úpravou a dodatkom Mariána Moravčíka

USA a  NATO zločinci v Juhoslávii bombardovali vlak – na Veľkú noc…

Na vlak prechádzajúci cez železničný most rieky Južnej Moravy boli 12. apríla 1999 vypálené najmenej dve laserom navádzané bomby. Dodnes sa nevie zistiť presný počet civilných obetí.

Každý rok 12. apríla o 11.40 hod. zastavuje vlak pred železničným mostom v Grdeličkej klisure na trati Belehrad-Niš-Ristovac. Sirény lokomotívy sa ozývajú do celého sveta za tento nevyšetrený a nepotrestaný vojnový zločin. K útoku došlo na druhý veľkonočný deň. Bol spáchaný úmyselný trestný čin útoku NATO šialencov na vlak, v ktorom sa viezli nič netušiaci ľudia. Zahynulo 16 ľudí, viac ako 50 utrpelo devastačné zranenia, následkom ktorých sa väčšina stala invalidnými. Vlak bol totálne zničený, most vážne poškodený a v okruhu 150 metrov boli poškodené aj okolité domy. Časti tiel odplavila voda. Oceľové časti vlaku a mosta boli roztrhané a poohýbané od obrovského žiaru.  Dookola bola spálená zem. Medzi obeťami boli aj deti.  Americký generál a zločinec Wesley Clark sa vyjadril, že došlo k omylu. Očití svedkovia žijúci v blízkej dedine však tvrdili,  že bombardéry NATO lietali už niekoľko dní ponad most. Bombardovanie vlaku tak bolo zjavným úmyslom neonacistictických zločincov NATO.

Na pamiatku obetí sa každý rok pri moste položia vence, kvety a koná sa spomienkové stretnutie na uctenie si pamiatky obetí amerických zločinov. A siréna vlaku pripomína zločiny NATO…


Stručný sumár bombardovania Srbska

V priebehu 11 týždňov počas bombardovania NATO došlo celkovo k 2300 leteckým útokom na 995 objektov. Zhodených bolo 14.000 bômb, vrátene tých s ochudobneným uránom. Použitá bola aj kazetová munícia, ktorá aj teraz predstavuje hrozbu pre obyvateľstvo.  Zabitých bolo viac ako 2500 civilistov, 88 detí, viac ako tisíc vojakov a policajtov – obrancov vlasti. Viac ako 12 000 ľudí bolo zranených a zmrzačených. Viac ako 1000 bolo nezvestných. Viac ako  250.000 Srbov a iných etník bolo nútených opustiť svoju vlasť Kosovo. Neskôr mnohí Srbi, ktorí neodišli z Kosova, boli beztrestne povražení UCK. Vypálených a zrúcaných bolo viac ako 80 pravoslávnych kostolov v Kosove. NATO vedome útočilo na civilov a civilnú infraštruktúru.

Najmenej 40.000 domov bolo buď úplne zničených, alebo poškodených. Zdevastovaných bolo približne 90 historických a architektonických pamiatok. „Materiálne škody spôsobené náletmi dosiahli viac ako 30 miliárd dolárov;“

Zničené a poškodené boli priemyselné podniky, infraštruktúra, obchodné a civilné objekty, napríklad: čínske veľvyslanectvo v Belehrade, 39 škôl (6 materských,19 základných, 6 stredných a 8 vysokých škôl), 31 zdravotníckych zariadení (15 nemocníc, 5 medicínskych centier, 11 polikliník a ambulancií), 59 cirkevných objektov (23 kláštorov, 31 kostolov, 1 kaplnka, 4 cintoríny).

Z PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV to boli 2 rafinérie, 1 železiareň, 18 strojárenských tovární, 14 chemických tovární, 7 elektrotechnických tovární, 3 automobilky, 4 továrne na výrobu pneumatík, 4 továrne na výrobu nábytku, 7 potravinárskych tovární, 5 textilných a 4 obuvnícke továrne a 7 ďalších priemyselných objektov.

Z OBJEKTOV INFRAŠTRUKTÚRY boli poškodené alebo zničené 2 teplárne, 1 hydroelektráreň, 4 transformátory, elektrodistribúcia a elektrické vedenie, 16 skladov paliva, 3 sklady plynu, 3 čerpacie stanice,1 železničné depo, 4 železničné stanice a 17 tratí, 75 mostov, 6 nadjazdov, 8 magistrálnych ciest, 4 autobusové stanice, 4 pošty, 4 civilné letiská, 3 firmy automobilovej dopravy, 1 riečna lodenica, 1 prístav, 3 satelitné stanice, 6 vysielačov, televízna veža, 2 budovy rádií, atď.

Z HOSPDÁRSKYCH OBJEKTOV bolo poškodených alebo zničených 12 poľnohospodárskych družstiev, 4 farmy, 2 plantáže, 3 vínne pivnice, 4 národné parky a lesné hospodárstva, 5 stavebných podnikov, 2 riadiace budovy, 7 hotelov, 2 motely, 2 kúpele, 2 banky, 7 obchodných podnikov, 2 obchodné domy, 4 potravinové sklady, 2 meteorologické stanice a veľké množstvo rodinných domov, bytových domov, štvrtí a sídlisk.

Pri bombardovaní boli použité aj zbrane, ktoré sú podľa všetkých medzinárodných konvencií zakázané. Na rôzne civilné ciele bolo použitých vyše 50 000 projektilov s ochudobneným uránom. Zem je tak kontaminovaná na tisíce rokov. Na 112 cieľov bolo vypustených 36 000 kazetových bômb a bolo použitých 15 000 kg munície s rádioaktívnymi prímesami.

Negatívne následky tohto aktu aliancie NATO sú obrovské. Aj niekoľko rokov po tejto operácii v zasiahnutých oblastiach rastie počet nádorových ochorení. Konkrétne v súčasnosti je o 30% vyšší, ako pred bombardovaním. Vzrast počtu detí s genetickými poruchami, počtu spontánnych potratov a predčasne narodených detí je alarmujúci.

 Okrem hlavných mierových medzinárodných dokumentov NATO pri bombardovaní Juhoslávie porušili nasledovné dokumenty:

– Dohovor o vplyve na životné prostredie z r. 1977

– Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z r. 1982

– Deklarácia o životnom prostredí v Štokholme z r. 1972

– Dodatkový protokol č 1. Ženevského dohovoru. V oblasti ochrany vojnových obetí medzinárodných konfliktov z r. 1949

– Dohovor o používaní niektorých druhov munície

– Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

– Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (r. 1987 v znení v roku 1997)

– Uznesenie podvýboru pre prevenciu diskriminácie a ochranu menšín Komisie OSN pre ľudské práva z roku1996 a1997

Čo bolo v bombách?

Urán 238 má polčas rozpadu 4,5 miliárd rokov, Neptún 237 a plutón 239 sú látky, ktoré sú mnohonásobne  karcinogénnejšie ako urán majú polčas rozpadu okolo niekoľko tisíc rokov.

Americkí vrahovia a zločinci NATO dodnes neboli za spáchané zločiny potrestaní!!!

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Zdroj: https://www.politika.rs/sr/clanak/504625/Godisnjica-NATO-zlocina-u-Grdelickoj-klisuri

Dodatok o bombardovaní mosta (osobného vlaku) v Grdelici

Takto skončil vagón, ktorý dostal priamy zásah (zdroj)
Dnes pietne miesto, no… dobre si všimnite rozmery mosta (zdroj)
Záznam z kabíny lietadla – posledné sekundy
Dokument Grahama Philipsa

Posúdeniu incidentu pri Grdelici sa venovala aj komisia OSN pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii. Jej cieľom bolo zistiť, či existujú skutočnosti, ktoré by vyžadovali vedenie kriminálneho vyšetrovania niektorých rozhodnutí a činov armád NATO počas vojenskej akcie proti Srbsku. Celý dokument je tu, no z jeho obsahu si všimneme najmä časť IV/B/i, ktorá sa konkrétne týka bombardovania v Grdelici. O kritickom okamihu tesne pred dopadom bomby na most a vlak (vyššie vložené video) sa tu, s odkazom na oficiálne vyhlásenia najvyššieho veliaceho dôstojníka – generála Clarka, píše toto:

Navádzač už v tejto fáze útoku nebol schopný bombu zneškodniť a tá zasiahla vlak. Výbuch bomby rozlomil druhý vagón vlaku na dve časti. Navádzač zistil, že most ostal neporušený a aby splnil rozkaz zneškodniť most, rozhodol sa zasiahnuť svoj druhý zámerný bod, ktorý bol na druhom konci mosta. Medzitým sa však vlak posunul a časť z neho sa dostala až na druhý koniec, kde ho zasiahla druhá bomba.

Vo vysvetlení gen. Clarka stálo za povšimnutie niekoľko nepresností a nejasných miest, niektoré z nich konštatovala aj komisia vo svojej správe. Napríklad:

  • Člen komisie Ekkehard Wenz spochybnil vysvetlenie gen. Clarka, ktorý vždy hovoril o letcovi, ktorý riadil bombu, slovom „pilot“. Lietadlo F15E Strike Eagle, ktoré uskutočnilo útok, však bolo dvojmiestne a navádzanie bomby vykonával druhý člen posádky, nie pilot. Zároveň E. Wenz poukázal na to, že navádzač videl vlak najmenej 7 – 8 sekúnd pred dopadom bomby (zreteľné na videu) a zameriavacie kríže stále sledovali bod, do ktorého musel prísť aj vlak. Nebol viditeľný žiadny pokus odkloniť miesto dopadu bomby.
  • Gen. Clark pri vysvetlení povedal, že šlo o „pomerne dlhý most“ a že pilot predpokladal, že na druhom konci mosta vlak nebude. Most však má asi 50 metrov a je zreteľne viditeľné, že je podstatne kratší ako vlak. Príklady na brzdnú dráhu vlaku sú predmetom fyziky na základnej škole.
  • Dopad druhej bomby nebol okamžitý. Časový rozdiel bol asi 3 minúty (potvrdzujú svedkovia v dokumente Grahama Philipsa) a lietadlo medzitým urobilo celý okruh. Ak aj komisia mohla pripustiť, že pri prvom zásahu letec o vlaku nevedel, pri druhom vedel veľmi jasne, že na moste je zasiahnutý vlak. Konanie letca – plnenie rozkazu bez ohľadu na prípadné civilné obete – potvrdzuje aj gen. Clark tým, že podľa neho piloti žiadny predpis neporušili.
  • Velenie NATO odmietlo odpovedať na technické otázky komisie ohľadom konkrétneho typu munície, ktorá bola pri tomto incidente použitá.

Napriek všetkým nevysvetleným nejasnostiam komisia výslovne konštatovala, že podľa jej známych informácií je ďalšie vyšetrovanie incidentu ako úmyselného vojnového zločinu neopodstatnené a neodporúča ho realizovať. Rovnaké konštatovanie bolo uvedené pri všetkých skúmaných incidentoch a predmetom vyšetrovania vojnových zločinov sa teda nestal žiadny čin armád NATO v bývalej Juhoslávii.

Komentár: Dnes je veľmi aktuálna a naliehavá otázka vyšetrenia vojnových zločinov na Ukrajine. Vo svetle skúseností z vyšetrovania vojnových zločinov v bývalej Juhoslávii sú na mieste pochybnosti, či pri takomto vyšetrovaní vôbec pôjde o spravodlivosť a zabránenie zbytočným civilným obetiam v budúcnosti – veď to je hlavným záujmom nás, potenciálnych civilných „kolaterálnych“ účastníkov. Namiesto toho sa zdá, že vyšetrovanie a trestanie vojnových zločinov sa používa len ako súčasť vojny na pokračovanie v násilí, keď už to víťazom mierový stav formálne nedovoľuje.

Marián Moravčík

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore