Musíme se starat o lidi, kteří nikdy nemají existovat?

Obrázok od sohyun park z Pixabay

Alexander Losev*) u Dmitrije Kulikova v tv.pořadu „Formula smysla“
 (piatok 14. 1.)
„Formula smysla“ je tradičně prvním z programů, který začíná posuzovat „Davos“… „Davos“, to je sešlost, na níž miliardáři vykládají milionářům, jak bude žít všechno ostatní obyvatelstvo Země. A při pochopení tendencí, které tam zaznívají, lze dojít k určitým závěrům. My jsme svého času došli k závěru, že ceny energonosičů v Evropě půjdou nahoru, protože jejich klimatický program byl naprosto šílený.
 
Takže fórum začíná v pondělí, ale už teď se na stránkách Davosského fóra objevila zpráva o rizicích. A mně zajímala globální rizika ohrožující lidstvo letos, napřesrok a v horizontu 10 let. Zajímalo mě, zda Ukrajinu – konflikt, který podpálili, počítají mezi rizika. Byl, jsem překvapen tím, že ne, žádné závěry neudělali a když se díváte, jak to všechno hodnotí, vzpomenete si na klasika – Puškina v jeho souboru čtyř jednoaktovek „Malá tragédie“, kde píše o začátku moru…
 
Proč mě rozčílila ta zpráva o rizicích? Byli to oni, kdo roznítil konflikt, v němž umírají tisíce vojáků i civilistů, mimochodem oné Ukrajiny, kterou nechtěli přijmout mezi sebe. Tak tento hnědý mor – ti se uzavřeli v Davosu, kde budou popíjet šampáňo, a rizika, o kterých tam daleko v horách debatují, se nijak netýkají té tragédie, která se teď odehrává na východních územích, částečně osvobozených, ale částečně stále ještě okupovaných Ukrajinou.
 
Hlavním rizikem, o němž nyní v Davosu debatují, je krize ceny života. Ukazuje se, že růst cen energonosičů, inflace, zpřetrhání dodavatelských řetězců a obchodních vztahů s Ruskem, vedly k prudkému zdražení všeho. A miliardáři vykládají milionářům, že největším rizikem je pro světové elity – krize hodnoty života ve vyspělých zemích. Protože mnozí si ze školy pamatují, co se stalo v období Francouzské revoluce. Přičemž odpověď na otázku, co s tím – nedávají. Nejspíš nebudou dělat nic pro řešení, neodvolají protiruské sankce – včetně sankcí na vývoz ruského obilí do potřebných zemí, jehož úrodu loni Rusko zaznamenalo rekordní. Navíc sklizeň na Ukrajině bude letos výrazně nižší, pak stoupne cena života na celém světě.
 
Dalším rizikem je životní prostředí a anomální výkyvy počasí. Klima, klima a znovu klima – oni jiný program pro letošek nemají!
 
Dalším problémem, o němž tam hovoří, jsou hospodářské války. A opět nezmiňují Ukrajinu – u nich je to válka mezi USA a Čínou o Tajwan a s tím související omezení dodávek.
 
Je tam digitální bezpečnost, ale není tam válka na Donbasu…
 
Je tam propast v hodnotách mezi elitou a obyvatelstvem, problémy sociální mobility. Je zřejmé, že svět, který budují, kvůli němuž lámou země a obyvatelstvo, že ten svět připravují k distributivní ekonomice a k bůhvíčemu dalšímu.
 
Ještě zajímavější je desetiletá perspektiva.
Už tam není krize ceny života – zřejmě počítají s jejím překonáním.
Vůbec tam není geopolitika – nejspíš počítají s porážkou Ruska a s možností levného čerpání jeho přírodních zdrojů.
Hlavní je tam opět změna klimatu a možný neúspěch snah o její zamezení, živelní pohromy, surovinová krize, migrace.  A to je všechno!
 
Takže za největší problém považují sociálně-politické nepokoje, které mohou vzniknout v Evropě, v USA kvůli šílené politice vůči Rusku, Číně. Politika a ideologie naprosto zaměnily zdravý rozum v ekonomii.
 
Ještě se zmíním o analytikovi z Credit Suisse, který se jmenuje Zoltán Pozsar, který v pokračování témat Davosu píše, co jsou to dodavatelské řetězce a globální výroba – že dodavatelské řetězce jsou ve skutečnosti  odrazem toho, jak za ně platíte. Když Trump začal obchodní válku s Čínou, když začala válka s kovidem, když začaly protiruské sankce, napsal Zoltán Pozsar, že  válka, bez ohledu na to, zda je hospodářská nebo vojenská, má 5 následků:
 
·  Válka vždycky vyvolává inflaci. Jak budete bojovat proti inflaci, jestliže neodstraníte hlavní faktor? Pokud vedete válku proti Rusku, s inflací nic udělat nemůžete. V USA se sice inflace zpomalila, ale proč? Jen díky tomu, že koncem minulého roku dolar silně zpevnil vůči ostatním měnám – cena zboží v juanech, jenech, eurech pro Američany klesla. Takže zpevnění dolaru vytvořilo problémy partnerům USA, ale v samých USA snížilo inflaci – takže to je takový malý export deflace k partnerům …
·    Válka vytváří ohromné problémy pro průmysl,
·    Válka vytváří ohromné problémy  pro pohyb zboží a obchod,
·    Válka zavírá finanční kanály a hlavně:
·    Válka mění všechny čtyři druhy hodnoty peněz – nominální, úrokové sazby, měnové kurzy, hodnota zboží vyjádřená v těchto penězích.
 
A uvádí na příkladu Tolstého Války a míru, že lze i natvrdlému člověku vysvětlit cokoli. Jestliže ale lidé už něco vědí a jsou si svými znalostmi jisti, vysvětlit jim už nic nelze, protože toto vysvětlení už nepřijmou. A to je hlavní problém světové ekonomiky:
·       Nikdo nebude naslouchat tomuto vysvětlení.
·       Nikdo nebude bojovat proti válce.
·       Hnědý mor – to je normální.
·       Zavřít se v Davosu – je normální.
 
Ale udělat něco pro změnu této situace – to je chápání Davosu nedostupné!
 
Probíhající krizi jsme spolu probírali už koncem  prosince a došli jsme k závěru, že se naše ekonomika velmi dobře adaptovala k hospodářské válce, a máme velmi dobrou perspektivu růstu. Ano, bude to těžké, část odvětví se bude muset přeorientovat, někde to bude trvat dlouho, někde to poroste, jinde bude pokles, ale perspektivu rozvoje máme příznivou.
Pokud jde o rubl: – vidíme menší devalvaci v závěru roku, související s velkými nákupy měn na nelikvidním trhu. Za posledních pět obchodních dní překročil obrat na Moskevské burze 2 biliony rublů a byl zaznamenán nárůst ochodů v dolarech o cca 30%.  Nyní ale dolar je na mediálním kurzu 65Rbl. Faktory, které stabilizovaly rubl loni – kladné saldo obchodní bilance, atd., zůstávají. Proto netřeba propadat panice, nebo někam utíkat. Předpoklad pro kurs dolaru – mediální úroveň k rublu je 65 – vše je tatím stabilní.
Cena ropy: – The Economist píše, že ekonomické otevření Číny po karanténě vytváří obrovské předpoklady pro růst cen surovin, Čína bude opět nakupovat významné množství ropy, plynu a dalších surovin a Evropané, zvyklí na pokles ceny, pokud Čína nekupuje, narazí na dvojí problém – přechodně mají teplé počasí, nicméně zima, řečeno s Puškinem – k nim po Svatém týdnu přijde. Takže uvidíme, co budou povídat o cenách plynu. Jestliže čteme, že cena plynu poklesla na 800 (čerstvě na 600) dolarů, je třeba chápat, že jde pouze o vyrovnávací nákupy. Takže to, co předpovídá Davos, že krize ceny života, inflace – bude nadlouho. Je otázkou, zda to vydrží jejich politické systémy, jejich obyvatelstvo…

Tolik zatím úvahy ekonomické, a nyní si po anglosassku zafilozofujme…
Je tu ještě jedno zajímavé téma, které ozvučil koncem roku časopis The Economist, a to téma se týká etiky populace. Musíme se starat o lidi, kteří by mohli nikdy neexistovat?
O co jde? Vezměme Titanic – záchrana žen a dětí je mimo debatu, protože jde o bezbranné, křehké bytosti, které je třeba zachránit. Ty mohou mít dále děti, a ty děti, které se dále rodí, spějí do katastrofy. Je tedy potřeba plánovat populační politiku, anebo další politiku – například hypotéční sazby?
Když zvedáte hypotéční sazby, zdražujete bydlení, mladé páry odkládají početí dítěte – ty děti se nerodí.
Pokud se začínáte zabývat bojem s onkologickými onemocněními, připadají na 100 zemřelých na onko-onemocnění dvě nenarozené děti.
Pokud se budete zabývat bezpečností silničního provozu, je to sice 4x draží (jak vyjasnili v Británii) než výzkum a léčba onkologie, ale přitom na 100 mrtvých připadá 32 nenarozených dětí.
Pokud se zabýváte propagandou LGBT, změny pohlaví, atd. – logicky potomci nebudou. To je další problém, nebo to problém není?
Pokud vyvoláváte genocidy a války (viz to, co se děje na Ukrajině) – je třeba přemýšlet o lidech, kteří se nenarodí zabitým obyvatelům Donbasu nebo Ukrajiny?
Oni říkají, že to není třeba!
Takže hlavní důvod toho, že probíráme etiku populace, je, že je sice pravda, že jsou nějaké etické normy, ale věc nenarozených dětí je věcí těch zemí nebo skupin populace, které se nacházejí v rizikové skupině. Taková logika je také překvapivá.
Zdá se mi, že v naší logice a v naší etice, v našich morálních principech, je cosi silně jinak. Protože my vidíme problémy v naší demografii a v podpoře mladých rodin, v různých programech atd. A je šokující, nakolik odlišná je jejich filozofie – v podstatě malthusiánský přístup k problému, koho zachraňovat – a je-li vůbec nutné se zabývat problémy těch, kteří se ještě nenarodili.
O tom píší v The Economist. A odpověď dávají. Po výčtu všech těch problémů, jejich závažnosti, pak na konci článku „Musíme se starat o lidi, kteří nikdy nemají existovat?“, odpovídají:
Ne, život potenciálního potomstva není součástí ceny života vašeho.

A my tu hovoříme o jejich morálce na Ukrajině, o tom, jak Západem dodávané zbraně zabíjejí naše obyvatelstvo, atd …
Za tím vším stojí jiný obraz, velmi konkrétní vize budoucnosti… – budou-li potřeba lidé, nebo spíš bioidi seřízení pro systém jejich upotřebení (žádná rodina), vypěstujeme je uměle – ale zatím potřeba nejsou a naopak je třeba populaci snížit. Protože to vše překáží byznysu ve vydělávání.

Proč jsem se na to zaměřil? My vidíme, že se světová ekonomika přestavuje, a to velmi tvrdě. Ale k hlavnímu riziku (snížení ceny života, atd,) je třeba připravit obyvatelstvo. Oni potřebují přeformátovat mozky vlastního obyvatelstva – tak jak to popisovali Huxley, Orwell, Zamjatin a další spisovatelé píšící o Antiutopii. A tento krok/kroky směřují k tomu, jak přeformátovat svoje obyvatelstvo, politiku, jak vsugerovat politikům, co je třeba dělat, co je etické a co ne. Co se týká etiky populace a co je nutné ignorovat – v zájmu realizace jakýchsi vyšších cílů. Celý onen jejich klimatický program má za hlavní cíl zbrzdit rozvoj tohoto světa, odejít od industriálního rozvoje, snížit výrobu, spotřebu energií – z toho ale plyne hlad, nezaměstnanost, nemoci, atd. Protože životní úroveň lidí vždy závisí na množství dostupné energie. Pokud Evropa tuto energii ztrácí, Afrika ji z různých důvodů získat nedokáže, pak řízení populace, její snížení, je takovým dlouhodobým cílem.

Paralelně se bude měnit ekonomika, vyvstanou problémy pro rozvojové země, především problémy dluhové. Proč? V zájmu své hegemonie, vlivu, omezení růstu populace zbytku planety, ale i obyvatelstva vlastního, které je neužitečné a žije jen na konto úvěrů a podpor. Takže – žádný rozvoj ani svým občanům, ani celému světu nenabízejí. To, co se navrhuje, je pomalou degradací, přičemž hlavní je pro ně – vyhnout se revolucím, sociálně-politickým nepokojům, které se mohou dotknout jich osobně. Tedy uzavřít se bezpečně před okolím – ale onen „mor“, jak napsal Puškin, je stejně dostane.
To, za co bojují naši vojáci tam na Donbasu, bude pokračovat, protože je to boj o život a proti světu Antioutopie, kde budoucnost života není důležitá.

Námitka Dmitrije Kulikova:
Já se nedomnívám, že by na západě měli takovou hrůzu ze sociálně-politických nepokojů, protože jsou přesvědčeni, že je docela cynicky potlačí. Domnívám se, že všechny ty úvahy o růstu sociální nerovnosti jsou potřeba k něčemu jinému. Možná proto, aby miliardáři milionáře efektivně vylekali. Možná, že tento strach má usnadnit jejich řízení milionářů.
Alexander Losev:
To je zcela možné, ale je-li cílem, úkolem státu, zajistit zachování života, demografický růst – tak to jsou úkoly a cíle našeho státu. Jak to kontrastuje s cíli a úkoly anglosasů? Je možná dobře, že už nejezdíme do Davosu, že jsme se odpojili z tohoto programu a ani se tam nemíníme vrátit. Protože jsme natolik odlišní a natolik odlišný máme přístup k lidem, k rozvoji, že dohodnout se s nimi tam, to se zatím skutečně nepodaří. My budeme prostě plnit úkoly vytýčené prezidentem a bránit život – a pak uvidíme. Protože jestliže je sice Západ tak silný a má tak obrovský HDP, jak vykazuje, pak pokud odhodíme plevy a dluhy jejich ekonomiky, vychází to tak, že bojujeme s rovnocenným protivníkem.
A navíc: – srovnáváme-li škody na evropské ekonomice od zavedení protiruských sankcí, tak následky pro naši ekonomiku jsou nesrovnatelně nižší. Evropané ztratili bilion jen na energii a jestliže posuzujeme to, co pro ně není etický problém, tedy umírání lidí na Donbasu a možná další úmrtí lidí na Ukrajině …

Takže my se soustředíme jen na sebe, na vítězství, na svoje hospodářství – a dohadovat se s nimi budeme až potom, až se jim rozsvítí v hlavě poté, co v důsledků klimatického programu dorazí svoji ekonomiku.

*) Alexandr Losev (1970) – finančník a politolog, člen předsednictva Rady pro zahraniční a obrannou politiku RF
 

Preklad: St. Hroch, 17. 1. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore