Oznámen dlouhodobý plán pokoření Ruska

Ilustračné foto: Evangeline Shaw @ Unsplash

Michail Chazin ve včerejším pořadu Sergeje Mardana k Davosskému fóru…

Mardan: -zdravím Vás, Michaile Leonidoviči, z nejvýznačnější ekonomické akce celého civilizovaného světa…!
Chazin: – především nikoli ekonomické, za druhé nikoli světa a za třetí budeme pozorně sledovat, jak se rozkládá trup zdechlého bobíka.
Mardan: – ještě než začneme, pustím nám zajímavé krátké video, které pak probereme:
Překlad (mluví jeden z účastníků WEF – Rogoff): – „Předpokládejme, že válka skončí rozhodujícím vítězstvím Ukrajiny, ale ke změně režimu v Rusku nedoje. Myslím si, že musíme přemýšlet o dlouhodobých sankcích, a ne o jejich pouhém přerušení. Existuje mnoho případů, kdy sankce nevedou ke změně režimu, ale jsou případy, kdy – pokud držíme dlouho sankce a stále je zesilujeme, tak tyto sankce fungují. Myslím si, že je nutné o tom takto přemýšlet o vítězství v krátké perspektivě a sankcích dlouhodobých.
Poslední, co řeknu, je z mé osobní zkušenosti. Víte, že sleduji, co se stalo počátkem devadesátých, tak pokud máme šanci na změnu režimu, domnívám se, že je důležité, že pokud Západ vstoupí a my položíme větší důraz na měkkou sílu a méně budeme využívat nerostné suroviny a ekonomiku – více loutek než McDonaldů. Podívejte se na Irán, na Severní Koreu, Venezuelu a Kubu – tam směřuje Rusko. Nezapomínejte na čísla – Rusko se změní v Kubu, Venezuelu, a nejlepším popisem může být gigantický Irán. Neuvěřitelná chudoba, ve srovnání s tím, na co si Rusové zvykli. A bude-li změna režimu? Já v to doufám, ale musíme se podívat na vojenskou součást toho, pokud chceme, aby k něčemu došlo v režimu reálného času…“


Mardan: …Hlavně… „v režimu reálného času“…! Tato akce byla v rámci onoho Fóra, a proto máte naprostou pravdu, že to není sešlost ekonomická, ale kvůli něčemu úplně jinému. To byl profesor Harvardské univerzity Kenneth Rogoff – jeho dědeček nebo pradědeček nejspíš pocházel z Ruska. – (je m.j. mezinárodním šachovým velmistrem – pozn. překl.)

Chazin: – Znám ho. Psal jsem předmluvu k jeho knížce, vydané v ruštině…

Mardan: – Doufám, že neuctivou, a napsal jste, že knížka je sračka a nemá cenu ji kupovat…?!

Chazin: – Nejde o to, zda je to, nebo není sračka. Jde o to, že z hlediska určitého modelu, sračkou není. Zatímco ten model ano. Pokud jde o to pochopit, jak oni vidí svět, je to knížka dobrá.
Pojďme si říci dvě věci:
Zvykli jsme si uvažovat v rámci zemí – USA si myslí jedno, Británie druhé, Japonsko zase něco jiného atd. Ve skutečnosti dnes ve světě působí nadnárodní elitní skupiny. Pokud se podíváme na elitní skupinu zasedající v Davosu, pak je to korporátní skupina. Není to ani státní ani mezistátní, ale korporátní skupina spojená s nadnárodními, mezinárodními bankéři, kteří kontrolují světový dolarovým systém (patří sem FED, Brettonwoods, reaganomika, atd.) a která se před 40 lety drala k moci ve světě. V roce 1991 tuto moc dostali a následně vyrostla generace lidí zvyklých být vítězi (a Rogoff k nim patří) a dál pak tito lidé, během posledních několika let, tuto moc ztratili. Jinak řečeno, ze sešlosti světových loutkářů, kteří měli za to, že svým intelektem a svou silou uchopili v roce 1991 moc nad světem, se změnili v korporátní sešlost lidí, kteří tu moc ztrácí.

A to je to nejhorší a nejděsivější, co tam je – je to, že oni nevědí, jak si mají v této situaci počínat. Lidé, kteří to tam dnes řídí, se nikdy nervali proti tvrdému odporu. Všimněte si, že ti, kteří si pamatují, jak to bylo vytvořeno – jako třeba Soros, tam nepřijeli (ten už je navíc velmi starý), ale ti, kterým je pod sedmdesát, si to nepamatují, protože v 90.roce jim bylo pod třicet a rvali se šéfové, zatímco oni sami vyčkávali. Připomínám, že Gorbačov vystoupal v roce 1985 – tedy před téměř 40 lety (pamatuji si to, protože tehdy jsem dokončil univerzitu a mnoho věcí, které jsem tenkrát viděl, jsem pochopil až později, kvůli nedostatku životních zkušeností jsem je nemohl vyhodnotit).
Takže oni ztratili moc, a tak se nemohou vyznat v ekonomice, protože nový, alternativní ekonomický model nemají, zabývat se starým nemá smysl, situace je čím dál horší. Já píši „Ekonomický přehled M.Chazina“, který vychází každou sobotu v 10 dopoledne a dívám se na to, co se událo za týden. Mohu Vám říci, že žádné zlepšení se nekoná, je to typická strukturální krize, která pomalu postupuje – o 1% měsíčně.

A ještě zajímavější je to, že k nim alternativní skupina se snaží vytvořit svou měnovou zónu pod názvem AUKUS a ideálně z ní vytvořit model ala Britské impérium, kde AUKUS bude metropolí a vše ostatní kolonií. A ti se nyní zabývají velmi důležitou věcí – z celého světa přetahují pod svou kontrolu technologie, které považují za kriticky důležité. Ale v AUKUS je 500 milionů lidí, zatímco za jeho hranicemi je jich 7 miliard – a kdo říká, že tam nemohou být alternativní měnové zóny? My jsme s kolegou o tom psali v knížce už před 20 lety. Netřeba tyto lidi, kteří se tím zabývají, považovat za blbce – oni mění model a od modelu „lichvářů“, kteří sedí v Davosu, přechází k modelu „cenařů“, kteří začínají kontrolovat ceny. Bankéři v této situaci nejsou potřeba – jen překáží. Takže je odepisují dokonce i ty, kteří s nimi, jakoby, jsou v jednom týmu, no a bankéři jsou nervózní.

Všimněte si, co se teď děje na Ukrajině, co píší západní političtí činitelé (už dokonce nejen experti): – oni říkají, podívejte se, válku na Ukrajině jsme prohráli, a proto musíme odejít a vymyslet, jak se z té věci dostaneme – viz například naposledy holandský premiér Mark Rutte, který řekl, že Rusko bylo součástí Evropy a zůstane jí i po ukrajinské válce.

Nejzajímavější je tu ale něco jiného: – proč to dělají? Oni slibují tanky a bůhvíco ještě, učí u sebe s nimi Ukrajinské vojáky zacházet … Proč? Oni nepotřebují dodávat na frontu tanky, aby jejich posádky tam byly zabity. Oni vědí s jistotou, že dnešní západní lidé bojovat ochotni nejsou, tak potřebují v nejbližších letech armádu, až budou formovat hranice onoho AUKUSu. Klíčová oblast, kde budou války, je Jihovýchodní Asie, částečně Afrika a možná Latinská Amerika – a oni potřebují 150-300 tisíc mužů připravených za ně bojovat. Ty dnes cvičí. A to budou ti, kteří utečou po porážce Ukrajiny. Oni je přijmou a vezmou do své armády, která bude ochraňovat onen AUKUS.

Tím směrem jde logika věci, a v této situaci tito mládenci shromažďují kolem sebe žoldnéře, kteří chtějí vyhrát, protože zbytky kontroly (už ne nad světem, ale nad EU) kterou mají dnes mezinárodní bankéři, se zhroutí, pokud se zhroutí Ukrajina.
Z hlediska USA to vše nestojí za fajfku tabáku – oni přecházejí do AUKUS a kašlou na to, co se na Ukrajině děje. Ale z hlediska mládenců, představujících Západní globální projekt, je to zásadní, a to z prostého důvodu: – pokud se Ukrajina zhroutí, zhroutí se část Východní Evropy a celý dnešní systém kontroly nad obyvatelstvem Evropy. Takže přijdou jiní lidé, a tyto vyženou – a pro ně je to otázka života a smrti.

Davos je politická sešlost západních liberálů – bankéřů, kteří se pokoušejí si zachránit kůži v rámci globálního přerozdělení sil ve světových elitách.
Z našeho hlediska to zajímavé není – my potřebujeme vyhrát válku na Ukrajině. Pokud vyhrajeme, tak oni jsou nezajímaví, protože ztratí kontrolu a budou marginální silou, s níž se budou zabývat z hlediska odsouzení těch, kdo se dopustili zločinů, jejich banky zbankrotují, protože jsou i tak v bankrotu. Takže oni dnes jdou směrem, kterým se ubíral náš Svaz pravicových sil v roce 2002-03, který tehdy u nás vstupoval na scénu s velkými ambicemi.

Mardan: – pustím ještě jedno video, podle mě docela důležité, stejně jako řečník – a zazní tam téma, o němž jsme hovořili v předchozích 1-2 letech… – mají v budoucnu šanci o níž hovoříte, nebo ne?
Jsme vyvolená skupina lidských bytostí, protože se to týká nás a našeho života, a jsme schopni si spolu sednout a hovořit o záchraně planety. Mám na mysli, že přemýšlet o záchraně planety je skoro mimozemská činnost, a když se nad tím zamyslíte, je to velmi neobyčejné…
Mardan: – tolik John Kerry, zvláštní představitel amerického prezidenta a „Zelený program“, kolem něhož bylo už tolik řečeno, tolik slov přežvýkáno… – je tento projekt odepsán, nebo stojí na záložní koleji?

Chazin: – Realizovat ho nelze. Podívejte se na další okolnost:
Oni říkají, že budou snižovat počet obyvatel planety – proč? Protože se jim nechce je živit – to za prvé.
A za druhé, – pokud je obyvatel mnoho, budou se vytvářet lokální trhy dostačující pro vytváření alternativních technologických struktur.
Celý problém spočívá v tom, že oni nyní likvidují velmi mnoho lidí, mimo jiné i na Ukrajině, ale v důsledku toho se smršťují trhy a tím se snižuje množství peněz, které lze beztrestně vhazovat do ekonomiky – a tím i jejich příjmy. Jinak řečeno – oni vlastníma rukama bourají model, který chtějí vytvořit. Protože pro vybudování oné „zelené ekonomiky“ je nutné ji velmi silně financovat – a čím méně obyvatel, tím menší je onen podíl peněz, jež je nutné vytáhnout ze světové ekonomiky a poslat tam. Oni se dostávají do jakési kognitivní disonance: – říkají dvě věci, které si vzájemně odporují. A to je naprosto přirozené, z banálního důvodu: – lidé, kteří nemají v hlavě systémový obraz ekonomiky, a světa vůbec, představují jistou korporátní sešlost a vidí svět s hlediska oné korporátní sešlosti.

A protože tato sešlost prohrává, její pohled na svět není zcela adekvátní. Protože ale jsou jejími představiteli, nemohou se toho vzdát. Jednoduše řečeno: – viděli jsme to už mnohokrát, – kdy jinak velmi chytří experti, jakmile jdou sloužit nějaké velké korporaci, se nečekaně stávají jaksi omezenými (nechci říci tupými). Na tom není nic divného, protože když tam od někoho dostáváte výplatu, tak ho nemůžete označit za idiota, i kdybyste si to v hloubi duše mysleli.

Proto, když vidíme Kerryho pronášet takové zajímavé fráze, přeložme si je do ruštiny: – on vlastně říká: – pokud se připojíte k nám, tak vstoupíte do zvláštní skupiny privilegovaných lidí, kteří mnohé mohou. Takže pojďte mezi nás! Toto schéma fungovalo vždy a v různých dobách: – vstupte k nám zednářům, a budete řídit svět…, nebo: – pojďte k nám, k inkvizici, a dokážete zničit kteréhokoli ze svých nepřátel, protože na něj můžete napsat udání a my ho zrealizujeme… atd.

Mardan: – poslední otázka: – kolik si myslíte, že této korporátní sešlosti zbývá ještě času (oni se přece kvůli „pandemii“ tři roky nesešli…

Chazin: – to je složitá otázka. Oni, bankéři, tak či onak, zůstanou a mohou se ještě i desítky let scházet a debatovat o tom či onom. Vždyť se dnes setkávají i lidé, aby si zahráli na Harryho Pottera, nebo na Pána prstenů… Oni si vždycky najdou excentriky, které mohou na svoji sešlost pozvat.
 

Preklad: St. Hroch, 27. 1. 2023

Zdroje:

portrét St. Hroch

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore