Môžu platiť zákony odvolanej vlády bez mandátu? Nie!

Ilustračný obrázok – Island – Wikimedia Commons

Nezávislí právni experti by sa mali vyjadriť, či vláda bez dôvery má právo prijímať zásadné zákony alebo dokumenty inej právnej sily keď nemá dôveru občanov. Tiež by bolo dobré vedieť, či takéto zákony sú platné alebo nie. Je vysoké podozrenie, že platné nie sú, a preto tie, ktoré právni experti vyhodnotia ako neplatné, tak potom ich treba anulovať a veci vrátiť do pôvodného stavu až do okamihu kým z demokratických volieb nevzíde taká vláda, u ktorej nebudú žiadne pochybnosti, že má kompetencie plného výkonu svojich právomocí. Samozrejmosťou by malo byť stíhanie politikov pre zneužitie právomocí verejného činiteľa, ak právo prijímať vyššie spomenuté dokumenty nemali.

V medzinárodnom práve existuje princíp ex injuria jus non oritur (nezákonné činy  nemôžu vytvoriť zákon), podľa ktorého sa konanie v rozpore s medzinárodným právom, ale aj domácim právom nemôže stať zdrojom zákonných práv. Z latinčiny: Právo nevzniká z nespravodlivosti (alebo nespravodlivé činy nemôžu vytvárať právo).

Všetky nespravodlivé zákony prijaté na základe nezákonných činov sú preto nulitné a neplatné!!!

V súčasnosti žijeme v spoločnosti demisnej vlády, ktorej občania dôveru vzali. Vzali jej ju preto, že nehájila záujmy Slovenska. Reakcia členov vlády bola ohromujúca. Svetová demokracia nepozná vo svojej histórii taký príklad totálnej uzurpácie moci po tom, čo vláde bola vyjadrená nedôvera. V demokratickej krajine po vyjadrení nedôvery sa politici vzdajú svojich funkcií v čo najskoršej dobe bez úmyselného predlžovania svojho pobytu na miestach, na ktoré nemajú politické, občianske ani morálne právo. Áno, mohli by ste namietať, že predsa vláda bola do obdobia vymenovania novej vlády poverená prezidentkou riadiť tento štát. Morálne by však bolo, aby prezidentka poverila tie osoby, ktoré budú vedieť do predčasných volieb ako tak zaplátať dieru politiky v slovenskom Titanicu. To sa však nestalo. Americká guvernérka štátu Slovensko poverila riadením štátu pôvodnú vládu s malými kozmetickými zmenami. Bol to verejný výsmech občanov – rukojemníkov tejto vlády. Zlyhanie vlády jednoducho prezidentke nevadí. A tak demisná vláda naďalej  nevídaným spôsobom zneužíva funkcie, ktoré jej nepatria. 

Potrebujeme niečo zmeniť podľa demisných vládcov? Nič ľahšieho. Zmeníme ústavu, zákony, iné právne predpisy pre dosiahnutie cieľa vlády alebo tých čo túto vládu riadia zo zahraničia. Ale. Niektoré právomoci dočasná vláda nemôže vykonávať. Stratila právomoc uznášať sa na zásadných opatreniach v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky alebo v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky. Niektoré právomoci môže vykonávať len so súhlasom prezidentky.
Okrem toho dočasná vláda nemá právo vykonávať svoj mandát pretože jej dočasný premiér sa vzdal výkonu funkcie, ktorú vykonával z poverenia voličov. Zastupoval OĽANO. Je diskutabilné či naplnil ich volebný program a úlohy z neho vyplývajúce. Vážnejšou vecou však je, že odchodom z funkcie prestal plniť ich volebný program.

Zástupcovia novej strany Demokrati, ktorej súčasťou sa Heger stal spolu s viacerými politikmi nezastupujú občanov lebo jednoducho v čase volieb táto strana neexistovala. Všetci politici, ktorí sa v strane Demokrati nachádzajú stratili legitimitu výkonu svojich politických funkcií. Okrem toho prezidentka poverila dočasným výkonom Hegera ako člena OĽANO a nie ako člena strany Demokrati, ktorá sa nezúčastnila   demokratických volieb a teda nezastupuje vôľu občanov. Na Slovensku tak došlo k prevratu a totalitárnej uzurpácii moci skupinkou, ktorej činnosť by mala prešetrovať NAKA.

Je zarážajúce, že prezidentka nekoná. Jej želanie, že nová vláda by mala byť kreovaná v júni zostalo nevyslyšané. Uzurpácia moci by mala trvať do predčasných volieb v septembri. Máme vládu, ktorá nemá mandát od občanov vládnuť, máme vládu, ktorá uskutočnila na Slovensku štátny prevrat, máme políciu, ktorá nekoná a hlavne máme zdevastovaný štát na všetkých úrovniach.

Časť verejnosť si myslí, že prezidentka zrejme čaká na „pre ňu vhodný termín“ a úradnícku vládu predsa len vymenuje. Ak sú politické ambície Čaputovej také, že bude chcieť kandidovať v prezidentských voľbách aj v roku 2024, bude kalkulovať s tým, že si odvolaním demisnej a bezmandátovej vlády vylepší pí ár. Druhým plusovým bodom by podľa nej malo byť to, že i keď vymenuje úradnícku vládu a tá bude tiež neschopná, bude jej neschopnosť ospravedlňovať krátkosťou času. Alibizmus ako hrom. Čaputová jednoducho vytvorí stav účelovej manipulácie s občanmi. Teda ak jej na to naletia. Predpokladám, že Čaputová úradnícku vládu predsa len vymenuje. Hlavným dôvodom bude, zviditeľniť mená Sorosových progresívcov, ktorí sa vo veľkom chystajú dostať do vlády.  Predpokladám, že sa tam objavia také mená ako Rizman, Šimečka, Valášek, Truban, Štefunko, Mikloš, Dzurinda alebo iní údajní odborníci v triumviráte Soros, Čaputová, Progresívne Slovensko. Bude to pre Slovensko prevrat v réžii Sorosa. Nepôjde o odborníkov, ale o Sorosovych sluhov!!!

Nespravodlivý zákon nemá žiadnu zaväzujúcu moc. Vo svojej podstate to žiadny zákon ani nie je, keďže moc zákona priamo závisí na miere spravodlivosti.  Zákon nie je spravodlivý, ak neprospieva všeobecnému dobru. Ak je tomu tak, potom je zákonodarstvo viac násilným činom, ako právom.

Kedy môžeme odoprieť poslušnosť?
Odlišné stanovisko sudkyne Ústavného súdu k PL. ÚS 7/2017 hovorí:
„Ak nielen zákony, ale aj rozhodnutia ústavnej povahy vedome popierajú vôľu k spravodlivosti, napr. zaručujú alebo odopierajú ľuďom ľudské práva podľa ľubovôle, tak (potom) takéto zákony či iné rozhodnutia ústavného charakteru nemôžu byť platné. Ľud nie je viazaný poslušnosťou voči takým zákonom, resp. iným aktom ústavnej povahy, a príslušné ústavné orgány právneho (ústavného) štátu musia nájsť odvahu odoprieť im povahu práva.

Z bezprávia, zo zneužitia právomoci nemôže vzniknúť právo. To, čo z neho „vzniká“, je neprávo. Dôsledne postupujúc ďalej, akt nepráva normatívne neexistuje a nie je spôsobilý pôsobiť (mať účinky) na práva a povinnosti jeho adresátov (quod nullam est nullam producit effectum). Právo ako spoločenský normatívny systém, ktorý si nutne robí nárok na svoju správnosť, existuje preto, aby prinášalo racionálne/spravodlivé usporiadanie spoločenských vzťahov, a to tak v ich horizontálnom, ako aj vertikálnom vyjadrení, a nie preto, aby negatívne aspekty vyplývajúce z takto štruktúrovanej sociálnej interakcie legitimizovalo“.

Čo z toho vyplýva?
Právoplatne môžeme odmietnuť poslušnosť napr. vtedy, ak orgány štátnej moci nekonajú v záujmoch SR alebo slúžia pre cudzie záujmy, zákony neslúžia pre všeobecné blaho občanov, ale naopak okliešťujú jeho práva, majú totalitárny charakter, vydávajú legislatívne normy ohrozujúce vitálne záujmy SR, konajú v prospech iných štátov a proti vlastnému štátu, konajú mimo svojich kompetencií a pod. Neprinášajú všeobecné blaho, sú nespravodlivé a teda neplatné. Občania nemajú povinnosť ich rešpektovať. Naopak musia sa nespravodlivým zákonom vzoprieť.

Viac na:
https://zemavek.sk/moze-byt-zakon-nespravodlivy-ano-moze/
Nespravodlivý zákon nie je zákon. Rovnako ako tyranské právo nie je právo spravodlivé, ale právo zvrátené – Christianita
https://unterm.un.org/unterm2/en/view/6fe59c6d-9d6a-41bb-997e-d2478a976ec0
http://www.pravnelisty.sk/uvod
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Rozhodnutie%20-%20Rozhodnutie%20PL.%20%C3%9AS%2029_05.pdf
 
Z mesta SNP Ivan Štubňa

Dodatok Mariána Moravčíka:

Princípy, na ktorých stojí životaschopná štátnosť, musia byť neosobné a vždy platné. Inak tá štátnosť neprežije.
Pamätáte si ešte na „čiernu dieru“ Mečiara? Nepáčil sa nám jeho princíp „Zvyknite si, je po voľbách!“ Ale keď „spánombohom“ prišli jeho posledné voľby, zvykol si aj on. Princípy musí dodržiavať aj ten, kto ich zavedie a štátna moc nesmie byť osobná. Veď patrí občanom – všetkým!
Jedným z dôležitých princípov, na ktorom by mala stáť demokratická štátnosť, je absencia konfliktu záujmov. Darmo tisícky slovenských imitátorov politikov rozprávajú o boji proti korupcii. Ak nevenujú pozornosť konfliktom záujmov, pestujú podhubie korupcie. Nikdy ju nebudú schopní odstrániť.
Zdá, sa dokonca, že legislatívci ani nechápu, čo to konflikt záujmov je. Ako inak by mohli konflikt záujmov zabudovať priamo do základov politického systému. Strana (koalícia), ktorá zvíťazí vo voľbách, si uzurpuje všetku moc. Výkonnú (vláda) aj legislatívnu. V národnej rade schvaľuje zákony, ktoré výkonnú moc zaväzujú (konflikt záujmov). Myslím si preto, že jav, ktorý autor článku kritizuje, by z hľadiska systému riadenia štátu nebol v poriadku ani keby nešlo o odvolanú vládu, rozhádanú národnú radu a polarizovanú spoločnosť. Myslím, že ani predčasné voľby nie sú schopné nadobro túto krízu vyriešiť a je potrebné, aby sme všetci znovu, novou ústavou, založili svoju štátnosť a politický systém. Na neosobných princípoch.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore