Dnešná situácia vo svete – Davos spustil odpočítavanie

Ilustračné foto: Pixabay – AbsolutVision

Pôvodne vyšlo tu: https://www.projektz.sk/news/26-dnesna-situacia-vo-svete-davos-spustil-odpocitavanie/

Prednedávnom na svetovom ekonomickom fóre v Davose vystúpili, okrem iných, dve kľúčové postavy dnešnej svetovej politiky – H.Kissinger a G.Soros. Obaja predniesli veľmi dôležité posolstvá svetu a zároveň načrtli riešenia dnešnej kritickej situácie… i keď každý iné.

Kým H.Kissinger dôrazne vyzval západný svet na dohodu s Ruskom, pričom pohrozil, že ak sa situácia nevyrieši do dvoch mesiacov, zmení sa súčasný boj o slobodu Ukrajiny v otvorený boj proti Rusku, za to G.Soros vyzdvihol nevyhnutnosť porážky Putina a zmobilizovanie všetkých zdrojov na zastavenie Ruska, taktiež vo svojom prejave nevylúčil možnosť zániku našej civilizácie.

Presnejšie info: o Kissingerovi, o Sorosovi

Svetové ekonomické fórum

Aby sme chápali dôležitosť výrokov, je potrebné uvedomiť si, že každoročné svetové ekonomické fórum organizujú vrcholové špičky korporácií, ktoré prostredníctvom svojich „hovorcov“ dohadujú a určujú trend vo vedení západného sveta na nadchádzajúce obdobie. Okrem korporácií, sa na fóre zúčastňujú aj „hovorcovia“ rozhodcov, ktorí dohliadajú na prijaté rozhodnutia korporácií a v prípade potreby sa ich snažia ovplyvniť tak, aby nedošlo k nepredvídateľným deštrukčným situáciám v ľudskej spoločnosti.

Kto je kto

G.Soros, známy to „filantrop“, je hlavný hovorca korporácií a plne reprezentuje postoj najbohatších ľudí sveta.

H.Kissinger je zasa hlavný hovorca rozhodcov, ktorý dlhodobo koriguje politiku „rozmaznaných detí“ (korporácií) na západe. Dnešným (posledné dekády) problémom je, že „deti“ prestávajú poslúchať.

Úmyselne používam detskú terminológiu, pretože nepoznám lepšie slová k vyjadreniu skutkovej podstaty psychiky ľudí, ktorí celé dekády žijú v uzavretých bublinách nepredstaviteľnej hojnosti. Naši otrokári, vedúci korporácií, sú rozmaznané deti, ktoré svojim psychickým vývojom zaostali v minulom storočí. Sektárstvo ich vyslovene debilizovalo. Nedostatočný kontakt s realitou, s okolitým svetom, s inými ľuďmi ich psychiku deformuje. Zaostali vývojom a aj napriek tomu, že používajú najmodernejšie technológie, ktoré fungujú na princípe prepojenosti, sami si prepojenosť nie sú schopní uvedomiť. Sú zvierací, sú neľudskí, sú pudoví a to len kvôli svojej nezlomnej viere v individualizmus. Možno si teraz vravíte, že im krivdím, veď čo som ja, aby som ich hodnotil, čo som ja v živote dosiahol/dokázal… Napíšem vám to inak, napíšem vám, čo oni v živote dosiahli/dokázali.

Všetky tie neľudské veci ako obchod s drogami, obchod s ľuďmi, obchod s ľudskými orgánmi, obchod s deťmi, krádeže detí, obchod s adrenochrómom, ktorý sa získava z utýraných malých detí, všetky tie najodpornejšie veci, o ktorých ste počuli a aj tie, o ktorých ste zatiaľ ešte nepočuli, by nemohli v dnešnom elektronickom svete existovať, ak by ich nepodporovali tí najbohatší z nás. Verte mi, tento druh biznisu nerobia chudobní, môžu a robia ho tí najbohatší z nás, a vďaka ich peniazom sa aj v dnešnom elektronickom svete, v ktorom je všetko vysledovateľné a dohľadateľné, stále dejú neskutočné zverstvá. Ich sektárska viera v individualizmus robí v ich očiach druhých ľudí iba číslom, iba ľudským zdrojom.

Samozrejme títo ľudia s detskou psychikou sú majstri cynizmu. Majú vysledované (nie aby problematiku chápali), že si musia dávať pozor na verejnú mienku. Verejná mienka je rozhodujúca pri úspechu realizácií ich protiľudských cieľov prípadne riadiacich manévrov, a práve preto títo ľudia nám vždy hovoria krásne veci napríklad o otvorenej spoločnosti, o demokracií, o slobode slova, správne myšlienky, pekné myšlienky, ale ich výsledky činností sú vždy opačné, vždy konajú inak, zversky, neľudsky. Ich falošnosť rozpoznáte ich plytkosťou, nevedia diskutovať, nevedia filozofovať, vedia používať len frázy, ktoré preberajú od dospelejších ľudí – od svojich súperov.

Nebezpečnosť dnešnej situácie tkvie v tom, že tieto uzavreté, neľudské, nesmierne bohaté, „deti“ prestávajú počúvať dospelejších, svojich radcov, rozhodcov, ktorí ich v minulosti do súčasného postavenia (na vrchol pyramídy) dostali.

Neexistuje možnosť diplomacie, existuje len prehra jednej zo strán

Prestávajú počúvať svojich radcov, pretože tí im radia, aby sa vzdali svojho postavenia, aby odovzdali vedenie korporácií do rúk schopnejších, dospelejších ľudí vychovávaných mimo ich sektárskej bubliny.

Z pohľadu radcov si svoju úlohu deti už splnili, pretože vďaka nim, vďaka ich nevedomosti vytvorili v spoločnosti dostatočný kontrast potrebný na uvedomenie si hlavných princípov fungovania reality, vďaka nim rozhodcovia vytvorili uvedomelú ľudskú elitu.

Dnes deti skrátka o svoje dominantné postavenie nechcú prísť, im sa páči drancovať a žiť na úkor druhých, žiť si v bubline a venovať sa len rozkošiam, užívať si svojho spoločenského statusu na vrchole pyramídy… dokonca majú aj víziu. Dnešná technologická vyspelosť ľudstva a doslova možnosť prechodu na priemysel v4.0 im dáva nádej, že nie je potrebné žiť spoločne s toľkými ľuďmi na planéte. Ich šialení vedci im vravia o možnosti zredukovať počet obyvateľov na miliardu, najnovšie na 500 miliónov ľudí. Hovoria tomu optimalizácia spotreby zdrojov. Samozrejme sa mýlia a neuvedomujú si, že náš celkový počet obyvateľstva priamo vplýva na náš technologický pokrok. V prípade redukcie populácie sa naša rasa behom pár generácií zdegraduje na úroveň stredoveku a stratí schopnosť reagovať na prírodné výzvy, na výzvy našej planéty, ktoré sú predo dvermi. Ľudstvo v takomto prípade zanikne. Ich sektársky fanatizmus bráni akejkoľvek diplomacii s ľudskou elitou – s dospelými ľuďmi, ktorí im navrhujú alternatívu, ktorá spočíva v spolupráci, spolupráci naprieč obyvateľstvom. Podmienka je len zbaviť detí svojho statusu a prebudovať finančný pyramídový systém.

Ľudská elita dala korporáciám šach. Žiaľ, ešte nie šach-mat. Dospelí ľudia preklopili misky finančných váh svojim rozhodnutím obchodovať so surovinami v národných menách a nie v dolároch, alebo v eurách (i keď eurami sa síce môže platiť, hneď sa však pália a transformujú sa na rubeľ). Čím viac k takejto výmene prichádza, tým viac sa prehrieva západná pyramídová ekonomika. Finančná bublina západu je tesne pred prasknutím. Hrozí kolaps a sformátovanie statusu vplyvných ľudí. Z prvých sa behom chvíľky môžu stať poslední.

Korporácie si uvedomujú toto riziko, čo v podstate otvorene povedali aj v Davose. Soros vyslovene hovorí o zániku ich „civilizácie“, ich svetového poriadku, a žiaľ potvrdzuje aj ich ochotu ísť do konca a čeliť súperovi všetkými dostupnými prostriedkami, čiže všetkými dostupnými surovinami a atómovými zbraňami (medzi riadkami). Totižto ich jediný ťah, ktorý ostal, a preto ešte nie je šach–mat, je otvorená konfrontácia, je útok.

Nikdy v živote ľudstvo nestálo tak blízko k svojmu vyhubeniu, ako práve dnes. A to kvôli rozmaznaným „deťom“, kvôli nám, kvôli našej naivite, a kvôli neuvedomovaniu si reálnej hrozby. Bagatelizujeme situáciu a zatvárame si oči pred vlastným vyhubením. Oni by to neurobili, oni nás potrebujú, oni nie sú takí, nie – drogy, zneužívanie detí, prostitúcia, vraždy, týranie… – sú oveľa horší. Naša slepá podpora bláznovstvu, nás môže vyhubiť. My sami sa zastávame našich otrokárov, sami nie sme schopní vidieť alternatívu, ktorá môže zaručiť blahobyt nám všetkým. Deti využívajú zastaralý mechanizmus manipulácie a my v 21.storočí ho nevieme prekuknúť. Napísal som o ňom tu: https://jurajtuss.blog.pravda.sk/2021/10/17/vieme-uplatnit-vyraz-house-negro-v-nasej-spolocnosti/ .

Naša spoločnosť je v kritickej situácií, vyzerá, že diplomaticky našim rozmaznaným deťom nie sú schopní dohovoriť už ani rozhodcovia. Kissinger kvôli svojmu návrhu na dohodu s Rusmi hneď čelil kritike a bol označený za „alarmistu“, totižto Kissinger, „v hniezde hadov“, navrhol aby deti kapitulovali, totižto akákoľvek dohoda s Rusmi v tejto fáze sa v skutočnosti rovná porážke unipolárneho sveta, súčasného svetového poriadku, rovná sa preformátovaniu finančnej pyramídy. Rusi sa nemajú kam ponáhľať, doslova sedia na zbytku dôležitých surovín, ktorými ako ľudstvo ešte disponujeme, sedia a čakajú, čo sa bude diať na západe uvedomujúc si fatálnosť možných rozhodnutí s logikou Sama Chalupku – „Voľ nebyť, ako byť otrokom“.

Dnes náš osud leží v našich rukách, my na západe sa musíme prebrať, uvedomiť si hrozbu, a aktívne vplývať na naše okolie tak, aby sme deaktivovali každé jedno deštrukčné riadenie, každý jeden deštrukčný proces, ktorý korporácie spustia. Každá deštruktívna snaha musí byť hneď odhalená, analyzovaná a ignorovaná. Spoločne sme veľmi efektívne schopní zabrániť deštrukčným procesom. Najlepšia reakcia na akciu bláznov, je NEREAKCIA.

Posledný ťah na pomyselnej šachovnici

Musíme byť obozretní obzvlášť v tejto dobe, pretože korporáciám na udržanie svojho vplyvu vo svete naozaj ostáva len posledný ťah, posledný pokus ako získať dominanciu nad celým svetom – likvidácia ruského vedenia. Budú sa snažiť ľudskú elitu zlikvidovať a použijú na to všetky dostupné prostriedky, všetky ostávajúce zdroje. Čas hrá v ich neprospech. Kissinger im veľmi presne nastavil hranicu – dva mesiace. Po tejto dobe západná finančná bublina praskne plnou silou a vytvorí v západnom svete chaos, nepokoje, chudobu, hlad, skrátka riadenie obyvateľstva sa zrúti a privedie ľudí do vytvorenia nepredvídateľných situácii, možno obdobných tým, aké sme prednedávnom videli na Srí lanke.

Za veľmi krátku dobu musia korporácie sústrediť všetky svoje zdroje a použiť ich v boji proti Rusom dúfajúc, že vyvolajú minimálne vnútornú destabilizáciu Ruska a následne Rusov rozdelia. Potrebné procesy sú už v tejto chvíli rozbehnuté. Vytvorenie federácie Poľska a Ukrajiny súčasne so vstupom Fínska a Švédska do NATO zabezpečí, že v jednom momente korporácie vytvoria dostatočne široký útočný front smerujúci do Ruska. Nastane všeobecná mobilizácia obyvateľstva Európy (v prvom rade strednej a východnej Európy). Nevycvičených mobilizovaných občanov budú posielať do prvej útočnej línie ako prvých, ako potravu pre delá, ako označovačov nepriateľských pozícií, ako ľudské štíty pre profesionálnu armádu v závese. Tí mobilizovaní budeme my.

Energetické zdroje potrebné na realizáciu útoku vezmú priamo od ľudí, sústredia všetko, čo majú k dispozícií na front. Buď zavedú prídelový systém, alebo odstrihnú obyvateľov úplne od možnosti pohybu. Toto sa im ale nikdy nepodarí, pokým:

A/ nezlikvidujú svoju vnútornú opozíciu (v rámci západných krajín).
B/ dostatočne nevystrašia obyvateľstvo.

Korporácie skrátka potrebujú v zrýchlenom čase prebrať priamo riadenie nad „svojou“ spoločnosťou do vlastných rúk.

Opičie kiahne

Už v minulom roku som upozorňoval na chystanú pascu korporácii na vlastné obyvateľstvo, ktorá má za úlohu vyznačiť všetkých ľudí s kritickým myslením a zlikvidovať ich, či už poslaním do karanténnych centier, alebo dnes sa črtá instantná možnosť poslať ich priamo na front.

O stratégií som sa rozpísal v článku tu: https://www.projektz.sk/news/16-dnesna-situacia-vo-svete-vyhladova-situacia-na-slovensku/ .

Dokonca som k téme nahral aj rozhovor tu: https://www.youtube.com/watch?v=PEUsPi0gy0E  (potrebný je celý na ZVTV).

Dnes sa črtá na obzore nový druh nebezpečného vírusu, ktorý má podľa dostupných informácií potenciál zrealizovať tento druh pasce na obyvateľstve. Analytik Martin Koller v minulosti v jednom z rozhovore ( https://www.youtube.com/watch?v=YV2W-bF__UU ) informoval o biologických laboratóriách na Ukrajine, ktoré boli z časti zničené hneď v prvom dni konfliktu. Informoval verejnosť, že v nich prebiehali pokusy so smrteľnými chorobami a experimentmi vytvoriť biologickú zbraň kombinovanú s covidom a s pravými kiahňami. Smrtnosť tejto kombinácie sa odhaduje na cca 80%.

Tieto informácie netreba podceňovať, pretože ako som osobne v minulom roku predpokladal, že korporácie prídu s novou smrteľnejšou verziou choroby, aby vyvolali strach a diskreditáciu všetkých „posmievačov“, tak dnes sa zdá, že s ňou prišli a už začali vytvárať v mainstreame potrebné informačné pole.   Otázne je, do akej miery sa korporáciám podarilo vyvinúť túto biologickú zbraň proti ľudstvu, do akej miery im v tom Rusi zabránili. Prvé informácie hovoria, že opičie kiahne pôsobia hlavne na ľudí v LGBTI komunite, čiže na ľudí so zníženou imunitou. Tu ma hneď napadá súvis medzi tým, prečo boli vakcíny ľuďom v minulom roku tak pretláčané, a medzi ich vedľajšími účinkami, ktoré hovoria o dlhodobom znížení imunity očkovaného. Takže v jednom roku plošne znížili obyvateľstvu imunitu a v druhom rozšíria medzi ľudí smrteľný vírus, aby vytvorili strach, paniku, zavreli ľudí do klietok (ako v Číne), alebo aby nepohodlných diskreditovali a zlikvidovali.

Diabolský plán. Určite nie je bezchybný, a určite nebude platiť na každého, pretože nie každý s očkovacím preukazom sa dal minulý rok zaočkovať a nie každý doktor pichal pri očkovaní ľuďom očkovaciu látku. Takže smrtnosť sa určite nebude hýbať na 80-tich percentách. Predpokladám skôr 20 – 30 %. Túto novú chorobu netreba podceniť a je nesmierne dôležité ostať zdravý. Zvyšujme si imunitu, hneď, nech nás neskôr nevystrašia a doslova neotrávia. Keďže som so scenárom počítal, v minulom roku som napísal aj „protokol“ na to, ako ostať zdravý a ako čeliť každému druhu vírusu, TU: https://www.projektz.sk/news/19-zdravotny-protokol-na-vsetky-mutacie-virusu-sach-mat/ . Hlavne neverme mainstreamovým odborníkom, ktorí sa vyhýbajú akejkoľvek diskusii, a ktorí nás len vodia za nos tam, kam to korporácie potrebujú…, samozrejme za peniaze. Ostaňme k nim pasívni, nereagujme, inak nás dovedú do hrobu.

Situácia ešte nie je úplne čierna

Mojim úmyslom vás nie je vystrašiť, len prebrať z naivity a dotlačiť vás k uvedomeniu si ohromnej hrozby, ktorej ako ľudstvo, ako spoločnosť dnes čelíme. Akékoľvek bagatelizovanie (zľahčovanie) situácie v dnešnej dobe je veľmi nebezpečné. Žaba sa v jednom momente uvarí.  

Kľúčom k úspechu odvrátenia súčasného bláznovstva sme my, ľudia na západe. Našim postojom vieme efektívne zamedziť k deštrukčnému riadeniu v našej spoločnosti. Nesmieme sa báť, nesmieme strkať hlavu do piesku, nesmieme vyčkávať, vždy musíme podporiť stabilizačné snahy a vždy musíme ignorovať deštrukčné snahy. Náš postoj je nesmierne dôležitý – ním ovplyvňujeme naše okolie.

Nie sme v tom sami. Naprieč západnou spoločnosťou je viacero „ostreľovačov“, ktorí čakajú skrytí na vhodnú príležitosť pre svoj výstrel (viac k podstate problematiky tu: https://jurajtuss.blog.pravda.sk/2022/02/05/matovic-je-narodny-hrdina-alebo-blazon/ ).

Už ich pár aj vystrelilo. Veľmi ma prekvapil Erdogan, ktorý v kritickej chvíli zabránil rokovaniam o vstupe Fínska a Švédska do NATO. Týmto krokom minimálne oddialil vytvorenie útočného frontu na Rusko. Ďalšími sú Nemci, ktorí nedodávajú v potrebných množstvách zbrane na Ukrajinu, ale hlavne ktorí nedodali Poliakom sľúbenú ťažkú vojenskú techniku. Týmto spôsobom znížili útočné schopnosti poľskej armády, ktorá má za hlavný cieľ spolu s Pobaltím ako prvé, po vytvorení federácie Poľska s Ukrajinou, napadnúť Bielorusko.

V európskej politike sú teda vidieť osobnosti, ktoré si reálne uvedomujú problematiku dnešnej kritickej situácie a aktívne sa snažia hrozbu odvrátiť. Ďalšou z nich je V. Orbán, ktorý ako prví pochopil čo sa povedalo v Davose. Hneď na druhý deň vyhlásil v Maďarsku vojnový stav (https://www.ta3.com/clanok/236936/orban-vyhlasil-stav-vojnovej-hrozby-v-madarsku-povoluje-to-ich-ustava ), čiže uchopil riadenie pevne do svojich rúk, aby v čase destabilizácie vedel rýchlo reagovať na vonkajšie hrozby, ktoré môžu na „jeho“ krajinu prísť zo všetkých strán. Svojim postojom dal aj najavo, že dotovať „ukrajinský front“ donekonečna nebude a v čase vojny sústredí energetické zdroje iba pre „svoju“ vlastnú krajinu, čiže takto zdrojovo čiastočne podkopal plán korporácií.

Záver

Davos spustil odpočítavanie a naštartoval extrémne kritické obdobie dospievania ľudstva. Môžete ma kvôli článku považovať za „alarmistu“, ale predsa vám to nehovorím ja, hovoria vám to najvplyvnejšie osobnosti súčasnej svetovej politiky.

Musíme dospieť, všetci, čím skôr, inak si pekné plány na budúci rok nerobme. Preto tento článok venujem všetkým „deťom“ ku ktorým sa za pomoci zdieľaní dostane, venujem a ešte vám nasmerujem pozornosť aj na text, ktorý keď si včas neuvedomíte, prídete o všetko čo máte, a prídete aj o budúcnosť vašich detí.

Pozrite aj tu:

O láske – trochu inak

Juraj Tušš

Pozrite aj: Krédo

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore