Dnešná situácia vo svete – východisko

Ilustračné foto: Pixabay

Pôvodne vyšlo tu: https://www.projektz.sk/news/28-dnesna-situacia-vo-svete-vychodisko/

Pre pochopenie súčasnej krízy vo svete, ktorá sa vyznačuje hlavne enormným hospodárskym prepadom, je dôležité uvedomiť si hlavnú príčinu jej vzniku. Ak pochopíme základný problém, veľmi ľahko uvidíme aj reálne východisko z dnešných vzniknutých problémov.

Hlavná príčina

Už Tomáš Baťa si uvedomoval, že akákoľvek hospodárska kríza, ktorá sa vo svete raz za čas vyskytne, nie je nič iné, ako kríza morálky ľudí. V roku 1932 napísal k problematike nasledovné: „To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné zastaviť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sme, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku…“

Podobné úvahy sa objavili aj počas krízy v roku 2008. Už si presne nepamätám z koho úst vyšla asi najpresnejšia a najjednoduchšia definícia problému, ale znela zhruba takto: „Hospodárska kríza je krízou morálky ľudí.“

Rovnako dnes sa vo svete nejedná o nič iné, iba o morálny a mravný úpadok obyvateľstva a jeho riadiacich zložiek. Naša hlavná príčina, ktorú hľadáme, a ktorú si musíme tak nutne uvedomiť.
Ako to?

Skutočný stav

Totižto veľmi ľahko sme na západe prepadli konzumnému spôsobu života, v ktorom sa nepozeráme okolo seba, ale len na seba a na náš dostatok, na náš osobný komfort. Bez ohľadu na okolie, bez ohľadu na druhých, sa naháňame za zdrojmi hlava – nehlava. Hypotekárne pôžičky nám umožňujú míňať zdroje planéty s náskokom 30-tich rokov, čo spôsobuje obrovský tlak na ťažbu zdrojov a ničenie našej prírody. Naučili sme sa žiť na dlh v pozlátku blahobytu bez dostatočnej technologickej podpory, inými slovami, naučili sme sa žiť nad pomery.

Dôsledky nevybalansovaného spôsobu života k technologickej úrovni, a možnosť žiť na dlh, nám v roku 2018 vykričalo dievčatko menom Grétka. Samozrejme nešlo o jej osobnú iniciatívu, to vplyvné skupinky v pozadí potrebovali upozorniť na extrémny problém svetovú verejnosť. Náš prepálený konzum spôsobil zasypanie planéty odpadom a zhoršenie nášho spoločného životného prostredia do kritických hodnôt. Behom relatívne krátkej chvíle kvôli nám vyhynulo príliš veľa živočíšnych druhov na našej planéte.

Život, inak – vedomie, na Zemi začalo zanikať.

Hospodársky prepad, ktorý dnes vidíme hlavne v USA a v Európe, je v skutočnosti riadenou bezpečnostnou brzdou spotreby zdrojov najnáročnejšieho obyvateľstva na planéte. Smerujeme do biedy.

Mravná bieda

Do tejto nepríjemnej situácie by sme sa nikdy nedostali, pokiaľ by sme vo svojich riadiacich štruktúrach nemali celé dekády zhýčkaných idiotov, ktorí sa časom efektívne zabetónovali na svojich riadiacich pozíciách. Prirodzená ľudská globalizácia spôsobená technologickým pokrokom im postupne umožnila centralizovať veľkú časť prostriedkov do ich vlastných rúk. Vybudovali nadnárodné firmy – korporácie, vybudovali pyramídový finančný systém, ktorý ničí našu planétu obdobne tak, ako rakovina ničí naše telo.

Títo ľudia si dobre uvedomujú dnešnú kritickú situáciu nášho životného prostredia, dobre si uvedomujú, že nie je ďalej možné žiť tak ako predtým, ako za lepších čias, keď na pozadí tzv. blahobytu a pľundrovania prírody získavali moc nad ostatnými. Dnes sa preto dokážu zhodnúť so svojimi oponentmi s názorom, že svet po kríze, už nikdy nebude takým akým bol pred krízou. Rozdiel v chápaní zmeny je však principiálny.

Problémom je, že títo ľudia sú fanatickí uctievači individualizmu a nie sú schopní vidieť reálne východisko, nevidia za obzor dnešných dní, vidia len jediné možné riešenie katastrofickej situácie, a to redukciu spotreby zdrojov. Nemyslia dopredu, nemyslia progresívne, i napriek tomu, že sa radi slovíčkom oháňajú, myslia spätne, zastaralo. Kvôli udržaniu svojej dlhodobo budovanej moci sú bez mihnutia oka schopní uvažovať o plošnej likvidácií zdrojovo náročného obyvateľstva na planéte. Nevidia žiadnu pridanú hodnotu v spolupráci naprieč obyvateľstvom a preto sa radšej oháňajú uskromňovaním sa, sankciami, súperením, kde vyslovene uplatňujú starodávne taktiky boja, či už obkľúčením a vyhladovaním (sankciami), alebo masakrovaním. Zastaralé techniky boja zo stredoveku.
Blbci.

Príbeh automobilu

Títo mimoriadne nekreatívni ľudia sa podobajú na hysterických vedcov, odborníkov, z Londýna 17-teho storočia. Tí taktiež panikárili a bili na poplach obdobným spôsobom bez schopnosti uvidieť za horizont vtedajších dní. V istom roku na prelome 17-teho a 18-teho storočia si lámali hlavu nad neustále zhoršujúcou sa dopravnou situáciou v Londýne. Úplne presne vypočítali, že pokiaľ sa rozmach konskej dopravy bude zvyšovať naďalej vtedajším veľmi jasne viditeľným a pozorovaným tempom, tak o päť rokov neskôr, nastane kolaps dopravy, kolaps logistiky distribúcie tovaru v Londýne, čo bude mať za následok nepredstaviteľné ťažkosti pre miestne obyvateľstvo. Ulice v tej dobe budú skrátka zanesené konskými exkrementami do tej miery, že zneprejazdnia celé komunikácie. O rok na to neskôr…, ľudia vymysleli prvý automobil. Vynález, ktorý predtým neriešiteľný problém okamžite zmietol zo stola.

Súvis medzi technologickým pokrokom a morálkou

Dnes je situácia podobná, ako ale súvisí technologický pokrok s predtým spomínanou hlavnou príčinou dnešnej situácie – s nízkou morálkou?

Priamo. Treba si uvedomiť, že ľudstvo dnes nestojí pred výzvou vymyslieť spaľovací, prípadne parný motor. Dnes v 21-vom storočí sa musíme dostať k užívaniu nového druhu jadrového reaktora schopného produkovať zdanlivo neobmedzené množstvo energie, ktorý nám umožní naštartovať nové technologické možnosti výroby a recyklácie tovarov, a zároveň nám otvorí dvere z našej planéty k externým zdrojom surovín vo vesmíre.

Našou úlohou je pochopiť základné funkčné princípy nášho vesmíru a uplatniť ich v praxi. Úloha to nie je nemožná, odvážim sa tvrdiť, že už sme na spomínané princípy prišli. Teda aspoň časť z nás. Priamym dôkazom môjho tvrdenia je existencia hypersonických zbraní. Veď uvážme, čo za silu dokáže pohnúť predmetom v našej atmosfére niekoľkonásobnou rýchlosťou zvuku (10x) bez toho, aby sa daný predmet za letu nerozpadol? Navyše tento predmet je počas letu schopný manévrovať. Predpokladám, že sa bavíme o novej generácií jadrového motora, ktorý sám o sebe generuje tzv. antigravitáciu. Ak, tak by to znamenalo, že sme si uvedomili a osvojili princípy funkčnosti jadier hviezd.

Problémom je, že tento druh technológie sa nesmie dostať do rúk ľudí so zvieracou psychikou, ktorá sa vyznačuje neustálim súperením. Veď si len predstavme ako by vyzerali zločinci s technológiou budúcnosti vo svojich rukách. Obdobné dôsledky sme mohli vidieť v Hirošime a v Nagasaki, avšak tentokrát, by boli výsledky deštrukcie oveľa fatálnejšie. Zvieratám do rúk pokročilé technológie skrátka nepatria, pretože by ich neustále používali len na upevnenie svojej moci, súperenie a na proti ľudské ciele.

Morálka a mravnosť sú kľúčom k úspechu

Nikdy technológia v ľudstve nebola problémom, vždy bola problémom v ľudstve morálka a mravnosť ľudí.

Nedostatočné uvedomenie si najzákladnejšieho princípu vo vesmíre, doslova neuvedomenie si lásky, neporozumenie láske, spôsobuje v našej spoločnosti problémy od pradávnych čias. Pochopenie jednoduchého princípu prepojenosti všetkého so všetkým, okamžite zmetie naše súčasné problémy zo stola a dovolí nám používať „božské“ technológie budúcnosti. Viac o láske:

Musíme dospieť a hlavne musia dospieť naše vedúce osobnosti s krvavými očami a individualistickou povahou. U nás na západe sa nachádza hlavný problém doterajšej stagnácie vývoja energetických technológií ľudstva, čo spôsobuje dnešný narastajúci tlak na dopyt po energiách. I keď koncepty technológií budúcnosti existujú dlhšiu dobu, kvôli našej povahe sú pred nami ukryté v dobre uzamknutých „šuplíkoch“ a preto sme doteraz odkázaní používať o trochu rozvinutejšiu technológiu získavania energie z 50-tych rokov minulého storočia. Uvedomenie si prepojenosti, a dôležitosti spolupráce naprieč ľudstvom nám okamžite „šuplíky“ odomkne.

Behom jednej dekády sme schopní zastabilizovať náš životný priestor a naštartovať zlatý vek ľudstva.

Za aký dlhý čas sa dostaneme k uvedomeniu? Čo ja viem? Hneď? Veď ako dlho trvá pochopiť jednoduchý princíp prepojenosti? Ako dlho trvá zbavenie sa zastaralých dogiem o súperení vo svojich hlavách?

Otvorme oči, pozorujme svet okolo nás, a uvedomme si, či v jeho funkčných princípoch vidíme individualizmus, alebo prepojenosť.

Dnešná situácia vo svete

Dnes sa vo svete uskutočňuje záverečný súboj medzi dvoma pohľadmi na riadenie obyvateľstva, ktorého výsledok rozhodne o tom, akou cestou sa ľudstvo do budúcnosti vyberie. Či po ceste depopulácie a postupného zániku, alebo po ceste spolupráce a technologického rozvoja. Vyhrajú hlupáci, alebo ľudia?

I keď mnohí z nás sa domnievajú, že sme len svedkami obrovského divadla riadiacich elít na Zemi, ktoré predvádzajú predstavenie a sami o sebe sú už o výsledku medzi sebou dohodnuté, skutočnosť je úplne iná. Naozaj existujú len dve úrovňovo odlišné súperiace skupiny ľudských riadiacich elít, ktoré sú zároveň korigované treťou zvláštnou riadiacou skupinou, ktorá má kľúče od „šuplíkov“.

Nepíšem vám o žiadnej rozprávke, tento súboj je skutočný, je historický, je skutočne dnes tu, a je skutočne záverečný, preto sa konkurenčné riadiace skupiny vedia zhodnúť na tom, že svet už nikdy nebude takým, akým bol pred krízou.

Bude horší vyľudnený, alebo bude lepší technologicky pokročilý? Záleží na tom, ako sa rozhodneme a koho podporíme. Bláznov, alebo ľudí?

Výhľadová budúcnosť planéty

Pri našom rozhodovaní nás neskutočne tlačí čas. Prirodzená zmena podnebia onedlho spôsobí masívne zmeny v obývateľnosti rôznych miest na Zemi. Odhaduje sa, že do pár rokov môžu zmeny naštartovať migráciu dvoch až troch miliárd ľudí na planéte. Predstavte si, čo to s nami urobí pokiaľ sa na svet v tej dobe budeme pozerať ešte stále starými súperiacimi očami.

Stabilizáciu životného prostredia sme schopní zabezpečiť len s novými energetickými zdrojmi. Relatívne rýchlo. Terraformácia planéty o chvíľu naberie vyšší význam, avšak nikdy sa nám stabilizácia nepodarí, pokiaľ sa vyberieme na deštrukčnú cestu súperenia a masakrovania vlastného obyvateľstva.

Zmeny planéty prídu nehľadiac na náš počet. Zmeny sa dajú oddialiť/zmierniť iba našou budúcou technológiou, ktorú získame IBA vďaka celosvetovej spolupráci naprieč obyvateľstvom, získame ju IBA zmenou nášho pohľadu na svet – zvýšením morálky a mravnosti, pochopením prepojenosti.

Rozhodujúci okamih

Na akú cestu sa ľudstvo vyberie uvidíme už túto zimu. Rôzni analytici síce odhadujú súčasný konflikt medzi riadiacimi skupinami za dlhodobý, ale v skutočnosti sa mýlia, pretože neprihliadajú na hĺbku kritickej situácie, v ktorej sa dnes ako ľudstvo nachádzame. Konflikt musí byť relatívne rýchly, svojím rozsahom musí byť najrýchlejší v dejinách.

Táto nutnosť robí konflikt kritickým, pretože hrozí, že sa v ňom použijú všetky súčasné dostupné zbrane, a aj tie jadrové. Fatálnosť konfliktu môže byť totálna.

Už túto jeseň sa bude musieť Európa rozhodnúť, či sa v mene demokracie pustí do bláznovstva a napadne Rusko plnou silou, alebo naopak, či sa s Rusmi dohodne na spoločnom postupe, na spolupráci, a postupne s ním vytvorí Euroázijskú úniu.

Zaváhať a odďaľovať ďalej konflikt nie je možné, respektíve je veľmi nebezpečné, pretože by hrozila kompletná likvidácia priemyslu v Európe a s tým spojený radikálny prepad životnej úrovne európskeho obyvateľstva, čo by spôsobilo zrútenie riadenia nad Európou. Korporácie by prehrali, ale zároveň by prehrali aj ľudia v Európe. Európu by zasiahla vlna nepokojov. Škody by boli obrovské a ľudstvo by stratilo, tak potrebný čas na prechod na novú technologickú úroveň.

Mozgy Európy a Ruska je potrebné spojiť v dobrej kondícií so surovinovou základňou Ruska, totižto iba tak môže ľudstvo dostatočne rýchlo technologicky pokročiť.

Záver

Východiskom dnešnej kritickej situácie je IBA spolupráca. Východiskom našich hospodárskych problémov je IBA spolupráca. Východiskom z nášho energetického technologického zaostávania je IBA spolupráca. IBA spolu sme schopní ďalej prežiť na tejto planéte.

Dnes je potrebné zbaviť zhýčkaných detí riadenia nad západnou spoločnosťou. Vedenie západných korporácií sa musí zmeniť, inak nás dovedie do bláznovstva a do fatálnej vojny.

Sami sme manuálne schopní zbaviť vplyvu naše zhýčkané riadiace elity. Svojou pasivitou k nim, nereagovaním na nich, nepodporovaním ich sme schopní zbaviť ich moci. Všetci sú už dnes vykryštalizovaní a je veľmi dobre vidieť kto za koho kope. Všetci majú oblečené dresy. Je veľmi jednoduché neposlúchať tých, ktorí sú do vojny chtiví, a naopak, podporovať tých, ktorí nabádajú na spoluprácu.

Našim hlasným postojom sme schopní ovplyvniť a prebudiť aj naše okolie, netreba sa báť, veď ide „len“ o všetko. Je ľahšie zdieľať a posúvať informácie naprieč informačným priestorom dnes, ako reálne bojovať za bláznov v zákopoch zajtra.

Uvedomme si východisko z dnešnej situácie, pozerajme sa za horizont súčasných dní, pripravme sa, naberme odvahu ozvať sa a zaujať pevný pasívny postoj k našim vojnovým štváčom, totižto už túto jeseň, túto zimu nás čaká záverečná skúška z ľudskosti.

Ak nebudeme schopní uvedomiť si dnešné bláznovstvo a zbaviť vplyvu bláznov nad našou spoločnosťou do zimy, nič pekné nás budúci rok nečaká. Stratíme veľa síl a veľa času. Ľudstvo sa „zahrá“ so svojou existenciou.

Koľko trvá uvedomenie? Nič.

Ďakujem za pomoc.

Juraj Tušš

Pozrite aj: Krédo

1 názor na “Dnešná situácia vo svete – východisko”

  1. Cette histoire a l’air à la fois réaliste et un peu effrayante… Ces MST, ce confinement, tout ça, je trouve l’idée géniale d’une folie sexuellement transmissible…Ce roman m’intrigue depuis un long moment et je le mets dans ma liste ! Merci pour ce partage, super article concis et précis ?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore