Dafnis a Chloé (16)

Ilustračný obrázok: Dafnis a Chloé – Louise Marie-Jeanne Hersent-Mauduit Wikipedia

Kapitola šestnásta, 

v ktorej sa na lodi dejú čudné veci.

Nazrime, jak sa zatiaľ vodí
Methymnu… Teda víťazom…
Vytiahne kotvy desať lodí,
Zajatcov viažu povrazom.
 
Stratia sa z očí Mytiléne – 
Štádií desať odplávu – 
Výbojom vojsko unavené
Žiada si na noc úľavu.  
 
Za mysom nájdu zátočinu,
Ukryjú v nej si flotilu.
Doveslia muži, plachty zvinú, 
Z koristi vína vypijú. 
 
Chránení sú tu od nábehu,
Keby sa čosi nebodaj…
Vrhli sa na nich keby z brehu…
Kto by sa ale odhodlal?
 
Veliteľ si je stavom istý.
Povolí vojsku lodný ples.
Každý má podiel na koristi , 
Dôvodov dosť je na čurbes. 
 
Napchajú žradlom črevá hladné,
Ozýva spev sa bujarý…
S príchodom noci hurhaj slabne, 
Na oči sen sa dovalí.
 
Uľahnú kto kde na palube:
Vojak sa stará – vojak má!
Rabuje vojak, vojak rúbe…
Ďaleko ešte do rána…
…………………………………
 
Od brehu vtom sa blíži mela, 
Čľapocú veslá ostopäť…
Pochytí údes veliteľa – 
Počuť je, ale nevidieť…
 
Zahorí zem sa na pobreží
Od seba sama, iba tak…
„Bože daj, aby som to prežil..!“ – 
Z heroja hneď je neborák…
 
Nepriateľ čoby k nim sa plavil…
Zakričí ktosi: -Do zbroje!
Netriezve majú muži hlavy.
Nápoje vzali za svoje.
 
Jeden si pre boj miesto hľadá, 
Iný sa mŕtvym pritvorí…
Nepriateľ nikde… Čo za zrada..?
Nebodaj z Hádu potvory…
 
Trasie sa desom duša podlá.
Dožiť by teraz do rána…
V strachu sa podlí k Bohom modlia.
Nevedia, kto ich naháňa…
 
Dožili… Ale novej hrôzy…
Napospas loď je vydaná…
Narástli cez noc v rohoch kozích
Zelené listy brečtana!
 
Zakvitli, zaraz zaplodili, 
Bobule visia po srsti…
Vyrastá pahýľ na pahýli…
Lodí sa údes nepustí…
 
Zavyjú ovce hlasom vlčím
Ťahajúc šije do neba!
Vojakom tieseň z očí blčí…
Boží hnev vzali na seba.
 
Priťapká Chloé k svojmu stádu, 
Sosnový venček bohvie skiaď.
Ku nohám jej sa ovce kladú.
„S Dafnidom by ich lúkou hnať…“
 
Veliteľ velí: -Kotvy hore!
Silákom je to nad sily.
-Proti nám stojí už aj more!
Vesiel sa chlapi chopili. 
 
Zaberú len čo zo dva razy, 
Lámu sa veslá vo dvoje.
Flotila ďalej nevyrazí.
Delfíny vplávu na more.
 
Priblížia sa a švihnú hore, 
Chvostami tlčú o steny.
Zúrivý zver je možno chorý.
Rozmláti húf ich šialený! 
 
Píšťala zaznie na útese, 
Nikoho nôta nedojme.
Hrozivý tón sa odtiaľ nesie,
Akoby Boh bol vo vojne…
 
Nastáva mela, trma-vrma…
Vládze kto, siaha po zbrani, 
Naverímboha oštep vrhá
Dopredu, zadu, do strany.
 
Nepriateľ nikým nevidený, 
On teba zrie, ty jeho nie!
Na prosby k Bohom boj sa mení, 
Zostáva už len modlenie.
 
Rozjíma vojsko, vzýva Boha, 
Prispiecha nech im na pomoc.
Temnota by im pomôcť mohla, 
Nech teda „svitne“ čím skôr noc,,!
…………………………………………
 
Múdry vie, že to Pána kusy
Paniku vniesli do lodí.
Má na nich zub – zboj sa mu hnusí, 
Z kopýtka Boh si vyhodil.
 
Vodcovi viečka oťaželi, 
Usadí sen sa na oči
Bieleho za dňa na posteli.
Vidina k nemu prikročí:
 
Nakláňa Pán sa ponad neho, 
Výčitky vnáša do duše. 
-U mojich kotvíš, Braxis, brehov, 
Zachoval si sa neslušne.
 
Methymnon nie je bohabojný,
sejete v mojom kraji zlo.
Spojili ste sa s Bohom vojny, 
násilie s vami priliezlo. 
 
Dobrali ste sa k môjmu miestu – 
Arés vám rozum pomútil.
Hodní ste, Briax, môjho trestu – 
Mátať vás budem na púti.
 
Na miestach, ktoré mne sú milé,
zavanul vojny krutej pach – 
Nevinní ľudia, krušné chvíle,
bojová pieseň na perách…
 
Uhnali z lúk ste moje stáda – 
Kozičky, býčky, barany.
Regiment tvoj sa neovládal,
raboval, kradol, poranil…
 
Násilím dievča od oltára
odtrhli ruky bezbožné!
Erós sa o tú pannu stará!
Takto sa sláva nezožne.
 
Neznalí bázne, hany, studu
na očiach nýmf sa rúhali.
Sprznili svätej zeme hrudu.
Oplani vždy sú trúfalí.
 
Idol môj starý pod stromami
nehodný bol vám povšimu.
Oči vám iba korisť mámi!
Z miesta sa ďalej nešinú – 
 
Nehnú sa, Briaxis, tvoje lode.
Methymnon oko neuzrie.
Dokiaľ to takto ďalej pôjde, 
podržím si vás na uzde! 
 
Píšťalke mojej ujsť sa nedá – 
Kvíľba vám vniká do uší.
Na každom kroku striehne bieda, 
kým moje čary nezruším.
 
Panika, triaška, koža husia…
Ovládli ľudí strach aj des.
Zaraz nech moje stáda pustia! 
Osloboď Chloé ešte dnes!
 
Rybám vás hodím za potravu, 
potopím lode Methymnu, 
nebudeš mať ak myseľ zdravú.
Vojaci s tebou zahynú!
 
Bude až dievča na slobode, 
stáda jej budú v bezpečí, 
uvoľním všetky tvoje lode,
vojakov z desu vyliečim!
…………………………………
 
Ako Boh prišiel, tak sa stratil.
Rozplynul s ním sa veštný sen. 
Vojaci stále nevyspatí
Palubou lozia tam i sem…
 
Budí sa Briax, vôkol hľadí…
Netreba zjavu výkladu.
Pohladí chlpy svojej brady, 
Zvoláva lodnú poradu – 
 
Od všetkých lodí veliteľov.
Panický sen im vyjaví.
Komuže by sa k rybám chcelo?
Konajú hneď sa nápravy.
 
Zľakol sa Briax, aj sa hanbí.
Pováži, čo sa udialo.
Nerád by stal sa hanbou plavby – 
Chýba už k tomu nemálo…
 
Posvätné miesta znesvätili…
Toto sa Bohom nečiní…
Chápe už, prečo ovce vyli…
Prichodia s vojnou zločiny…
 
Pliagou je ona odjakživa,
Nevinní nesú ťarchu bied.
Mnohé sa mestá zbojom živia, 
Mnohé jej vďačia za rozkvet.
 
Vojakom dajú do rúk zbrane – 
Remeslo nech má zlaté dno – 
Prepadnú, udrú nečakane
V mene tých, ktorých nevidno!
……………………………………..
 
Dodumá Briax… Sám je vojak…
Leskne sa dno aj od gáže.
Vojaci Bohov nepokoria.
Zbrojnošom teda prikáže: 
 
-Nájdite medzi zajatými
Pastierku Chloé po mene!
Z príkoria jej nás božstvo viní, 
S Erótom má vraj spojenie.
 
Netrvá dlho vyhľadanie – 
Pastierku venček vyjaví.
Živice vôňou od nej vanie, 
Na tvári pohľad meravý…
 
Skloní sa Briax pred dievčinou.
Pamätá Pána príkazy.
„Udial sa zločin vojny vinou…“
Od lode čln sa odrazí – 
 
Veliteľ sám sa s devou plaví, 
Vystúpiť na breh pomôže. 
Dotkne sa nôžka Chloé trávy – 
Z útesu tón sa rozoznie – 
 
Píšťalka Pána dojme ľudí, 
Nový ich nápev nesúži.
Pastierska nôta nehu budí, 
Sľúbi čo Pán, to dodrží.
 
Ovečky sklznú po kopytkách, 
V húfe sa brodia ku brehu.
Koberec Pán im z trávy vytkal.
K pastierke hneď sa rozbehnú.
 
Po ovciach kozy rozšantia sa –
Prehopsnú čľupnúc do vody, 
Vyšplechnú kvapky na Briaxa – 
Nedbalo rukou pohodí. 
 
Navyklé skákať po útese,
Zdolávať kopce, výšavy, 
Hurtom sa stádo k Chloé nesie, 
Mekotom úctu prejaví…
 
Obstúpia býky dievča chórom,
Zaznieva hymnus na Pána. 
Vznáša sa nápev nad priestorom, 
Píšťalka stádo poháňa.
 
V podlesí Pán jej stopy chráni, 
Bez ujmy nech sa doberá.
Severák už sa zmocnil plání…
Kožúšok dá jej zo zvera.
……………………………………..
 
Pastierov iných kozy, ovce
Zvierajú lodné paluby.
Všetko sa spolu miesi, moce, 
Bojová trúba netrúbi.
 
Zvedeli muži, Boh čo môže, 
Prosbami si ho naklonia.
Obetnú kozu zderú z kože, 
Kadidlom oltár rozvonia.
 
Dejú sa veci nevídané – 
Pánovej hlavy výplody – 
Ochoty Božej plameň vzplanie, 
Ruší sa zákon Prírody.
 
Do dna sú kotvy zaborené – 
Vyplávu lode jak by nič, 
Bez vesiel, plachiet, zoradené…
Nad nimi píska pohonič.
 
Kĺže sa delfín pred konvojom, – 
Mihá sa, z vĺn sa vymrští…
Po dobrom lepšie ako bojom – 
Aj Pán im pôjde po srsti. 
 
Dopláva s nimi do Methymnu.
Ukotvia lode v závetrí.
Víťazov v rade mesta prijmú.
Rečami Briax nešetrí:
 
Lúpili ako, zajímali, 
Prišli jak s Pánom do zvady, 
Aké sa čudné veci diali, 
Ako ich delfín prevadil…
………………………………..

stadion   –   dĺžková miera, rôzne mestá a oblasti mali vlastné stádiá, nám je najznámejšie olympijské stadion – 192,27 m, ostatné sú v rozmedzí 164 m – až 192,27 m 
Arés   –   boh vojny (v Ríme Mars)
 
D r a g o   /podľa Longa/   
jeseň 2013  zima 2014

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore