Dafnis a Chloé (15)

Ilustračný obrázok: Dafnis a Chloé – Louise Marie-Jeanne Hersent-Mauduit Wikipedia

Kapitola pätnásta, 

v ktorej Methymnon  prepadne 

dedinu patriacu Mytiléne

bez vypovedania vojny. 

Chloé padne do zajatia.

Nymfy upokoja Dafnida. 

Bez lode, bez šiat, bez postrojov
Nezvaní hostia zostali.
Peši sa berú, s hanbou, domov…
Končí už jeseň pomaly…
 
Nevedno koľko dní aj nocí
Trvá ich málo slávna púť.
Priživujú sa na ovocí,
Nestihlo ktoré opadnúť. 
 
Krovie ich škriabe, chlad ich trápi, 
Dĺžia sa noci, krátia dni.
Zavše im kreslia v piesku mapy
Pútnici celkom náhodní. 
 
Doberú sa do Methymnonu.
Tajne sa národ uškrnie – 
Nestoja tí im za poklonu – 
Potvory sú to záludné.
 
Netušia ľudia, spáchali či, 
A ak už áno, aký čin. 
Porvaný odev na nich kričí,
Uvítať nik ich neráči. 
 
Urazení a ponížení – 
Horká je slina potupy – 
Na majdan zozvú mužov, ženy…
Klamstvom sa mienia vykúpiť.
 
Utaja hanbu a v nej pravdu – 
Hnali ich biedni pastieri…
Spojencov snáď si doma nájdu.
Národ je hlúpy – uverí…
 
-Hodíme kotvu unavení,
táboriť chceme na brehu,
vtom háveď ´kási z Mytilény
rúti sa na nás z rozbehu…
 
Palice, luky, v rukách nože…
Za nimi ďalšie posily…
Bránili sme sa, kto jak môže…
Boli by nás aj pobili…
 
Zmocnili hneď sa našej lode,
jediva, šatstva, peňazí…
Unikli však sme hroznej horde..
Malo by sa ta vyraziť! 
 
Dotkli sa v mieri Methymňana!
Preliata krv chce odvetu!
Uveria ľudia škrabným ranám.
Vojnový bič hneď upletú. 
……………………………………..
 
Vypraví proti Mytiléne 
Methymnon celú armádu.
Vyzbroja vojsko v Božom mene – 
Plavidiel desať do radu.
 
Zavelí lodiam rada mesta:
-Plavidlá malé – V jeden voj!
Trúfalý počin nech sa strestá!
Zasiali oni nepokoj…
 
Divejú vetry v tejto dobe,
Bušujú búrky, príboje.
Neriadi loď sa veľká dobre,
Rozbiť sa môže vo dvoje. 
 
Netuší, nevie Mytiléna…
Nehlási nikto vojny stav.
Pobrežie cudzie vojská plienia, 
Kníšu sa lode opodiaľ. 
 
Plytčinou prejde žoldnier hravo, 
Zareve, nato vyrazí.
Nesmie sa vojak riadiť hlavou,
Poslúchať musí príkazy. 
 
Lúpenie začne pri pobreží,
Nič dobré ľudí nečaká.
Vládze kto, radšej odtiaľ beží, 
Neľúbi bitý vojaka. 
 
Rabujú, kradnú, pália, žerú, 
Dobytok, zrno, nápoje…
Lapajú ľudí, s sebou berú, 
Vybehli ktorí na pole, 
 
Nevediac, čo sa vskutku deje. 
Zberačov vyrvú od hrozna – 
Veslovať pôjdu na galeje, 
Veď ich tam nikto nespozná.
 
Nepozná vojak zľutovania, 
Z cudzieho krv veď netečie. 
Ľudkovia sa mu neubránia – 
Znásilní, zbije, zavlečie…
 
Začína brodiť víno nové,
V sudoch sa burčiak zamúti.
Pribehli ako na hotové…
Zadarmo… Čo tam po chuti…

…………………………………….
 
Ochrannú ruku nad Dafnidom
Konečne drží Šťastena. 
Začuje z diaľky hurhaj, príboj, 
Vytuší, čo to znamená
 
Od stáda dnes je voľný práve.
Na kopci reže čačinu – 
Výhonky, zeleň rovnú tráve – 
Kozlencom v zime hostinu.
 
Pobadá z vŕška, čo sa deje, 
Bútľavý buk ho ukryje.
Vyčká, kým hurhaj nedozneje, 
Hádam ten pogrom prežije. 
 
Úbohá Chloé pasie sama
Kozičky, ovce, barany.
Uteká k nymfám ustráchaná, 
Vojakom vbehne do rany.
 
Nedlho trvá ľútej horde – 
Zlapajú biednu dievčinu.
Do Methymnonu s nimi pôjde.
Mraky ju hrôzy ovinú. 
 
Za slúžku pánom, otrokyňu, 
Za kňažku lásky nedajboh..!
Dafnis si potom nájde inú…
Horká je kara pre oboch…
 
Naženú ovce na palubu, 
Najkrajšie kusy od čriedy, 
Pozajmú ľudí, stromy rúbu,
Kto nohy má ten nesedí.
 
Roľníci bežia… Čo už zmôžu?
Vládze kto, trieli do hory. 
Chráni si každý vlastnú kožu, 
Chalúpka biedna zahorí…

O milosť bohýň Chloé modlí..!
Vojak jej nymfy znesvätí.
Čo mu už môžu z dreva modly?
Rozprávka babská pre deti…
 
Korisť aj seba nalodili.
Vedú sa vojny pre lupy.
Veslárom navrú modré žily.
Kto zlato má, sa vykúpi. 
 
Údery päsťou, šľahy biča
Dostanú vše sa ku slovu.
Zvieratá mečia, ľudia kričia, 
Teší sa chamraď z úlovu. 
 
Plienili by aj ďalej boli, 
Zima sa ale nepýta, 
Stihnú či lup dať do stodoly, 
Naplniť vrchom korytá. 
 
Započnú búrky, snehy vetry, 
Na vode ľad sa vytvorí.
Peši sa nazad keby plietli…
Kým sa dá, radšej po mori…
……………………………………
 
Ticho je – Dafnis opatrne
Opúšťa buka bútľavu. 
Cez krovie, tŕnie vdol sa hrnie…
Uveriť ťažko výjavu…
 
Po Chloé chýru ani slychu, 
Ani len stopy po stáde.
Píšťalka leží na chodníku… 
Predtucha zlá ho ovládne.
 
Tíšina vôkol mohylová, 
Škvrnia s plachty v diaľave…
Začo ho Osud zas a znova..? 
Milá mu navždy odpláve… 
 
Podarmo plače, volá, kvíli…
Bezradný behá sem i ta.
Vedie ho chodník ku jaskyni.
K dreveným nymfám zavíta. 
 
Hodí sa o zem, búši, tlčie
Rukami, hlavou, nohami…
-Povedzte, nymfy, prečo vlčie
Letory vládnu nad nami..?
 
Lámete Nádej, Lásku, Vieru – 
Na vašich očiach zlapali…
Odkiaľ zlo ľudia do sŕdc berú?
Prečo ste pri nej nestáli? 
 
Bezcitne ste sa prizerali,
trpela ako úbohá, 
ako ju, biednu, prútmi hnali,
volala ako na Boha…
 
Vám v obeť liala mlieko biele
jarného z prvopodoja.
V tvrdom nás mlyne Osud melie, 
v srdci sa rany nezhoja. 
 
Na vaše hlávky vence vila,
nosila kvety voňavé,
modliť sa ku vám prichodila…
Zahynie cudzej v diaľave…
 
Píšťalka jej vám u nôh leží – 
Hrávala na nej na nive…
Najradšej by som teraz nežil…
Utíchli tóny hrejivé…
 
Neraz sme vašom pri prameni
myjúc sa čírej vo vode,
hľadeli, čím sme obdarení, 
vďačíme za čo Prírode…
 
Prsty sa tela dotýkali, 
chveli sa tápúc po hrudi.
Nehasol oheň, čo nás pálil, 
nepokoj v duši prebudil. 
 
Vy ste to iba, nymfy naše, 
z jaskyne ste to vídali…
Zármutok dnes mi dušu kmáše, 
bezradný som a zúfalý…
 
Zoderú moje kozy z kože, 
cudzí mi čriedu zožerú…
Nikto už Chloé nepomôže…
Prichádzam vo vás o vieru…
 
Navždy sa stratí, v meste zhynie, 
osirie lúka bez zveri.
Nikdy viac sa mi neprivinie, 
nevtisne bozk mi na pery. 
 
Ako len pôjdem teraz domov..?
Ukážem jak sa na oči?
Spraví čo sused Dryas so mnou?
Mali mňa radšej zotročiť…
 
Odídem odtiaľ do neznáma, 
prijmú ma hádam u Háda, 
nehanbia nech sa otec, mama, 
Smrť si ma sama vyhľadá.
 
Alebo vyčkám za pogromom – 
Nepriateľ snáď ma zahluší.
Hocikam inam, len nie domov!
V nešťastí trniem po uši…
 
Či aj ty spomnieš, Chloé zlatá, 
na nivu našu rovinnú?
Na nymfy, na mňa, na zvieratá, 
trávovokvetú perinu?
 
Odviezli ovce, kozy, ľudí,
zajali, čo sa hýbalo. 
Predstava útrap dušu studí, 
stojí môj život zamálo. 
 
Rozjíma Dafnis, plače zhorka,
usína, chudák, z únavy.
Pečie sa chlebík o dvoch kôrkach.
Vidina sa mu vyjaví:
…………………………………………..

Tri víly zo sna vystúpili, 
Tri nymfy náhle ožili – 
Z prameňa spyly vodu pili, 
Vnikal im život do žily. 
 
Štihlučké, šumné, háby chabé,
Bosonož, vlásky po päty.
Ranná ich rosa neoziabe, 
Úsvit im tváre osvieti:
 
-Našou je Chloé od počiatku, 
my sme sa nad ňou zľútili 
Neznavšiu otca ani matku,
ovečky ju tu kŕmili. 
 
Ľúbila sa nám milá malá, 
drobnučké nežné pachoľa.
Pod naším hľadom vyrástala, 
až kým ju Dryas prichoval.
 
Rodným jej otcom pastier nie je.
Srdce má, ako nemnohí.
Vlievame vieru do nádeje – 
Vstanete, Dafnis, na nohy. 
 
Nebude Chloé zotročená, 
nezhynie dievča v Methymne. 
Uzrieš už skoro svoje žieňa – 
Chloé sa k tebe privinie…
 
Nectili ste si príliš Pána.
Pod starou sosnou schúlený…
Kvetmi mu oltár nerozváňal, 
vami bol sťaby nechcený. 
 
Bez úcty slovka, povšimnutia
prešli ste neraz povedľa. 
Zármutkom sa mu oči mútia. 
K nemu nás núdza priviedla. 
 
Pozná Pán, duša ako bolí, 
ako sa láska odmieta. 
Bývaval neraz z toho chorý. 
Kryli ho lesy od sveta. 
 
Privoňal neraz k pachu krvi, 
sledoval boje, pochody.
Prichodí, kde sa vojsko drví, 
nepriateľ kde sa vylodí. 
 
Paniku vnáša medzi rady, 
ľubuje Boh si v rozruchu.
Nikto si s Pánom neporadí
na vode ani na suchu. 
 
Objaví kde sa, tam je mela – 
Znenazdaj vojsko pojme des.
Z bojiska ženie nepriateľa, 
rozbije loď sa o útes.
 
Prichodí stále v pravej chvíli, 
bezprávie ak sa udeje. 
Vám kvôli sme ho uprosili
oživiť Lásky nádeje. 
 
A čo Pán sľúbi, to aj spraví.
Domov choď pekne v pokoji. 
Tútori vás už oplakali…
Nech sa im rana zahojí…
 
Padnete zas si do objatia
na perách s menom Eróta.
Vráti sa Chloé z nenávratna, 
ovečka opäť zmekotá…

…………………………………..
 
Rozplynul sen sa po okolí.
Oči si Dafnis pretiera…
Po sľube nýmf sa bolesť hojí, 
Okrieva duša pastiera. 
 
Objíma nymfy za kolená, 
Najkrajšiu z kôz im prisľúbi, 
Vráti ak sa mu jeho žieňa, 
Nepriateľ ak ju nezhubí. 
 
Pobeží k sosne. Pána lapá, 
Kláňa sa soche vo viere. 
V obetu núka z čriedy capa, 
Akého sám si vyberie. 
 
Kozie má nohy, kozie rohy, 
Miluje stáda na paši. 
Sedáva nerád medzi Bohmi.
Človeka v lese vyplaší,
 
Vyruší ak ho z jeho snenia – 
Nechá ho blúdiť v kolese. 
Pohrá sa s ním a – Dovidenia!
V lese si bengál neznesie!
 
K obzoru už sa slnko níži. 
Tahet sa Dafnis poberá – 
K nerodnej, ale drahej chyži.
Tútorom vďačí za veľa. 
 
Pozbiera prútie narezané – 
Zelený kozám zimný kost.
Dal by aj život Dafnis za ne.
Stvoril Boh kozy pre radosť.
 
Osušia slzu tatko, mati…
Kozy sú iba v úhone…
Ešte že sa im synak vrátil…
O nymfách nič im nepovie.
 
Dlhá noc ako iných sedem…
Modlí sa, plače, neusne…
Pomohol sám by, keby vedel…
Spomína Chloin na úsmev…
 
„Bože daj, aby svitlo ráno, 
Eóna svet nech zaruží, 
Hélios vojde zlatou bránou …“
Mladá sa duša roztúži…
………………………………….
 
Spyla / spela  –  jaskyňa
Eóna / Eós bohyňa rannej zory zvaná aj ružovoprstá
Hélios  –  boh slnka, Slnko
 
D r a g o  /podľa Longa/  
jeseň 2013 – zima 2014

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore