Cyril a Metod – sa obracajú v hrobe…

Ilustračný obrázok – František Gyurkovits – Cyril a Metod, 1926,
Nitrianska galéria, NGN, O 311, https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:NGN.O_311

Význam Cyrila a Metoda pre Slovanstvo a Slovensko je nespochybniteľný. Tento fakt si však súčasná štátomafia vlády národného ohrozenia a národného zdierania neuvedomuje.  Okrem peňazí a spôsobu ako sa k nim dostať ich totiž nič iné nezaujíma. Pripomínam preto „polepšenému“ mafiánovi Kollárovi čo by mal urobiť, ak chce odčiniť svoje hriechy a preukázať Slovákom a Slovanom službu hodnú dejinného významu.

Je vysoká pravdepodobnosť, že tak neurobí, lebo jeho zmýšľanie nie je na úrovni vlastenca typu Ľudovíta Štúra. Urobím tak za neho. Myšlienka je vždy prvá a počká si na svojho realizátora. Raz sa to však stane. Ide o to, že dnes sme svedkami glorifikácie a ochrany židovskej komunity, ktorá vyvrcholila prijatím uznesenia o antiseminizme, neustálym pripomínaním tzv. holocaustu, ochrany marginálnych skupín obyvateľstva, ktoré neprispievajú k prosperite štátu ale zneužívajú  sociálny systém štátu, ktorý ich platí väčšinou z hodnôt zarobených inými občanmi.

Nikto si nevšíma slovanské etnikum, historicky prenasledované, vraždené svojimi nepriateľmi, ale vždy životaschopné a schopné obrodiť svoju vlastnú entitu s cieľom sebazáchovy slovanského etnika.

Odkaz Cyrila a Metoda je silný. Dnes však títo vierozvestcovia nepožívajú úctu štátomafie takisto ako Štúr a jeho bratia v boji za slovenský národ.  Dnes také pojmy ako sú vlastenectvo, česť, služba národu, morálka, zodpovednosť za budúcnosť národa sú žiaľ politickej garnitúre cudzie.

Občania majú právo na úctu, budúcnosť, rešpektovanie zahraničia, rovnocennosť a hrdosť na obhajobu zvrchovanosti a nezávislosti vlastného štátu. Toto všetko je slovenskému národu a Slovanom v medzinárodnom rozmere dnes upierané.

Sme svedkami útlaku Slovanov, zbedačovania tohto etnika, vrátane masového vraždenia jeho príslušníkov, s cieľom zavedenia novodobého otrokárstva a vrhnutia Slovanov do sofistikovanej podriadenosti Západu. Slovania však majú historickú skúsenosť a zažitú potrebu sebazáchovy pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a atakov iných etník, zvlášť etník germánskeho a anglosaského typu. Slovania vždy  v histórii vstali z popola a víťazne obhájili svoju existenciu. Stálo to však mnoho obetí a cena bola vysoká. Dnes sme opäť na dejinnej križovatke, ktorá si žiada prejaviť vlastenectvo a vzoprieť sa plánovanej porobe a vo Washingtone naplánovanej vojne medzi Ruskom a Európou.

Preto navrhujem, aby sa prijalo nasledovné uznesenie  NR SR:

UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z …… 2022 k pracovnej definícii antislovanizmu vypracovanej Národnou radou Slovenskej republiky pre pripomínanie holokaustu proti Slovanom

Národná rada Slovenskej republiky

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e

pracovnú definíciu antislovanizmu vypracovanú Národnou radou Slovenskej republiky pre pripomínanie holokaustu proti Slovanom, ktorá zdôrazňuje, že nenávistné prejavy a všetky druhy násilia proti slovanským občanom sú v rozpore s hodnotami Európskej únie; vyzýva členské štáty a inštitúcie a agentúry EÚ na prevzatie tejto pracovnej definície a jej uplatňovanie s cieľom podporiť súdne orgány a orgány na presadzovanie práva v ich úsilí o účinnejšie a efektívnejšie odhaľovanie a stíhanie páchateľov antislovanských útokov,

na základe historického prenasledovania, vyvražďovania a pokračovania útokov proti Slovanom, ktorá predstavuje stálu hrozbu vo svete pre slovanské spoločenstvo.

B.  v y s l o v u j e   s ú h l a s

 s pracovnou definíciou antislovanizmu vypracovanou Národnou radou Slovenskej republiky a to v takomto znení:

„Antislovanizmus je  také vnímanie Slovanov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Slovanom. Rétorické a fyzické prejavy antislovanizmu sú namierené proti slovanským jednotlivcom a/alebo ich majetku, proti inštitúciám slovanskej komunity a náboženským ustanovizniam.

Terčom takýchto prejavov môžu byť tiež slovanské štáty v rámci celého sveta. Antislovanizmus často obviňuje Slovanov z konšpirácie poškodzujúcej ľudstvo a často sa používa na obviňovanie Slovanov z „toho, prečo veci nefungujú“. Je vyjadrený v hovorenom a písanom prejave, vizuálnych formách a konaní a používa škodlivé stereotypy a negatívne charakterové črty.

Súčasné príklady antislovanizmu vo verejnom živote, médiách, školách, na pracoviskách a v náboženskej sfére, berúc do úvahy celkový kontext, môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

1. vyzývanie, napomáhanie alebo ospravedlňovanie zabíjania alebo ubližovania Slovanov  v mene radikálnej protislovanskej ideológie,

2. vytváranie klamlivých, dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných tvrdení o Slovanoch ako takých alebo o podriadenosti Slovanov iným vrstvám etník,

3. obviňovanie Slovanov ako etnika zo zodpovednosti za skutočné alebo vymyslené krivdy alebo aj za činy spáchané neslovanmi alebo inými etnikami,

4. popieranie faktu, rozsahu, mechanizmov (napr. plynových komôr) alebo úmyslu genocídy Slovanov v rukách národnosocialistického Nemecka a jeho podporovateľov a komplicov počas druhej svetovej vojny (holokaust),

5. obviňovanie Slovanov zo zločinov dokázateľne spáchaných inými etnikami,

6. odopieranie práva slovanských národov na sebaurčenie,

7. uplatňovanie dvojitých štandardov voči slovanským národom vyžadovaním správania, ktoré sa neočakáva alebo nevyžaduje od žiadneho iného demokratického štátu,

8. používanie symbolov Slovanov na ich pohŕdanie alebo nactiutŕhanie,

9. upieranie zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovanom inými štátmi,

10. považovanie Slovanov za menejcennú rasu a snahy na porobenie slovanských národov.

Antislovanské činy sú trestné činy vtedy, keď ich tak definuje zákon (napr. popieranie holokaustu alebo distribúcia antislovanských materiálov v niektorých krajinách).

Trestné činy sú antislovanské vtedy, keď cieľ útoku – či už ľudia, alebo majetok (ako napríklad budovy, školy, miesta na bohoslužby a cintoríny) – je vybraný preto, že je alebo je vnímaný ako slovanský alebo spojený so Slovanmi.

Antislovanská diskriminácia je odopieranie Slovanom možností alebo služieb dostupných iným osobám a je nelegálna v mnohých krajinách.“;

C.  o d p o r ú č a 

vláde Slovenskej republiky, aby

  •  vykonala analýzu právneho poriadku Slovenskej republiky a v prípade potreby pripravila legislatívne návrhy príslušných právnych predpisov tak, aby v činnosti a pri rozhodovaní orgánov verejnej moci Slovenskej republiky bola rešpektovaná uvedená definícia,

– aktívne prispievala k zaisteniu bezpečnosti svojich, ale aj iných  slovanských občanov a ich kultúrneho dedičstva proti všetkým formám diskriminácie,

– sa podieľala na úsilí Národnej rady Slovenskej republiky pri kultivovaní diskusie vo verejnom priestore, ktoré za každých okolností bude odsudzovať antislovanské a nenávistné vyjadrenia i prejavy a bude prinášať racionálne protiargumenty,

  • aby vykonala opatrenia na ochranu práv Slovanov žijúcich v iných štátoch a poveruje vládu, aby dohodla s týmito štátmi spoločné memorandum.

Bratislava dňa …………..2022

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore