Čínský týden (36/2022) Aktivity USA v oblasti biomilitarizace vyvolaly obavy na mnohostranných mezinárodních konferencích

Obrázok od sherisetj z Pixabay

ŽENEVA, 20220910 /Xinhua/.

Drony dopravují do určitých oblastí velké množství komárů přenášejících patogeny, vypouštějí komáry, kteří infikují určité skupiny lidí vysoce intenzivními infekčními chorobami, aby dosáhli cíle “šíření smrtelných chorob s nízkými náklady” a vzájemně se paralyzovali… To je to, co Rusko nedávno poskytlo OSN v patentovém dokumentu USA.

V dokumentu nazvaném “Poison Mosquito Aerial Release System”, který byl udělen americkým patentovým úřadem v březnu 2015, se rovněž dodává, že jakmile budou “upravena nebo zrušena zákonná omezení”, mohla by být tato technologie okamžitě použita pro vojenské účely a stát se účinnějším “nástrojem” než nejmodernější dostupné zbraně.

Ve dnech 5. až 9. září se v Ženevě na žádost Ruska konalo formální poradní zasedání smluvních států Úmluvy o zákazu biologických zbraní (dále jen “Úmluva”). Ruská delegace na zasedání zveřejnila řadu dokumentů obviňujících Spojené státy z činností, které jsou v rozporu s úmluvou, a vyjádřila obavy z biomidifikačních aktivit Spojených států, které vznesli zástupci zúčastněných zemí.

Pokud jde o výše zmíněný patent na “Systém leteckého vypouštění jedovatých komárů”, snažil se zástupce Spojených států na zasedání vysvětlit, že přihlášku podal soukromý občan a nezastupuje vládu Spojených států. Patent nebyl uveden do výroby a teprve jeho uvedení do výroby by porušilo vnitrostátní právní předpisy USA. Vysvětlení ze strany USA však nevyvrátilo mnohé pochybnosti zúčastněných zemí: např. měl žadatel o patent OPINION v americké armádě? Dostalo se vám v procesu výzkumu oficiální podpory nebo pomoci ze strany Spojených států? Jak mohou americké úřady zajistit, aby tento patent nebyl v budoucnu použit ve vojenských aplikacích…

Podle příslušných dokumentů poskytnutých Ruskem, USA dokonce zkoumají “jedovaté bomby”, tj. kapsle obsahující jedy nebo infekční viry přimíchané do střel. I když tedy střelné zranění není smrtelné, člověk zasažený kulkou zemře na otravu nebo infekci. Zároveň se mrtví stanou novým zdrojem infekce, což povede k dalším úmrtím.

Zástupce Ruska na zasedání poukázal na to, že podobné “vynálezy” Spojených států jsou biologické a chemické zbraně, které jsou zakázány mezinárodními úmluvami, a že Spojené státy, které by měly přijmout závazek zakázat jakékoli osobě nebo subjektu vyvíjet biologické zbraně na svém území nebo pod svou jurisdikcí, umožňují takové nezodpovědné jednání. Mezitím, aby si USA zakryly oči a uši, aktivně umístily takový výzkum na území zámořských spojenců pod záminkou spolupráce.

Zástupce Ruska poukázal na to, že po podpisu dohody o spolupráci mezi ministerstvem obrany USA a ministerstvem zdravotnictví USA v srpnu 2005, jejímž cílem je zabránit šíření technologií, patogenů a odborných znalostí, které by mohly být využity k vývoji biologických zbraní, bylo staženo více než 16 000 biologických vzorků. V tomto ohledu americká strana sice odpověděla a obhajovala se, ale neodpověděla jasně na klíčové otázky, například kolik patogenů americká strana z Ukrajiny přepravila, kde byly tyto patogeny skladovány a za jakým účelem.

Podle podání ruské strany USA za účelem dalšího naplňování výše uvedené dohody zařadily příslušnou spolupráci do “Programu biologické synergie” od března 2015, do kterého původně investovaly cca 2,535 mil. dolarů, ale od té doby několikrát odložily, přidaly investice a upravily seznam spolupráce, z čehož v roce 2017 byla jednorázově provedena dodatečná investice ve výši 29,272 mil. dolarů. Hlavní oblasti, ve kterých budou dodatečné investice využity, však nejsou americké straně zřejmé

Ruský zástupce dále poznamenal, že zatímco USA opakovaně prohlašují, že jejich společný výzkum na Ukrajině má “zcela mírový charakter” a že jeho cílem je především pomoci Ukrajině zlepšit epidemiologický dozor, výzkum Pentagonu “se nezaměřuje na imunizaci a prevenci infekcí”.

Pozorovatelé se domnívají, že mezinárodní společenství je již dlouho znepokojeno aktivitami USA v oblasti biologických zbraní. Vysoká priorita a široká účast států, které jsou stranami úmluvy, na tomto zasedání odráží odhodlání států, které jsou stranami úmluvy, společně řešit otázky biologické bezpečnosti v současném složitém mezinárodním prostředí a ukazuje společnou vůli všech stran respektovat a využívat stávající mechanismy úmluvy, vyjasnit a řešit klíčové otázky dodržování úmluvy a zajistit její účinné fungování.

Někteří zástupci zemí ve svých prohlášeních uvedli, že by se Spojené státy jako smluvní stát a depozitář úmluvy měly zabývat mezinárodními obavami a poskytnout komplexnější, hlubší a cílenější vysvětlení s ohledem na řadu podání a dotazníků předložených ruskou stranou, aby poskytly mezinárodnímu společenství jasné vysvětlení. Současně by zúčastněné strany měly i po skončení schůzky pokračovat v technickém hodnocení a v případě potřeby v mezinárodním nezávislém vyšetřování aktivit Spojených států v oblasti biologických zbraní.

http://www.news.cn/world/2022-09/11/c_1128995185.htm

Od ledna do srpna se trh s osobními automobily vrátil k pozitivnímu růstu a objem i kvalita vývozu společně vzrostly.

20220911

Domácí trh s osobními automobily vykazoval v srpnu tři hlavní charakteristiky: výroba osobních automobilů, velkoobchodní a maloobchodní prodej byly abnormálně “vzhůru nohama”; trh s novými energiemi pokračuje v jednostranném vzestupném trendu; exportní trhy explodovaly.

Sdružení pro informace o trhu s osobními automobily zveřejnilo 8. září údaje o tom, že v srpnu bylo vyrobeno celkem 2,116 milionu domácích osobních automobilů, což je sice meziročně o 41,9 % více, ale meziměsíčně došlo k vzácnému poklesu. Generální tajemník asociace Cui Dongshu v této souvislosti uvedl: “Srpnová výroba osobních automobilů bude mnohem lepší než v červenci, jednak si většina výrobců vezme v červenci dovolenou za vysokých teplot; zároveň se výrobci budou v srpnu snažit vyrobit “zlatou devítku Silver Ten”. Dopad omezování kapacit v důsledku veder v srpnu letošního roku však způsobil problémy ve výrobě automobilů, například společnosti Changan Automobile, která nedávno dosáhla silných výsledků, přičemž její srpnová výroba meziměsíčně poklesla o 43 %. “Sdružení výrobců automobilů však očekává, že pokles výroby automobilek, který byl ovlivněn zvláštními faktory, bude v následném plnění vysoce pravděpodobnou událostí.”

Pokles výroby pak ovlivnil velkoobchodní prodej výrobce a v srpnu činil velkoobchodní prodej  osobních vozů 2,097 milionu kusů, což je meziročně o 38,3 % více a meziměsíčně o 1,7 % méně. Stojí za zmínku, že diskurzivní síla nové energie na trhu byla posílena, což přispělo k posunu mezi automobilovými společnostmi, přičemž velkoobchodní objem elektromobilů „Byd“ a „Chery“ se v srpnu umístil na prvním, resp. třetím místě mezi automobilovými společnostmi, a „Geely“ se rovněž dostala do první pětky s výrazně silným výkonem.

Zaměření na maloobchodní trh a kumulace výrobních a velkoobchodních finišů v posledních měsících pomohly prodeji terminálů pro osobní automobily udržet stabilně rostoucí trend. V srpnu vzrostl maloobchodní prodej  osobních vozů meziročně o 28,9 % na 1,871 milionu kusů, což je nejvyšší tempo růstu za posledních 10 let. Cui Dongshu analyzoval: “Po květnu se dodavatelský řetězec a logistika výrazně zotavily a zásoby kanálu byly rychle doplněny, což účinně stabilizovalo růst automobilového trhu; Současně se pod vlivem nedostatku čipů ve stejném období loňského roku automobilový trh nachází na nízkém odlivu, což přináší nízkou bázi; Kromě toho politiky, jako je preferenční daň z nákupu automobilů a spontánní propagační aktivity automobilových společností a prodejců, také pomohly automobilovému trhu růst. “Je však třeba poznamenat, že faktory, jako je epidemie a vysoké teploty, nadále omezovaly silnější průlom maloobchodních tržeb, které v srpnu meziměsíčně vzrostly o 2,9 %, což je nejnižší hodnota za stejné období v historii.”

Z hlediska klasifikace dosáhl v srpnu maloobchodní prodej vlastní značky 850 000 vozů, což představuje meziroční nárůst o 41 %, meziměsíčně se nezměnil, maloobchodní podíl 45,8 %, což představuje nárůst o 3,8 procentního bodu; mezi nimi je nezastavitelný „BYD“, jehož srpnový maloobchodní prodej 169 000 vozů, což představuje meziroční nárůst o 153,5 %, vynesl výrobci prvenství v maloobchodním prodeji. Maloobchodní prodej luxusních značek dosáhl 250 000 kusů, což představuje meziroční nárůst o 27 % a meziměsíční nárůst o 13 %. Maloobchodní prodej hlavní značky společného podniku činil 770 000 kusů, což představuje meziroční nárůst o 18 % a meziměsíční nárůst o 3 %; podíl německých značek na maloobchodním prodeji činil 21,1 %, což představuje meziroční pokles o 1,1 procentního bodu; podíl japonských značek činil 20,7 %, což představuje pokles o 1,2 procentního bodu, a podíl amerických značek činil 8,9 %, což představuje pokles o 0,4 procentního bodu.

Kumulativní maloobchodní prodej malolitrážních osobních automobilů dosáhl od ledna do srpna 12,95 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 0,1 %, a trh s osobními automobily se konečně vrátil k pozitivnímu růstu, přičemž maloobchodní prodej v červnu a srpnu meziročně vzrostl o 1,102 milionu kusů.

V srpnu nové osobní elektromomobily odolaly dopadům snižování kapacit a daňových úlev při nákupu a pokračovaly v jednostranně rostoucím trendu, přičemž maloobchodní prodej dosáhl 529 000 kusů, což představuje meziroční nárůst o 111,2 % a meziměsíční o 8,8 %; Od ledna do srpna dosáhl celkový maloobchodní prodej 3,262 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 119,7 %.

Rovněž u elektromobilů došlo k trvalému zlepšení penetrace, která v srpnu dosáhla 28,3 %, což je o 11 procentních bodů více než ve stejném období. Z nich penetrace  nezávislými značkami dosáhla 52,8 % a jejich podíl na prodeji dosáhl 70 % celkové nové energie, což je absolutní prvenství; míra penetrace luxusních značek činí 17,4 % a míra penetrace velkých společných podniků 4,9 %.

Další srpnovou událostí byl zrychlený průlom na trhu vývozu osobních automobilů. V srpnu dosáhl vývoz osobních automobilů  podle statistické klasifikace Asociace 252 000 kusů, což představuje meziroční nárůst o 77,5 % a meziměsíční nárůst o 12 %. Z toho vývoz nezávislých značek dosáhl 180 000 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 89 %; ještě povzbudivější je, že vývoz nezávislých značek na vyspělé trhy, jako je Evropa a Spojené státy, vykazuje komplexní průlomový trend, což nejen zdůrazňuje významné postavení Číny v automobilovém průmyslu, ale také zdůrazňuje celkové zlepšení kvality a množství domácích vozidel.

V září se na automobilovém trhu objevuje mnoho příznivých faktorů. Především se výrazně zlepšil fenomén omezení přídělu kapacit a omezení výroby kvůli vedrům a výrobci budou uvolňovat plnou kapacitu, aby vyrovnali ztráty; Zároveň, i když byl 25. ročník autosalonu v Čcheng-tu narychlo pozastaven, mnoho nových vozů stále poprvé přineslo ohřátí na automobilový trh; Kromě toho je září začátkem školní sezóny, která je také malým vyvrcholením nárůstu počtu soukromých automobilů v kalendářním roce; V kombinaci s probíhající politickou pomocí na stimulaci Reportér čínské ekonomické sítě Guo Yue.

https://car.southcn.com/node_c62236a22d/0443f4acf0.shtml

Von der Leyen navrhla “cenový strop na ruský plyn” a Putin varoval EU, аby se neučila od vlka …

Van Motch 20220908

EU usiluje o řešení současné energetické krize, které Evropa čelí. Na schůzce zástupců členských států EU 7. září místního času navrhla von der Leyen pět energetických opatření, včetně již dříve projednávaného “stropu pro ceny plynu pro Rusko”.

Zatímco von der Leyenová před oznámením opatření prohlásila, že je “přesvědčena o jednotě EU”, reakce z různých zemí ukázaly situaci, kdy “srdce lidí nejsou v souladu a tým není dobrý”. Například Německo projevilo “velkou neochotu” v otázce “cenového stropu”, takže diplomat EU, který před jednáním pesimisticky předpovídal, že bude “bohužel negativní”. Evropská verze zpravodajského serveru Politico v titulku výslovně použila slovo “nesouhlas” a popsala, že “země byly balíčkem von der Leyen z velké části šokovány”.

Na druhou stranu ruský prezident Vladimir Putin, který navštívil Dálný východ, v této věci důrazně varoval. Již dříve se skupina G7 dohodla na “omezení cen ruské ropy” a nyní musí EU omezit cenu Gazpromu. Putin varoval, že v Evropě nebude “nic”: žádný plyn, žádná ropa, žádné uhlí, žádný topný olej, nic. Putin pak žertem odkázal na pohádky, aby přesvědčil EU, že se nemá učit od “vlka, který chytil rybu ocasem a zmrzl mu ocas”.

Na 7. zasedání EU von der Leyen nejprve volala po solidaritě a poté navrhla k řešení současné evropské energetické krize pět “okamžitých opatření”: zavést povinná opatření ke snížení poptávky po elektřině, omezit příjmy společností, které vyrábějí elektřinu z levných zdrojů (tzv. marginálních výrobců), a dotovat spotřebitele těmito “neočekávanými zisky”, zavést solidární daň pro společnosti vyrábějící fosilní paliva, které dosahují obrovských zisků, podpůrný program pro problémové komunální podniky; a stanovit cenový strop pro ruský plyn.

Von der Leyen na schůzce prohlásila, že “Rusko aktivně manipuluje s energetickým trhem”, označila Rusko za “nespolehlivého dodavatele” a později navrhla omezení cen ruského plynu. “Na začátku rusko-ukrajinského konfliktu pocházelo 40 % dovozu zemního plynu do EU z Ruska, ale nyní toto číslo kleslo na 9 %,” uvedla.

Evropská verze zpravodajské sítě Politik však uvedla, že šest diplomatů EU odhalilo, že reakce členských států byly v tento den obecně “rozdělené”. Nejkontroverznějším opatřením zůstává “cenový strop na ruský plyn”. Některé členské státy EU v čele s Německem jsou z toho “nervózní”.

Němečtí představitelé se před zasedáním 7. zasedání vyslovili pro to, aby se EU zaměřila na přijetí “méně agresivních opatření” ke snížení cen energií, jako je například daň ze superenergetických zisků. Podle zpráv se Německo obává především toho, že krok ke stanovení stropu pro ceny ruského plynu z plynovodů by mohl vyvolat odvetná opatření ze strany Ruska, která by mohla vést k úplnému zastavení dodávek plynu do EU. Podle Německa by tato situace zasáhla řadu středoevropských zemí, jako je Česká republika, Slovensko a Rumunsko, které odebírají ruský plyn přes Ukrajinu nebo plynovod Turkish Stream na jihu.

Podle zprávy vyjádřilo v den 7. zasedání “skepsi” vůči “cenovému stropu” nejen Německo. Jeden z diplomatů EU dále uvedl, že proti se postavilo také Maďarsko, Slovensko a nejméně dvě další země. “Názory zemí na tuto otázku jsou velmi protichůdné,” uvedl diplomat EU.

Další země, včetně Polska a Itálie, navrhly, aby Evropská komise zavedla cenové limity na veškerý zemní plyn dovážený do EU. Von der Leyen uvedla, že výbor tuto otázku “studuje”, ale myšlenka je mnohem složitější než omezování pouze ruského plynu, které se dosud setkávalo s širokým odporem.

Maďarsko rovněž doufalo, že případný energetický program bude schválen jednomyslně všemi členskými státy, a nikoli většinovým hlasováním v rámci mimořádného postupu, s nímž výbor počítal.

Vysoce postavený diplomat EU uvedl, že Polsko vyzvalo k reformě systému obchodování s emisemi a obvinilo ho z navyšování cen energií, což se však Lucembursku, Irsku, Německu, Finsku a Švédsku nelíbí.

Návrh na snížení energetické náročnosti byl částečně schválen. Von der Leyen však vyzvala k povinným škrtům, které země včetně Bulharska, Maďarska, Řecka a Polska chtěly učinit dobrovolnými.

Pokud jde o zavedení limitu pro výrobce energie z levných zdrojů, návrh Evropské komise, který získal zpravodajský portál Politik, navrhuje, aby v případě, že cena elektřiny vzroste o více než 200 eur za megawatthodinu, byla na nadbytečné příjmy uvalena daň. Připomeňme, že německá referenční cena EU ve středu činila 443 eur za MWh. Navzdory velkým očekáváním v některých zemích se na dnešním jednání nakonec nepodařilo vyřešit otázku oddělení zemního plynu od cen elektřiny.

“Žádný zemní plyn, žádná ropa, žádné uhlí, žádné palivo, nic.”

Ruský prezident Putin na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra 7. července místního času výslovně označil tento krok EU za “hloupý”. Podle evropského “politického” webu Forbes News Network 7. září Putin při účasti na Východním ekonomickém fóru prohlásil: “Je to další hloupý krok, další netržní rozhodnutí bez budoucnosti”, “Pokud to půjde proti našim zájmům, nebudeme dodávat vůbec nic”. “Žádný plyn, žádná ropa, žádné uhlí, žádný topný olej, nic.”

“Tyto země nemají právo na nás dnes ukazovat prstem… Ať si to rozmyslí sami… Nebudeme dělat nic, co nám někdo vnucuje,” řekl tehdy žertovně Putin, “a máme jediný návrh, který, jak říká známá ruská pohádka, ‘zmrzni, zmrzni, ocase vlčí’. “

Takzvaný “zmrzlý vlčí ocas” z pohádky Liška a vlk se na trhu rozšířil v mnoha verzích. Velký zlý vlk v podstatě na popud malé lišky chytal ocasem ryby na ledě, což způsobilo zamrznutí ocasu a nakonec jeho utržení.

Putin dále uvedl, že ruský zemní plyn přepravovaný plynovody má silnou konkurenční výhodu oproti transoceánské přepravě zkapalněného zemního plynu. Evropa ruský plyn nepotřebuje, Rusko to neovlivní, světové energetické potřeby jsou tak velké, že ruský plyn stačí k uspokojení potřeb kterékoli země. Zavedení cenového stropu na ruský plyn není nic jiného než “hloupý čin bez perspektivy”.

Putin reagoval na obvinění Západu, že Rusko “vyzbrojuje” energetický sektor, a označil taková tvrzení za “nesmysl”. Řekl, že Rusko je sice připraveno “zítra” Nord Stream 1 znovu spustit, ale že je fakticky zablokován. Co se týče plynovodu Nord Stream 2, Rusku “stačí zmáčknout tlačítko a spustí se”.

Od začátku konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem se některé západní země pokoušely uvalit sankce na ruské dodávky energií s tím, že to zadusí ruskou “ekonomickou tepnu”, ale neuspěly. Podle zprávy finského think-tanku z 5. září, příjmy Ruska z vývozu energií za šest měsíců od začátku rusko-ukrajinského konfliktu výrazně převýšily “vojenské výdaje” země a EU zůstala největším odběratelem ruské energie. Podstatou dalšího kola sankcí proti Rusku, které vymyslel Západ, je stanovit Rusku “cenový strop” a vyzvat Čínu a Indii, aby se na něm podílely. Skupina sedmi zemí (G7) se 2. září dohodla na “omezení cen ruské ropy”. Ve stejný den Gazprom oznámil, že plynovod Nord Stream 1 zcela zastaví přepravu plynu kvůli četným poruchám zařízení (jež v důsledku uvalených sankcí nemohou být odstraněny – pozn.překl.).

Preklad: St. Hroch, 11. 9. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore