Cieľom NATO (už od vzniku) je brániť len záujmy hegemóna

Ilustračné foto: flickr

Je dobrým zvykom, že po desaťročiach sa odtajujú dôležité štátne dokumenty a verejnosť do nich môže nahliadnuť. Po mnohých desaťročiach sa odtajujú aj prísne tajné a pred niekoľkými rokmi sa na svetlo dostali dokumenty z obdobia vzniku NATO, ktoré na celú organizáciu, jej poslanie a štruktúru vrhajú celkom nové svetlo.

Obrázok z 23. 8. 1954, v deň, keď Spolková republika Nemecko podpísala zmluvu o NATO,
zľava minister zahraničia Francúzska Pierre Mendés, nemecký kancelár Konrad Adenauer, britský minister zahraničia Anthony Eden a minister zahraničia USA Fohn F. Dulles.

Vo Wikipédii, je popísaný verejnosťou prijímaný naratív o obrannom charaktere NATO, ktoré vzniklo 4. 4. 1949 podpisom tzv. Washingtonskej zmluvy ako reakcia na eskaláciu napätia zo strany ZSSR. Jedným dychom sa v jednej z prvých viet hovorí:
Na svojom začiatku bola Severoatlantická aliancia len o trochu viac ako politické združenie.
Z odtajnených dokumentov však vyplýva, že všetko bolo inak.

Už necelých 10 rokov po porážke v 2. svetovej vojne sa Nemecko hospodársky postavilo na nohy a jeho kancelár Konrad Adenauer sa v medzinárodnom kontexte snažil vrátiť Nemecku suverenitu a dôstojné postavenie v medzinárodnom spoločenstve. Naviac, od začiatku v Nemecku existovali silné snahy o znovuzjednotenie.

Tajné memorandum pre ministra zahraničia USA z 28. 9. 1963 osvetľuje, že USA v čase znovuvzkriesenia nemeckej hospodárskej sily strašil príklad zo začiatku 20-tych rokov, keď vlády Nemecka a ZSSR pod tlakom medzinárodnej izolácie a represií podpísali 16. 4. 1922 v Rapalle pri Janove dohodu o spolupráci, ktorá umožnila Nemecku obchádzať Versailleskú zmluvu a pomohla Nemecko rýchlejšie militarizovať. Následne pakt „Molotov – Ribbentrop“ bol prekvapujúci len pre tých, čo boli plne odkázaní na oficiálnu rétoriku, pretože bol priamym a logickým dôsledkom tejto dohody.

USA teda prijali rozhodnutie neopakovať chybu po prvej veľkej vojne a pomôcť Spolkovej republike Nemecko plne sa integrovať do západoeurópskeho spoločenstva, aby nemuselo bezpečnostné záruky hľadať na východe. Pri tejto snahe o začlenenie Nemecka do Západu bolo nutné hľadať  krehkú rovnováhu so záujmami Francúzska, ktoré nechcelo pripustiť, aby Nemecko bolo schopné získať bývalú vojenskú silu a nechcelo pripustiť zdieľanie spoločných vojenských tajomstiev.

Celú medzinárodnú situáciu a ciele politiky USA a Veľkej Británie v Európe vysvetľoval britský minister zahraničia Eden ministrom zahraničia Beneluxu 11. 9. 1954 v rámci prípravy na veľkú konferenciu 9 západoeurópskych mocností, ktorá sa mala konať 28. – 29. 9. 1954 v Londýne. Z tohto stretnutia existuje prísne tajný záznam, ktorého kópie dostali do rúk len zúčastnení ministri a minister zahraničia USA (z tohto zdroja o ňom vieme dnes).

Nie je náhodné, že túto dôležitú diplomatickú prípravu absolvovali práve ministri zahraničia Beneluxu, ani to, že centrála NATO a dnešnej EÚ je v Bruseli. Z kontextu zverejnených dokumentov (USA) je zrejmé, že už koncom 40-tych rokov, keď vznikala dohoda o voľnom obchode s uhlím a oceľou, sa o tomto jadre európskej integrácie hovorilo ako o Európskej únii. Až od času prijímania západného Nemecka do spoločenstva sa tento pracovný názov zmenil na Západoeurópsku úniu.

Dokument hneď v úvode konštatuje zložitú medzinárodnú situáciu, pretože Francúzsko odmietlo iniciatívu USA, ktorá počítala s rýchlou a priamočiarou integráciou Nemecka do západnej Európy a ktorá viedla k podpisu Parížskej zmluvy z 27. 5. 1952. Táto zmluva by položila základ EÚ už na začiatku 50-tych rokov a počítala so vznikom spoločnej nadštátnej štruktúry z krajín Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko, Francúzska a Talianska.

Zmluva počítala s takou hlbokou integráciou, ktorá by viedla k vzniku spoločnej paneurópskej armády. Nebola však ratifikovaná parlamentom Francúzska. Ako vedľajší poznatok sa črtá, že EÚ bola od samého začiatku projektom USA. Ciele tejto politiky boli dva. Po prvé, zabrániť, aby sa Nemecko stalo v Európe veľkým samostatným a nezávislým hráčom, a po druhé, vzhľadom na pretrvávajúce obavy ostatných štátov z nemeckej dominancie, ostanú vojská USA trvale prítomné v Európe ako stabilizujúci prvok.

Po zlyhaní amerického plánu sa iniciatívy ujala Veľká Británia a pokúsila sa zostaviť zmluvu o NATO tak, aby bola prijateľná pre Nemecko aj Francúzsko a aby sa podarilo dosiahnuť hlavné ciele aj za cenu prípadnej izolácie Francúzska. Americká iniciatíva počítala s tým, že účasť Nemecka v zjednotenej armáde Európy úplne eliminuje možnosť návratu nemeckého militarizmu. Britský prístup počítal so samostatnou nemeckou armádou, ale na druhej strane ju mal podriadiť spoločnému veleniu tak, aby jednak nemecká armáda nemohla konať samostatne, a jednak aby bolo Nemecko limitované v možnostiach výzbroje (konkrétne od začiatku sa malo Nemecku zabrániť získať jadrové, biologické a chemické zbrane).

Anthony Eden ministrom Beneluxu v diplomatickom jazyku povedal, že toto bude pre Nemecko prijateľné len vtedy, ak tieto pravidlá nebudú pre Nemecko diskriminujúce. V normálnej ľudskej reči to znamená, že podobným pravidlám sa budú musieť podriadiť armády všetkých členských krajín NATO. Že budú úzko podliehať spoločnému veleniu a nebudú úplne samostatne rozhodovať o svojej štruktúre a výzbroji. Presne toto bola príčina, prečo Francúzsko vystúpilo z vojenských štruktúr NATO a niekoľko desaťročí hľadalo samostatnú, akoby neutrálnu vojenskú cestu.

Zo zápisu zo stretnutia Anthony Edena s ministrami zahraničia Beneluxu stojí za zmienku ešte jedna drobná časť textu. Na strane 2, v odseku 4, bode b) Eden hovorí, že text Bruselskej zmluvy (o založení Západoeurópskej únie), najmä jeho článok VII, sa dnes s ohľadom na otázku začlenenia Nemecka môže javiť ako iritujúci, ale toto znenie bolo zvolené preto, aby nedráždilo podozrievavosť ZSSR.

Keď si toto preložíme do ľudskej reči, znamená to, že zmluvy o EÚ a NATO nie sú samonosné dokumenty a nesmieme ich znenie brať doslova. Je za nimi mnoho tajných dohovorov, štruktúr a kultúra, ktorá je ich neoddeliteľnou súčasťou. Naši vrcholní politickí predstavitelia museli pri podpise týchto zmlúv vedieť o všetkom, ale verejne nám to nepovedali. Nie náhodou o vstupe do NATO nebolo v záujme vládnucich strán vyhlásiť referendum a podobné referendá v nových členských štátoch boli spravidla iniciatívou skupín, ktoré chceli vstupu zabrániť.

Po prijatí vyššie široko citovaného dokumentu pripravil minister zahraničia USA ešte v ten istý deň (10. 9. 1954) memorandum pre prezidenta s odporúčaniami, ktoré pre prípravu na Londýnsku konferenciu 9 mocností už reflektovali celý britský návrh Anthony Edena prerokovaný v Bruseli. To, čo sme si povedali vyššie, v tomto memorande podčiarkuje tento odsek: „Paralelne s týmto krokom (pozn.MM: prijatie Nemecka do NATO) je potrebné v NATO dosiahnuť dohodu o efektívnejšej vojenskej integrácii. Keď Nemecko prijme členstvo v NATO, bude tak samozrejme viazané týmito dohodami. … Ako vedľajší výsledok to bude obmedzovať samostatnosť všetkých vojenských síl v Európe, ktoré podpíšu dohodu o NATO, teda aj všetkých nemeckých vojsk.

O 10 rokov neskôr, 13. 8. 1965, mohol teda Thomas L. Hughes, asistent ministra zahraničia pre otázky tajných služieb, napísať do podkladov pre memorandum prezidentovi Johnsonovi hneď do abstraktu túto vetu:
(1) NATO sa stalo všeobecne akceptovaným nástrojom dominantnej prítomnosti USA v Západnej Európe, a to aj politickej, aj vojenskej.

Písané pre: https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2018/12/17/ake-bolo-skutocne-poslanie-nato-a-komu-sluzi/ (upravené)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore