Čaká nás nový ekonomický svet?

Obrázok od Tumisu z Pixabay

prof. Husár v diskusii

V duchu nadpisu musím spomenúť knihu Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí, v ktorej vytvoril Keynes teóriu dnes známu ako makroekonómia. Priamo v nadpise uvádza tri rozhodujúce ekonomické javy ekonomiky, ktoré sú vo vzájomnej súvislosti, a všetky tri sú dnes v kríze. Nadväznosť a podmienenosť zamestnanosti úrokov a peňazí plasticky vysvetlil, hlavne ich spolupôsobenie.

 
Tvrdí, že slobodný trh, ponechaný sám na seba, neposkytuje vždy spoločnosti optimálny prospech, a že keď zamestnanosť stagnuje, ako sa to priam katastrofálne stalo vo veľkej kríze v roku 1929, musí zasiahnuť vláda. Guvernér FEDu A. Greenspan vo svojom diele Vek turbulencií píše: „Bolo obťažné nájsť niekoho, kto by nebol silne ovplyvnený Demokratickou stranou a J. M Keynesom a jeho myšlienkou o veľmi silenej úlohe, ktorú by vláda mohla a mala hrať pri ovládaní ekonomických záležitostí“. Kniha Keynesa je mimoriadna kniha. Fascinovali ma. Dnes ekonomickí experti strán o nej asi ani nevedia. Jasne o tom hovorí tento citát:
 
Pán Šimečka, pred parlamentnými voľbami Ste nás v Jednote dôchodcov na Slovensku uisťovali, že výrok Vášho kolegu Helebranta, že dôchodky na Slovensku sú vysoké bol inak myslený a sľúbili Ste nám, že na dôchodky nebude Progresívne Slovensko siahať. Pán Šimečka, oklamali Ste nás a nedodržal Ste vaše slovo. Chlapské by bolo aspoň povedať, že jediným konsolidačným opatrením Progresívneho Slovenska je brať dôchodcom dôchodky a ľuďom sociálne istoty. Vytvára sa neustále dojem, že 13. dôchodky budú zodpovedné za to, že Slovensko príde o financie z Plánu obnovy a odolnosti. Chcem Vám pripomenúť, že jedna z tém, o ktorých sme sa spoločne rozprávali, bol aj pomer vyplácaných dôchodkov k HDP. Na Slovensku približne 8% HDP, priemer krajín EÚ 13,5% HDP“.
 
Zásadný ekonomický problém, ktorý dnes rezonuje, spočíva v peniazoch.  Udomácnil sa dosť povrchný pohľad na to, čo sú peniazePeniaze sú z ekonomického hľadiska čokoľvek, čo slúži najmä ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok, teda prostriedok výmeny tovarov a služieb za iné tovary a služby a zúčtovacia jednotka, teda meradlo cien; peniaze z právneho hľadiska sú najmä zákonné platidlo.
Peniaze však majú až 5 funkcií, ktoré dôkladne vysvetlil prof. I. Karvaš. Dnes, žiaľ aj banky, sa zabudlo na to, že peniaze sú uchovávateľom hodnôt. Totiž ľudské konanie  sa neobmedzuje len na uspokojenie bezprostredne prítomných potrieb, ale vyznačuje sa aj starostlivosťou o zaistenie budúcich potrieb; zato vznikol pojem úspory.
 
Stačí, aby som spomenul niekoľko pojmov, ako papierové peniaze, svetové peniaze, úverové peniaze, peňažná kríza, obeh peňazí, či rýchlosť obehu peňazí a výmenný kurz či hodnota. Čitateľ nevie čo je čo.
Už viackrát som písal, že výmenný kurz Sk a eura nebol stanovený vedecky; máme viacero teórií výmenných kurzov. Mal byť 19,18 Sk za 1 euro. Dôsledky čitateľ pozná.
Ba čitateľ bežne číta v tlači nadpisy ako tento: „Spolupracujúci obvinený Suchoba: Musel som uplácať. Percento, protislužba, subdodávka – bolo to rôzne (+ video)“.
 
Prečo?
 
Nie je to iba u nás. V roku 2000 znamenali podniky Enron, či WorldCom niečo mimoriadne a dnes sú hanbou podnikania, ukázali sa ako podvodníci. V roku 2001 bol Enron siedmym najväčším podnikom v USA. Ich expanzia bola založená na prepracovanej sieti lží. Riaditelia nadhodnotili príjmy podniku a zatajili dlhy. Finančný úradník S. Sulivan mal ročný plat 700 000 USD a mal tzv. opciu na sklad (stock option) v hodnote 10 mil. USD. Po 10 rokoch bol vyhodený a zatvorený pre falšovanie účtovníctva. Krátko po tejto udalosti aj WorldCom skrachovala. Vyhodili 17 000 pracovníkov. Tieto dva príklady jasne dokumentujú, že sledovanie vlastného záujmu, hlavný princíp kapitalizmu, znamená, že ľudia porušujú nielen ľudskú etiku ale aj zákony. Mnohí vedúci podnikov si myslia, že ich príjmy majú byť mimo kontroly. Je to jasný príklad konfliktu medzi súkromným záujmom a sociálnym záujmom.
Už aj tieto fakty hovoria, že musíme vidieť vzniklé problémy širšie.
 
Ozaj potrebujeme radikálne zmeny.
 
Je tu globalizácia s konkrétnymi dôsledkami, rozpormi. Nový ekonomický fenomén. Ale je aj nadnárodná štruktúra, ktorá globalizáciu presadzuje, vnucuje. Nielen v Európe je civilizácia v kritickom štádiu. Najkoncentrovanejšie sa to prejavuje v tom, že aj vďaka ohromnej expanzii vedy,  prebiehajúcej  vedeckej revolúcie hlavne vďaka umelej inteligencii, čo indikuje možnosť obohatiť pojem zdroje o vedomosti, nepociťujeme diktát prírodných zdrojov.
 
Vďaka globalizácii však  dochádza k odľučteniu ekonomiky (naše automobilky a vlastníci v zahraničí), teda dochádza k odcudzeniu človeka k človeku a odcudzeniu vzťahu človeka k prírode, ekologická kríza. Konkrétne sa to prejavuje v tom, že v súčasnom ekonomickom svete vznikol nový rozpor, ktorý spočíva v globálnom zhodnocovaní kapitálu, čiže globálny podnik na jednej strane vo svojich strategických plánoch a reálnom fungovaní nekompromisne kalkuluje s využitím doslova celoplanetárneho priestoru, jeho podmienky a faktory, no na druhej strane zhodnocovanie svojho kapitálu dôkladne a dôsledne podriaďuje svojim ziskovým kritériám a egoistickým záujmom bez ohľadu na ekonomické, sociálne či ekologické dôsledky.
Ďalším rozporom je, že sa dnes priam obnažuje a vyostruje rozpor medzi rastúcou tvorbou bohatstva a prehlbujúcou sa nerovnomernosťou jeho rozdeľovania. 400 multimilionárov má viac bohatstva ako polovica svetového obyvateľstva. A jadrom ekonomickej vedy, ako to napísal Keynes, je riadenie výroby, akumulácie a distribúcie outputu ekonomiky. To dnešná ekonomická realita ignoruje.
 
Vážny rozpor fungovania ekonomiky spočíva aj v tom, že objektívne rastúca závislosť medzi účastníkmi a aktérmi  hospodárskych a kapitálových transakcií sa pod doterajším vplyvom globalizácie deformuje na rastúcu závislosť čoraz väčšej časti ľudstva  od rozhodovania čoraz menšieho počtu nadnárodných korporácií, finančných skupín, špekulantov a nimi ovládaných inštitúcií, aj vládnych. Dochádza k redistribúcii ekonomickej moci na celosvetovej úrovni. Ba aj politickej moci. Dnes to všetko všeobecne ovplyvní, žiaľ, aj vojna na Ukrajine.
 
Dôjde k znehodnoteniu peňazí na celom svete. Uvedomujú si to ekonomickí experti strán?
 
Ekonómia ako veda skúma ekonomický život okolo nás. Aj A. Smith, K. Marx a J.M. Keynes v ich dielach jasne ukázali, ako by vlády mali riadiť agregovaný dopyt, output, aby stimulovali výrobu a zamestnanosť. Spomenul som niektoré extrémne protirečivé prejavy a dôsledky dneška. Z nich plynie, že potrebujeme nový ekonomický svet. Nositeľ Nobelovej ceny J. Stiglitz si zvolil výpovedný nadpis svojej knihy Globalizácia a nespokojenci.
Dnes sa nesvätia zákony ekonómie a lož sa prijíma ako smer života ekonomiky. Globalizácia sa opiera o obsahový odklon od toho ako má fungovať ekonomika. A tak podniky obchádzajú ekonomické pravidlá, špekulujú ako neplatiť dane a bežia mimo krajiny. Veľkým problémom je aj to, že dnes predovšetkým panuje bankokracia, nie ekonomická veda o hospodárstve.
Schránkové firmy nie sú riešením.
 
Záver
Charakter a ostrosť vyššie spomenutých rozporov vypovedá o tom, že dejinný vzorec, či paradigma dnešnej, všeobecne, spoločnosti sa prežila a ekonómia nehľadá riešenia. Ak sa vývoj, hlavne globalizácia nemá obrátiť  proti samotnej civilizácii, vyžaduje novú, všeľudsky dôstojnú paradigmu.
Naši vodcovia musia pochopiť, že 21. storočie nemôže prežiť s etikou 20. storočia. Z toho vyplýva pre vedu, ktorej objektom je hospodárstvo, ekonomika, nová úloha. Univerzity a fakulty je tu čas pre Vás. Veda je bázickou formou osvojovania si sveta. Ekonómia potrebujeme nové hypotézy. Nepotrebujeme zvady a neznalosti ekonomických expertov strán. 
Potreba objektívneho poznania prevratných dnešných zmien je ozaj akútne potrebná. Sme na rázcestí. Nemôžu to riešiť potulní ekonómovia. 
Globalizácia nie je riešením.
 
 
Prof. J. Husár
Bratislava 8/5/2024

Pôvodne vyšlo: https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/absurdity-nasej-doby-nielen-na-slovensku/

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore