USA připravují druhou Ukrajinu na východních hranicích Ruska

Obrázok od David Mark z Pixabay

Finančník a politolog Alexandr Losev*) a jeho poslední vystoupení v pořadu Dmitrije Kulikova”Formula smysl” rádia Vesti FM, kde Losev hovoří o nové vojenské hrozbě na východě Ruska:
Japonsko se konečně přestalo maskovat a přijalo doktrinální dokumenty:
•             Národní obrannou strategii;
•             Národní bezpečnostní strategii;
•             Rozvoj sil sebeobrany;  (nikoli tedy už „Síly národní sebeobrany“…)
Všechny tyto akce jsou koordinovány s Pentagonem.
Japonsko, které na své ozbrojené síly vydávalo asi 1 % HDP (HDP Japonska činí asi 5 bilionů dolarů. 1 % je 50 miliard dolarů, což je srovnatelné s rozpočtem ruského ministerstva obrany. Nově to je 200 miliard dolarů ročně, což je dost závažné…
 
 
K: Tak co, přitáhl jste opět nějakou informační bombu, Alexandře? Vy jste vlastně nebezpečný člověk, když pokaždé vykopete nějakou …
 
L: Inu, hledám Kámen mudrců a pokaždé vyhrabu nějaké čuňárny…
 
K: Jakou bombu dnes máte?
 
L: Rusku znovu vznikl „starý“ protivník, nímž se Rusko v minulém století dvakrát střetlo. A právě v minulém týdnu jsme si připomínali 119. výročí legendárního hrdinského činu křižníku pacifické eskadry „Varjag“ proti 6 japonským křižníkům a 6 japonským minonoskám.
 
Náš milovaný Rand Corporation nečekaně umístil minulý týden na svých stránkách odkaz na 3 japonské dokumenty (výše uvedené). A časopis amerického zamini Foreign Affairs minulé úterý napsal: – „V geopolitice si málokdy uvědomíme, že probíhá tektonický posun – v momentě kdy probíhá“ – to psali v den vypuknutí zemětřesení v Turecku. Výjimkou byly – vypuštění sovětského Sputniku, pád Berlínské zdi a teroristický akt 11. září.
 
Takže oni vyslovili historický moment: – Japonsko se přestalo maskovat a přijalo ony doktrinální strategické dokumenty ministerstva obrany, odsouhlasené s Pentagonem.
 
Japonsko, které na své ozbrojené síly vydávalo asi 1 % HDP (HDP Japonska činí asi 5 bilionů dolarů. 1 % je 50 miliard dolarů, což je srovnatelné s rozpočtem ruského ministerstva obrany. Nově to je 200 miliard dolarů ročně, což je dost závažné.
 
Na co hodlají ty prostředky vynaložit? Na změnu rovnováhy sil ve světě. Ukazuje se, že Japonsko má své národní zájmy. Problém je v japonské legislativě, přijaté na konci války, – kterou se chystají změnit. Budou vtahovat stále více obyvatel. Zřejmě potřebují do Chrámu Samurajů nové duše…
 
V materiálu se píše, že události kolem Ukrajiny se dají očekávat i v tichomořském prostoru – Američané tedy chystají z Japonců „nové Ukrajince“ – t.j. Banderovci budou pod jinou vlajkou.
 
K: To napsal čínský Global Times…
 
L: Ano, četl jsem to. Oni ty některé dokumenty Američané ani nepřeložili.
Nejzábavnější jsou zde cíle. Každá strategie musí mít nějaké cíle. Prvním cílem je samozřejmě”Japonsko si zachová svou suverenitu a nezávislos”.
To je velmi komické – u Američany od 2.světové války okupované země, která nemá ani suverenitu ani nezávislost. Právě kvůli jejich závislosti my s nimi nemůžeme uzavřít mírovou smlouvu.
 
A ještě jeden citát, který mě pobavil: – „Japonsko se musí snažit, aby si jeho občanů všude vážili a ctili je po celém světě“ (jakoby si jich nikdo nevážil v době mírové…) – takže, aby si před nimi každý sedl na zadek.
 
Oni dále otevřeně píší, že bez Američanů bojovat nebudou – budou tedy jen nástrojem v jejich rukou. Ve Strategii národní obrany je Rusko zmíněno 19 x, Čína 32 x, Korea 18 x. Takže nepřátelé jsou jasní. Čína je na prvním místě a já jen připomínám, že právě ona přinesla ve 2.světové válce nejvíc obětí – 32 milionů lidí. Takže Čína na vlastní kůži pocítila, co je to militaristické Japonsko. A z dokumentu vyplývá, že Čína, upevňující svou strategickou bezpečnost je hrozbou pro světový řád – přesněji řečeno: – pro ten Američany chystaný řád, založený na jejich pravidlech.
 
Píší tam i to, že Rusko okupuje jejich Kurilské ostrovy, na nichž má umístěny strategické síly, a proto proti nim musí Japonsko postavit svoje strategické síly, včetně ponorek a lodí válečného námořnictva. Takže se chystají s námi bojovat o „Severní území“. Dále píší, že „Tajwan je perlou a drahocenným partnerem a přítelem, s nímž Japonsko sdílí základní hodnoty včetně demokracie.“ – a udělají vše proti tomu, aby si ho ČLR vzala zpět.
 
Nejblížším cílem, zapsaným ve Strategii, je rok 2027 – tedy za 4 roky. Pokud jde o pořadí kroků:
 
1.     Diplomacie a diplomatické možnosti;
2.     Zvýšení obranyschopnosti;
3.     Ekonomické možnosti;
4.     Technologické a výzvědné možnosti;
 
Takže Japonsko chce dalekonosné rakety a neskrývá to, a rakety slíbené kyjevskému režimu, nejspíš převezmou Japonci. Tak aby v jejich akčním rádiu byla Čína, Korea i Rusko.
 
Píší sice o protiúderu, ale my víme, jak dokáží využívat provokací – viz. Vyprovokování vietnamské války Američany (a, koneckonců, i probíhající války na Ukrajině – pozn. překl.), 2.světové války německými fašisty, atd. Tolik ke Strategii národní bezpečnosti…
 
Co je důležité ve Strategii národní obrany?
Důležité není to, že druhá Ukrajina, americká aliance, atd. – ale to, že Japonsko se chystá operovat společně s takovými „velmocemi“, jako Pobaltí, Polsko, a chystá se mít své „Trojské koně“ – chystá se vlézt do Střední Asie a navázat spolupráci s bývalými sovětskými středoasijskými republikami a také s Mongolskem jako trojským koněm proti Číně.
 
Podstata je prostá: – Amerika nutí Japonce, aby bojovali proti jejím protivníkům (Čína, Rusko).
 
A teď, jaké překážky mohou ležet na cestě těchto strategií?
Především ekonomika! V Japonsku není ani zdaleka vše o.k. s dluhem, odlivem kapitálu… Jde totiž o to, že aby dosáhli nějaké technologické úrovně, nesměli by mít za spojence USA.
 
Před pár lety jsme si tu povídali o tom, jak vznikla situace kolem roku 1968, kdy Američané svrhli Charlese DeGaulla, přibrzdili Japonsko a západní Evropu vymyšlením „Třístranné komise“.
 
Tehdy úhrnný HDP západní Evropy a Japonska dosáhl parity s HDP USA, a bylo je třeba přibrzdit.
Potom jsme viděli Japonsko, nazývané „Asijským tygrem“ ke konci 80.let, kdy Amerika zakoušela skutečnou hospodářskou krizi ve všech segmentech („Černé pondělí“ na burze v říjnu 1987), bylo Japonsko skutečnou lokomotivou světové ekonomiky – jak ji Američané rychle vyřídili. A už k roku 89, když dosáhli toho, že Gorbačov všechno zradil a následně SSSR přestal existovat, zaměřili ze na Japonsko, kterému zajistili 20 let stagnace. Nejdřív tam nafoukli investiční bubliny, které pak vypustili, zakázali Japoncům devalvovat yen proti dolaru, přinutili je skupovat americké dluhopisy, omezili přístup Američanů k japonským technologiím a prodej japonské elektroniky v USA, atd. –  a tak projeli Japoncům obličejem po stole, že ceny nemovitostí padaly v Tokiu 30 let!
 
A teď se Japonsko vydalo cestou USA a západní Evropy. Mnoho výrob přesunuli do Číny – tedy postindustriální ekonomika. Takže je v závislosti na kooperacích stejně jako USA a záp. Evropa – což přinese velké komplikace. Nicméně oni ty vazby zpřetrhají. Jestliže zvolili cestu války a podle kodexu Bušidó si zvolili smrt, tak k tomu dřív nebo později dojde.
 
Tady, kdo má oči, ten vidí. Nesmí ale jen skákat po povrchu dokumentů, ale musí s nimi umět pracovat. Vše je, bohužel, velmi vážné, protože Američané se rozhodli využít Japonska jako údernou sílu proti Číně, proti nám, Severní Koreji. Budou je vyzbrojovat, pumpovat tam svoje prostředky, donutí obrodit vlastní vojensko-průmyslový komplex, vyrábět vlastní rakety a další útočné prostředky, flotila dostane ponorky (na čemž už pracují). Kromě toho se tam objeví i kybernetická vojska – v příštím dokumentu ukáži v jakém množství a na co sází… Takže přejděme k nejzajímavějšímu dokumentu, který dokonce ani Rand nepřeložil do angličtiny, takže jsem musel použít strojového překladu z japonštiny:
 
Plán rozvoje sil obrany
Vidíme-li, jaké úkoly kurátor Japonska před Japonce staví, musíme se podívat na prostředky. Kodex Bušidó končí těmito slovy: „Nedovol druhým, aby tě překonali na cestě samuraje a vždy buď užitečný svému pánu“.
 
Jak to tedy chtějí Japonci udělat?
·       Dalekonosné útočné prostředky, které jim v první etapě dodají Američané, dále je budou společně vyvíjet;
·       Více branců – prudké zvýšení stavu armády a námořnictva;
·       Úplná koordinace svých kroků s USA a součinnost s NATO – (vtažení Japonska do AUKUS);
·       Hyperzvukové rakety, síly protivzdušné a protiraketové obrany;
·       Umístění prostředků do vesmíru;
·       Kybernetická vojska, kybernetické velení. Do kybervojsk chtějí zařadit 2 miliony lidí!
 
Pokud jde o postup posledního, pak pořadí je následující – moderní válka se vede třemi směry – tzv. 3K:
 
1.     Kognitivní válka – rozbít schopnost obyvatelstva (vlastního) vnímat, co se děje, útok na symbolické oblasti, útok na vědomí (viz. Co se událo na Ukrajině, kdy úplně přeformátovali celý národ;
 
2.     Kybernetická válka (3.světovou válku lze skončit během sekund, převezmeme-li kontrolu nad všemi kritickými oblastmi protivníkovy infrastruktury);
 
3.     Kinetické dobití protivníka;
 
Dále pak:
·       Prudké zvýšení počtu lodí a letadel a jejich vybavení systémem АEGIS, rozšíření ponorkového loďstva a celé flotily minolovek
·       Válečné medicínské síly – (pamatujeme si „oddíl 31“ – kdy prováděli naprosto nelidské experimenty na zajatcích, obyvatelstvu okupovaných území – za něž nebyli nikdy potrestáni, s výjimkou těch, kteří spadli do naší okupační zóny). Američané naopak využili tyto poznatky ke zvýšení svých vědomostí o lidských možnostech atd.
·       Upevnění americko-japonské aliance (i stylistika dokumentů se velmi podobá zprávě Rand Corporation, takže jim je nejspíš Američané pomohli napsat), pravidelné společné manévry;
·       Vedení informační války v cizích jazycích, s využitím sociálních sítí, atd.;
 
Takže se Američané rozhodli, že se jim Japonci znovu hodí – k otevření druhé fronty. To vše je velmi nepříjemné pro Čínu, KLDR i pro nás.
 
Japonci zřejmě došli k historickému závěru, že pokud bylo Japonsko hrotem britského a amerického kopí, tak porazili Rusy v Port Arturu a zabrali půlku Sachalinu, ale když byli proti Anglosasům (ve 2.svět. válce), přišli o tu půlku i o všechna ostatní, dříve zabraná území. Proto se jim vyplatí sloužit Anglosasům – taková je jejich pozitivní zkušenost 20. století.
 
Z toho všeho plyne, že Rusko musí být velmi silné…
 
*) Alexander Losev (1970) – ruský finančník a politolog, vystudoval obor řízení raket a kosmických objektů v kosmickém prostoru na Baumanském institutu, a později bankovnictví na Vysoké škole ekonomické. Deset let pracoval v bankovnictví a poté na fondovém trhu, kde dosáhl mezinárodního uznání. V oboru pracuje dosud, je generálním ředitele Sputnik a.s. – správa kapitálu. Je členem předsednictva ruské Rady pro bezpečnostní a obrannou politiku.
 

Preklad: St. Hroch, 15. 2. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore