Sebevražda Západu: hrozba islamizace Evropy

Infiltrací do státních struktur islamistické skupiny zaplétají Starý svět svými sítěmi agentů
Vladimir Prochvatilov           20240608

Obrázok od TheAndrasBarta z Pixabay

europe, Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Marion Maréchal, poslankyně francouzského Národního shromáždění a vnučka zakladatele strany Národní fronta Jean-Marie Le Pena, v rozhovoru pro Le Figaro uvedla, že kontinentální Evropa “čelí existenční hrozbě spojené s migračním proudem a doprovodnou islamizací. Nebezpečí zániku evropské civilizace lze podle ní “shrnout do jednoho strašného zjištění: od roku 2022 přišlo do Evropy více migrantů než dětí, které se zde narodily“.
 
V roce 2022 vstoupilo do EU 3,7 milionu legálních migrantů a 330 000 nelegálních migrantů. V roce 2022 se v EU narodilo 3,88 milionu dětí, což je nejnižší počet od roku 1960. V čele stojí migranti ze Sýrie, Afghánistánu, Nigérie, Konga a Albánie.
 
Americký think tank Pew Research Center odhaduje, že do roku 2050 by se muslimská populace v Evropě mohla v některých zemích přiblížit 20 procentům a ve Švédsku by to mohlo být až 30 procent. “Takto vysoký podíl muslimů by mohl vyvolat sociální a politické konflikty a dokonce i války,” řekl Subhash Kak, ředitel Institute for Politics, Religion and Anthropology na Oklahomské univerzitě a profesor na Oklahomské státní univerzitě (USA).
 
Michael Ley, ředitel Institutu Ludwiga Boltzmanna pro politiku, náboženství a antropologii v Innsbrucku, ve své knize “Sebevražda Západu” píše, že islamizace Evropy je nejviditelnější změnou ve většině evropských společností. Zatímco liberální a vzdělaní občané vnímají rostoucí vliv radikálního islámu s velkým znepokojením a budoucnost kontinentu vidí spíše černě, jejich “takzvaní progresivní odpůrci interpretují probíhající islamizaci jako kulturní obohacení zastaralého národního státu”. Ley konstatuje, že “průkopníci radikální postnacionální Evropy by dnes nejraději zrušili všechny symboly národní identity: původní Evropané se musí vzdát všech národních, kulturních, náboženských a nakonec i tradičních sexuálních identit“.
 
Koncem loňského roku Hans-Georg Maassen, bývalý šéf německé kontrarozvědky Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), v rozhovoru pro rakouskou televizi FPÖ řekl, že Evropa čelí bezprecedentní krizi v důsledku masové imigrace a že islám je dobře připraven Evropu dobýt.
 
Evropané islámu podlehnou,” poznamenal Maassen s tím, že “konečným výsledkem bude postupné zničení naší evropské kultury“.
 
Maassenova varování se mohou stát prorockými, protože Evropa rychle prochází demografickými změnami. Výzkumná agentura Pew Research již zaznamenala, že do roku 2050 by se počet muslimů v Evropě mohl ztrojnásobit na 76 milionů. V dlouhodobějším horizontu PSU Research Review (think tank Univerzity prince Sultána v Saúdské Arábii) předpovídá muslimskou většinu do roku 2200, zatímco v některých zemích EU, jako je Řecko, Irsko, Francie, Belgie a Spojené království, budou muslimové tvořit více než tři čtvrtiny obyvatelstva,” píše maďarská publikace Remix News.
 
Islamistické skupiny zapletly Starý svět do svých agenturních sítí.
 
Zpráva německé kontrarozvědky uvádí, že prudký nárůst extremistických nálad mezi evropskými muslimy přímo souvisí s činností “hlavní džihádistické náborové základny a katalyzátoru džihádistických náborových snah” – nadnárodní islamistické skupiny Tablighi Jamaat -TD (v Rusku zakázané).
 
Uvádí se, že hlavním cílem TD je “islamizace hostitelských společností”: “Cílem všech aktivit TD je dosáhnout přeměny společnosti formované západními hodnotami na islámskou formu společnosti“.
TD byla založena v Indii, ale po jejím rozdělení s ní začali spolupracovat důstojníci MI6, jak našemu listu řekl Ali Rastbin, prezident Pařížské akademie geopolitiky. Poznamenal, že džihád proměnil v nástroj politického boje Lawrence z Arábie a později Britové “upravili” Tablighi Jamaat podle stejného vzoru.
 
Na příkaz britských zpravodajských služeb se TD změnilo v mezinárodní hnutí a zaměřilo své úsilí na konverzi nemuslimů k islámu. Ale tyto snahy nebyly neúspěšné.
 
Islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím v Evropě. Ačkoli za jeho šířením stojí z velké části imigrace a vyšší porodnost mezi muslimy žijícími v Evropě, růst se týká i rodilých Evropanů,” poznamenává Emmanuel Karagiannis, docent obranných studií na King’s College London, v článku na webových stránkách americké vojenské akademie West Point.
 
Odhaduje, že ve Francii je odhadem až 100 000 konvertitů z řad etnických Francouzů. V Nizozemsku konvertovalo k islámu 12 000 rodilých Nizozemců. V Německu 100 000 Němců. Ve Spojeném království asi 63 000 Britů.
 
V Evropě existuje řada hnutí a politických stran ovládaných Evropany, kteří konvertovali k islámu.
 
Sunnitská islámská strana Velké Británie (IPB) vznikla během Rushdieho aféry v září 1989. Stranu založili a vedli Angličan David Musa Pidcock a Němec Sahib Mustaqim Blecher.
 
Sdružení britských muslimů (AOBM) bylo založeno v roce 1974 a tvrdí, že zastupuje zájmy britských konvertitů. AOBM propaguje “britský islám” a tvrdí, že britské tradice jsou “slučitelné s islámem”. Sdružení se zaměřuje na společenské aktivity, jako jsou konference, veřejné přednášky a charitativní činnost.
 
Finskou islámskou stranu založili v roce 2007 finští konvertité Abdulla Tammy a Abdulla Rintala. Má několik set členů. Strana má určitý vliv mezi 40-50 tisíci muslimy ve Finsku (z nichž většina je tatarského původu), podporuje zákaz prodeje alkoholu a genderovou segregaci muslimů. Strana je pro vystoupení Finska z Evropské unie.
 
Islámská rada Španělska (IBS) je jednou z nejaktivnějších islámských organizací v Evropě. Ačkoli je IBS otevřená všem muslimům, její vedení tvoří převážně španělští konvertité.
 
Sdružení muslimů v Řecku (AMG) bylo založeno v roce 2003 s cílem “hájit práva muslimů v několika oblastech”. Přestože současný předseda sdružení Naim el-Gandour je naturalizovaný řecký občan egyptského původu, AMG vedou především řečtí konvertité.
 
” Tablighi Jamaat se během posledních dvou desetiletí zradikalizoval natolik, že se nyní stal hybnou silou islámského extremismu a největší teroristickou náborovou agenturou na světě. Pro většinu mladých muslimů je vstup do Tablighi Jamaat prvním krokem k extremismu … 80 % islámských extremistů ve Francii pochází z řad Tablighi, což přimělo francouzské zpravodajské důstojníky, aby Tablighi Jamaat nazvali “předsíní fundamentalismu”,” uvedl Alex Alexiev, vedoucí pracovník Centra pro bezpečnostní politiku ve Washingtonu.
 
V Evropě salafisté soupeří s TD. V Německu byli do roku 2016 ve veřejném prostoru mimořádně aktivní. Vousatí muži v kalhotách na náměstích německých měst rozdávali korány v německém překladu a hlásali radikální verzi islámu. Salafisté nabírali nové příznivce na takzvaných “islámských seminářích”. Noví muslimští konvertité dokonce trávili svůj volný čas v kruhu salafistů – na jimi pořádaných piknicích nebo fotbalových zápasech.
V roce 2016 německé ministerstvo vnitra zakázalo salafistickou organizaci Pravé náboženství, jejíž aktivisté rozdávali na ulicích korány. Radikální salafisté jsou nyní v ulicích německých měst prakticky neviditelní, ale nikam nezmizeli. “Velká část jejich aktivit probíhá bez povšimnutí veřejnosti,” poznamenává Kaan Orhon, konzultant centra Hayat, které se zabývá deradikalizací islamistů.
 
Noví příznivci se stále častěji rekrutují prostřednictvím osobních kontaktů, komunikace probíhá přes messengery WhatsApp a Telegram,” upozorňuje Orhon. Z tohoto důvodu je pro policii a zpravodajské služby obtížnější monitorovat aktivity salafistů.
 
Samozřejmě ne každý salafista je automaticky terorista, ale každý islamistický terorista v Německu byl salafista,” upozorňují pracovníci německé kontrarozvědky BfV. V prosinci 2017 označil šéf BfV Hans-Georg Maassen počet 11 000 salafistů v Německu za “rekordní”. V roce 2013 bylo podle německé kontrarozvědky v zemi 5 500 salafistů, což znamená, že se jejich počet za pět let zdvojnásobil.
 
Ve Francii je situace mnohem horší.
 
Podle francouzských zpravodajských služeb vzrostl počet salafistů za posledních 15 let z 5 000 na 50 000. V červnu 2019 vydalo francouzské Národní shromáždění zprávu o infiltraci islamistů do institucí veřejného sektoru.
 
Bylo zjištěno, že mezi francouzskými státními zaměstnanci je 21 039 salafistů v evidenci zpravodajských služeb. Z nich 1 500 je obzvláště nebezpečných svým povoláním (policisté, zaměstnanci leteckých a dopravních společností atd.).
 
Ještě větší hrozbou pro upadající civilizaci Starého světa je rozsáhlá evropská síť stovek mešit vybudovaných z tureckých prostředků a pod jednotnou správou Turecko-islámského svazu pro náboženské záležitosti (DITIB). Mešity a infrastruktura DITIB se nacházejí prakticky v každém významném německém městě, od Berlína po Cáchy. Takové mešity jsou dnes prakticky v každé zemi EU. Namaz a kázání v těchto mešitách se obvykle konají v turečtině nebo v dominantním jazyce dané komunity. Největší z těchto mešit otevřel osobně turecký prezident Erdogan.
 
Turecko má v Evropě také dokonale organizované bojové síly, které jsou v případě potřeby schopny nahradit policejní struktury evropských zemí a organizovat udržování veřejného pořádku, pokud stávající evropské instituce z toho či onoho důvodu přestanou zvládat své povinnosti. Řeč je o pantureckém krajně pravicovém hnutí Bozkurt neboli “Šedých vlcích”.
 
Rozvětvená síť mešit sjednocených jednotným vedením spolu s dobře vyzbrojenými oddíly nacionalistického hnutí [“Šedí vlci”] je v podmínkách globální geopolitické krize v Evropě zcela schopna si nárokovat, aby ve svých rukou postupně soustředila moc na všech úrovních přinejmenším v jednotlivých zemích, především v Německu, Belgii a Nizozemsku, kde jsou pozice DITIB a tureckých komunit mimořádně silné. A tím vážně konkurovat anglosaskému nebo jakémukoli jinému projektu evropského protektorátu, pokud se takový projekt vůbec začne realizovat“, – poznamenali analytici Ruského institutu Blízkého východu.
 
Na podzim 2020 Francie, byť opožděně, zařadila skupinu Šedí vlci na seznam zakázaných skupin.
 
V německém Bundestagu již dlouho zaznívají výzvy k zákazu činnosti v mnoha zemích zakázaných “Šedých vlků”, jejichž počet v zemi dosáhl 11 tisíc, ale bezpečnostní služby Spolkové republiky Německo se takovému rozhodnutí brání. V listopadu 2023 Bundestag opět vyzval k zákazu činnosti této skupiny, ale německé bezpečnostní služby to odmítly s odkazem na některé právní překážky.
 
Hans-Georg Maassen se domnívá, že evropští politici aktivně povolují masovou imigraci, protože “chtějí jiné obyvatelstvo….. Čím heterogennější je obyvatelstvo, tím méně je schopno se projevit….. Čím více si politici libovolně přivážejí přistěhovalce z jiných zemí a udělují jim občanství, tím více to ovlivňuje výsledky voleb. Tito migranti pak volí jinak než rodilí obyvatelé. Masové přistěhovalectví je cizí kolonizací naší země.”
 
Podle bývalého šéfa německé kontrarozvědky “země jako Německo a Rakousko mají potřebné nástroje k zastavení imigrace, ale vědomě se rozhodují, že tak neučiní”.
 
Prof. Subhash Kak nevidí žádnou reálnou možnost, „jak zabránit nadcházející náboženské válce v Evropě“, která by podle jeho předpovědi mohla začít, až “po masivní demografické proměně si muslimové budou chtít v Evropě vybojovat samostatné země“.
 
Sebevražda Starého světa, kterou předpovídají nezávislí analytici, bude výhodná pro Spojené státy, které se tak konečně zbaví svého jediného civilizačního rivala.

Preklad: St. Hroch, 9. 6. 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore