„Sad“ roste sám?..

Ilustračný obrázok: Vydavateľstvo TORDEN

Ak chceme porozumieť   skutočnému významu súčasného  spoločensko-politického diania, musíme pochopiť  podstatu systémov  riadenia spoločnosti.

Mnohým sa zdá, že procesy prebiehajú veľmi rýchlo.  Nedávno sme počúvali o „uhlíkovej stope“, ktorú zanechávame a boli sme vyzývaní k šetreniu planéty a zdrojov. Pár mesiacov na to, celý svet postihla „pandémia Covidu-19“ a odrazu  nikomu z ekologických aktivistov neprekážali haldy odpadu v podobe ochranných pomôcok – rúšok, respirátorov, ale aj biologického odpadu. Ľudia si nestihli vydýchnuť od „covidového šialenstva“ a denne sú masírovaní vojnovou  mediálnou propagandou. Mnohí sú unavení, znechutení, majú strach z budúcnosti a stále čakajú, že príde niekto, kto ich zachráni. Iní sa pýtajú, ako je možné, že vládnu takí ľudia akí vládnu, prečo robia to čo robia?

Pred pár týždňami som sa začítala do zaujímavej knihy s názvom „Sad“ roste sám?.. autorov pracovného kolektívu VP, ktorá bola napísaná v roku 2009. A aj keď od jej napísania ubehlo už viac ako desať rokov, vysvetľuje súčasné  dianie.

Autori podrobným spôsobom vysvetľujú a ozrejmujú množstvo dejinných, ale aj súčasných faktorov, ktoré ovplyvňovali a doteraz ovplyvňujú mocenské a spoločenské dianie súčasnej civilizácie a to najmä „Západnej civilizácie“, ktorá  sa  považuje  za najvyspelejšiu  – „elitnú“ civilizáciu vo svete  a uzurpuje si  právo presadzovať svoje hodnoty všade tam, kde jej to vyhovuje. Toto nadradené správanie sa „Západnej civilizácie“ je dôsledkom jej samotnej podstaty a to, že je to „davo-elitárske“ zriadenie založené na koncepcii „biblického projektu“.

Spoločnosť a dianie v nej  sú podľa tejto koncepcie prirovnávané k sadu, cit: „Sad roste sám, sadař se o nej pouze stará – pleje ho, sází nové stromy, roubuje je, zaléva, hnojí a pod.“

Týmito „sadármi – záhradníkmi“ sú myslené „elity“, ktoré vládnu v spoločnosti a od kvality ich intelektu, vzdelania a hodnôt, ktorými sa riadia, závisí celkový stav davo-elitárskej  spoločnosti.  Vládnucou „elitou“ sa na západe a to najmä v USA, ktoré vznikli ako dielo „nového reštartu biblického projektu“,  stávajú ľudia, ktorí prešli dôslednou výchovou a vzdelávaním.   Prísna mocenská  a klanová hierarchia, dovolí občas stať sa členom vládnucej elity aj človeku „z ľudu“, ktorý splnil určité prísne kritéria. Takýmto spôsobom sú postupne vychovávané nové generácie „sadárov – záhradníkov“, ktorí sa „starajú o sad“. Úplne iným spôsobom sa dostávajú k moci „vládnuce elity“ v Európe. Autori ako príklad uvádzajú „rossionské  vládnuce elity“  tej doby, ale tie sa vôbec ničím nelíšili a mnohé  sa nelíšia ani v súčasnosti od „vládnucich elít“ nielen  na Slovensku, ale v celej EÚ. Väčšina z týchto „elít“ sa dostala k moci len vďaka konexiám svojich vplyvných príbuzných, alebo si svoju moc doslova kúpili. Napriek tomu, že nespĺňajú odborné, profesijné a morálne predpoklady, stali sa „vládnucimi elitami“  a vládnu  za pomoci  iných samozvaných umeleckých  a mediálnych elít. Jednou z príčin toho stavu je zámerná degradácia vzdelávacieho systému, ktorý síce chrlí množstvo „formálne vzdelaných ľudí“,  ale bez dôležitého všeobecného prehľadu.  Vedomosti z rôznych odborov, ktoré sú často úzko špecializované, v mnohých prípadoch  nie sú použiteľné ako pre praktický život, tak  ani na riadenie spoločnosti.  Preto máme napríklad v súčasnej vláde množstvo „plagiátorov“ s formálnym vzdelaním, ale bez akýchkoľvek schopností a daností riadiť a viesť štát a to je príčinou všeobecného úpadku nielen slovenskej, ale  celej západoeurópskej spoločnosti.

Ako tie „sady“ v skutočnosti vyzerajú?

Na začiatku treba ozrejmiť, že žiadny „sad nerastie sám, aj keď sa oň záhradník stará“. V prvom rade záleží na kvalite „stromov“, ktoré v ňom rastú. A kvalita stromov závisí nielen od samotnej starostlivosti o sad, ale najmä od prvotnej starostlivosti o mladé stromčeky, ktoré sa pestujú v tzv. „škôlkach“. Pretože ak si do sadu zasadíme plané, neduživé a choré mladé jedince, tak sad nebude nikdy prinášať takú úrodu, akú by mal prinášať.  Veľmi dôležité pre správne fungovanie  sadu, sú  aj rastliny a živočíchy, ktoré v sade rastú  a žijú v symbióze spolu so stromami.

V tejto súvislosti som si spomenula na rozhovor  s mladým biológom, ktorý bol odvysielaný  pred rokmi v českej televízii. Tento mladý muž mal možnosť navštíviť sady, ktoré v tej dobe vlastnila firma Monsanto. Rozprával o tom, aké sú tie sady dokonalé a aké krásne, ukážkové ovocie rodia, ale… Zároveň dodal, že tie sady, napriek tomu, ako dokonale  vyzerajú, sú v skutočnosti mŕtve. Nebolo v nich to, čo robí sad sadom.  Bolo v nich ohlušujúce ticho. Nebolo počuť žiaden bzukot hmyzu a ani spev vtákov. Okrem stromov a trávy pod nimi, tam nebol žiadny iný život.

„Sadárov – záhradníkov“ zaujímali iba výnosy ovocia, ktoré stromy dávali. Boli hnojené obrovským množstvom umelých hnojív a ošetrované agresívnymi  pesticídmi  a insekticídmi.  A k takému sadu, by som prirovnala „vyspelú západnú spoločnosť“, o ktorú sa starajú špeciálne vzdelaní a vyškolení „sadári – záhradníci“. Navonok sa táto spoločnosť tvári ako dokonalá, ale tí ktorí ju riadia,  ju iba umelo udržiavajú. Všetko to, čo im v tejto spoločnosti  prekáža likvidujú a ľudí, ktorí sú ako tie stromy v sade, využívajú  iba na vlastné obohatenie sa a zisk.

Ako vyzerá sad, v ktorom žijeme my samotní? Nuž nie je to dokonale vyzerajúci sad, ktorý rodí navonok bezchybné, prvotriedne  ovocie, ale  v skutočnosti umelé, bez chuti, vône a výživových hodnôt.  A nie je to ani zdravý sad, ktorý rodí  kvalitné a chutné ovocie.  Je to divoký sad, ktorý „sadári“ nechali spustnúť a o ktorý sa nestarajú.  Pretože našich „sadárov – záhradníkov“, okrem zisku, ktorý  ešte môžu vyťažiť zo spustnutého sadu, nič iné nezaujíma.

 A ako končí taký sad?

Ak ho budú „sadári“ len drancovať,  tak sad zahynie.  Ak sa oň začnú starať tak, že sa z neho stane „mŕtvy sad“, tak zahynie tiež. Ale ak začnú v sade hospodáriť  „sadári-záhradníci“, ktorí budú spolu so sadom žiť a nie z  neho  iba žiť, tak dokážu aj zanedbaný sad, plný prerastených stromov, bodľačia a škodcov postupne ozdravovať. Až napokon sad znova začne prekvitať, rásť a prinášať úrodu. „Divoký sad“, bol založený v dobe, keď „sadári – záhradníci“  neboli iba privilegovanou vrstvou, ktorá sa  o sad síce stará, ale iba kvôli tomu, aby z neho mohla čo najviac vyťažiť.  Boli to záhradníci, ktorí mali snahu, aby  sad  prosperoval a   slúžil  všetkým jeho obyvateľom. Žiaľ, skupine záhradníkov sa zapáčila úloha privilegovanej vrstvy, ktorá môže zo sadu žiť.  Chcú len zbierať úrodu a kvôli nenásytnosti a lenivosti nechali sad spustnúť a vo veľkej miere rozkradnúť . Nezaujímal ich  a doteraz nezaujíma „budúcnosť vlastného sadu“.

Táto situácia  je spôsobená obrovskou a neriešiteľnou krízou kapitalizmu a úplným zlyhaním pseudosocializmu. Snaha prekonať  vzniknutú situáciu spoločným zbližovaním a prelínaním sa týchto systémov, spôsobila   ešte väčší  politický a ekonomický  rozvrat  a vyvrcholila vojnou vo všetkých jej podobách.

Chamtivosť oboch skupín „sadárov“ a ich túžba vlastniť viac a viac je spojená s obrovským rozmachom technológií, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú  v čoraz kratších časových intervaloch. To, čo malo v prvom rade slúžiť na úplné ovládnutie sadu, sa im postupne začalo vymykať z rúk a „sad – spoločnosť“ sa už nedá tak ovládať vedomosťami ako to bolo pred  storočím.  Uvediem iba malý príklad.

 Telefóny.  Mnohí z nás si ešte pamätajú  staré čierne telefóny, kde sa telefónne  číslo manuálne vytáčalo. Neskôr to boli modernejšie typy telefónov s tlačidlami. Kým pred storočím  telefón používala privilegovaná vrstva, po druhej svetovej vojne sa jeho používanie rozšírilo aj do domácností, až kým sa nestal bežným prostriedkom komunikácie. Počas posledných desaťročí nastal veľmi rýchly  vývoj mobilných telefónov a staré telefóny vystriedali najmodernejšie typy mobilov,  s ktorých obsluhou  nemajú problém úplne malé deti, kým staršej generácii ich ovládanie spôsobuje často hlavybôľ.

A práve táto situácia, v ktorej sa ľudstvo ocitlo, keď mnoho ľudí tým, že sa začali  prispôsobovať tlaku doby a získavať aj iné vedomosti a zručnosti, ktoré presahujú vedomosti a zručnosti elít, sa pre vládnuce elity stala neprijateľnou. Najmä po tom, keď ľudia čoraz viac zisťujú, že je možný aj iný spôsob života, bez nadvlády elít, ktoré rozhodujú o bytí či nebytí človeka.

S týmto všetkým súvisí súčasná situácia. A aj keď autori poslednú časť štvrtej kapitoly nazvali „odbočením od témy“, práve tá  vysvetľuje terajší stav spoločnosti. A to, že sa „sadári – záhradníci“ rozhodli  súčasný sad zlikvidovať  a  akýmkoľvek spôsobom  zrealizovať „Veľký reset“ biblického projektu.  Aby bolo ľudstvo znova dobre ovládateľné, chcú ho modernými spôsobmi a sofistikovanými postupmi  vrátiť  vo vývoji minimálne sto a viac rokov dozadu. Tento návrat späť  sa týka nielen vedomostí, či technológií, ale ide hlavne o zníženie počtu obyvateľov planéty.

Žiaľ, mnohé tieto egocentrické „elity“,  sú úplne odtrhnuté nielen od reality, ale najmä duchovnej podstaty života.   A keďže  si život nevážia, tak  si vôbec neuvedomujú nebezpečenstvo svojich plánov. Pretože svojím konaním neohrozujú iba ľudstvo, ale celú planétu.

Znalosti, ktoré prináša kniha „Sad“ roste sám?.. sú nielen informáciami, ktoré vysvetľujú súčasné dianie, ale najmä návodom na záchranu a obnovu spoločnosti.

„Sad“ roste sám?..

Autor: Pracovný kolektív VP

Preklad: Autorský kolektív Leva-net

Knihu vydalo vydavateľstvo KSBPRESS.CZ,

Distribúcia: Vydavateľstvo TORDEN

Devana

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore