PAVOL JANÍK: Prídavné meno je podstatné (rozhovor)

portrét Pavol Janík - rozhovor

Národné osvetové centrum (NOC) v prvej polovici roka 2013 požiadalo o rozhovor vtedajšieho šéfredaktora časopisu Spolku slovenských spisovateľov LITERÁRNY TÝŽDENNÍK (LT) Mgr. art. Pavla Janíka, PhD. Uvedená inštitúcia však interview nikdy nepublikovala. Vzhľadom na to, že prezentované myšlienky nestratili aktuálnosť, prinášame ich čitateľom v súčasnosti.

NOC: Od roku 2010 pôsobíte ako šéfredaktor LT, no ešte predtým ste sám pravidelne v tomto médiu publikovali. V čom je dnes LT iný, odlišný od LT, v ktorom ste začínali uverejňovať svoje prvé texty? Čo je pre vás ako šéfredaktora v novinách s prívlastkom „literárne“ najurčujúcejšie? Ako vy vidíte ďalšiu existenciu LT?

PAVOL JANÍK: Ak dobre počítam, vaša prvá otázka obsahuje ďalšie tri, alebo aspoň si vyžaduje tri odpovede:

1/a: V LT som publikoval od jeho vzniku koncom roka 1988. Odvtedy padol jeden spoločenský systém (socializmus) a medzičasom sa rúca druhý (kapitalizmus); rozdelilo sa Československo; vznikla Slovenská republika, ktorá už stihla vstúpiť do Európskej únie, NATO a menovej únie; vystriedalo sa 14 slovenských vlád – štvrtá vláda Petra Colotku (1986 – 1988), Ivana Knoteka (1988 – 1989), Pavla Hrivnáka (1989 – 1989), Milana Čiča (1989 – 1990), Vladimíra Mečiara (1990 – 1991), Jána Čarnogurského (1991 – 1992), druhá V. Mečiara (1992 – 1994), Jozefa Moravčíka (1994 – 1994), tretia V. Mečiara (1994 – 1998), Mikuláša Dzurindu (1998 – 2002), druhá M. Dzurindu (2002 – 2006), Roberta Fica (2006 – 2010), Ivety Radičovej (2010 – 2012), druhá R. Fica (2012 – doteraz) a vymenilo sa 7 šéfredaktorov Literárneho týždenníka – Vincent Šabík (1988 – 1990), Ľuboš Jurík (1990 – 1991), Pavol Števček (1991 – 1995), Ján Majerník (1995 – 1996), Peter Holka (1996 – 1999), Jozef Bob (1999 – 2010) a Pavol Janík (2010 – doteraz); vystriedali sa aj vydavatelia LT – Zväz slovenských spisovateľov a následne obnovený Spolok slovenských spisovateľov (pôvodne vznikol v roku 1923 a v roku 1949 sa stal súčasťou Zväzu československých spisovateľov ako jeho slovenská sekcia). Všetky uvedené vývojové odlišnosti sa prejavili aj na rozličných aspektoch pôsobenia LT. Z rýdzo literárneho hľadiska sa modifikovali estetické priority dané najmä osobnosťami šéfredaktorov. Z inštitucionálneho pohľadu sa podstatne transformovali existenčné podmienky LT – od komplexne finančne zabezpečenej početnej redakcie cez doznievajúce štádium redakčného tímu zamestnaného v niekdajšom Národnom literárnom centre (NLC, dnes Literárne informačné centrum – LIC) na základe zmluvy NLC so Spolkom slovenských spisovateľov (SSS) až po súčasnú fázu (od nástupu prvej Dzurindovej vlády, ktorá presunula LT do grantového, respektíve dotačného systému MK SR, čo sa prejavilo znížením všetkého, vrátane periodicity).

Mimochodom – osobne som v uvedenom časovom intervale (1988 – 2010) popri publikovaní v Literárnom týždenníku a mnohých domácich i zahraničných periodikách a antológiách vydal zbierky básní: Hurá, horí! (1991), Niekto ako boh (1998), Buď vôňa tvoja (2002), Kmitočet tvojich bokov (2002), Divadlo Život / Teatr Život (Bulharsko, 2003), Táranie nad hrobom (2004), Oprava Titanicu / Počinka Titanika (Ruská federácia, 2004), Oprava Titanicu / Popravkata na Titanik (Macedónsko, 2005), Z pekna šťastie (2006), Zašifrovaná jeseň (2007), Třetí skupenství muže (Česká republika, 2009); knižné súbory aforizmov: Dobrá zrada nad zlato (1996), Satanovisko (1999), Pes hore bez… 101 psín (2000), Špinavé čistky (2002); dramatické diela: Škrupinový zámok – rozhlasová hra (1988), Súkromný striptíz – divadelná hra (1992) a televízna hra (1997), Maturitný oblek – Veselá tragédia – divadelná hra (1992) a rozhlasová hra (1992), Pasca na seba – divadelná hra (1995), Nebezpečné veselohry – tri divadelné hry (Slovensko, 2003), Nebezpečné veselohry / Dangerous Comedies (Kanada, 2004), Nebezpečné veselohry / Opasnyje komedii (Ruská federácia, 2006), Nežná klauniáda – rozhlasová hra (2004), Bez motívu – rozhlasová hra (2005), Bez zábran – rozhlasová hra (2005), Bez záruky – rozhlasová hra (2006); knihy z oblasti literatúry faktu: Dešifrovaný svet – rozhovory s generálom Lorencom (2000), Rozhovory (o štátnosti) (2002), Nad vedou – Literárno-dramatické reflexie (2003), Spy Dictionary / Špionážny slovník (2006), Špión z Bratislavy (spoluautorka Gabriela Holčíková, 2006), Špionážne skratky (2006), Hovorca samého seba – moje rozhovory pre slovenské a české médiá (2009); knižné preklady: Justinas Marcinkevičius (Oblohy všetkých farieb, s Milanom Tokárom, 1988), Konstantinos Kavafis (Dokonané je, s Ivanom Gavorom, 1989), Břetislav Kafka (Nové základy experimentálnej psychológie, 1991), Karel Sýs (Veľká vrecková láska, 2006).

Tuším sa odvtedy naozaj niečo zmenilo aj vzniklo.

1/b: V názve časopisu Literárny týždenník je prídavné meno podstatné – nielen preto, že vzhľadom na výšku dotácie z ministerstva kultúry už niekoľko rokov nie je možné obnoviť týždennú periodicitu publikačného priestoru určeného predovšetkým na sprístupňovanie umeleckej tvorby slovenských prozaikov, dramatikov, básnikov, ich osobnostných pohľadov na závažné témy, ale aj na prezentáciu myslenia širšieho okruhu intelektuálov.

LT má svoju hodnotovú orientáciu, vyplývajúcu z vysokej estetickej náročnosti a etickej korektnosti, z princípov humanizmu, demokracie, sociálnej zodpovednosti, z vedomia národnej a európskej spolupatričnosti, ale jeho poslaním nie je stranícka agitácia akéhokoľvek druhu.

Veď ešte máme v živej pamäti verše Miroslava Válka: „podvodníci s legitimáciou strany (…), čo vravia: strana – a myslia: ja, / nech idú do hája!“ To je odkaz skvelého lyrika a excelentného ministra kultúry, ktorého obraz nenáhodne visí na sekretariáte Spolku slovenských spisovateľov.

Mimochodom – M. Válek bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov i Zväzu československých spisovateľov. Na poste ministra kultúry rešpektoval názory umeleckých tvorcov, vnímal ich potreby a citlivo sa usiloval riešiť problémy kultúrnych inštitúcií, ktorých prirodzenou (aj keď špecifickou) zložkou sú umelecké zoskupenia. Celkom určite ich nedegradoval na súčasnú úroveň akýchkoľvek iných žiadateľov o dotácie v rámci nefunkčného grantového systému MK SR.

Dôstojným pokračovateľom významných osobností, ktoré riadili činnosť autorských združení, je súčasný (a niekoľkonásobný) predseda SSS, popredný prozaik a vynikajúci esejista PhDr. Ján Tužinský, PhD.

Na stránkach Literárneho týždenníka vytrvalo rezonuje pôvodná i prekladová tvorba a kritické uvažovanie nielen o literatúre, ale aj o celej spoločnosti, ktorej neodmysliteľnou súčasťou i duchovnou korekciou je práve literatúra, hľadajúca svoj zmysel mimo samej seba, teda v plnohodnotnom ľudskom živote.

1/c: Ďalšiu existenciu Literárneho týždenníka vidím v rozvíjaní jeho najlepších tradícií, ale aj v postupnej generačnej obmene v rámci prirodzeného vývoja autorského i čitateľského zázemia. Pred skokom do neznáma však dávam prednosť kontinuite. Verím, že podobných zásad sa bude držať aj pán minister kultúry pri avizovanej príprave a realizácii transformácie grantového (dotačného) systému, od ktorého je každé nekomerčné literárne periodikum existenčne závislé.

NOC: LT ponúka publikačný priestor i tvorbe mladých slovenských autorov. Ako vy vnímate situáciu v súčasnej mladej slovenskej literatúre ako šéfredaktor a ako spisovateľ?

PAVOL JANÍK: Spolok slovenských spisovateľov vydáva aj špecializovaný časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky, ktorých šéfredaktorom je pozoruhodne sa vyvíjajúci básnik Mgr. Boris Brendza, PhD. Periodikum tiež vychádza od konca roka 1988 a bol som vtedy členom jeho redakčnej rady. Teda všetko je naozaj o vývoji. V Literárnom týždenníku je priestor najmä pre autorov, ktorí sa už etablovali v rámci Dotykov a v rámci renomovaných literárnych súťaží. Spolok slovenských spisovateľov sa odborne podieľa na niekoľkých z nich.

* * *

POSTSKRIPTUM:

Ako sa konštatuje v úvode, rozhovor vznikol v prvej polovici roka 2013, preto nereflektuje nasledujúci vývin. Redakciu LT viedol v druhom polroku 2013 RSDr. Pavol Dinka. Po ňom ju prevzal Štefan Cifra, ktorý bol šéfredaktorom časopisu Národná osveta, periodika NOC pre oblasť miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore