PARTIZÁNSKY POZDRAV MOR HO! ZAZNIE SPOZA KAŽDÉHO STROMU V LESE, OPORTUNISTI A MAJITELIA PRAVDY

Ilustračný obrázok: Ľubomír Juhás

Exminister MŽP, dnes nezaradený poslanec Ján Budaj sa „spravodlivo“ rozhorčil v svojom statuse na Facebooku zo strašenia migrantami, Sorosom, cez opatrenia počas pandémie a rovno prešiel na strašenie medveďmi. Priamo k tejto problematike píše, citujem:

„Až napokon začali fičať na medveďoch. Medvede tu totiž (na rozdiel od povedzme Sorosa) naozaj žijú a občas vznikajú kolízie.
Je to tak od nepamäti, pretože medvede sú súčasťou karpatskej divočiny a žijú tu dlhšie, než my, Slováci. Isté média začali tému medvede preferovať, ba aj umelo fabrikovať. Zhodou okolností tie, ktorých vlastníci sa báli novej vlády a zmeny mafiánskeho štátu na právny. To bola zmena, ktorú chceli všemožne zastaviť. K vytváraniu rozbrojov a napätí v spoločnosti sa hodili aj medvede…“

Dušan Lukášik ako predseda petičného výboru petície Mor ho, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode ( ďalej len petícia MOR HO!) mal v čase, keď bol pán Budaj ministrom, debatu v Téme dňa na TA3 s Jánom Budajom, kde spolu s redaktorom Bielikom a pani Plassmann z OZ WWF Slovensko rozoberali tému Národné parky a petíciu MOR HO!

Aj preto moju prvú otázku formulujem nasledovne:

Nie je vyššie uvedené vyjadrenie pána Jána Budaja vo vzťahu k útokom medveďa zľahčujúce a na druhej strane príliš emotívna kritika jeho politických súperov?

Sme presne v prvej tretine volebnej kampane. Voľby sú o emóciách, či sa nám to páči alebo nie. A navyše, ak nemáte k dispozícii odborne spracované podklady a fakty, tak ich nahrádzate emotívne ladenými výstupmi. V tom je pán Ján Budaj špičkový odborník. Spomeňte si, ako tromi slovami – „medveď je vegetarián“ na tri dni vyradil z médií konflikt na Ukrajine a celá verejnosť sa venovala iba pánu ministrovi. Nevadí, že je to negatívny marketing, z hľadiska ovplyvňovania verejnej mienky to predstavovalo jeden z vrcholov marketingu, ktorý som zažil. Nakoniec, ak ste si pozrela našu debatu u redaktora Bielika v relácii Téma dňa, pána ministra emócie neopúšťali a stále dokola sa ma pýtal, koho že to ideme zavraždiť či zabiť, keď sme pomenovali petíciu MOR HO! Nebola šanca prejsť do odbornej roviny, pán minister ostával v emóciách a stupňoval ich.

Myslíš, že cieľ ministra Budaja bol, aby cez diskusiu dehonestoval petíciu v názve s odkazom na Povstanie, či národné buditeľstvo Štúra a jeho družiny?

Môj postoj k pánu ministrovi Budajovi je ambivalentný. Ako analytik musím vždy zvažovať všetky možné informácie. Keďže mám prístup iba k verejným zdrojom, nemám ako mať k dispozícii fakty z neverejných zdrojov a už vonkoncom nie zo zdrojov tajných služieb. Nakoniec pán minister Budaj jasne prehlásil, že sa stal spolupracovníkom ŠTB s cieľom aby ŠTB klamal. Čo je pravda, dnes už možno nevie nik, ale debata na túto tému bola v médiách rozsiahla. Ak sa teda budem pozerať cez verejne známe a overiteľné fakty, tak ten obraz môže byť úplne iný, ako ho ponúkajú emócie. Napríklad, bez pána ministra by sme nevedeli, že vzorky pre analýzy DNA sa zbierali počas zimy, kedy medvede spia, nevedeli by sme ako štedro sú financované projekty, o ktorých odborníci majú oprávnenú pochybnosť, že sú prínosom, nevedeli by sme o miliónoch vynaložených na zásahový team medveďa a samozrejme by sme nevedeli o vedeckom objave pána ministra v podobe poddruhu medveďa vegetariána. Síce v reálnej podobe zatiaľ veda nepreukázala tento teoretický objav pána ministra, ale nik nevie vyvrátiť, že je nenulová pravdepodobnosť, že takéhoto medveďa raz vedci grantoví objavia.
Podobne v svojom statuse Ján Budaj píše: „Napr. nebezpečnejší než medveď môže byť pre vás napr. kliešť, ktorý sa dnes vyskytuje už nie iba na juhu Slovenska, ale aj v Tatrách (kvôli klimatickej zmene).“
Dnes je jasné, že je to práve premnožený medveď, ktorý zlikvidoval mravce Formica a teda kliešť sa rozšíril z juhu aj do oblastí s prevahou ihličnatých stromov, pokiaľ je tam dostatok listnáčov. Podobne by sme asi nevedeli, že zástupca komisie EU pán Docent Ing. Ladislav Miko ako jeden z poberateľov konečných výhod WWF Slovensko bol v čase, keď bol na verejnej funkcii a zastupoval komisiu EU na Slovensku, bol v konflikte záujmov, keďže WWF Slovensko bola poberateľom verejných zdrojov. Divíme sa, že autorita a dôvera v EU klesá, keď takéto korupčné kauzy nerieši. Ak by som ale mal odpovedať na zásadnú otázku pána ministra v diskusii na TA3 je, že ak sme petíciou čosi zavraždili, tak možno politické kariéry príliš ambicióznych politikov. Politikov, čo uverili v seba a stali sa MAJITEĽMI PRAVDY. Aj preto je názov našej petície MOR HO!

Čo, podľa teba motivovalo emeritného ministra Jána Budaja k tak emotívnemu statusu, zvlášť v časti týkajúcej sa medveďa?

Existuje ale taký pojem „promotor fidei“ známejší z ľudového podania v podobe diablov advokát. Nech to budem hodnotiť akokoľvek,
nemôžem rozlíšiť, či minister Budaj skutočne verí tomu, čo rozpráva alebo hrá rolu diablovho advokáta. Bolo to práve vtedy, keď ešte ako poslanec vytiahol môj graf z roku 2011 v kontexte biomasakru so správnym cieľom obmedziť drancovanie našich lesov. Aj keď prišiel neskoro, bol to správny postoj. Nuž vyber si. Ale zas, aj teraz vo svojom statuse hľadá vinníka tam kde nie je – v podobe klimatických zmien.
To je mantra, ktorou chcú ochranári zakryť rozsiahle škody na ekologických systémoch lesa vyvolaných lykožrútom a jeho ochranou. Či je emeritný minister Ján Budaj skutočne nedovzdelaný politik, alebo špičkový agent v roli Diablovho advokáta sa možno nikdy nedozvieme. Pre mňa je to otvorenou otázkou.

Ako minister životného prostredia Ján Budaj plne zodpovedal za rezort. Nie je aj toto jeho motivácia, chrániť seba?

Je pravdou, že minulý piatok 14.teho júla 2023 som podal na Generálnu prokuratúru požiadavku na preverenie zákonnosti postupu vyšetrovateľky a dozorujúceho prokurátora pri preverovaní podnetu, ktorý sme podali s poslancom Filipom Kuffom v roku 2022. Tomu ale predchádzal celý rad skutočností, ktoré je pri vyšetrovaní treba vziať do úvahy. Naše podanie s Filipom Kuffom na neznámeho páchateľa je založené na skutočnosti, že tvrdíme, že pri výkone funkcie došlo k zanedbaniu povinností s následkom opakovaného ťažkého ublíženia na zdraví a smrti. Vyšetrovateľ mal určiť, či došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu všeobecného ohrozenia a navyše mal aj určiť, kto je zodpovedný za tento stav. Podanie bolo zamietnuté ako neodôvodnené aj po uplatnení sťažnosti Filipom Kuffom. Bez znalosti faktov sa k takto postavenej otázke nedá vyjadriť. Ale minimálne je pán minister Budaj lojálny k svojim podriadeným, bráni ich až na hranicu ohrozenia samého seba. To je celkom iná charakteristika, akou ho počastovali jeho spolubojovníci z nežnej revolúcii pri poslednom škandále ohľadom aktivít s ŠTB.

Čo podľa teba nezvážila vyšetrovateľka a dozorujúci prokurátor?

Nuž z hľadiska môjho chápania problematiky existujú kritériá, ktoré sú zákonmi prírody a sú objektívnym zdrojom práva, presne tak ako to diskutuje ústavný právnik docent Koudelka v publikácii Transcedentní prameny práva. Proti tomu stojí právny názor vyšetrovateľa s ktorým sa stotožnil aj dozorujúci prokurátor. Len overiteľný fakt mohol rozhodnúť, či subjektívne sformulovaný právny názor prokurátora a vyšetrovateľa je tým správnym názorom alebo realita bude tento názor právnikov konfrontovať. Povedané slovami Einsteina, či je to teda názor založený na moci a funkcii, ktorý s autoritou MAJITEĽA PRAVDY uzavrel bez možnosti odvolania sa dozorujúci prokurátor, alebo Boh sa zasmeje a tento názor vyvráti. Fakty z farmy Veles v obci Háj pri Turčianskych Tepliciach ukázali jasne na smejúceho sa Boha.

Čo predchádzalo vášmu podaniu na Generálnu prokuratúru v roku 2022?

Tá chronológia udalostí zahŕňa celý rad udalostí. V prvom rade to bola analýza overených údajov štatistiky kontaktov a útokov medveďa na človeka z polície mesta Vysoké Tatry. Ich analýza indikovala, že sme od intervalu rokov 2014 až 2018 v poslednom pásme rizík, kde síce nevieme kedy, kde a ktorý medveď zaútočí, ale máme istotu, že sa tak stane. Listom zo dňa 12. júla 2020 som celý rozbor zaslal na MŽP cez elektronickú podateľňu adresovaný priamo na ministra Budaja, ktorým bol vyrozumený o tomto riziku všeobecného ohrozenia obyvateľov. Tu je nutné zdôrazniť, že bez ohľadu na naše materiály, orgány v pôsobnosti MŽP mali mať popri určení stavu populácie medveďa spracované aj tri modely a to populačný, rizikový a regulačný, ktoré umožňujú vecný manažment populácie medveďa v súlade s ústavnými princípmi ochrany majetku, zdravia a života občanov. Miesto toho, štatistické údaje ukázali nárast kontaktov človeka s medveďom a nárast útokov medveďa na človeka. Žiaľ, do roka odo doručenia listu s rozborom na MŽP došlo k tragickej udalosti, keď medveď skutočne zabil občana Liptovskej Lúžnej v júni 2021. Opätovne som celý rozbor poslal listom na MŽP, tentoraz štátnemu tajomníkovi Michalovi Kičovi.

Predseda výboru predseda výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta zvoláva na dňa 18. júla 2023 zasadnutie výboru k problematike medveďa. Keďže sa jedná o verejné zasadnutie výboru, plánuješ sa ho zúčastniť?

Na podobnom výbore som bol v júni 2022. Cestou poslanca Filipa Kuffu každý člen výboru obdržal kompletný cca 60-stránkový rozbor problematiky súžitia medveďa a človeka v podmienkach SR a teda som si sľuboval, že výbor problematiku prerokuje a prijme závery. Na moje prekvapenie, ani minister Budaj a ani minister Vlčan nepredložili žiadny materiál, ktorý by bol predmetom rokovania. Minister Budaj si vzal slovo a vyše trištvrte hodiny veľa rečnil a nič nepovedal. Ministrovi Vlčanovi zostal už len tretinový čas, ktorý síce poctivo vyplnil ale jeho prejav nemal obsah. Z diskusie medzi poslancami som bez problémov vyrozumel, že väčšina z nich materiál nečítala, a ak tak len povrchne, a už vonkoncom sa mu nesnažili porozumieť štúdiom. Napriek tomu, že prítomný predseda NR SR Boris Kollár žiadal razantné riešenie problematiky, je evidentné, že opakované útoky medveďov na človeka aj tri za deň indikujú, že k reálnemu riešeniu nedošlo. Výbor NR SR prijal uznesenie pre MŽP, ale keďže má len odporúčací charakter, nie je známe, že by MŽP a jeho orgány naplnili uznesenie aspoň formálne. Musel by som o tom vedieť, keďže som bol určený výborom na základe návrhu poslanca Jána Mičovského do komisie ako odborný zástupca výboru.

Ak má teda uznesenie výboru NR SR len odporúčací charakter, aký význam má, že problematiku prerokúva, keď uznesenie nie je záväzné pre nikoho.

To, že má uznesenie len odporúčací charakter je správne. Na výbore je možné z rôznych hľadísk prerokovať nastolenú problematiku, prizvať si odborníkov a vypočuť si ich názor a cez uznesenie sformulovať riešenie. To ale nič nebráni poslancom, aby pripravili novelu príslušného zákona a po jeho prijatí v pléne NR SR sa uznesenie pretavilo do povinnosti vyjadrenej v zákone. Na minuloročnom výbore boli prizvaní odborníci , ale zostali len v roli štatistov. Pozerali na nič nehovoriace zápalisté prejavy poslancov, ktorí okrem toho, že sa populisticky priživovali na téme, nemali vecne k nej čo povedať. Okrem poslancov Kuffu a Mičovského to boli také všeobecné frázy. Až humorne vyznelo vyznanie, že páni poslanci nie sú odborníci. Odborníkov proste nechali sedieť obrazne povedané na lavici náhradníkov. Iniciatívu ale následne vyvinul poslanec Filip Kuffa, kde novelou §29 zákona 543/2002 Z.z. by dosiahol, že MŽP by bolo povinné vypracovať vyhlášky pre každý rizikový faktor, či už biotický alebo abiotický, spôsob jeho zisťovania a spôsob jeho riešenia. Problematika medveďa je len jednou z celej plejády rizík, ktoré ohrozujú ekologický systém lesa, spomeniem požiare, lykožrúta a pod. Odborne sa tomu hovorí biotický a abiotický činiteľ.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8996

Žiaľ, napriek rozsiahlej podkladovej správy, ktorou táto novela bola podložená, návrh Filipa Kuffu neprešiel ani len prvým čítaním, hoci je tu uznesenie výboru s prevahou vládnych poslancov.
Hlasovanie si môžete pozrieť na tejto stránke NR SR.

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=49200

Čo teda očakávaš, že sa udeje na výbore NR SR vedený pánom Jaroslavom Karahutom dňa 18.teho
júla 2023?

Ja som fyzik a pracujem dnes na systémových riešeniach, a teda vyhodnocujem overiteľné fakty a z nich robím závery. Keď teda poslanci videli, že MŽP nekoná, mohli vládni poslanci zorganizovať prijatie novely 543/2002 Z.z., tak ako to inicializoval Filip Kuffa. Po roku, keď sa znova verejnosť už oprávnene rozhorčila a znova došlo ku konkrétnej udalosti ako súčasť všeobecného ohrozenia, postup pôvodných vládnych poslancov na čele predsedom Výboru Jaroslavom Karahutom sa javí už len ako účelový a hlboko oportunistický. Aby čosi dokázali vyriešiť, muselo by prísť MŽP iniciatívne s novelou §29 zákona 543/2002 Z.z. a v skrátenom konaní na mimoriadnej schôdzi novelu prijať a okamžite uviesť do praxe. Asi to je konštruktívne riešenie na ďalšiu iniciatívu Filipa Kuffu, ktorý spolu s ďalšími poslancami pripravuje riešenie pre MŽP v podobe mimoriadnej schôdze NR SR. Otázka znie, či deklarovaný odborník vo vláde menovaný prezidentkou bude postupovať odborne alebo bude musieť hájiť politiku kúrenia a svietenia bez prijatého opatrenia.

Pán Martin Sedláček sa ale vyjadril v médiách 12. júla 2023 nasledovne: „ Zabijem každého medveďa, ktorý vstúpi na našu farmu.“
Čo si o tom myslíš?

Z prehľadu uvedeného vyššie je evidentné, že od roku 2002, kedy bol prijatý zákon 543 o ochrane životného prostredia, došlo k zlyhaniu v organizáciách pod gesciou MŽP. Došlo k zlyhaniu nielen MŽP ale aj vlády a výboru NR SR a samotnej NR SR. Podobne právny názor vyšetrovateľky a dozorujúceho prokurátora sa ukázal v rozpore s realitou. Zlyhali všetky pre občana dostupné demokratické inštitúcie a reálne vidíme, že došlo k všeobecnému ohrozeniu. Ústava na to myslí v článku 32 nasledovne, citujem:
“ Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“
O tom, že z medveďa sa stala biologická zbraň, ktorou je terorizovaný obyvateľ vidieka a turista už nie je asi pochybnosť. A preto sa nedivím, že dochádza aj k takejto verejnej deklarácii, ako spravil pán Martin Sedláček. V podstate ide o likvidáciu biologickej zbrane, ktorú zaviedli ekologickí teroristi.

Nie je pojem ekologický terorista silným vyjadrením?

Ja tento pojem používam ako výsledok analýzy bezpečnostných modelov Kaplana. V novembri 2004, Tatranská Bora zničila lesy vo Vysokých Tatrách. Zo systémových nástrojov bezpečnostných modelov vyšlo, že ponechanie 600 000 m3 polomov po víchrici ako nespracovaného polomu v rôznych lokalitách Vysokých Tatier nemožno ináč kvalifikovať ako sabotáž. Nuž a uväzovanie sa o stromy a bránenie výkonu práce majiteľom lesa v Tichej a Kôprovej doline ekologickými aktivistami na cudzom pozemku a s cudzím majetkom bezpečnostný model charakterizuje ako teroristický čin. Dokopy je to proste anarchia. To je výsledok systémových analýz z prvej polovice roka 2019, kedy som vydal materiál pod názvom Les ako odraz morálky spoločnosti. Nakoniec pojem ekologický terorista už používajú bežne aj politici. Spomeniem napríklad predsedu NR SR Borisa Kollára, ktorý v kortešačkách vo februári 2021 nasľuboval vidiečanom zlaté z neba s použitím termínu ekologický terorista. Citujem: „Človek by mal dodržiavať takú nejakú zásadu zdravého sedliackeho rozumu. A keď sa budeme držať len tohto, tak nemôžeme prerobiť. A preto tvrdím jednu vec. Mňa nezaujíma nejaký ekoterorista, nejakí blázni blázniví, ktorí to na konci dňa robia aj tak len kvôli peniazom. Skutočne ruku na srdce, nerobia to kvôli tomu, žeby chceli vás chrániť alebo našu prírodu. Nie. Oni to robia kvôli svojim prachom.“ Nuž len sľuby zostali sľubmi, Boris Kollár podpisom Programového vyhlásenia vlády sa prihlásil k prevodu pozemkov národných parkov pod MŽP, čím si zablokoval možnosť uplatniť právo veta a nakoniec sám osobne ako druhý za poslancom Šíblom inicializoval novelu zákona 543/2002 Z.z. , hoci pod tlakom protestov nakoniec hlasoval proti. Ináč ako oportunistický spôsob výkonu politiky sa to nedá nazvať. Možno sa zas na výbore NR SR dňa 18. júla 2023 bude búchať do pŕs. Zvažujem, či nenakúpiť pre poslancov brnenie, aby si v diskusii neublížili.

Aké ďalšie kroky plánujete?

Už v novembri 2022 Boris Zala v Pravde vyhlásil, že ako soľ potrebujeme veľké protifašistické hnutie. Mňa po nástupe zaujal symbolický pozdrav generálneho prokurátora JUDr. Maroša Žilinku. Tento pozdrav ma učil partizán pán Marián Babjak počas osláv výročia Povstania priamo na Starých horách. Akoby symbolicky pozdravil národ a gestom vyjadril, že s korupciou na Slovensku zatočí. Dňa 14. júla 2023 som podal na generálnu prokuratúru žiadosť o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľky a dozorujúceho prokurátora ohľadom nášho podania s poslancom Filipom Kuffom. Dnes, prakticky obratom pán generálny prokurátor reagoval. Aby toho nebolo dosť, dnes podal podnet na generálnu prokuratúru aj pán Martin Sedláček majiteľ farmy Veles z obce Háj. Pán JUDr. Jaroslav Magura mu urobil kompletný servis pri formulácii podania.

Je možné nájsť aj všeobecnú rovinu javov, ktoré bežia na Slovensku a sú zdrojom našich ekonomických problémov?

Osobne som spracoval tému liberálneho fašizmu a jeho praktiky ešte v spolupráci s Janou Teleki.
Jej praktickú stránku som popísal v diskutovanej eseji Diabol má tisíc tvárí.

Možno si zachytila, že čestným predsedom petície Mor ho! je pán Vladimír Strmeň, priamy účastník SNP, člen partizánskej brigády Pomstiteľ. Táto brigáda priamo vydávala časopis Mor ho! od januára do 18. marca 1945. Časopis Mor ho! prinášal povstalcom nádej. Nuž a presne túto nádej prináša pre vidiek aj petícia Mor ho! Vyššie som ukázal, že občania už vyčerpali všetky možnosti demokratických inštitúcii a predsa stav verejného ohrozenia nebol vyriešený. Bude to kolektívne rozhodnutie výboru petície Mor ho o aplikácii článku 32 Ústavy SR, podľa ktorého sa postavíme na odpor so zahájením dňa 29. augusta 2023 ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov budú v mesiaci júl znemožnené. Už zajtra o tejto alternatíve postupu petičného výboru petície Mor ho! budem v mene 33 000podpísaných občanov informovať najvyšších ústavných činiteľov, pani prezidentku a predsedu Národnej rady.
Partizánsky pozdrav MOR HO! proste zaznie spoza každého stromu v lese.

Ďakujem za rozhovor.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore