Oni si kupují čas za duté peníze

Alexander Losev               20240513

Ilustračný obrázok: Wikimedia Commons

Belousov

No, vidíte – neočekávaný tah naší nejvyšší státní moci – jmenování Andreje Removiče Bělousova ministrem obrany RF vypovídá o tom, že máme před sebou dlouhou konfrontaci, kterou není 3. světová válka, ale právě dlouhá konfrontace a boj o nový světový řád. Já jsem se, mimochodem, ve svém minulém životě seznámil na Akademii přírodních věd s pracemi jeho otce Rema Alexandroviče Bělousova, který byl významným sovětským ekonomem a expertem na mezinárodní ekonomiku a je pochopitelné, kam směřuje vektor.
 
Víte, tyto dohady „kam?“ potvrzují to, co nyní píší naši protivníci. Už Adam Smith říkal, že vzkvétají jen vyrábějící národy. Už jsme dříve mluvili o tom, že ti, kteří si myslí, že v této postindustriální společnosti mohou dostat vše, protože mají kapitál, který je typický tím, že se může nafukovat, přitahovat, získávat cestou loupeží, tak právě tento kapitál je jejich hlavní „Achillovou patou“. V této postindustriální ekonomice je důležité mít odkud brát zboží, aby se tedy někde vše vyrábělo. A zmíněný kapitál je velmi zranitelný právě proto, že sice představuje možnosti koupit si vládu, koupit si jakékoli zdroje, ale pokud se něco porouchá, tak zlato jíst nelze a tím méně elektronické záznamy účtů, cenných papírů a depozitářů, které se dnes rovněž nacházejí v elektronické podobě.
 
Takže, proč jsme si teď vzpomněli na Andreje Removiče: – Rusko se zatím nedostavilo do jedné války – do hospodářské. My se zatím nalézáme ve tvrdé obraně. Proti nám jsou vedeny neuvěřitelně agresívní činnosti, teroristické činy, což vidíme skoro denně. Přitom je zajímavé, že americký Foreign Affairs (FA), což je hlásná trouba Státního departamentu USA píše, že je možné Rusko bombardovat…  Výslovně FA podporuje útoky na ruské petrochemické a plynové odvětví. Zdůvodňují to tak, že pokud dříve měli za to, že je to špatné, protože růst cen ropy znamená inflaci pro USA, nyní pro bombardování jsou.
 
My chápeme, že takovými teroristickými metodami se zabývali už nacisté za 2. světové války – ničili naši infrastrukturu, nechávali za sebou zničená města, která následně Rudá armáda osvobozovala. Byla to rovněž hospodářská válka, protože oni počítali s tím, že čím větší škody nám způsobí, tím hůř bude pro SSSR proti nim bojovat. Přitom nechápali, že síla našeho národa byla v tom, že jsme schopni nějakou dobu trpět, ale dá nám to dostatečný impuls k tomu, abychom dříve, či později začali s obnovou. Navíc se SSSR podařilo pouhé 2 roky po válce dostat HDP hospodářství na předválečnou úroveň a dál růst cca 15 % ročně. Lze si připomenout i slova spisovatele Gribojedova na konto války roku 1812, že požár Moskvy přispěl k jejímu zkrásnění… Takže nás toto neděsí.
 
Na druhé straně lidé z The Economist (nebudeme připomínat, komu patří, abychom nebudili nějaké konspirační teorie) – tito lidé říkají, že je nutné se podívat na věci nově. Vyšel tam článek „Světový řád založený na pravidlech praská“. To vypadá dost komicky v souvislosti s tím, jak dlouho oni prosazují právě řád založený na pravidlech, která stanoví oni – kde, kdy a jak chtějí. Ukazuje se totiž, že ona „Pravidla“ nefungují jen tak, že se ve světě znovu objevuje rovnováha sil, a pokud nemáte síly a možnosti, pak na svá pravidla zapomeňte, protože sice mohou fungovat pro vás, ale nikoli pro zbytek světa.
 
A teď to nejzajímavější:
Někdy loni v létě jsme tu podrobně vykládali o tom, že RAND Corporation vydala velkou 400-stránkovou zprávu o sociálním základu národní konkurenceschopnosti ta zpráva měla část o této konkurenceschopnosti o Ruské a čínské perspektivě a jiná o americké perspektivě. Takže plánovačům, kteří konečně poznali, do čeho vlezli, že skutečně jde o boj o nový světový řád a předvádění svalů nad tím, že máte svůj dolar jako základ světového finančního systému a americký fondový trh jako černou díru pro kapitál z celého světa, tak toto už nefunguje. Tady už se vracíme k Adamu Smithovi, že vzkvétají jen národy vyrábějící, a ty nevyrábějící riskují ztrátu kapitálu…
 
Řekl jsem, že se Rusko dosud neobjevilo v hospodářské válce, ale je ve velmi seriózní obraně, kdy je na nás uvaleno kolem 18 000 různých sankcí, což nemá ve světě obdoby, využívá se proti nám terorizmu – viz. Nordstream, teroristickou činnost Západem podporovaného kyjevského režimu, nebo hrozba sekundárními sankcemi proti bankám našich obchodních partnerů, či útok na náš systém platebních karet „MIR“, různé cenové bariéry pro naše zboží. Mimochodem, cenoví spekulanti šponují nyní světové ceny obilí kvůli mrazům u nás s tím, že ve světě vypukne hlad. Oni se nijak nemohou zbavit těch jezdců apokalypsy…
 
K sociálnímu základu konkurenceschopnosti:
Takže pochopili konečně, že se k tomu musí vrátit, protože když loni zkoumali zdroj této konkurenceschopnosti, byly to výzkumy teoretické. A nyní se koncem dubna dobírají k praxi, analyzují Čínu a Rusko a dochází k závěru, že se „konceptuální převaha Ruska a Číny opírají o silné koncentrované státní úsilí, které odráží rozhodnou roli národní jednoty, koordinace a vůle“. Že silný stát je konkurenční výhodou pro tyto dvě země. Že: – „národní narativ Ruska, propagovaný vedením a podporovaný většinou obyvatelstva začíná z faktu, že Rusko musí být vždy velkou mocností“.
A pokračují: – „Ruská pravoslavná církev chrání ruskou společnost před úpadkem a morálním rozkladem, které Rusko dlouhou dobu vstřebávalo ze Západu a jež byly pro Rusko zdrojem duchovní slabosti a tím i nevýhodného postavení v konkurenčním boji.“ – to jsou ovšem „narativy“ s nimiž vřele souhlasím😊.
 
Takže jestliže mluvíme o morálním rozkladu a o tom, zda není ve státě morálka a správné morální jednání, pak dál pokračuje rozklad všude. Absence morálky je vlastně jen biologie – čistá živočišná biologie a dochází tak k tzv. Dunning- Krugerovu efektu, kdy lidé nemající kvalifikaci, dochází k chybným závěrům a přijímají chybná rozhodnutí, protože nejsou schopni si uvědomit svoje chyby. To je v podstatě diagnóza politických systémů našich protivníků. Pokud ve své zemi ničíte mravnost, pokud se snažíte přeformátovat společnost na čistě živočišnou biologii, jen aby oněch 101 nebo kolik genderů bylo šťastno, máte jednu společnost, jednu zemi. Jestliže budujete nebo podporujete statut velmoci a požadujete, aby se nějak zachovala a nerozložila se, musíte hájit tradiční hodnoty a bránit svoji zem před morálním rozkladem
 
Co říkají o nás: „Opora o centralizované vedení je typická pro Rusko i Čínu postavené na mohutných centralizovaných státech, jež podle jejich představ odráží rozhodující míru národní jednoty, koordinace a vůle. A USA na to budou muset reagovat.“ A pokračují: – „V oficiálních prohlášeních Ruska a Číny také v nezávislé analýze stále užívají formulaci, že vysoké dávky národního zájmu poskytují zásadní přednost s oporou na samosebou vybuzený patriotizmus “.
 
Hovoříme o tom, že svět začíná velmi dlouhý boj o nový světový řád, že kontrola nad kapitálem, která byla zdrojem síly našich protivníků, se stala zdrojem jejich zranitelnosti, kvůli čemuž nás nemohou rozmáčknout, protože v případě jakékoli jaderné války, nebo dokonce jen eskalace konvenční války vysoké intenzity, všechny ty fondové trhy, veškerý onen kapitál a ony biliony kapitalizace, prostě v okamžiku zmizí. Protože na rizika, která vzniknou, nikdo připraven není.
 
A dokonce i galskému kohoutkovi Macronovi řekli, ať přibrzdí rétoriku, nebo půjde uklízet do Chamonix sníh.
 
Situace je taková, že dokonce FA v jiném článku píší, že „logistika a infrastruktura nám vracejí geopolitiku“ – nestačí, že sedíte na elektronických pytlích peněz, tak k vám jednou připlují Húsité, pak zase je mělčí Panamský kanál atd. Ty pytle s penězi lze sice vkládat do fondového trhu, kde se vše krásně zelená, nicméně dluhy rostou a o tomto víkendu úhrnný dluh Ameriky (státní i soukromý i domácností) překročil 100 bilionů dolarů, což je prakticky 1/3 dluhu světového. Američtí ekonomové navíc píší, že posledních několik let vzniká „stínový dluh“ – podle zásady „nejdřív upotřeb a teprve potom plať“ – tedy koupě zboží na úvěr s odloženým splácením. O tomto má WallStreet jen mlhavou představu, nikdo ho nekontroluje, jak velký tento dluh je, on se nepočítá ani do bankovního dluhu, ale přes dluhy společností, zvláštní účetnictví. Nicméně to značně znepokojuje, protože může dosáhnout bilionových částek. Američtí ekonomové píší, že chytří a vzdělaní lidé jsou méně náchylní k šílenému spotřebitelství, méně nakupují a méně podléhají reklamě a propagandě. Takže pokud budujete ekonomiku na nekonečné spotřebě a úvěrování, pak nepotřebujete kulturní, chytré a vzdělané lidi…
 
Role kulturních hodnot:
Jak Rusko, tak i Čína, píší Rand, se opírají o hodnoty překonávající ty západní. A mají za to, že jejich společnosti disponují silnou duchovní převahou, která zajišťuje dlouhodobý úspěch v boji s úpadkovým a morálně slabým Západem“.
Rand vytvořil jakousi pyramidu velikosti Ruska, kde v základu je hospodářský a vědecko-technický rozvoj (tady s nimi lze souhlasit, protože si musíme zajistit soběstačnost umožňující nám bránit naše hodnoty, obranyschopnost a bezpečnost na svém území bez závislosti na vůli a sankcích z vnějšku. V nadstavbě pak silný lídr, centralizované řízení, pořádek, stabilita a obranná moc. To vše dává komplet velikosti Ruska.
 
Ve zprávě je věnován velký prostor pravoslaví, protože nakonec pochopili, že jejich zranitelnost se nazývá „rodič č. 1 a rodič č. 2“ a další podobné věci, zatímco tradiční kultura vyžaduje základy, na nichž byla stavěna evropská civilizace poslední 2 tisíce let a možná i víc.
Protože pokud u vás vše odešlo do jakési podivné biologie, tak kdo vám bude vyrábět? Číňané už ne.
 
A jak Rusku zabránit?
– Bránit rozvoji
– Podkopávat jeho základy
atd.
 
A co mají dělat USA?
– Obnovit zemi po dlouhém národním úpadku (tím prvně konstatují, že USA vstoupily do období úpadku!)
– Co říká historie od obnově země po dlouhém národním úpadku? (začínají hledat v historii Británie, Rakousko-Uherska, Osmanské říše, SSSR, Ameriky po 1.světové válce). Historie je plná příkladů velkých států, které dosáhly vrcholu své mohutnosti a pak stagnovaly, často s přechodem do úpadku. Daleko méně je příkladů velkých států, které se poté dokázaly opět vydat po vzestupné dráze.
– Se zhruba stejnou situací se setkávají i USA. Americkou pozici ohrožuje nebezpečí zevnitř – v souvislosti se zpomalením růstu produktivity, stárnutím obyvatelstva a polarizací politického systému spolu se zkorumpovaností masmédií. Z vnějšku pak v souvislosti s rostoucí přímou výzvou se strany Číny, Ruska a poklesem úcty vůči USA se strany desítek rozvojových zemí.
 
My zřejmě docházíme k podobným závěrům, ve smyslu, že máme před sebou krize, že bretton-woodský systém a jeho instituce se přežily. Nedávno náš výkonný ředitel v MMF Alexej Možin prohlásil, že MMF v podstatě financuje terorizmus na Ukrajině. Přitom ale vystoupit z těch institucí hned nejde, protože vznikly v době, kdy platilo mezinárodní právo a navíc se na Rusko spoléhá řada rozvojových zemí závislých na finanční pomoci MMF.
 
Takže geopolitika, která už začíná ovlivňovat světový obchod a dolar, může přejít do stádia závažných hospodářských válek a hospodářského střetu, na něž USA nejsou připraveny. Už se to ukazuje na případu Ukrajiny, kde bych připomněl takový vtip o Elonu Muskovi, na něhož se rok po vyslání na Mars obrátila posádka kosmické lodi, že jim dochází potraviny a další nezbytnosti, ať jim to pošle. On jim odpověděl, že jim převádí dva miliony dolarů a ať si to tam koupí sami… – přibližně tak dopadne Ukrajina.
 
Nicméně porážka Ukrajiny by nyní byla pro Bidena osudová, takže tam Západ bude Kyjevu posílat, co kde najde – čímž jen zvýší teroristickou aktivitu tohoto režimu. Naši protivníci mají zdroje bohatství. Zdroje kapitálu a samotný kapitál, což je také jejich hlavní zranitelné místo. A zdroje bohatství jejich elit se musí dočkat naší soustředěné pozornosti a možného působení… Bez toho budeme hospodářskou rovnováhu těžko lámat. Proto si myslím, že jmenování dědičného ekonoma ministrem obrany může znamenat, že budeme bojovat nejen konvenčními zbraněmi, ale přejdeme i na hospodářskou válku. Nikoli náhodou Churchill na počátku 2. světové války neprodleně vytvořil ministerstvo války, aby mohl lépe blokovat dodávky nezbytného materiálu Třetí říši.
 
Je pravda, že máme víc fyzických zdrojů, zatímco nemáme tolik kapitálu jako oni, nicméně všechny ty disbalance (mj. obrovské dluhy), jimž oni trpí, hrozba finančním krize, je děsí. Jakýkoli bezhotovostní dolar totiž vzniká z dluhu. Finanční krize je donutí se obrátit dovnitř, protože nebudou mít sílu na expanzi. To rozpočtové šílenství, kdy vytloukají dluh dluhem znamená, že si jen kupují čas nepodloženými penězi.
 
Naším úkolem je nyní vlastní reindustrializace, s níž si zatím nevedeme úplně špatně a státní investice nastartovaly růst zpracovatelského průmyslu a růst výroby. To, že se vláda prakticky nezměnila, naznačuje, že prezident to chápe tak, že pokud to vše funguje, netřeba do toho sahat. Za ty poslední dva roky konfrontace se Západem názorně ukázaly, že je procházíme vcelku úspěšně. Ale jak budou oni vycházet ze svého úpadku, nám poskytuje možnost po jisté době oznámit nový světový pořádek, v nichž ona západní „pravidla“ už nebudou a místo nich budou buď tradiční hodnoty, nebo nějaké jiné…

Preklad: St. Hroch, 14. 5. 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore