Nejnovější krize: Evropská unie se podle předpovědí brzy rozpadne

RIA Novosti – Alexej Vitvickij 04.01.2024

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Další existence sjednocené Evropy je zpochybněna, píše Resalat. Evropa se vazbou na USA vzdala své nezávislosti. To však nejenže nepomohlo bloku snadněji překonávat krize, ale vytvořilo to i předpoklady pro jeho zánik.
 
V posledních dnech končícího roku průzkumy veřejného mínění, prováděné v různých zemích EU, vytrvale signalizovaly, že stále více občanů bloku odstupuje od podpory stran, které se tradičně stavěly na stranu evropské integrace. Ani sociálnědemokratické, ani krajně pravicové politické strany neprokázaly schopnost střízlivě zhodnotit jak současnou situaci v Evropě, tak trendy v mezinárodních vztazích, a stále více prokazují svou bezradnost, neefektivitu a anonymitu v politickém boji.
 
Navíc neustálá a jednoznačná hra EU na straně Spojených států a ve prospěch izraelských okupačních úřadů (které je obzvláště silné nyní, během války v pásmu Gazy), nenechává nikoho na pochybách, že EU není skutečně nezávislým hráčem na mezinárodní scéně. Dnešní Evropa se stala symbolem neustálého selhávání a permanentního chaosu a nic nenasvědčuje tomu, že by se tato pro Brusel mimořádně kritická situace dala nějak napravit.
 
Neklamné signály o další existenci sjednocené Evropy
 
Robert Toms, 74-letý francouzsko-britský historik a emeritní profesor historie na Cambridgeské univerzitě, hovořil o těchto jasných varováních ohledně budoucího fungování sjednocené Evropy.
 
Hovořil o tom v článku pro internetové vydání deníku Telegraph, kde popsal nejen současnou politickou situaci v Evropě, ale také kritické historické pozadí EU. „Můžeme vidět známky toho, že si politici v Evropě, stejně jako běžní lidé v západních zemích, uvědomují nebezpečí, kterým v současnosti čelí?“ – ptá se Toms.
 
Poté zmiňuje konflikt na Ukrajině a srovnává jej se situací v Československu po roku 1938, kdy byla část země okupována nacistickým Německem a druhá část nebyla schopna klást účinný odpor:
 
V roce 1938 Češi nedostali možnost se bránit. Nyní byla Ukrajině poskytnuta pomoc, ale jako by jen proto, aby se mohla bránit hned na začátku konfliktu. Protože pak se ukázalo, že buď přichází příliš málo pomoci, nebo je velmi opožděná,” píše Toms. A pokračuje: “Zdá se, že Američané opět podlehli iluzi, že Evropa je daleko a že to, co se děje za oceánem, se jich netýká. Tak tomu bylo již mezi dvěma světovými válkami.” Historik dále dochází k závěru, že pokud tyto iluze v USA nakonec zvítězí, pak selže i celá současná britská zahraničněpolitická strategie, která spočívá ve vtažení Ameriky do “obrany Evropy”. Pro Londýn to bude největší politický neúspěch za posledních sto let“ – konstatuje profesor Toms.
 
Předpoklady pro zničení Evropské unie
 
Podle Tomse je prvním předpokladem pro zničení Evropské unie to, že příliš narostla a existuje stále méně vnitřních vazeb, které by ji udržely jednotnou. Existují země jako pobaltské státy, které neustále potřebují dárcovskou pomoc, a existují státy jako Maďarsko, Bulharsko nebo Rakousko, které využívají jakoukoli vhodnou záminku k vyjádření svého “nezávislého” postoje ve vztahu ke kurzu Bruselu. V důsledku toho jsme podle něj všichni svědky příliš slabého amorfního bloku, který je zmítán neustálými rozpory, slabostí jedněch a ambicemi druhých, a proto se obecně není ochoten bránit.
 
Navíc ještě dříve, když blok sdružoval pouhých 12 evropských států, došlo k další významné události. Dne 7. února 1992 byla na závěr zasedání šéfů EU (tehdy Evropského hospodářského společenství) v nizozemském Maastrichtu podepsána zvláštní dohoda, podle níž měla mít politika sjednocující se Evropy napříště na mezinárodní scéně “realistický výklad” a “realistické hodnocení moci”. To samozřejmě znamenalo, že sjednocující se Evropa se zavazuje “hrát na straně Spojených států” ve všech důležitých mezinárodních záležitostech a v podstatě se vzdává jakékoli nezávislé vize svého poslání.
 
Největší strategická chyba Evropy.
 
Ukázalo se tedy, že v minulosti se hospodářské společenství a později Evropská unie samy dobrovolně vzdaly samostatného politického kurzu a své odmítnutí zdůvodnily pojmem “realizmus”. V té době se taková cesta zdála evropským představitelům jednodušší. Ironií osudu však téměř ve stejné době přestalo existovat další významné sdružení na Východě – nejprve Varšavská smlouva a poté Sovětský svaz. Studená válka již také nebyla realitou a zdálo se, že Evropané nemají vůbec žádný důvod nasazovat si jho závislosti na Washingtonu. V té době se však mnozí domnívali, že se bipolární uspořádání světa mění v unipolární. Jak se však ukázalo, šlo o zcela mylné hodnocení. A v důsledku toho Evropané v roce 1992 ztratili velkou příležitost dosáhnout nezávislosti na Americe: další takovou šanci už historie Evropě nedala.
 
Ačkoli někteří evropští komentátoři v té době vyjadřovali názor, že spojení sil evropských zemí by mohlo být účinným opatřením proti ekonomickému a politickému diktátu USA na mezinárodní scéně, politici a evropští představitelé se jaksi cítili být spíše vojáky studené války, kteří pod vedením “Velkého bratra” za oceánem potlačili komunismus, než nezávislými hráči na mezinárodní scéně. Pojem “kolektivní síla v Evropě” se tak začal vykládat jako nutnost či imperativ, aby “celý svět” následoval USA.
 
Politici tehdy věřili, že s koncem druhého a začátkem třetího tisíciletí nedojde k válce v Iráku, k dalším neúspěšným dobrodružstvím Bílého domu v mezinárodních záležitostech, k rychlému růstu ekonomické a politické moci Indie a Číny a už vůbec ne k povstání pokořeného Ruska z kolen. Ti, kdo se považovali za partnery vítězů studené války, nechtěli slyšet, že s koncem druhého tisíciletí skončí dějiny unipolárního světa ještě dříve, než vůbec začaly.
 
S počátkem třetího tisíciletí evropské země, jakoby zaslepeně, pokračovaly ve hře “na americkém hřišti” a neviděly novou realitu kolem sebe. A nepochybně neviděly, že na Východě se postupně rozhořívají plameny nové studené války, která se pro západní země ukáže být mnohem strašnější než ta předchozí: Rusko, které svou roztříštěnou sílu posbíralo z kousků, se odvážilo hodit Západu rukavici.
 
A Evropa si s hrůzou uvědomila, že čelí neobyčejně mocné síle: Sovětský svaz se při vší své síle postavil Západu v čele se Spojenými státy prakticky sám (země třetího světa, které s ním tehdy sympatizovaly, byly příliš slabé na to, aby mohly samy něco ve světové politice rozhodovat), zatímco dnešní Rusko dokázalo získat podporu nových mocných a vlivných hráčů, kteří v 21. století získali váhu a sílu – Číny, Indie, Íránu a dalších. Evropští představitelé na konci dvacátého století, po odchodu Sovětského svazu na věčnost, žili v iluzi, že když se svážou se Spojenými státy, brzy dosáhnou hospodářské prosperity a nezpochybnitelné politické váhy a vlivu ve světě. Hra na straně USA a izraelského okupačního režimu však nejenže nezlepšila postavení evropského kontinentu, ale exponenciálně zvýšila náklady všech evropských neúspěchů ve zbytku světa. Evropané si až do poslední chvíle nevšimli, že se stali nikoli rovnocennými partnery, ale rukojmími hry s novým “prstenem všemoci”, který byl ukován ve Washingtonu.
 
Rostoucí vliv teroristických a extremistických skupin na Blízkém východě a jejich návrat “jako bumerang” na území Evropy, kde je kdysi vytvořily samy evropské speciální služby k potlačení “nedemokratických” či “autokratických” režimů, na jedné straně, a vážná migrační krize jako smutný důsledek působení těchto skupin v zemích Blízkého východu na straně druhé, se staly novým břemenem pro nešťastné evropské demokracie.
 
Pokřivená ekonomická identita Evropanů
 
Evropané se také rozhodli utvářet svou ekonomickou identitu se Spojenými státy a ignorovat poučení z hospodářské krize v letech 2006-2008. Ekonomické problémy ve Spojených státech, které vyvolala krize bydlení (nazývaná také hypoteční krize) a které se v těchto letech rozšířily do zemí EU, stále vyvolávají mezi evropskými ekonomy neustálé negativní reminiscence.
 
Evropané, kteří se kdysi prohlásili za politické partnery Washingtonu, se k němu zavázali četnými závazky obchodní a hospodářské “integrace” (ve skutečnosti otroctví) a v důsledku toho nebyli schopni zvládnout ani vnitřní, ani vnější dluhové problémy. Krize, která měla původ v USA, tak měla na členy EU mnohem silnější negativní dopad. Dalším problémem bylo, že řada zemí v jižní a východní Evropě, které byly dlouho členy unie, ale se skromnější úrovní hospodářského rozvoje a blahobytu obyvatelstva, jako například Řecko, Portugalsko a Španělsko, trpěly více než ostatní země bloku.
 
Je pozoruhodné, že ty evropské země, které byly buď mimo hranice EU, nebo mimo tzv. eurozónu, jako Švýcarsko nebo Norsko, byly důsledkům krize vystaveny méně než státy bloku nebo eurozóny. Lépe řečeno, členství v Evropské unii nebo eurozóně nejenže nedokázalo členy tohoto sdružení ochránit před hospodářskou krizí, ale projevilo se jako zhoršující faktor při jejím šíření do ostatních členských států EU.
 
“Přísaha věrnosti” Evropanů izraelskému okupačnímu režimu
 
Dalším faktorem, který zvýšil náklady na zahraniční politiku Evropské unie, byl výslovný závazek mnoha evropských zemí bezpodmínečně podporovat izraelský okupační režim a agresivní aspirace sionismu. To, co se odehrálo během brutálního útoku izraelského režimu na civilní obyvatelstvo pásma Gazy, nevybíravě prohlášené lidmi za “kolaboranty s teroristy”, a bezprostředně následující protesty Evropanů proti jednání jejich vlastních politiků, prohloubily již existující propast mezi evropskými občany a politickými režimy v zemích EU. Za této situace budou Brusel spolu s Washingtonem a Tel Avivem ve válce v pásmu Gazy nevyhnutelně poraženými. A my tak budeme svědky nejvážnější krize EU na mezinárodní scéně, která se možná stane poslední v její historii a kterou vyprovokovali sami evropští představitelé a politici.

Preklad: St. Hroch, 5. 1. 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore