Magické myšlení západních elit…

Vzhůru do Nového Středověku…!?
Alexander Losev        20240401

Ruský finančník, publicista a neúnavný popularizátor Alexander Losev bývá pravidelným hostem programu Dmitrije Kulikova „Formule rozumu“ a tentokrát nás seznámí s až neuvěřitelnými záměry našich údajných přátel a spojenců. Nenechte se, prosím, zmýlit datem vzniku besedy – ani zdaleka nejde o „apríl!“…

Ilustračný obrázok: zdroj

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Co pro nás dnes máte?
 
Díky tomu, že se nespoléhám na Telegram atd, a ryji se v originálních zdrojích, zjistil jsem za poslední dny řadu zajímavostí. První z nich je, že Američanům zmizeli ufoni. Jestliže o nich loni psali a diskutovali velmi silně tak …
 
Uletěli?
 
Je to daleko horší. Vzpomínáte si, jaký bývalo v SSSR epithetum k mimozemšťanům? – „Bratři v rozumu“. Takže v USA teď nemají ani bratry ani rozum. Zatímco my jsme měli „bratry v rozumu“, oni měli „aliens “- cizáky/vetřelce. Což o mnohém, vypovídá. Zatímco jedna společnost věří v budoucnost a rozvoj, jiní ve vlastní převahu a kvůli ní jsou ochotni bojovat s kýmkoli, koho považují za cizáka. Když připluli ke břehům severní i jižní Ameriky, co udělali s místním obyvatelstvem?
 
Mizí Ukrajina z jejich publikací – už je unavuje, zjistili, že vlezli, kam neměli. Připomíná to takový vtip: „Pokud se vám napoprvé neotevře padák, pak parašutismus není sportem pro vás“… A do popředí se dostává Čína, které je věnováno mnoho různých publikací v ekonomice, politice i technologii. Jedni upozorňují, že nelze úplně zrušit kontakty s Čínou, protože by zůstali bez zboží, jiní naopak, že je proti ní nutné bojovat.
 
Dále jsem zaznamenal, že byl poněkud odsunut stranou i klimatický program. Prakticky všechny analytické centrály, včetně „Rady pro mezinárodní vztahy“ i informační agentury píší o tom, že změny klimatu vyvolají pátého jezdce Apokalypsy – sucho a žízeň. Proto uvalí zvláštní poplatky a daně na všechnu produkci vytvořenou s velkou spotřebou vody. Sem patří metalurgie, tepelná energetika, petrochemie, textilní průmysl, agroprůmysl – všecky jejich výrobky, pocházející z vododeficitních regionů (což je prakticky rozvojový svět) zatížit vysokou daní. Nejde o nic nového – úkol zní: – jakýmkoli způsobem zbrzdit rozvoj chudého Jihu. Takže dnešní kapitalizmus se dopracoval k myšlenkám dvou dětských spisovatelů – Nikolaj Nosov „Neználek na Měsíci“ a Gianni Rodari „Chipollinova (Cibulkova)dobrodružství“.
 
Oni docela vážně začali mluvit o „novém středověku“.
 
Společnosti RAND se skutečně plní její předpovědi – např. o Ukrajině – jak se bude připravovat, jak bude financována, podporována, jak budují základny, logistika atd. Podobně je to i s vývojem historie s migranty… A tady se vrátím k Číně:
 
Čína?
Vyšla zpráva RAND „Soupeření USA a Číny v období Nového středověku“. Samo téma soupeření mezi nimi není nic nového. Už jejich studie z roku 2016 ukázala, že se těžiště světové ekonomiky přesunulo ze břehů Atlantiku do Jihovýchodní Asie, takže se souhrnný HDP USA a EU ukázal být nižším než tentýž Číny a zemí s ní spolupracujících, Jižní Koreje, Japonska. Tehdy byl nastartován proces deglobalizace, protože Američanům došlo, že se hlavním jejím beneficiantem, stává Čína.
 
Takže je hlavní hrozbou Čína, nám dají Ukrajinu, abychom tam utráceli své zdroje a tím nás zatím vyřadili z boje o světové prvenství …
 
Problém je ale v tom, že oni říkají, že to soupeření s Čínou bude jiné než někdejší jejich soupeření se SSSR. Došlo k oslabení vlád, ke fragmentaci společnosti, skončila éra průmyslových velmocí – vstoupili jsme do „nové středověké epochy“ a už 20 let žijeme v neostředověkém světě, aniž bychom si to uvědomovali.
 
Tendence Nového středověku:
 
Oslabení států, vlády si stěží zachovají legitimitu, zabezpečí vnitřní bezpečnost a úroveň úrovně zboží, služeb a možností, jakou od nich lidé očekávají. Dochází k primitivizaci jak států, tak i výrob, fragmentaci společnosti, národní duch bude se bude sypat úměrně tomu, jak konkurenční skupinové indentity (LGBT atd) a sub i trans-nacionální společenství budou nabírat na obrátkách. Takže se už shromáždit nějakou jednotnou ideologii společnosti k boji nepodaří. To jen Tarasové dokáží masově umírat, ale Jeanové, Johnové nikoli.  
 
RAND píše, čím se bude budoucnost podobat středověku:
– Nevyrovnaná ekonomika, růst bude koncentrován v několika sektorech;
– Problém nerovnosti, stagnace sociální mobility se bude vyhrocovat;
– Dojde k neformalizaci války: – ozbrojené síly budou složeny z profesionálních vojsk, doplněných dodavateli, žoldnéři a ozbrojenými skupinami. Budou obrozeny staré metody boje, jako vnitrostátní konflikty, obléhání a neregulované konflikty.
– Bohatství je soustředěno v rukou vyvolené elity stejně jako ve středověku. Ale shromáždit masové armády doby industriální se už nepodaří. Budeme muset tedy bojovat proti Číně metodami 14.století – stoletá válka.
Oni dělají tyto svoje zprávy pro své kongresmany, pro své politiky…
 
Moment, ale středověk byl na různých místech různý. Znamená to, že takto vidí budoucnost v USA?
 
Přesně tak. Oni myslí v kategoriích Tolkiena, George Martina, Hry o trůny, apod. Oni nemyslí v kategoriích Čínského nebo Ruského impéria. V jejich elitě je příliš mnoho humanitářů, protože studium matfyz je příliš náročné. Proto na svých elitních univerzitách vyučují jakési epizody související se stoletou válkou, s hudbou… Dochází k degradaci vědy a vzdělání, což je pro ně pohodlné – protože nerovnost.
 
Ona se ale ve středověku věda rodila…
 
No, jak se to vezme. Ona 1. univerzita v Evropě byla pravoslavná, založil ji „Lev matematik“, thessalonijský biskup v Konstantinopoli v 9. století a teprve o 300 let později použili katolíci tuto zkušenost v Bologni.
 
Já si vůbec myslím, že ty jejich otáčky kolem středověku jsou jen fráze. Oni narazili na velmi pestrý soubor sociálně-ekonomických a politických, geopolitických problémů, tedy situací, pro něž nemají řešení. Úkol se od problému liší tím, že má řešení, zatímco problém je možné řídit.
 
Jak říkají v Izraeli: -„ Pokud lze problémy vyřešit penězi, pak to nejsou problémy, ale náklady“.
 
Západ je postindustriální svět a dnešní elity, držící světové bohatství, nedovolí vrátit se do industriálního světa. Problém migrantů není nový, stavitelé nebo trhovci byli i v předindustriálním Egyptě a Mezopotámii, stejně jako uklízeči, obsluha…
Kde je ale nová průmyslová revoluce, kde jsou ti noví roboti, kde jsou společné ideály? Západní degradace postihla vše, včetně kultury, i nás se dotkla. Kapitalizmus nepotřebuje společné ideje, nepotřebuje vzdělané, kulturní lidi – on potřebuje společnost atomizovanou, složenou ze spotřebitelů. Teď shromažďovat lidi a vyzývat je k patriotizmu, je zbytečné – píší RAND Corporation.
 
Oni se zřejmě nedívají na nás, což je paradoxní. Oni nás jakoby pozorně studují, ale nic nevidí… Takže oni buď nechápou ani svou společnost a je pro ně jednodušší sáhnout po středověkém modelu. Anebo chápou, co a proč se děje – ale nic měnit nechtějí.
 
My jsme se tu před začátkem shodli na naší předvídavosti zde, v tomto studiu… (je to ale nejspíš tím, že se vždycky připravujeme) a já si teď dovolím pronést magické slovo „umělý intelekt“ (AI) a říci, že fondový trh je AI silně zavázán…, protože díky němu došlo k explozivnímu růstu burzy…. Myslíte si, že je to už poslední doping, nebo ještě něco vymyslí?
 
Oni určitě ještě něco vymyslí. Oni jsou to lidé s magickým myšlením, AI je pro ně elementem magie. Už jsme tu hovořili o „peněžním stromu“ který vyjadřuje rovněž magické myšlení finančníků, že lze tisknout peníze nekonečně, protože inflace není, a pokud se objeví, zvýší se daně, zapojí rozpočet… A tady se ukázalo, že ani netřeba tisknout peníze, ale vystačí vytahovat erární peníze, zadlužovat se a mít obrovské deficity, čímž se zabývá Bidenova administrativa. Peníze cpou a cpou jakoby do ekonomiky, ovšem do ekonomiky servisní, protože v reálné ekonomice uplatnění nenacházejí. Ovšem, pokud je peněz mnoho, bude inflace – takže kam je dát? Inu, tam, kde je lze potom krásně zaklapnout. A to jsou kryptoměny, jejichž kapitalizace je v bilionech dolarů a fondový trh USA, dosahující půlroční kapitalizace 8 bilionů z ničeho, přičemž sázky jsou vysoké. Vymysleli AI, přičemž ale, jak píší respektované zdroje jako Financial Times, Bloomberg, Reuters: – není zatím model, podle něhož by měly AI přinášet takový zisk na jaký sázejí investoři koupí akcií společností nějak spojovaných s vývojem AI nebo procesorů, na nichž bude stavět.
 
Jednak jsou to věci velmi energeticky náročné a za druhé nám vysvětlili, že pokud jde o technologie a pokrok, není to jaderný průmysl, letectví, nebo vesmír, ale cifrové technologie, protože to jsou peníze a moc a kontrola. Takže se u nich AI ukázal být neproduktivním a nevytváří něco, co lidi potřebují v materiálním světě, nýbrž jen produkty pro sféru služeb a nevýrobní sféru: – informační prostředí, zábava, může být využit v medicíně… – ačkoli i to je dost strašidelné. Když jsme se ptali na nejpopulárnějšího doktora v naší zemi, tak jsme zjistili, že je to internet, protože jakmile pocítíme nějaké symptomy třeba nachlazení, v první řadě zjišťujeme na internetu, jaké léky můžeme koupit. Je dobře, že do vyhledávače psali experti eticky normální – ale co tam bude psát AI? Jak bude AI reagovat , to nezná nikdo, dokonce ani jeho tvůrci.
 
Oni se zahnali do velmi divného světa, kdy společnost velmi degradovala, je zaznamenáno prudké snížení prospěchovosti z matematiky. Amerika se vrátila na úroveň období 2.světové války – takže vše, co bylo vykonáno v matematice, chemii, fyzice, se jich nedotklo. Poprvé od dob renesance zná generace dětí méně než generace jejich rodičů.
 
Takže nepočetné globální elitní skupiny disponující světovým bohatstvím, teď rozhodují o tom, co lidé smějí a co ne…
 
RAND tedy nyní dochází k závěru: -„Kdysi mohutná vláda bojuje o řízení, politika se stala rodovou, roste nerovnost a spolu s ní sociální nepokoje a rozkol.  V USA jen 20 % obyvatel věří, že federální vláda koná správně. Největší epidemie v historii, covid, společnost nesjednotila ale rozdělila. A teď si představte, že soupeříme s Čínou, s ideologií a velkým průmyslem, se silnou zemí, kterou nechápeme. Jak s ní můžeme bojovat?“
Anglosasové mají ovšem prověřenou metodu…:
 
 „V kom je více síly, ten má pravdu, nikdo se neptá, z čeho bohatství, kde vzato – válkou obchodem či pirátstvím…“ – pravil Mefistofeles Faustovi.
 
A co jiného mohou nabídnout? Normální studenou válku, postindustriální s Pershingy, Tomahawky, se 750 základnami? To skončilo. To oni neutáhnou – neutáhnou už ani Ukrajinu… Proto je jednodušší říci, že žijeme v novém středověku. Cože tam byl první krok vědy? – scholastika, že? A předtím ještě hůř – patristika – co stojí v Písmu Svatém, to platí, a co tam psáno není, je nesprávné a neexistuje. Takže vymysleli nové „Písmo svaté“ – „Svět založený na Pravidlech“.
Tato „Pravidla“ sami napsali a co se do nich nevejde, neexistuje. Jak daleko asi na takové patristice dojedete?
 
Z toho nám vychází, že přerušení pokroku a rozvoje nebylo přirozeným během věcí, ale bylo připraveno elitami – viz. „Zpráva Římského klubu“ (historik A.Fursov hovoří o 70.letech minulého století). A ten sen, že vykročíme do budoucnosti, do vesmíru, kde se setkáme s „bratry v rozumu“ – to vše skončilo, ten sen se nám v 90.letech zhroutil, budoucnost nepřišla.
 
Ta západní iluze „trvalého růstu“, neomezené spotřeby vnucené spotřebitelským modelem – se rozplynula. A vedla k tomu, že když se svět znovu stává multipolárním, naši protivníci nemají odpovědi vůbec žádné. O jaderné válce se neuvažuje, protože by v ní shořely všecky ty biliony USD. Proto se snaží vést hybridní války, které se liší od teroristických a sankčních válek tím, že poslední dvě jmenované jsou zbraní slabých a zbabělých.
 
To, co nyní potřebujeme, je „Nová renesance“ – ukázat, že znalosti, mravní základ společnosti, možnosti, semknutí, ideály … – nejsou prázdná slova, že duchovní mravnostní základ a ideálny jsou věčné, a pokud je odklidíte, skutečně dostanete jakousi neo-středověkou společnost, přičemž fantazijní, s AI a virtuální realitou a obrovskou nerovností.
 
Cenné je na této zprávě RAND, že vystavili diagnózu své společnosti. My teď musíme pochopit, co máme při takové jejich diagnóze dělat. Postupovat podle vlastní strategie při vědomí, jakými metodami oni proti nám půjdou – pirátství, přepadů, podvodů, vydírání…
 
Jsou tři faktory, které je lidstvo schopno změnit, anebo znovu nastartovat:
 
1. Vědecko-technická revoluce, která může vést růstu životní úrovně lidstva;
2. Globální konflikty, jimiž se oni nyní intenzivně zabývají;
3. Živelní pohromy;
 
My musíme přemýšlet nikoli o tom, jak je dohnat, protože nelze dohnat toho, kdo utíká do minulosti. Musíme směřovat do budoucnosti – k tomu nám dali šanci právě oni nesmyslnou sankční válkou.

Preklad: St. Hroch, 7. 4. 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore