Kanárek v uhelné šachtě

Obrázok od PublicDomainPictures z Pixabay

Alexander Losev
 
Včera, už tradičně po dvou týdnech, besedoval ve Dmitrij Kulikov ve svém studiu s Alexandrem Losevem. Losevovy názory byly, jako ostatně vždy, velmi zajímavé – tedy se s vámi dělím a z bezmála 40 minutové besedy vybírám vše podstatné…-překl.
 
Co nového v ekonomice?
1.     Bez ohledu na to, že tiskárna peněz v USA přestala (jak tvrdí oni) tisknout dolary, se inflace nikam nepoděla a množství peněz nadále stoupá a pokračuje nárůst „bublin“, ale už ne na finančních trzích – ty loni splaskly – ale v úvěrech.
2.     Deficit v USA jen za únor skoro 300 mld. USD, ke květnu stoupne k půl bilionu – to jsou obrovské cifry. Růst procentních sazeb ke dnešním 4,5% už donutí část největších světových ekonomik zaplatit 14,5 bilionu dolarů jen na úrocích. Kde je vzít, jestliže dolary tiskne pouze FED, ale dluží i všichni ostatní? Z ekonomik! Jestliže 20.března FED znovu zvedne sazbu o 0,5%, bude to 5,25 a očekává se, že sazba směřuje k 6%, tak i tak obrovský světový dluh, překračující jakoukoli rozumnou výši nadále poroste.
3.     Pokud jde o zadlužení jednotlivých států, je to složité, nicméně lze říci, že dluží v dolarech více než 160 bilionů. Celkový dluh překračuje 300 bilionů, z čehož víc než polovina byla brána v dolarech v době, kdy sazby byly kolem nuly.
4.     Takže nyní, kdy ekonomika USA neupadá do recese, protože Amerika vysává kapitál z celého světa a tento proces upevnění dolar, který velmi silně zasáhl jiné měny, vyvolal obrovský příliv kapitálu do USA. Takže svět přišel o kapitál.
5.     Takže nyní, kdy je tam vše parádní (nízká nezaměstnanost, a vysoké sazby ekonomika tráví) vzniká otázka, jak to dělají? Ukazuje se, že banky přijímají proud dolarů z celého světa a americký trh má tak přebytek likvidity, pokračují v úvěrování, a tak bublinu z finančních trhů přesunuly na trh úvěrový. Naši západní kolegové mají takový termín „kanárek v uhelné šachtě“*), a ten kanárek nyní zazpíval… Tím kanárkem je Nouriel Roubini**) (1958), který v pátek prohlásil, že očekává v létě „ideální bouři“ a bude to krize stagflační (současně stagnace ekonomiky i inflace a úbytek pracovních míst). Krize začne rychle, hned a nečekaně.
 
Co v souvislosti s tím dělají velké země?
Začíná být jasné, že dolarů na financování rozpočtového schodku bude málo. USA budou dolary stahovat ze zbytku světa, ale co ostatní země? Došlo dokonce i na gen. tajemníka OSN Guttierrese, který dokonce prohlásil, že je urychleně nutný nový „Brettonwoodský systém“ pro rozvojové trhy, protože dluhový problém je dnes tím největším problémem, který může světovou ekonomiku vyhodit do povětří. Bude permanentní krize spojená s chudobou nezaměstnaností, s migrací – protože dlužníky, kteří aktuální problémy řešily úvěrovou bublinou, je více než stovka zemí, kandidátů na bankrot. Pro světovou ekonomiku jako celek to znamená, že jakmile začnou tyto defaulty, vypukne světová krize.
 
Co to znamená pro nás?
Pokud USA spadnou do světové krize, podpora Ukrajiny v podstatě končí. A pokud Američané pochopí, že je krize nevyhnutelná, a že nám krize bude hrát do karet, pokusí se cca 2-3 měsíce předtím, začnou u nás destabilizovat situaci (viz 5. kapitola zprávy Rand Corporation 4 roky staré). Na to je nutné se připravit nejen našim orgánům činným v trestním řízení, ale celá společnost.
 
Na druhé straně ti, kteří sedí ve Washingtonu nebo i dál, a události ve světě plánují, krizi potřebují ke zlomení Číny jako svého hlavního konkurenta. Časopis Foreign Affairs (přední časopis Ministerstva zahraničí USA) před rokem v článku „Tragédie politiky velmocí“ napsal, že „zastavit Čínu lze jen dvěma způsoby – jaderným bombardováním, nebo velkou hospodářskou krizí“. A stojí před dilematem: na jedné straně je krize proti Číně, na druhé straně Rusko, vedoucí SVO na Ukrajině.
 
V každém případě načasování Roubiniho vystoupení a fakt, že deficit v americkém státním rozpočtu už nebude možné financovat m.j. kvůli stropu státního dluhu – a první zvonění zazní v dubnu, kdy bude jasné, jaké zůstatky má státní kasa, jaké programy mohou seškrtat a že se USA přiblíží k defaultu koncem června – je náš časový rozpis velmi nahuštěný, protože právě dubnem počínaje zintenzivní jejich operace proti nám uvnitř Ruska. Zvýší se počet teroristických akcí, sabotáží, dezinformačních operací. Takže se musíme mít na pozoru a neskákat jim na provokace, a mít na paměti, že jsou to operace jejich tajných služeb.
 
Oni potřebují do léta destabilizovat situaci u nás, aby se mohli plně soustředit na Čínu. Dál to bude ještě těžší, protože pokud se bude situace vyvíjet podle Roubiniho předpovědi (a on je skutečně oním „kanárkem v uhelné šachtě“), protože bude jasné, že ve světě, který se usadil na „dolarovou jehlu“ a dluží americkým bankám a fondům biliony dolarů, největší zisky obdrží tito majitelé peněz a největší škody utrpí nejméně ochráněné rozvojové země.
 
Co Čína?
Čína se rovněž připravuje – viz stížnosti Warrena Buffeta, že nemůže z Číny dostat svoje investice (ČLR požaduje, aby doložil jejich původ a zprávu o příjmech za posledních 20 let…), takže si naběhl na praxi, již před lety zavedly samy USA proti cizím investorům. U investic dovnitř je to nezajímá, ale při pokusu si je vybrat nastávají potíže. Ze strany ČLR je to zrcadlová odpověď.. Čína zavedla omezení na vývoz kapitálu, protože pokud nastane nedostatek dolarů, jak tomu bylo v roce 2020, kdy světové ekonomice po dobu 2 týdnů chybělo cca 13 bilionů dolarů. Tenkrát dosahovaly sazby za jednodenní úvěr v dolarech 20%!
V situaci, která bude trvat i déle je kontrola pohybu kapitálu nezbytná.
 
A co my?
Proč my tady stále hovoříme o dedolarizaci a nutnosti vytvářet společnou měnu BRICS, obchodovat v národních měnách? Protože to, co se může stát toto léto, může velmi silně zastavit rozvoj ohromného množství zemí, způsobit problémy na zbožových, surovinových trzích, pro celou světovou ekonomiku. Takže opadne poptávka po našich surovinách a budeme dostávat méně peněz. Cestou z toho je odchod z pod kontroly dolaru. Proto předpokládáme, že právě BRICS+ bude tou organizací, která dokáže pro podstatnou část světa – globálního Jihu – možnost dalšího rozvoje.
 
U nás rubl oslabil za loňský 4. kvartál o 20%, což sice umožnilo zemi řešit některé rozpočtové problémy, ale na druhé straně je to špatně, protože pro použití rublu jako zúčtovací měny v takovém případě bude přenosem inflace. A došlo k tomu proto, že Ruská centrální banka povolila částečný vývoz kapitálu pro cíle importu a další cíle… Takže dnes je nutné urychleně blokovat jakýkoli vývoz kapitálu a hlídat všecky operace. Naše vládní komise, udělující povolení k takovým operacím, musí reagovat daleko přísněji. Protože první etapou bude při takovém vývoji nedostatek dolarů. Pokud je nebude odkud vzít, destabilizuje to vše. Druhou etapou bude hledání řešení, a ta začne nejspíš ve druhé polovině roku.
Ale ten časový úsek mezi začátkem ideální bouře a hledáním řešení bude nutné nějak přežít.
 
A co další „kanárci?“
Ti, kteří se snaží dělat americkou politiku, o níž víme, že je z větší části činností teatrální, proto musí věci nejdřív vysvětlit kongresmanům, připravit veřejné mínění – k tomu slouží takové ty intelektuální platformy, analytická centra jako Rand Corporation nebo Strategické centrum pro mezinárodní výzkum, nebo časopis Foreign Affairs (FA), atd.
Když studuji tyto informace, vidím, že stále víc a víc se jedná o diskusi o technologiích. Oni chápou, že cosi v tomto životě propásli a že se musí nějak vzpamatovat, protože i Rusko je vážný protivník, ještě vážnějším protivníkem je Čína – a jak tedy zachovat svoji světovou nadvládu. Jistý Eric Schmidt v minulém týdnu ve FA vydal článek „Proč technologie určí budoucnost geopolitiky – inovační síla“. Inovace jsou tím, co hýbe pokrokem a  „…souvislost mezi technologickými inovacemi a světovládou sahá až do hloubi věků – od mušket, kterými Pizzaro rozbil říši Inků po lodě jimž velel komodor Perry, aby urychlil otevření Japonska…“. Takže – světovláda – to je, oč tu běží!  Jestliže náš prezident říká, že skutečně bojujeme proti novému kolonializmu – tito otevřeně píší, že potřebují inovace, aby znovu ovládli svět. Krom toho na jiném místě píše, že. – „Rusko dobývalo Sibiř ikonou a sekerou“ – tedy vzděláním a budováním…
 
V zajetí metafyziky?
Shrneme-li to, tak naši protivníci potřebují nějaký technologický trhák. Mně se ale zdá, že se pokoušejí vytvořit zbraň na nových metafyzických principech a vytvářejí neo-manicheizmus (směs staroperských náboženských představ), Zarathuštry, Kršny – jakože je „dobrý Bůh“, „zlý Bůh“. Síly svrchu se snaží zachránit svět, ale síly zla je zdola napadají. Sebe řadí k silám světla a dobra, zatímco Rusko k silám zla atd. Oni se sami pokoušejí v tuto koncepci uvěřit a snaží se ji dokázat Evropanům a současně je zbavovat možnosti rozumně myslet.
 
Vrátím-li se k metafyzickým principům: – proč je umělý intelekt metafyzika? Protože to, co píší zde na stránkách FA je naprostým nepochopením, co je to budoucnost umělé inteligence, jak lze využívat kvantové počítače … – je to směs jakýchsi útržkovitých informací o tom, co se dnes děje ve světovém digitálním prostředí a míchat kvantový počítač s umělou inteligencí je vrcholem diletantizmu. Kvantové počítače nejsou záměnou počítačů, záměna procesorů a „jednotná umělá inteligence“  – tak tímto chtějí zvítězit…?
Je třeba chápat, že jakákoli vysoká technologie je jen vrcholem ledovce, že za ní stojí tisíce, statisíce lidí. A tito lidé a tyto znalosti se nacházejí v oblaku času a prostoru. Ve FA píší, že – „příčina neochoty Washingtonu financovat vědu, která je základem inovační síly, je strukturální“. – Zajímavé… – takže nejen u nás se do vědy příliš neinvestuje – ale ani tam, při všech možnostech, jež měli? Možná je to jejich přílišné spoléhání na import mozků – proč by měli někoho učit, mohou-li přitáhnout lidi odsud, z Východní Evropy, z Číny, Indie, atd. Možná, že zájmy lobbystických skupin jsou v rozporu s národními zájmy a zájmy státu.
 
A znovu – jak u nás?
To je důležité i pro nás, protože dnes se nacházíme v tvrdé konkurenci, podobné zhruba tomu, co bylo v létech studené války 20. století, kdy nebylo možné koupit technologie nepřátelského tábora a bylo nutné je vytvářet doma. A tady všechny naše zdroje vědců, budoucích vědců, znalosti nahromaděné možná i těmi, kteří už tu nejsou – to vše je nutné vzít, analyzovat, šířit a reálně investovat do základního i praktického výzkumu. Protože to, co máme před sebou, je antagonizmus dlouhý, a pokud oni jsou naladěni na získání inovativní převahy nad námi, aby získali zpět světovládu, musíme my svoje technologie dovádět k dokonalosti, protože cílem jakékoli strategie je získání převahy v určitých oblastech, dostatečné ke kompenzaci nedostatků v oblastech jiných. Konkrétně – pokud budeme mít spolehlivý štít v jaderných zbraních, hyperzvuku atd., bude situace na Ukrajině lokální situací. Pokud ale projevíme slabinu, třeba uvnitř země, v politické nebo vojenské – to už je jiný, nebezpečnější typ eskalace, atd.
 
Náš systém vědy nutně potřebuje přehodnocení. Proto bychom se měli při organizaci naší vědy řídit nejlepšími zkušenostmi nejen naší sovětské minulosti, ale i zahraniční – zajímavý například byl systém německého Anenerbe jaklo alternativní akademie věd – rovněž cesta.

*) Kanárek v šachtě – historicky byl ptáček v kleci používán jako signalizace zvýšené přítomnosti metanu v ovzduší šachty a nebezpečí exploze.
**) Nuriel Roubini (1958) – profesor na New York University a Yale University ve státě Connecticut; Proslul tím, že předpověděl v roce 2007 hypotéční krizi a následnou globální hospodářskou krizi, stejně jako výrokem, že „v budoucnu budeme mít krizí ještě víc“.

 

Preklad: St. Hroch, 8. 3. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore