Ivana Blahutová: LYRIKA PAVLA JANÍKA A MILANA RÚFUSE v sémantické studii Darji Jurjevny Vaščenkové

Ruská filoložka a překladatelka ze slovenštiny a maďarštiny Darja Jurjevna Vaščenková (* 1982) se věnuje sémantice, gramatice, lingvistice a také slovensko-maďarským jazykovým kontaktům. Ve své studii Mentální a emocionální predikáty v lyrice Pavla Janíka a Milana Rúfuse [In: Slavjanskij almanach 2009. Moskva: Indrik, 2010, s. 331–343. Dostupné z: Slavjanskij_almanakh-2010.indd (inslav.ru)], ještě pod příjmení Anisimovová, analyzovala a srovnávala ze sémantického hlediska básnickou tvorbu dvou významných slovenských literátů: Pavla Janíka (* 1956) a Milana Rúfuse (1928–2009). Třebaže jde o práci určenou odborné veřejnosti, jsou její závěry jistě zajímavé i pro běžného čtenáře poezie. Z obsáhlé vědecké studie uvedu pouze některé informace.

Vaščenková záměrně srovnává dílo dvou současných výrazných slovenských autorů, kteří náležejí k různým básnickým směrům a diametrálně se odlišují svým individuálním stylem i tematikou. Zatímco Pavol Janík obvykle píše volným veršem a patří k básníkům „města a civilizace“, Milan Rúfus dává přednost verši vázanému (rytmickému) a je „básníkem venkova“. Vaščenková analyzuje jejich poezii z hlediska užití predikátů (přísudků) vyjadřujících mentální (racionální) a emocionální (iracionální) činnost člověka, přičemž právě tyto predikáty zprostředkovávají způsob přijímání reality tím či oním subjektem. Autorka používá jak metodu statistickou, tak především metodu kontextuální sémantické analýzy sledovaných predikátů.

Statistický rozbor ukázal, že podíl racionálních predikátů z celkového počtu všech predikátových jednotek činí jak u Janíka, tak u Rúfuse jedenáct procent, zatímco emocionálních je u Janíka devět procent a u Rúfuse šest procent.

Vaščenková pak podrobně rozebírá výskyt nejprve racionálních predikátů, rozčleněných do pěti skupin („myslet“; „vědět“; „zdát se“; „přicházet na myšlenku, řešit, poznávat“; „rozumět“) a jejich tři možné sémantické opozice (např. na jedné straně „vědět, myslet“, na druhé straně „poznávat, rozumět“). Statistickou analýzou zjišťuje, že u obou autorů ústřední místo shodně zaujímají racionální predikáty s významem „uchování znalosti a rozumové činnosti“ (tj. skupiny „vědět“ a „myslet“), zatímco v ostatních predikátech se tvůrci liší.

Z užívaných emocionálních predikátů sledovaných v rámci dvou skupin (tj. skupiny s významem emocionálního stavu a skupiny s významem emocionálního vztahu) se v poezii Pavla Janíka a Milana Rúfuse v obdobné míře objevují predikáty „bát se“ a „milovat, být nadšen“, které stojí v centru jejich lyriky. V ostatních predikátech se však oba básníci opět odlišují: u Janíka jsou frekventované predikáty s významem intenzivního citového prožívání (např. zlobit se, rozčilovat se, rozhořčovat se, být nadšen, obdivovat atd.), u Rúfuse jsou to naopak výrazy s oslabenou emocionalitou (např. být smutný, být unavený, trápit se).

Vaščenková dále v lyrice obou autorů detailně analyzuje racionální a emocionální predikáty v sémantickém (významovém) kontextu. Dospívá k závěru, že subjektem myšlení u Pavla Janíka je jak člověk, tak neživé objekty – personifikované lidské výtvory, např. „Lietadla si namýšľajú, / že sú viac ako lode“. Objektem myšlení lyrického hrdiny je jednak milovaná žena, jež je nedílnou součástí jeho vnitřního světa (mikrokosmu) a zároveň i světa vnějšího (makrokosmu), jednak objekty vnější reality. Události vnějšího světa Janík zasazuje do plynulých souvislostí s událostmi vnitřního světa, tedy s myšlenkami na téma milované ženy, např. „Vždy, keď myslím na teba, / svitá nad Buenos Aires / a Atlantik má nevysvetliteľnú farbu tvojich očí“.

Vaščenková konstatuje, že Janíkův lyrický hrdina sdílí s milovanou ženou společné vědění, které je nejpůvodnější a nejpravdivější. Láska se tak stává nejvyšším vyjádřením rozumu – právě že rozumu, a nikoli citu. „Pouze v lásce prvotní božský řád dosahuje harmonického ztělesnění v reálné skutečnosti a přináší vzájemné pochopení mezi lidmi.“

V poezii Milana Rúfuse jsou vedle lyrického hrdiny subjektem myšlení rovněž děti, ale nikoli ve významu přemýšlení, rozumového reflektování světa, čehož jsou schopni pouze dospělí. Děti jsou však naopak obdařeny maximálním věděním ve srovnání s dospělými lidmi: „Deti vedia, čo my nevieme.“ Kromě toho je maximální vědění dáno personám transcendentního původu – samému Bohu a apoštolům: „Bosé nohy apoštolov si rozumejú so svetom, / preto pamätajú a vedia svoju úlohu.“ Mentální proces podle Rúfuse představuje cílevědomé hledání dobra, hojně se vyskytujícím motivem je hledání ztraceného ráje.

Z emocionálních predikátů Vaščenková u obou básníků detailně sleduje predikáty s významem „bát se, mít strach“ a predikáty s pozitivním významem „milovat, líbit se, být nadšený“. Autoři se shodují v tom, že jejich lyričtí hrdinové milují své lásky, své blízké. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že Janík zdůrazňuje jedinečnost milované ženy, jež současně náleží vnějšímu světu i vnitřnímu vědomí lyrického hrdiny, a tím představuje spojnici mezi lyrickým hrdinou a vnějším světem. Rúfus pak vzývá ženu jako takovou, ženu, která se realizuje ve třech různých hypostázích (podstatách): žena-matka, žena-milenka a žena-dcera.

V používání predikátů emocionálních vztahů se Janík a Rúfus zásadně odlišují mírou emocionální reakce na skutečnost nebo stupněm exaltovanosti. V Janíkových verších se často objevují predikáty impulzivní reakce, např. zlobí mě, rozčiluje mě, vyvádí mě z rovnováhy, dotýká se mě, rozněcuje mě, nedává mi spát… Přičemž spontánní pozitivní reakce je u něho četnější než negativní: „Nadchýna ma zvuk áut.“ „Obdivujem ovzdušie premiér.“ „Pýtate sa, / o čo ide, / a to ma desí.“

Naproti tomu Rúfus častěji používá predikáty signalizující bolest, smutek a únavu, v jeho lyrice jsou frekventované protiklady energické minulosti a apatické přítomnosti – „ochladol v srdci kov“; „doľúbil som svoje“. Rúfus dále nazývá své verše a tvůrčí činnost „svou bolestí“. Tvorba je v jeho pojetí nevyhnutelně spojená s utrpením: „Bolí ma báseň.“ Bolest a smutek jsou spjaty také se ztrátou kontaktu s Bohem: „A tak mi bolo, / tak mi bolo, / akoby práve umrel Boh.“

Sémantickou studii o lyrice Pavla Janíka a Milana Rúfuse uzavírá Darja Jurjevna Vaščenková konstatováním, že „určujícím faktorem užívání predikátů vnitřního stavu je u každého z autorů specifické doplnění druhého sémantického aktantu u emocionálních predikátů s významem strachu“. – Druhým sémantickým aktantem u predikátů emocionálního stavu se rozumí příčina emoce, tj. zde konkrétně příčina strachu. – „V případě strachu ze života lze mluvit o racionální dominantě (…), v případě strachu ze smrti o dominantě iracionální. Přičemž racionalita/iracionalita individuálního autorského stylu se neprojevuje v procentuálním uplatnění mentálních nebo emocionálních predikátů, nýbrž v zaměření kauzálních vztahů, v nichž jsou tyto predikáty použity.“

Ivana Blahutová, autorka
(foto – archív Pavla Janíka)
Darja Jurjevna Vaščenková
(foto – archív Pavla Janíka)

Obálky zborníka, v ktorom vyšla pôvodná ruská štúdia
http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore